Ekonometria 2(40) 2013

Ekonometria 2(40) 2013

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

W 40 numerze czasopisma "Ekonometria" zamieszczono jedenaście artykułów. Trzy pierwsze opisują wyniki badań prowadzonych nad stanem szkolnictwa wyższego w Polsce i w krajach europejskich. W wymienionych opracowaniach wykorzystano metody analizy statystycznej. Kolejne artykuły dotyczą badań społeczno-ekonomicznych w zakresie realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w ramach włączenia społecznego, migracji wewnętrznych oraz problemów bezrobocia. Artykuł A. Zięby prezentuje możliwości wykorzystania metod prognostycznych do analizy siły stresorów i zarządzania stresem. M. Pełka opisuje podejście wielomodelowe analizy danych symbolicznych w ocenie pozycji produktu na rynku. Kolejne trzy artykuły dotyczą teoretycznych aspektów wybranych metod ekonometrycznych i statystycznych.


Liczba stron138
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    5
  Małgorzata Rószkiewicz: System szkolnictwa wyższego a kapitał intelektualny regionu w wybranych krajach europejskich    9
  Alicja Grześkowiak: Statystyczna analiza aktywności edukacyjnej osób dorosłych w Polsce    22
  Marta Targaszewska: Ocena stanu i jakości polskiego szkolnictwa wyższego z wykorzystaniem metod WAP    36
  Justyna Wilk, Bartosz Bartniczak, Beata Bal-Domańska: Ocena realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w województwach w zakresie włączenia społecznego    48
  Justyna Wilk, Michał Bernard Pietrzak: Analiza migracji wewnętrznych w kontekście aspektów społeczno-gospodarczych – podejście dwuetapowe    62
  Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz: Płeć, wiek i wykształcenie osób bezrobotnych jako determinanty czasu poszukiwania pracy    74
  Anna Zięba: Identyfikacja stresorów i  zarządzanie stresem w firmie    87
  Marcin Pełka: Podejście wielomodelowe analizy danych symbolicznych w ocenie pozycji produktów na rynku    95
  Tomasz Bartłomowicz, Andrzej Bąk: Cząstkowy układ czynnikowy i jego implementacja w module conjoint programu R    103
  Łukasz Kuźmiński: Graniczne dystrybuanty wartości ekstremalnych dla zależnych ciągów zmiennych losowych    115
  Kamil Wilak: Wykorzystanie dynamicznych modeli liniowych w estymacji pośredniej    126
  Summaries    21
  Małgorzata Rószkiewicz: Higher education system vs. intellectual capital of the region, based on selected European countries    21
  Alicja Grześkowiak, Statistical analysis of the educational activity of adults in Poland    35
  Marta Targaszewska: Evaluation of state and quality of higher education system using methods of multivariate statistical analysis    47
  Justyna Wilk, Bartosz Bartniczak, Beata Bal-Domańska: Assessment of implementing sustainable development concept in regions (NUTS 2) regarding social inclusion    60
  Justyna Wilk, Michał Bernard Pietrzak: Analysis of internal migrations in the context of socio-economic aspects – two-step approach    72
  Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz: Gender, age and education of unemployment as determinants of job searching time    86
  Anna Zięba: Identification of stressors and stress management in the company    94
  Marcin Pełka: Ensemble learning for symbolic data in product positioning    102
  Tomasz Bartłomowicz, Andrzej Bąk: Fractional factorial design and its implementation in conjoint package R program    114
  Łukasz Kuźmiński: Limiting distribution function of extreme values for the dependent sequences random variables    125
  Kamil Wilak: Application of dynamic linear models in indirect estimation    138
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia