Rozgrzewka. Podstawy fizjologiczne i zastosowanie praktyczne

Rozgrzewka. Podstawy fizjologiczne i zastosowanie praktyczne

1 opinia

Autor:

Jan Chmura

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

54,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W publikacji czytelnik znajdzie najnowsze rozwiązania stosowane we współczesnej rozgrzewce i przekona się, jaki jest jej wpływ na wysiłek meczowy i treningowy. Uzyska także odpowiedzi na wiele kluczowych pytań, między innymi: jak osiągnąć próg psychomotoryczny zmęczenia, czy należy stosować ćwiczenia rozciągania statycznego w rozgrzewce przed meczem i treningiem, jak zapobiegać obniżeniu temperatury wewnątrzmięśniowej i pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego po zakończeniu rozgrzewki, po rozegraniu pierwszej połowy meczu (także u zawodników rezerwowych), jak często i w jakich ilościach nawadniać organizm w rozgrzewce przedmeczowej, dlaczego należy stosować indywidualizację obciążeń fizycznych w rozgrzewce. Dowie się również, jak przełamywać barierę zmęczenia w mózgu podczas treningu.
To tylko nieliczne pytania, na które czytelnik może znaleźć odpowiedzi i zastosować je w praktyce sportowej. Proponowana pozycja wydawnicza powinna przełamać dotychczasowe stereotypy.
Publikacja jest adresowana do studentów kierunków wychowania fizycznego, sportu, fizjoterapii oraz trenerów i instruktorów. Z pewnością zainteresuje także lekarzy medycyny sportowej oraz osoby zajmujące się kontrolą obciążeń fizycznych i sterowaniem treningu.


Liczba stron272
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4652-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa (Władysław Jerzy Engel)     15
  Przedmowa (Edward Kowalczuk)     19
  Wstęp     21
  
  Rozdział 1. Znaczenie rozgrzewki we współczesnym sporcie     25
  1.1. Istota rozgrzewki przed wysiłkiem meczowym     25
  1.2. Konsekwencje nieefektywnej rozgrzewki     25
  1.3. Negatywne nastawienie zawodnika do rozgrzewki     26
  1.4. Wpływ rozgrzewki na organizm     26
  1.5. Cele rozgrzewki przed treningiem i meczem     27
  Piśmiennictwo     28
  
  Rozdział 2. Fizjologiczne podstawy aktywacji ośrodkowego układu nerwowego w rozgrzewce     29
  2.1. Znaczenie pobudzenia w rozgrzewce     29
  2.2. Pobudzenie komórki nerwowej i mięśniowej     30
  2.3. Budowa i funkcje układu nerwowego     31
  2.4. Komórka nerwowa     33
  2.4.1. Rodzaje włókien nerwowych     35
  2.5. Potencjał spoczynkowy     37
  2.6. Potencjał czynnościowy     39
  2.7. Przewodzenie impulsów nerwowych we włóknach rdzennych i bezrdzennych     41
  2.8. Synapsy     43
  2.8.1. Rodzaje synaps     43
  2.8.2 Motoneurony     45
  2.8.3. Jednostka motoryczna     47
  2.9. Ośrodkowy układ nerwowy     49
  2.9.1. Pień mózgu     51
  2.9.1.1. Rdzeń przedłużony     51
  2.9.1.2. Most pnia mózgu     52
  2.9.1.3. Śródmózgowie     51
  2.9.2. Układ siatkowaty pnia mózgu     52
  2.9.2.1 Przewodzenie impulsów w tworze siatkowatym     53
  2.9.2.2. Nieswoistość tworu siatkowatego     53
  2.9.2.3. Układ siatkowaty wstępujący – pobudzający (aktywujący)     53
  2.9.2.3.1. Pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego w czasie rozgrzewki, treningu i wysiłku meczowego     54
  2.9.2.4. Układ siatkowaty wstępujący wzgórza – hamujący     55
  2.9.2.5. Układ siatkowaty zstępujący     56
  2.9.3. Wzgórze     57
  2.9.4. Podwzgórze     57
  2.9.5. Kora mózgowa     57
  2.10. Odruchy     58
  2.10.1. Łuk odruchowy     59
  2.10.2. Odruchy rdzeniowe     60
  2.11. Autonomiczny układ nerwowy     61
  2.11.1. Podział autonomicznego układu nerwowego     61
  2.11.2. Dwuneuronalna droga przewodzenia impulsu nerwowego     61
  2.11.3. Układ współczulny     62
  2.11.4. Układ przywspółczulny     63
  2.11.5. Przekaźnictwo cholinergiczne     63
  2.11.5.1. Mechanizm uwalniania i działania acetylocholiny     64
  2.11.6. Przekaźnictwo adrenergiczne     64
  2.11.6.1. Mechanizm uwalniania i działania noradrenaliny     64
  Piśmiennictwo     65
  
  Rozdział 3. Wpływ pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego na szybkość i skuteczność działania oraz właściwości uwagi podczas wysiłku fizycznego     67
  3.1. Związki między pobudzeniem psychofizycznym a skutecznością działania     67
  3.1.1. Optymalne pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego     67
  3.1.2. Zmienność optymalnego pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego     68
  3.2. Aktywacja ośrodkowego układu nerwowego a zmiany sprawności działania     69
  3.2.1. Klasyczny model aktywacji ośrodkowego układu nerwowego     69
  3.2.2. Katastroficzny model aktywacji ośrodkowego układu nerwowego     70
  3.2.2.1. Lęk sytuacyjny jako wskaźnik aktywacji     70
  3.2.2.2. Reakcje fizjologiczne organizmu w stanie lęku sytuacyjnego – zagrożenia     70
  3.2.2.3. Poziom lęku a ocena sytuacji     71
  3.2.2.4. Optymalny stan lęku sytuacyjnego     71
  3.2.2.5. Przekroczenie optymalnego poziomu lęku sytuacyjnego a zdolności wykonawcze     71
  3.3. Pomiar szybkości i trafności reagowania podczas wysiłku fizycznego     72
  3.3.1. Metody pomiaru szybkości i trafności różnicowego reagowania oraz koncentracji uwagi w czasie wysiłku fizycznego     72
  3.3.2. Dwufazowy przebieg szybkości i trafności reagowania podczas wysiłku o narastającej intensywności     73
  3.3.2.1. Pierwsza faza przebiegu szybkości i trafności reagowania – zwiększenie sprawności działania ośrodkowego układu nerwowego     74
  3.3.2.2. Druga faza przebiegu szybkości i trafności reagowania – pogarszanie sprawności działania ośrodkowego układu nerwowego     75
  3.4. Aktywacja ośrodkowego układu nerwowego a samopoczucie     75
  3.5. Wpływ pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego na właściwości uwagi     75
  3.5.1. Wybiórczość uwagi     75
  3.5.2. Zakres i kierunek uwagi     76
  3.5.3. Koncentracja – skupienie uwagi     78
  3.5.3.1. Dekoncentracja uwagi     79
  3.5.4. Przerzutność uwagi     79
  3.5.5. Poziom pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego a koncentracja uwagi     80
  3.5.5.1. Niski poziom pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego a koncentracja uwagi     81
  3.5.5.2. Wysoki poziom pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego a koncentracja uwagi     81
  3.6. Wpływ tauryny na szybkość reagowania przed rozgrzewką i po rozgrzewce     81
  Piśmiennictwo     82
  
  Rozdział 4. Próg psychomotoryczny zmęczenia podczas rozgrzewki     87
  4.1. Poszukiwanie nowych technologii w sporcie wyczynowym     87
  4.2. Zmęczenie     87
  4.2.1. Zmęczenie podczas rozgrzewki     89
  4.2.2. Objawy zmęczenia podczas gry     90
  4.3. Progowy przebieg szybkości i trafności reagowania w czasie wysiłku fizycznego     90
  4.3.1. Co to jest próg psychomotoryczny zmęczenia?     91
  4.3.2. Wykorzystanie efektu progu psychomotorycznego zmęczenia rozgrzewki w warunkach meczowych     91
  4.4. Próg psychomotoryczny zmęczenia a próg przemian beztlenowych     92
  4.4.1. Próg przemian beztlenowych (PPB)     92
  4.4.2. Zmiany szybkości i trafności reagowania po przekroczeniu progu przemian beztlenowych     93
  4.4.3. Zmiany sprawności działania ośrodkowego układu nerwowego po przekroczeniu progu psychomotorycznego zmęczenia     94
  4.4.4. Zależności między progiem psychomotorycznym zmęczenia a progiem beztlenowym     94
  4.4.5. Indywidualny próg psychomotoryczny zmęczenia w praktyce sportowej     95
  4.5. Zmiany progu psychomotorycznego zmęczenia pod wpływem treningu     96
  4.6. Jak przełamywać barierę zmęczenia na progu psychomotorycznym?     97
  4.7. Strefa komfortu psychomotorycznego     100
  4.7.1. Co to jest strefa komfortu psychomotorycznego?     100
  4.7.2. Dolna i górna granica strefy komfortu psychomotorycznego     100
  4.7.3. Rozgrywanie meczu poniżej, powyżej oraz w strefie komfortu psychomotorycznego     101
  4.7.4. Jak wyznaczyć strefę komfortu psychomotorycznego?     102
  4.7.4.1. Pomiar maksymalnej częstości skurczów serca
  w testach wysiłkowych w warunkach treningowych     102
  4.7.4.2. Wyznaczenie dolnej granicy strefy komfortu psychomotorycznego     104
  4.7.4.3. Wyznaczenie górnej granicy strefy komfortu psychomotorycznego     105
  Piśmiennictwo     105
  
  Rozdział 5. Fizjologiczne podłoże wytwarzania ciepła i regulacja temperatury ciała w czasie rozgrzewki i wysiłku meczowego     109
  5.1. Wytwarzanie ciepła w organizmie w spoczynku i podczas rozgrzewki     109
  5.1.1. Regulacja temperatury wewnętrznej ciała     110
  5.1.2. Ośrodek termoregulacji     111
  5.1.3. Kontrola temperatury mięśni i wewnętrznej ciała     112
  5.2. Temperatura mięśni w spoczynku     113
  5.2.1. Temperatura mięśni w czasie rozgrzewki     113
  5.2.1.1. Optymalnie rozgrzane mięśnie a moc maksymalna     114
  5.2.1.2. Słabo rozgrzane mięśnie a moc maksymalna     114
  5.2.2. Jakie korzyści wynikają z rozgrzanych mięśni?     114
  5.2.3. Temperatura mięśni podczas wysiłku o różnym charakterze     115
  5.2.4. Temperatura mięśni w czasie wysiłku meczowego     115
  5.3. Temperatura wewnętrzna ciała w spoczynku     115
  5.3.1. Temperatura wewnętrzna ciała w czasie rozgrzewki     115
  5.3.2. Jakie korzyści wynikają z podniesienia temperatury wewnętrznej ciała?     116
  5.3.3. Temperatura wewnętrzna ciała w zależności od charakteru wysiłku fizycznego     116
  5.3.4. Temperatura wewnętrzna ciała w czasie meczu mistrzowskiego     117
  5.4. Wymiana ciepła między organizmem a otoczeniem     117
  5.4.1. Promieniowanie     118
  5.4.2. Przewodzenie     118
  5.4.3. Konwekcja     119
  5.4.4. Parowanie potu     120
  5.5. Eliminacja cieplna w spoczynku i podczas rozgrzewki     121
  5.5.1. Utrata ciepła w spoczynku     121
  5.5.2. Eliminacja ciepła podczas rozgrzewki     121
  5.5.2.1. Utrata ciepła podczas rozgrzewki w warunkach termonaturalnych     122
  5.5.2.2. Eliminacja ciepła podczas rozgrzewki w warunkach gorąca     122
  5.5.2.3. Utrata ciepła podczas rozgrzewki w warunkach gorąca i dużej wilgotności     122
  5.6. Wpływ warunków klimatycznych na efektywność rozgrzewki i wysiłku meczowego     122
  5.6.1. Rozgrywanie meczu w wysokiej temperaturze i wilgotności powietrza     123
  5.6.2. Konsekwencje odwodnienia ustroju     124
  5.6.3. Zapobieganie odwodnieniu ustroju     124
  5.6.4. Mechanizm pragnienia     125
  5.7. Nawodnienie w czasie rozgrzewki, treningu i meczu     125
  5.7.1. Jak często, w jakiej ilości i kiedy nawadniać organizm w czasie rozgrzewki, treningu i meczu?     126
  5.7.2. Nawadniać organizm – wodą czy płynami izotonicznymi?     127
  5.7.3. Smak i temperatura płynów nawadniających     128
  5.7.4. Jak kontrolować odwodnienie organizmu?     128
  Piśmiennictwo     129
  
  Rozdział 6. Rodzaje, struktura i wzorce rozgrzewek     133
  6.1. Rodzaje rozgrzewki     133
  6.2. Struktura rozgrzewki przed meczem     133
  6.2.1. Faza pierwsza rozgrzewki przed meczem – lokalna     134
  6.2.1.1. Etap pierwszy – lokalne zwiększenie łożyska naczyniowego przez stosowanie ćwiczeń koncentrycznych     135
  6.2.1.1.1. Przykładowe ćwiczenia koncentryczne stosowane w rozgrzewce     137
  6.2.1.2. Etap drugi – lokalne zwiększenie łożyska naczyniowego przy stosowaniu ćwiczeń ekscentrycznych     142
  6.2.1.2.1. Przykładowe ćwiczenia ekscentryczne     143
  6.2.2. Faza druga rozgrzewki przed meczem – ogólna     144
  6.2.2.1. Etap trzeci – zwiększenie zakresu wykonania ruchu w stawach     145
  6.2.2.2. Etap czwarty – zwiększenie płynności i swobody wykonania ruchu     145
  6.2.3. Faza trzecia rozgrzewki przed meczem – specyficzna     146
  6.2.3.1. Etap piąty – usprawnienie umiejętności techniczno-taktycznych przez ćwiczenia specyficzne z piłką     146
  6.2.3.2. Etap szósty – zwiększenie pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego przez ćwiczenia eksplozywne bez piłki     147
  6.3. Fizjologiczne i neurofizjologiczne efekty rozgrzewki przedmeczowej     147
  6.3.1 Temperatura mięśni i wewnętrzna ciała     147
  6.3.2. Próg psychomotoryczny zmęczenia     147
  6.3.2.1 Efekty gry z intensywnością na progu psychomotorycznym zmęczenia     148
  6.3.2.2. Efekty gry w strefie komfortu psychomotorycznego     148
  6.3.3. Pobudzenie jednostek motorycznych     149
  6.3.4. Wzmacnianie siły skurczu mięśni (potencjacja)     149
  6.4. Psychiczne aspekty rozgrzewki przed meczem     150
  6.5. Rozgrzewka przed meczem     150
  6.5.1. Czas trwania rozgrzewki przed meczem     150
  6.5.2. Intensywność rozgrzewki przed meczem     151
  6.5.3. Wzorzec rozgrzewki przed meczem     151
  6.5.4. Przykłady rozgrzewki przed meczem     153
  6.5.5. Błędy w rozgrzewce przed meczem     157
  6.6. Rozgrzewka przed treningiem     159
  6.6.1. Zależność programu rozgrzewki od charakteru treningu     159
  6.6.2. Czas trwania rozgrzewki przed treningiem     162
  6.6.3. Intensywność rozgrzewki przed treningiem     162
  6.6.4. Realizacja fazy lokalnej rozgrzewki przed treningiem     163
  6.7. Rozgrzewka w treningu o charakterze szybkościowym     163
  6.7.1. Przygotowanie układu mięśniowo-więzadłowego do specyfiki treningu szybkościowego     164
  6.7.2. Ćwiczenia rozciągające w rozgrzewce przed treningiem szybkościowym     164
  6.7.3. Rozgrzewka a kontuzje w treningu szybkościowym     164
  6.7.4. Wzorzec rozgrzewki w treningu o charakterze szybkościowym     165
  6.7.5. Przykłady rozgrzewki w treningu o charakterze szybkościowym     166
  6.8. Rozgrzewka w treningu o charakterze siły eksplozywnej     171
  6.8.1. Ćwiczenia koordynacyjne w rozgrzewce przed treningiem siłowym     172
  6.8.2. Wzorzec rozgrzewki w treningu o charakterze siły eksplozywnej     172
  6.8.3. Przykłady rozgrzewki w treningu o charakterze siły eksplozywnej     174
  6.9. Rozgrzewka w treningu o charakterze wytrzymałościowym     177
  6.9.1. Znaczenie wytrzymałości w czasie meczu     178
  6.9.2. Wzorzec rozgrzewki w treningu o charakterze wytrzymałościowym     178
  6.9.3. Przykłady rozgrzewki w treningu o charakterze wytrzymałościowym     180
  6.10. Rozgrzewka w treningu o charakterze techniczno-taktycznym     184
  6.10.1. Wzorzec rozgrzewki w treningu o charakterze techniczno-taktycznym     184
  6.10.2. Przykłady rozgrzewki w treningu o charakterze techniczno-taktycznym     185
  6.11. Błędy rozgrzewki przed treningiem     190
  6.12. Program rozgrzewki bramkarza     191
  6.12.1. Czas trwania rozgrzewki bramkarza     191
  6.12.2. Intensywność rozgrzewki bramkarza     192
  6.12.3. Środki treningowe     192
  6.12.4. Przykłady rozgrzewki bramkarza przed meczem i treningiem     192
  6.12.5. Rozgrzewka bramkarza przed meczem     193
  6.12.5.1. Rozgrzewka w treningu o charakterze szybkościowym     195
  6.12.5.2. Rozgrzewka w treningu o charakterze siły eksplozywnej     195
  6.12.5.3. Rozgrzewka w treningu o charakterze wytrzymałościowym     195
  6.12.5.4. Rozgrzewka w treningu techniczno-taktycznym     195
  6.12.6. Błędy popełniane w rozgrzewce bramkarza     202
  6.13. Rozgrzewka indywidualna     202
  Piśmiennictwo     203
  
  Rozdział 7. Struktura i indywidualizacja obciążeń fizycznych w rozgrzewce     205
  7.1. Objętość rozgrzewki     205
  7.1.1. Czas trwania rozgrzewki w wysokiej temperaturze otoczenia     205
  7.1.2. Czas trwania rozgrzewki w niskiej temperaturze otocznia     206
  7.2. Intensywność rozgrzewki     206
  7.2.1. Syndrom niskiej intensywności rozgrzewki przed meczem     207
  7.2.2. Jaką intensywność wysiłku powinien osiągnąć piłkarz w czasie rozgrzewki?     207
  7.2.3. Próg psychomotoryczny zmęczenia górną granicą intensywności rozgrzewki     208
  7.2.4. Zmiany intensywności w czasie rozgrzewki przed meczem     209
  7.2.5. Intensywność rozgrzewki w wysokich i niskich temperaturach     210
  7.2.6. Negatywne skutki zbyt dużej i małej intensywności w rozgrzewce     210
  7.2.7. Wpływ intensywności rozgrzewki na wysiłek meczowy     211
  7.2.8. Intensywność rozgrzewki a zmęczenie     212
  7.2.8.1. Jaka jest dopuszczalna granica zmęczenia podczas rozgrzewki?     212
  7.2.8.2. Negatywne skutki przekroczenia zmęczenia progowego w czasie rozgrzewki     212
  7.3. Dobór ćwiczeń w rozgrzewce przed treningiem i meczem     212
  7.4. Rozgrzewka w niskich i wysokich temperaturach otoczenia a odzież sportowa     213
  7.5. Indywidualizacja obciążeń fizycznych w rozgrzewce przed treningiem i meczem     213
  7.5.1 Dlaczego należy stosować indywidualizację obciążeń fizycznych?     214
  7.5.2. Przykłady indywidualizacji rozgrzewki przed meczem     216
  Piśmiennictwo     217
  
  Rozdział 8. Ćwiczenia koordynacyjne w rozgrzewce     219
  8.1. Znaczenie ćwiczeń koordynacyjnych w czasie rozgrzewki przed treningiem i meczem     219
  8.2. Podłoże fizjologiczne koordynacji ruchowej     220
  8.3. Co to są koordynacyjne zdolności motoryczne?     220
  8.3.1. Najczęściej występujące zdolności koordynacyjne w grze piłkarza     221
  8.4. Koordynacja ruchowa a rozwijanie umiejętności piłkarskich     222
  8.4.1. Wysoki poziom zdolności koordynacyjnych     223
  8.4.2. Niski poziom zdolności koordynacyjnych     223
  8.5. Objętość i intensywność ćwiczeń koordynacyjnych w rozgrzewce     223
  8.6. Wiek a kształtowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych     224
  8.7. Błędy popełniane w ćwiczeniach koordynacyjnych     224
  Piśmiennictwo     225
  
  Rozdział 9. Ćwiczenia rozciągające w rozgrzewce     227
  9.1. Znaczenie ćwiczeń rozciągających w czasie rozgrzewki, przed treningiem i meczem     227
  9.1.1. Co to jest gibkość?     228
  9.1.2. Czynniki wpływające na poziom gibkości     228
  9.1.3. Metody rozciągania     229
  9.2. Rozciąganie dynamiczne w rozgrzewce     229
  9.2.1. Neurofizjologiczne podłoże rozciągania dynamicznego     229
  9.2.1.1. Wrzeciona mięśniowe     230
  9.2.1.2 Drogi przewodzenia impulsu nerwowego w odruchu na rozciąganie     231
  9.2.2. Rozciąganie dynamiczne zwiększające zakres ruchu     232
  9.2.2.1. Korzyści wynikające z rozciągania dynamicznego     232
  9.3. Rozciąganie statyczne w rozgrzewce     233
  9.3.1. Neurofizjologiczne podłoże rozciągania statycznego     233
  9.3.1.1. Receptory ścięgniste a skurcz mięśnia     233
  9.3.1.2. Receptory ścięgniste a napięcie mięśniowe     234
  9.3.2. Rozciąganie statyczne zwiększające amplitudę ruchu     235
  9.4. Neurofizjologiczne podłoże rozciągania PNF     236
  9.5. Warunki efektywnego przeprowadzania ćwiczeń rozciągających     236
  9.6. Współczesne poglądy naukowe dotyczące stosowania statycznych ćwiczeń rozciągających     237
  9.6.1. Rozciąganie statyczne w czasie rozgrzewki a zdolności motoryczne     237
  9.6.2. Rozciąganie statyczne w rozgrzewce a zapobieganie urazom i kontuzjom     238
  9.6.2.1. Dlaczego rozciąganie statyczne w rozgrzewce przed meczem nie jest skuteczne w zapobieganiu urazom?     238
  9.6.3. Rozciąganie statyczne a ukrwienie i temperatura mięśni     239
  9.6.4. Kompromis w stosowaniu rozciągania statycznego i dynamicznego w rozgrzewce przed meczem     239
  9.6.5. Czy stosować rozciąganie statyczne w pomeczowej regeneracji mięśni?     239
  9.6.6. Rozciąganie statyczne w czasie treningu     241
  9.7. Wiek a kształtowanie gibkości     241
  9.8. Błędy popełniane w ćwiczeniach rozciągających     242
  Piśmiennictwo     243
  
  Rozdział 10. Zmiany fizjologiczne w organizmie po zakończeniu rozgrzewki i pierwszej połowy meczu     247
  10.1. Przerwa między zakończeniem rozgrzewki a rozpoczęciem meczu     247
  10.1.1. Obniżenie pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego po rozgrzewce     247
  10.2. Odbudowa fosfokreatyny a obniżenie temperatury mięśni po zakończeniu rozgrzewki     248
  10.2.1. Odbudowa fosfokreatyny po rozgrzewce     248
  10.2.2. Obniżenie temperatury mięśni po rozgrzewce     248
  10.3. Jak zapobiegać obniżeniu pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego i temperatury mięśni po zakończeniu rozgrzewki?     249
  10.4. Przerwa meczowa a temperatura mięśni     249
  10.5. Przerwa meczowa a pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego     250
  10.6. Jak zapobiegać obniżeniu temperatury mięśni i pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego po zakończeniu pierwszej połowy meczu?     250
  10.7. Błędy popełniane w czasie przerwy między zakończeniem rozgrzewki a rozpoczęciem meczu oraz w przerwie między pierwszą a drugą połową meczu     254
  Piśmiennictwo     255
  
  Rozdział 11. Rozgrzewka piłkarzy rezerwowych     257
  11.1. Rozgrzewka piłkarzy rezerwowych w czasie meczu     257
  11.1.1. Jak zapobiegać spadkowi temperatury mięśni zawodników siedzących na ławce rezerwowych?     257
  11.1.2. Wpływ temperatury otoczenia na temperaturę mięśni zawodników rezerwowych     258
  11.1.3. Wpływ pozycji siedzącej zawodnika rezerwowego na przepływ krwi w naczyniach krwionośnych     258
  11.2. Nagła zmiana zawodnika     258
  11.3. Planowane zmiany zawodnika     259
  11.3.1. Zmiana na początku drugiej połowy meczu     259
  11.3.2. Zmiana zawodnika w trakcie drugiej połowy meczu     259
  11.4. Rozgrzewka przed sparingiem rozgrywanym na dwa składy     260
  11.5. Trening wyrównawczy     260
  
  Piśmiennictwo     260
  Indeks osobowy     261
  Indeks rzeczowy     265
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia