Konwergencja gospodarcza w Polsce i jej znaczenie w osiąganiu celów polityki spójności

Konwergencja gospodarcza w Polsce i jej znaczenie w osiąganiu celów polityki spójności

1 opinia

Format:

ibuk

Głównym celem publikacji jest ocena wpływu realizacji polityki spójności na osiąganie konwergencji gospodarczej przez województwa w Polsce.


Pojęcie konwergencji w sensie używanym w tej książce narodziło się z neoklasycznej teorii wzrostu (lata 50. i 60. XX wieku), w których to konwergencja oznaczała proces wyrównywania dochodów (produktów per capita) pomiędzy krajami. Najbardziej intensywne, światowe badania konwergencji przypadają na lata 80 i 90. XX wieku, natomiast w Polsce temat ten stał się popularny wraz z akcesją do Unii w 2004 r., od kiedy Polska jest beneficjentem polityki spójności – polityki regionalnej Unii Europejskiej, dążącej do podwyższenia poziomu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.


Badania nad konwergencją są ważne z wielu powodów, z których najważniejszy jest wymiar społeczno-gospodarczy. Współczesny świat cechuje bowiem silne rozwarstwienie dochodów, które zapoczątkowane zostało wraz z industrializacją w XIX w. O ile jednak różnice pomiędzy najzamożniejszymi i najbiedniejszym gospodarkami wynosiły w XIX w. kilkadziesiąt procent, to współcześnie są one kilkakrotnie większe. Duże dysproporcje są obserwowane nie tylko pomiędzy krajami, ale również wewnątrz poszczególnych państw. Gospodarki w których mieszkają najbogatsi mieszkańcy świata, to często kraje o najwyższym odsetku ludzi żyjących na granicy ubóstwa.


Badania nad konwergencją są w Polsce ważne są również z praktycznego punktu widzenia. Otóż Polska zobowiązana jest do rozliczenia efektów płatności przekazywanych przez Komisję Europejską na realizację polityki spójności. Głównym celem tej polityki jest zmniejszanie nierówności gospodarczych wśród regionów-beneficjentów.


Liczba stron218
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-877-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    7
  
  CZĘŚĆ I. KONWERGENCJA GOSPODARCZA. ZAGADNIENIA TEORETYCZNE, METODOLOGICZNE I APLIKACYJNE    13
  
  ROZDZIAŁ 1. KONWERGENCJA GOSPODARCZA. DEFINICJE, ŹRÓDŁA, RODZAJE    15
  
  1.1. Spór o konwergencję i dywergencję gospodarczą w świetle teorii ekonomicznych    16
  1.2. Neoklasyczna teoria wzrostu gospodarczego a konwergencja    20
  1.2.1. Funkcje produkcji typu Cobba-Douglasa i stabilne stany równowagi    24
  1.3. Rodzaje konwergencji gospodarczej    26
  1.3.1. Konwergencja PKB per capita i WDB na pracującego    26
  1.3.2. Konwergencja technologiczna    29
  1.3.2.1. Ustalenie wartości zmiennych i parametrów w formule TFP    32
  1.3.2.2. Potencjalne i efektywne TFP    34
  1.3.2.3. Endogenizacja TFP    35
  1.3.3. Konwergencja sektorowa    36
  1.3.4. Konwergencja wewnętrzna i hipoteza Williamsona    39
  1.4. Podsumowanie    42
  
  ROZDZIAŁ 2. RODZAJE KONWERGENCJI WEDŁUG METOD ICH WERYFIKACJI    45
  
  2.1. Konwergencja typu beta    46
  2.1.1. Empiryczna weryfikacja hipotezy o beta-konwergencji dla danych przekrojowych    47
  2.1.2. Empiryczna weryfikacja hipotezy o beta-konwergencji dla danych panelowych    50
  2.2. Konwergencja typu sigma    52
  2.2.1. Miary nierówności    53
  2.2.2. Weryfikacja hipotezy o sigma-konwergencji    60
  2.2.3. Zależność pomiędzy beta i sigma-konwergencją oraz efekty przestrzenne    63
  2.3. Konwergencja typu gamma    65
  2.3.1. Weryfikacja hipotezy o gamma-konwergencji za pomocą testu Boyle’a-McCathy’ego    65
  2.3.2. Weryfikacja hipotezy o gamma-konwergencji za pomocą modyfikacji testów Boyle’a-McCarthy’ego    68
  2.4. Konwergencja stochastyczna    71
  2.4.1. Kointegracja pomiędzy dwoma regionami. Podejście Engle’a i Grangera    72
  2.4.2. Kointegracja pomiędzy więcej niż dwoma regionami. Podejście Johansena    73
  2.4.3. Postacie modeli VECM i ich wpływ na wnioskowanie o kointegracji     75
  2.4.4. Testowanie liczby wektorów kointegracyjnych – rzędu kointegracji    76
  2.5. Podsumowanie    77
  
  ROZDZIAŁ 3. KONWERGENCJA GOSPODARCZA W POLSCE    79
  
  3.1. Dane statystyczne, metodologia pomiaru zmiennych i problemy z tym związane    80
  3.1.1. PKB per capita i wydajności pracy    80
  3.1.2. Łączna produktywność czynników produkcji    83
  3.1.3. Stopy deprecjacji kapitału regionalnego    88
  3.1.4. Dane sektorowe    90
  3.2. Konwergencja PKB per capita i WDB na pracującego    93
  3.2.1. Beta-konwergencja absolutna i warunkowa    93
  3.2.2. Sigma-konwergencja    98
  3.2.3. Gamma-konwergencja    102
  3.2.4. Konwergencja stochastyczna    104
  3.3. Konwergencja TFP i stany równowagi wojewódzkiej    106
  3.3.1. Beta konwergencja absolutna i warunkowa    107
  3.3.2. Sigma-konwergencja    110
  3.3.3. Gamma-konwergencja    111
  3.3.4. Wyznaczenie stanów równowagi wojewódzkiej    113
  3.4. Konwergencja sektorowa    117
  3.4.1. Ocena poziomu rozwoju województw przy wykorzystaniu sektorowej struktury pracujących     117
  3.4.2. Konwergencja struktury pracujących w 4 sektorach gospodarki    120
  3.4.3. Konwergencja wydajności pracy w 4 sektorach gospodarki    125
  3.4.4. Konwergencja TFP w 4 sektorach gospodarki    128
  3.5. Podsumowanie    132
  
  CZĘŚĆ II. POLITYKA SPÓJNOŚCI I JEJ WPŁYW NA SYTUACJĘ GOSPODARCZĄ WOJEWÓDZTW I ICH KONWERGENCJĘ    135
  
  ROZDZIAŁ 4. PROCESY KONWERGENCJI GOSPODARCZEJ W EUROPIE I NA ŚWIECIE WOBEC REALIZACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI    137
  
  4.1. Konwergencja gospodarcza na świecie i w Europie    137
  4.2. Polityka spójności jako odpowiedź na rosnące nierówności gospodarcze w UE    145
  4.3. Konwergencja regionalna i wewnętrzna    147
  4.3.1. Hipoteza Williamsona i konwergencja wewnętrzna    148
  4.4. Realizacja polityki spójności w Polsce    152
  4.4.1. Transfery z UE do Polski na realizację polityki spójności    153
  4.4.2. Alokacje wojewódzkie transferów z polityki spójności    155
  4.5. Podsumowanie    157
  
  ROZDZIAŁ 5. EWALUACJA POLITYKI SPÓJNOŚCI    159
  
  5.1. Metody ewaluacji polityki spójności    160
  5.1.1. Przegląd modeli wykorzystywanych w Europie do ewaluacji polityki spójności    162
  5.1.1.1. Historia, opis i zastosowania wybranych modeli    164
  5.1.1.2. Wybór modelu do ewaluacji polityki spójności    166
  5.1.2. Przegląd makromodeli stosowanych w ewaluacji polityki spójności w Polsce    168
  5.2. Rola czynników demograficznych w analizie wpływu polityki spójności    170
  5.3. Kryteria ewaluacyjne    172
  5.4. Podsumowanie    175
  
  ROZDZIAŁ 6. WPŁYW POLITYKI SPÓJNOŚCI NA GOSPODARKI WOJEWÓDZTW I ICH KONWERGENCJĘ    177
  6.1. Zmiany we wskaźnikach monitorujących politykę spójności w okresie po akcesji do Unii – efekt brutto    177
  6.2. Wpływ polityki spójności na wskaźniki gospodarcze wg makromodeli gospodarki stosowanych w Polsce do ewaluacji funduszy    178
  6.3. Wpływ polityki spójności na polskie regiony i ich konwergencję    182
  6.3.1. Trafność    183
  6.3.2. Użyteczność    186
  6.3.3. Skuteczność    188
  6.3.4. Efektywność    190
  6.4. Podsumowanie    193
  
  ZAKOŃCZENIE    195
  
  BIBLIOGRAFIA    201
  WYKAZ OZNACZEŃ    215
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia