X

  Przedmowa 7
  
  Rozdział I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE 9
  
  1. Uwagi wprowadzające 9
  1.1. Wyjaśnienie i uzasadnienie wyboru tematyki 9
  1.2. Stan badań i charakterystyka głównych ujęć orzeczniczych i doktrynalnych 15
  1.3. Założenia wyjściowe do sformułowania koncepcji i podstawowe wątki problemowe oraz hipoteza badawcza 19
  1.4. Konstrukcja opracowania i uwagi o metodzie pracy 21
  2. Ustrojowe podstawy dla negocjacyjnego systemu prawa pracy 23
  3. Pojęcie porozumienia zbiorowego, jego rodzaje i funkcje oraz zasada swobody porozumień zbiorowych 35
  3.1. Pojęcie porozumienia zbiorowego 35
  3.2. Rodzaje porozumienia zbiorowego i jego funkcje 46
  3.3. Swoboda porozumień zbiorowych w kontekście autonomii woli kolektywnej 57
  4. Rys historyczny: spór wokół normatywnego charakteru Ogólnopolskich Porozumień Społecznych 63
  
  Rozdział II. PRZESŁANKI UZNANIA POROZUMIENIA ZBIOROWEGO ZA POROZUMIENIE NORMATYWNE 70
  
  1. Problematyka normatywności 70
  1.1. Pojęcie źródła prawa, aktu normatywnego i normatywności 70
  1.2. Umowa prawotwórcza 75
  1.3. Norma kompetencji prawodawczej 77
  2. Wymogi dla porozumienia normatywnego 87
  2.1. Uwagi wstępne 87
  2.2. Warunek „oparcia na ustawie” 89
  2.2.1. Pojmowanie „oparcia na ustawie” – uwagi systematyzujące 89
  2.2.2. „Oparcie na ustawie” dla nazwanych porozumień zbiorowych 103
  2.2.3. Zasadność wskazania na przepis ust. 2 art. 59 Konstytucji 111
  2.2.4. Zasadność wskazania na przepis art. 4 Konwencji nr 98 MOP 119
  2.2.5. Zasadność wskazania na przepis ust. 1 art. 21 ustawy o związkach zawodowych 122
  2.2.6. Zasadność wskazania na wykładnię funkcjonalną 124
  2.2.7. Zasadność wskazania na porozumienie normatywne 130
  2.2.8. Wnioski 134
  2.3. Strony normatywnego porozumienia zbiorowego 136
  2.3.1. Uwagi wstępne 136
  2.3.2. Prawo związków zawodowych i pracodawców (organizacji pracodawców) a prawo partnerów społecznych do zawierania porozumień zbiorowych 138
  2.3.3. Strona pracodawcza 144
  2.3.4. Strona pracownicza 158
  2.3.5. Wnioski 169
  2.4. Określenie praw i obowiązków stron stosunku pracy w normatywnym porozumieniu zbiorowym 171
  2.4.1. Uwagi wstępne 171
  2.4.2. Zasada korzystności 174
  2.4.3. Zasada równego traktowania w zatrudnieniu 184
  2.4.4. Wnioski 191
  2.5. Konkluzje 193
  
  Rozdział III. KONSEKWENCJE UZNANIA POROZUMIENIA ZBIOROWEGO JAKO NORMATYWNEGO POROZUMIENIA ZBIOROWEGO 195
  1. Uwagi wstępne 195
  2. Zasady interpretacji postanowień normatywnego porozumienia zbiorowego 196
  3. Sądowe stosowanie norm prawnych porozumienia zbiorowego 208
  4. Normatywne porozumienie zbiorowe a inne źródła prawa pracy 219
  5. Stosunek normatywnego porozumienia zbiorowego do umów o pracę 222
  6. Wnioski 227
  
  Zakończenie 229
  Bibliografia 236
  Orzecznictwo 245
  Collective Agreements as a Source of Labor Law (Summary) 248
Porozumienia zbiorowe jako źródło prawa pracy

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

254

Kategoria

Prawo pracy

ISBN-13

978-83-232-2566-9

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Celem pracy jest wskazanie na granice prawotwórczej działalności partnerów społecznych, a wiec warunki dla ich kompetencji prawodawczej. Rozwiązanie tak ogólnie zarysowanego problemu wymaga odpowiedzi na szereg szczegółowych pytań, m.in. o kształt delegacji ustawowej dla tworzenia autonomicznych źródeł prawa pracy, jakimi są porozumienia zbiorowe. Wskazanie elementów normy kompetencji prawodawczej dla normatywnych porozumień zbiorowych pociąga za sobą ważki problem wypełnienia tych elementów konkretna treścią, m.in. konieczna jest odpowiedź na fundamentalne w tym zakresie pytanie o czy należy zostać przy dotychczasowym rozumieniu strony pracowniczej, po której występują zasadniczo wyłącznie związki zawodowe, zaś po stronie pracodawczej tradycyjnie rozumiany pracodawca bądź organizacja pracodawców.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!