Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza Teoria i praktyka. PN 287

-20%

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza Teoria i praktyka. PN 287

1 opinia

Redakcja:

Edward Nowak

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

9,2011,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza są tymi obszarami rachunkowości, których zadaniem jest dostarczanie wieloprzekrojowych informacji ekonomicznych. Informacje te są wykorzystywane w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi oraz różnymi instytucjami, a więc w planowaniu i kontroli działalności oraz podejmowaniu decyzji. Użyteczność dostarczonych informacji zależy w dużym stopniu od sposobu ich przygotowania oraz dostosowania do specyficznych potrzeb zarządzania. To powoduje odpowiednie wyzwania dla rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, jeśli chodzi o ewolucję rozwiązań teoretycznych i zastosowania praktyczne.


Kadra kierownicza oraz menedżerowie przedsiębiorstw i instytucji w coraz większym stopniu wykorzystują w swoich działaniach zarządczych instrumenty rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Obecnie nie wystarczają już te instrumenty, które wspomagają zarządzanie na poziomie operacyjnym. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w coraz większym stopniu włączają się w proces zarządzania strategicznego. Jest to tendencja obserwowana w ostatnich latach, zarówno jeśli chodzi o koncepcje teoretyczne, jak i zastosowania praktyczne.


Wybranym problemom rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej jest poświęcony niniejszy zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu. Zamieszczone w nim artykuły naukowe prezentują różne koncepcje teoretyczne, określone rozwiązania metodyczne oraz pewne aplikacje w przedsiębiorstwach i instytucjach. Dotyczą one sposobów prowadzenia rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w wymiarze strategicznym i operacyjnym.


Liczba stron194
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-349-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     7
  
  Anna Balicka: Zewnętrzne źródła informacji o czynnikach sukcesu w branży motoryzacyjnej     9
  Piotr Bednarek: Wpływ kultury narodowej na systemy budżetowania w przedsiębiorstwach     25
  Magdalena Chmielowiec-Lewczuk: Wpływ Solvency II na koszty zakładów ubezpieczeń     38
  Michał Dyk: Wdrażanie systemów informatycznych rachunkowości zarządczej przy użyciu metodyki AADII     47
  Anna Glińska: Synergia między zakładem pracy chronionej a klientem     58
  Zdzisław Kes, Mariola Kotłowska: Analiza zależności stopnia znajomości MS Excel wśród studentów kierunków ekonomicznych przy wykorzystaniu badań ankietowych     69
  Marcin Klinowski: Jakość wobec kosztów projektu     80
  Mariola Kotłowska: Rola zrównoważonej karty dokonań w wycenie przedsiębiorstwa     89
  Robert Kowalak: Koncepcja rachunku kosztów w zakładzie gospodarowania odpadami     102
  Marcin Kowalewski: Adaptacja zrównoważonej karty wyników do specyfiki sektora publicznego – przypadek Kanadyjskiej Komisji Turystyki     112
  Wojciech Dawid Krzeszowski: Pojęcie „zorganizowanej części przedsiębiorstwa” w prawie podatkowym     123
  Maria Nieplowicz: Funkcjonowanie zrównoważonej karty wyników w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego     131
  Bartłomiej Nita: Sprawozdawczość wewnętrzna w procesie zarządzania ryzykiem     140
  Edward Nowak: Decyzyjna przydatność informacji prezentowanych w zestawieniu zmian w kapitale własnym     152
  Piotr Oleksyk: Zagrożenia wiarygodności pomiaru efektywności w procedurze budżetowania zadaniowego     164
  Michał Poszwa: Moment uznania kosztów w rachunku wyniku podatkowego     173
  Małgorzata Wasilewska: Porównanie wartości kapitału intelektualnego przedsiębiorstw notowanych na warszawskiej GPW – ujęcie sektorowe     183
  
  Summaries    24
  
  Anna Balicka: External sources of information about success factors in the automotive industry     24
  Piotr Bednarek: Impact of national culture on budgeting systems in companies – literature review     37
  Magdalena Chmielowiec-Lewczuk: Influence of Solvency II on costs in insurance companies     46
  Michał Dyk: Implementation of IT management accounting systems with the use of AADII methodology     57
  Anna Glińska: Synergy between a sheltered workshop and a client     68
  Zdzisław Kes, Mariola Kotłowska: Dependency analysis of MS Excel level knowledge among students of economic studies using questionnaire survey     79
  Marcin Klinowski: Quality towards project costs     88
  Mariola Kotłowska: Role of the Balanced Scorecard to measure corporate value     101
  Robert Kowalak: Cost accounting for the waste disposal plants     111
  Marcin Kowalewski: The Balanced Scorecard adaptation to public sector organization. The case of Canadian Tourism Commission     122
  Wojciech Dawid Krzeszowski: The concept of “an organised part of an enterprise” in the tax law     130
  Maria Nieplowicz: Functioning of the Balanced Scorecard for Mazowieckie Voivodship Marshal’s Office     139
  Bartłomiej Nita: Internal reporting in the process of risk management     151
  Edward Nowak: Statement of changes in equity and its utility for decision-making purposes     163
  Piotr Oleksyk: Threats of reliability of measurement of efficiency in performance-based budgeting procedure     172
  Michał Poszwa: Moment of recognition of expenses in the tax result bill     182
  Małgorzata Wasilewska: Comparison of value of Intellectual Capital of Polish joint stock companies     191
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia