Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. W poszukiwaniu pozytywów

Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. W poszukiwaniu pozytywów

3 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

30,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja odnosi się do problematyki wykluczenia, marginalizacji, ale również akceptacji i tolerancji w stosunku do szeroko pojmowanej inności. Inność rozumiana najczęściej jako odmienność potrzeb, możliwości, wzorców funkcjonowania w przestrzeni społecznej stała się płaszczyzną interdyscyplinarnego dyskursu. Zainteresował on reprezentantów nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, technicznych. Ukazał różnorodność i wielopłaszczyznowość możliwego rozumienia i odczytywania tytułowej inności. Czy inność/odmienność jest przeszkodą w osiągnięciu życiowo istotnych celów? Czy może jest szansę budowania porozumienia i wspólnej przestrzeni? Autorzy przekonują do swoich racji, czasem wręcz prowokują. Czy przekonają – Czytelnik sam zdecyduje. Autorami tekstów są autorytety, ale również młodzi, rozpoczynający pracę naukową badacze. Z refleksji jednych i drugich można czerpać nie tylko rzetelną wiedzę, ale i „gotowe” pomysły badawcze. Autorami są również praktycy, którzy wiedzę akademicką konfrontują na co dzień z rzeczywistością, stają przed problemami, które muszą rozwiązywać jako pedagodzy, psychologowie, terapeuci, architekci dosłownie i w przenośni projektujący naszą wspólną przyszłość.


Liczba stron528
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-2530-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Zamiast wstępu    9
  
  CZĘŚĆ I. INNY W ODSŁONIE INTERDYSCYPLINARNEJ    11
  
  Hanna Żuraw, Inność, obcość w perspektywie pozytywnej. Wielokontekstowość studiów nad innością i obcością     13
  Bogusław Milerski, Innowierca jako wyzwanie pedagogiczne     37
  Maria Szyszkowska, Nacisk przeciętności i stereotypowości jako zagrożenie dla kształtowania własnego ja w świecie mediokracji z punktu widzenia fi lozofi i – nauki stosowanej     49
  Olga Chrzanowska, Piotr Adamski, Inny w mieście. Wspólna przestrzeń – wspólne potrzeby     53
  Bernadeta Szczupał, Zmiany w systemie opieki zdrowotnej w Polsce a prawa pacjenta     63
  Krzysztof Rosa, Rezygnujący z życia. Mity a fakty na temat zachowań samobójczych     83
  
  Część II. W KIERUNKU ROZUMIENIA I ODCZYTYWANIA INNOŚCI    103
  
  Franciszek Wojciechowski, Sylwia Opozda-Suder, Społeczne konsekwencje i praktyczne aplikacje paradygmatu niepełnosprawności. Perspektywa pedagogiki specjalnej     105
  Alina Wróbel, Inny jako pojęcie wyprane z mocnych znaczeń. Perspektywa pedagogiki antropologicznej     117
  Agnieszka Woynarowska, Inny „uwięziony” w charakterystykach – o językowych uwikłaniach profesjonalistów i ich konsekwencjach dla egzystowania człowieka z niepełnosprawnością intelektualną     127
  Teresa Wejner-Jaworska, Inność – wyjątkowość czy problemy z identyfi kacją?     141
  Joanna Belzyt, Niewerbalne aspekty relacji z Innym w ujęciu psychologicznym     149
  Aniela Korzon, Prawo osób głuchych do szczęścia     165
  Marzenna Zaorska, Czy niewidomi „widzą” siebie jako „Innych” w obszarze funkcjonowania intelektualnego i społecznego?     175
  Anna Steinhagen, Czy to naprawdę działa? Problemy skuteczności terapii zaburzeń rozwoju     201
  
  Część III. INNY W SPOŁECZNYCH I EDUKACYJNYCH UWIKŁANIACH    213
  
  Joanna Doroszuk, Sytuacja rodziny dziecka niepełnosprawnego – izolacja, autonomia czy koegzystencja?     215
  Jolanta Baran, Szanse na zrównoważony rozwój dziecka z niepełnosprawnością w opiece zastępczej i adopcyjnej w świetle nowych regulacji prawnych i danych empirycznych     223
  Małgorzata Zaborniak-Sobczak, Wybrane uwarunkowania rodzinne poczucia odpowiedzialności młodzieży z dysfunkcjąsłuchu     239
  Anna Józefowicz, Miejsce „Innego” w wybranych treściach dydaktyczno-wychowawczych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej     253
  Iwona Jagoszewska, Edukacja niesłyszących surdopedagogów – wykorzystane szanse     265
  Izabella Kucharczyk, Kompetencje uczniów z uszkodzonym wzrokiem kończących szkołę podstawową     285
  Zbigniew Ostrach, Personel domu opieki społecznej w obliczu potrzeb seksualnych jego mieszkańców     303
  Aneta Lew-Koralewicz, Dziecko z zaburzeniami ekspresji słownej – efektywność metod stosowanej analizy zachowania w terapii     321
  Barbara Olszewska, Przygotowania studentów do praktyki pedagogicznej w procesie kształcenia do zawodu nauczyciela     345
  Renata Machalska, Aspiracje zawodowe a praca na stanowisku nauczyciela     355
  
  Część IV. INNY W WIRZE EDUKACYJNYCH ZMIAN    367
  
  Monika Gołubiew-Konieczna, Plusy (i minusy) zmian w prawie oświatowym dla edukacji uczniów niepełnosprawnych w systemie ogólnodostępnym i integracyjnym     369
  Katarzyna Ćwirynkało, Nauczyciele wobec zmian warunków kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)     391
  Jolanta Lipińska-Lokś, Wspólna edukacja dzieci pełnosprawnych i dzieci z niepełnosprawnością szansą na likwidowanie mitów i stereotypów dotyczących niepełnosprawności i osób nią dotkniętych     403
  Matylda Pachowicz, Uczeń niepełnosprawny widziany oczami nauczycieli klas integracyjnych     417
  Julia Kisielewska-Meller, Dziecko niesłyszące w szkole masowej – szansa czy zagrożenie rozwoju?     431
  Anna Tomaszewska, Integracja społeczna sposobem na podnoszenie samooceny i osiąganie samodzielności uczniów niewidomych i słabowidzących, na podstawie doświadczeń Łódzkiej Szkoły dla Niewidomych i Słabo Widzących (SOSW nr 6) w Łodzi     447
  Monika Dąbkowska, Nauczanie indywidualne – nauczanie integracyjne dziecka z ADHD: dylemat akceptacji Innego     465
  
  Część V. INNY – PERSPEKTYWA MIĘDZYNARODOWA    479
  
  Przemysław Eugeniusz Kaniok, Sytuacja dziecka z niepełnosprawnością w Republice Namibii     481
  Jacek Bylica, Ewaluacja uczestnicząca Strategii działań Gminy Andrychów na rzecz społeczności romskiej. Komunikat z badań     489
  Barbara Grabowska, Meandry poczucia tożsamości uczniów ze szkół z polskim językiem nauczania na Białorusi, Ukrainie i w Czechach     497
  Hanna Stępniewska-Gębik, Emigrant jako Inny. Sposób funkcjonowania emigrantów wobec dominujących narracji     513
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia