Dziecko u progu edukacji przedmiotowej. Studium teoretyczno-empiryczne

Dziecko u progu edukacji przedmiotowej. Studium teoretyczno-empiryczne

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

19,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka stanowi ogląd teoretyczno-empiryczny procesu adaptacji dzieci do wymagań edukacji przedmiotowej. Składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza stanowi analizę o charakterze teoretycznym i rekonstrukcyjnym zasadniczego problemu. Na tle rozważań nad sensem i znaczeniem adaptacji, podjętych w interdyscyplinarnym kontekście, dokonano opisu mechanizmu adaptacji prorozwojowej i jego uwarunkowań. Jednocześnie ukazano dzieciństwo, jako okres najbardziej sprzyjający dla procesu gromadzenia doświadczeń adaptacyjnych, dzięki nieograniczonym wówczas możliwościom centralnego układu nerwowego. Ponadto, wyeksponowano wagę edukacji szkolnej w kontekście progu między edukacją elementarną a edukacją przedmiotową, ukazując znaczenie jakości uprzednich doświadczeń szkolnych, wyniesionych z etapu edukacji zintegrowanej dla pełnienia roli ucznia na kolejnym szczeblu nauczania.


W drugiej części szeroko omówiono wyniki badań ilościowych i jakościowych procesu doświadczania drugiego progu szkolnego uczniów oraz jego uwarunkowań. Zaprezentowano wyniki badań nauczycieli i uczniów. Omówiono strategie pracy nauczycieli z punktu widzenia doświadczeń warunkujących gotowość uczniów do przekroczenia progu edukacji przedmiotowej. Poddano szczegółowej analizie doświadczenia trzecioklasistów w zakresie organizacji procesu kształcenia, aktywizacji, systemu oceniania i poczucia podmiotowości, a na ich tle dokonano opisu trudności adaptacyjnych czwartoklasistów i strategii adaptacyjnych, jakie oni uruchamiają w odpowiedzi na nie. Ponadto, ukazano kierunki zmian w zakresie psychospołecznego funkcjonowania dzieci na starcie edukacji przedmiotowej. Na końcu zamieszczono obszerne podsumowanie, w którym przedstawiono wnioski i rekomendacje skonstruowane w kontekście danych empirycznych i dorobku nauk neurokognitywnych.


Liczba stron360
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-2560-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  Część pierwsza: ADAPTACJA PROROZWOJOWA – W POSZUKIWANIU SENSU, ZNACZEŃ I UWARUNKOWAŃ    19
  1. Adaptacja jako forma rozwoju jednostki    21
  Wprowadzenie    21
  1.1. Adaptacja jako kategoria interdyscyplinarna    22
  1.2. Mechanizm adaptacji prorozwojowej i jego uwarunkowania    35
  1.3. Neurokognitywne podstawy adaptacji prorozwojowej    45
  2. Adaptacja w biegu życia jednostki    55
  Wprowadzenie    55
  2.1. Zmiana źródłem rozwoju człowieka    56
  2.2. Subiektywny charakter zmiany rozwojowej    61
  2.3. Adaptacja poprzez kryzysy normatywne    64
  2.4. Adaptacja rozwojowa poprzez zadania życiowe    73
  3. Edukacja zintegrowana wobec wyzwań edukacji przedmiotowej    78
  Wprowadzenie    78
  3.1. Adaptacja podmiotowa jako cel edukacji    79
  3.2. Wyzwania edukacji przedmiotowej    82
  3.3. Uwarunkowania adaptacji do roli ucznia klasy czwartej    87
  3.3.1. Uprzednie doświadczenia adaptacyjne a pełnienie roli ucznia klasy czwartej    89
  3.3.2. Ideologie edukacyjne nauczycieli a doświadczenia adaptacyjne czwartoklasistów    94
  3.3.3. Rola nauczycieli w adaptacji uczniów do edukacji przedmiotowej    103
  3.3.4. Znaczenie rodziny dla adaptacji szkolnej dziecka    112
  4. Znaczenie przestrzeni edukacyjnej dla procesu adaptacji szkolnej uczniów    116
  Wprowadzenie    116
  4.1. Jakość polskiej edukacji w krytycznym oglądzie    117
  4.2. Znaczenie społecznej i materialnej przestrzeni edukacyjnej w procesie adaptacji szkolnej    122
  4.2.1. Wartość otoczenia fizycznego    123
  4.2.2. Wartość wsparcia społecznego w procesie adaptacji szkolnej    127
  4.3. Neurokognitywne uwarunkowania przestrzeni edukacyjnej. Możliwości podtrzymywania i wzbogacania zdolności adaptacyjnych dzieci poprzez oddziaływanie na mózg    134
  Część druga: ADAPTACJA SZKOLNA CZWARTOKLASISTÓW – PERSPEKTYWA EMPIRYCZNA    145
  1. Metodologiczne podstawy badań własnych    147
  2. Strategie kształcenia preferowane przez nauczycieli edukacji zintegrowanej w świetle doświadczeń trzecioklasistów    160
  Wprowadzenie    160
  2.1. Nauczyciel jako kreator doświadczeń szkolnych dzieci rozwijających ich gotowość do przekroczenia progu edukacji przedmiotowej    168
  2.2. Funkcjonowanie nauczycieli edukacji zintegrowanej w zakresie organizacji procesu kształcenia    184
  2.3. Model oceniania uczniów preferowany przez nauczycieli edukacji zintegrowanej    197
  2.4. Nauczyciel jako organizator doświadczeń trzecioklasistów w zakresie poczucia podmiotowości    206
  Podsumowanie    211
  3. Obraz dziecka gotowego do roli ucznia klasy czwartej w kontekście edukacyjnych uwarunkowań    215
  Wprowadzenie    215
  3.1. Portret dziecka dojrzałego do roli czwartoklasisty w opiniach nauczycieli    218
  3.2. Czynniki warunkujące adaptację szkolną czwartoklasistów    220
  3.3. Trudności adaptacyjne uczniów klasy czwartej w opiniach nauczycieli i formy nauczycielskiego wsparcia    225
  Podsumowanie    233
  4. Codzienność edukacyjna z perspektywy doświadczeń adaptacyjnych czwartoklasistów    236
  Wprowadzenie    236
  4.1. Trudności adaptacyjne czwartoklasistów nieaktywizowanych w edukacji zintegrowanej w kontekście ich szkolnych źródeł    238
  4.2. Trudności adaptacyjne czwartoklasistów przeciętnie aktywizowanych na etapie edukacji zintegrowanej    245
  4.3. Trudności adaptacyjne czwartoklasistów w wysokim stopniu aktywizowanych w edukacji zintegrowanej    256
  Podsumowanie    264
  5. Uczniowskie strategie radzenia sobie z trudnościami adaptacyjnymi    266
  Wprowadzenie    266
  5.1. Strategie adaptacyjne czwartoklasistów nieaktywizowanych w edukacji zintegrowanej    268
  5.2. Strategie adaptacyjne czwartoklasistów przeciętnie aktywizowanych w edukacji zintegrowanej    273
  5.3. Strategie adaptacyjne czwartoklasistów w wysokim stopniu aktywizowanych na etapie edukacji zintegrowanej    278
  Podsumowanie    285
  6. Psychospołeczne funkcjonowanie dzieci na starcie edukacji przedmiotowej. Kierunki zmian w zakresie samooceny i samopoczucia    290
  Wprowadzenie    290
  6.1. Dynamika samooceny uczniów na drugim progu edukacyjnym    291
  6.1.1. Kierunki zmian samooceny uczniów nieaktywizowanych na etapie edukacji wczesnoszkolnej    292
  6.1.2. Kierunki zmian samooceny uczniów przeciętnie aktywizowanych w edukacji zintegrowanej    295
  6.1.3. Kierunki zmian samooceny uczniów w wysokim stopniu aktywizowanych na etapie edukacji zintegrowanej    299
  6.2. Kierunki zmian w samopoczuciu uczniów po przekroczeniu progu edukacji przedmiotowej    303
  6.2.1. K ierunki zmian samopoczucia uczniów nieaktywizowanych w edukacji zintegrowanej    304
  6.2.2. K ierunki zmian samopoczucia uczniów przeciętnie aktywizowanych w edukacji zintegrowanej    307
  6.2.3. K ierunki zmian samopoczucia uczniów w wysokim stopniu aktywizowanych na etapie edukacji zintegrowanej    309
  Podsumowanie    314
  Wnioski i rekomendacje    316
  Wnioski    316
  Rekomendacje    322
  Bibliografia    342
  The pupil’s transition from primary to secondary education. Theoretical-empirical study (Summary)    358
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia