Modele organizacji wiedzy w systemach wyszukiwania informacji o dokumentach

Modele organizacji wiedzy w systemach wyszukiwania informacji o dokumentach

1 opinia

Wydawca:

SBP

Format:

ibuk

Rozprawa naukowa niezbędna dla informatologów, naukoznawców i bibliotekarzy.


Publikacja darmowa


Liczba stron387
WydawcaSBP
ISBN-13978-83-8762-922-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    11
  
  Część pierwsza: WIEDZA PUBLICZNA I WIEDZA PRYWATNA W DOKUMENTACYJNYM SYSTEMIE INFORMACYJNYM    19
  
  1.1. Własności wiedzy    19
  1.2. Wied/a odwzorowana w systemie i wiedza użytkownika    21
  1.3. Obszar} odniesienia modelowanej wiedzy    23
  1.3.1. WO: wiedza ogólna    25
  1.3.2. WS: wiedza o systemie informacyjnym    27
  1.3.3. WD: wiedza o dziedzinie    29
  1.3.4. WP: wiedza o problemie wyszukiwawczym    31
  
  Część druga: WIEDZA PRYWATNA UŻYTKOWNIKA    37
  
  2.1. Umysłowy obraz świata    37
  2.2. Modele i struktur)- pamięci    40
  2.2.1. Podejście teorioinformacyjne    40
  2.2.2. Podejście neuropsychologicznc    43
  2.2.3. Organizacja wiedzy w pamięci długotrwałej    47
  2.2.3.1. Podstawowe kategorie wiedzy    49
  2.2.3.1.1. Wiedza deklaratywna i wiedza proceduralna    49
  2.2.3.1.2. Wiedza semantyczna i wiedza epizodyczna    54
  2.2.3.1.3. Wiedza językowa i wiedza o świecie    56
  2.2.3.2. Konceptualizacja świata    66
  2.2.3.2.1. Klasyczny model reprezentacji pojęć    67
  2.2.3.2.2. Probabilistyczny model reprezentacji pojęć    70
  2.2.3.2.3. Egzemplarzowy model reprezentacji pojęć    75
  2.2.3.3. Modele organizacji pamięci    77
  2.2.3.3.1. Teorie sieci semantycznych    77
  2.2.3.3.2. Teorie cech semantycznych    84
  2.2.3.3.3. Teorie schematów    87
  
  Część trzecia: ODWZOROWANIE WIEDZY W DOKUMENTACYJNYCH SYSTEMACH INFORMACYJNYCH    91
  
  3.1. Rodzaje odwzorowania wiedzy w dokumentacyjnych SI W. Próba typologii    91
  3.2. Kategorie wiedzy odwzorowanej w systemie    95
  3.3. Strukturalizacja wiedzy w tradycyjnych systemach dokumentacyjnych    97
  3.3.1. Formalne modele organizacji wiedzy    99
  3.3.2. Modele definiowania pojęć w systemach tradycyjnych    103
  3.3.2.1. Podejście klasyczne    104
  3.3.2.2. Podejście probabilistyczne    119
  3.3.3. Odwzorowanie organizacji semantycznej wiedzy dziedzinowej    127
  3.3.3.1. Podział dyscyplinarny    128
  3.3.3.1.1. Tradycyjne modele dyscyplinarnej organizacji wiedzy    128
  3.3.3.1.2. Interdyscyplinarność i współczesne modele dyscyplinarnej organizacji wiedzy    138
  3.3.3.2. Podział kategorialny    145
  3.3.3.2.1. Uniwersalne modele kategorialne    149
  3.3.3.2.2. Specjalistyczne modele kategorialne    154
  3.3.3.3. Struktury relacyjne    161
  3.3.3.3.1. Typy relacji wyróżnianych w paradygmatyce JIW    162
  3.3.3.3.2. Relacyjne struktury organizacji dziedzinowej wiedzy semantycznej    165
  3.3.3.3.2.1. Struktury mono- i polirelacyjne    165
  3.3.3.3.2.2. Struktury a-, mono- i polihierarchiczne    166
  3.3.3.3.2.3. Struktury mono- i polipozycyjne    170
  3.3.4. Schematy organizacji wiedzy o dokumentach, sytuacjach i zdarzeniach    173
  3.3.4.1. Schematy organizacji wiedzy wyznaczone przez syntaktyczne modele JIW    175
  3.3.4.1.1. Model organizacji wiedzy realizowany przez gramatykę zerową    175
  3.3.4.1.2. Modele organizacji wiedzy realizowane przez gramatykę pozycyjną    176
  3.3.4.1.3. Modele organizacji wiedzy realizowane przez gramatykę częściowo pozycyjną    180
  3.3.4.1.4. Model organizacji wiedzy realizowany przez gramatykę niepozycyjną    192
  3.3.4.2. Uniwersalna struktura głęboka zdań JIW    193
  3.3.5. Organizacja wiedzy językowej    197
  3.3.5.1. Organizacja wiedzy o słownictwie naturalnym    198
  3.3.5.2. Organizacja wiedzy o strukturach morfologicznych i syntaktycznych języka naturalnego    202
  3.4. Strukturalizacja wiedzy w inteligentnych systemach dokumentacyjnych    205
  3.4.1. Systemy inteligentne z symboliczną reprezentacją wiedzy    206
  3.4.1.1. Reguły wnioskowania w systemach z symboliczną reprezentacją wiedzy    207
  3.4.1.2. Reprezentacje logiczne    213
  3.4.1.3. Reprezentacje regułowe    214
  3.4.1.3.1. Model organizacji wiedzy w reprezentacji regułowej    215
  3.4.1.3.2. Systemy informacji dokumentacyjnej z reprezentacją regułową    219
  3.4.1.4. Sieci semantyczne    221
  3.4.1.4.1. Sieć semantyczna jako model organizacji wiedzy deklaratywnej    221
  3.4.1.4.2. Wnioskowanie w sieci semantycznej    223
  3.4.1.4.3. Organizacja dziedzinowej wiedzy semantycznej i leksykalnej    224
  3.4.1.4.4. Organizacja wiedzy o zdarzeniach opisanych w dokumencie    229
  3.4.1.5. Ramy    233
  3.4.1.5.1. Struktura reprezentacji ramowej    234
  3.4.1.5.2. Wnioskowanie w reprezentacji ramowej    235
  3.4.1.5.3. Wykorzystanie modelu reprezentacji ramowej w dokumentacyjnych SIW    236
  3.4.1.6. Modele oparte na strukturach gramatycznych    241
  3.4.1.6.1. Ogólne zasady generowania reprezentacji wiedzy w formie opartej na strukturach gramatycznych    242
  3.4.1.6.2. Wykorzystanie reguł gramatycznych w systemach informacji dokumentacyjnej    242
  3.4.1.7. Systemy obiektowe    249
  3.4.1.7.1. Podstawowe cechy organizacji wiedzy w systemach obiektowych    249
  3.4.1.7.2. Obiektowy model organizacji wiedzy w systemach informacji dokumentacyjnej    252
  3.4.1.8. Systemy tablicowe    255
  3.4.1.8.1. Podstawowe cechy organizacji wiedzy w systemach tablicowych    255
  3.4.1.8.2. Tablicowy model organizacji wiedzy w dokumentacyjnych systemach informacyjnych    256
  3.4.2. Systemy adaptacyjne z symboliczną i subsymboliczną reprezentacją wiedzy    261
  3.4.2.1. Systemy indukcji reguł    262
  3.4.2.1.1. Uczenie systemu metodą indukcji reguł    263
  3.4.2.1.2. Generowanie struktur organizacji wiedzy systemów dokumentacyjnych metodą indukcji reguł    263
  3.4.2.2. Sieci neuronowe    269
  3.4.2.2.1. Własności systemów realizowanych jako sieci neuronowe    269
  3.4.2.2.2. Sieć neuronowa jako model organizacji wiedzy w systemach dokumentacyjnych    273
  3.4.3. Systemy hipertekstowe i hipermedialne    281
  3.4.3.1. Koncepcja hiperinformacyjnej organizacji wiedzy    282
  3.4.3.2. Elementy strukturalne modelu hiperinformacyjnej organizacji wiedzy    285
  3.4.3.3. Odwzorowanie wiedzy proceduralnej w hipertekście    287
  3.4.3.4. Hiperinformacyjny model organizacji wiedzy w systemach dokumentacyjnych    289
  3.5. Reprezentacja niepewności wiedzy    292
  3.5.1. Odwzorowanie niepewności wiedzy w systemach tradycyjnych    293
  3.5.2. Modele reprezentacji niepewności wiedzy w systemach inteligentnych    298
  3.5.2.1. Nienumeryczne i paranumeryczne oznaczanie stopnia pewności    299
  3.5.2.2. Współczynniki pewności    304
  3.5.2.3. Zbiory rozmyte    306
  3.5.2.4. Zbiory przybliżone    310
  3.5.2.4.1. Teoria zbiorów przybliżonych i przybliżona reprezentacja wiedzy    310
  3.5.2.4.2. Przybliżona reprezentacja wiedzy odwzorowanej w systemach dokumentacyjnych    314
  
  Zakończenie    323
  
  Literatura cytowana    336
  Indeks rzeczowo-osobowy    363
  Summary    387
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia