Szanowni Klienci,

Rozwijamy się dla Was :) 16 i 17-tego stycznia w godzinach 22:00 do 8:00 rano przeprowadzimy niezbędne prace techniczne. Mogą wystąpić opóźnienia w dostępie do zakupionych ebooków.

Przepraszamy za niedogodności.


Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym - indeksowe fundusze inwestycyjne i fundusze ETF. Ocena efektywności zarządzania na przykładzie akcyjnych funduszy ETF rynków wschodzących

-20%

Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym - indeksowe fundusze inwestycyjne i fundusze ETF. Ocena efektywności zarządzania na przykładzie akcyjnych funduszy ETF rynków wschodzących

5 ocen

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

37,44  46,80

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

37,4446,80

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niniejsza monografia jest pierwszym w Polsce całościowym opracowaniem poświęconym problematyce pasywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, rozumianego jako taki sposób konstruowania portfela, który ma na celu jak najdokładniejsze odwzorowywanie stóp zwrotu określonego indeksu rynku finansowego. Pasywne zarządzanie jest realizowane przede wszystkim przez indeksowe fundusze inwestycyjne (index funds) oraz fundusze typu ETF (exchange-traded funds). Autor prezentuje dotychczasowy dorobek z zakresu teorii inwestycji finansowych, odnoszący się do zagadnień będących jej przedmiotem, charakteryzuje instytucje finansowe wykorzystujące go w praktyce i szczegółowo analizuje indeksy replikowane przez te podmioty. Przeprowadza również badanie empiryczne, w ramach którego ocenia efektywność zarządzania portfelami inwestycyjnymi akcyjnych funduszy ETF rynków wschodzących posiadających ekspozycję na jeden kraj.


Liczba stron636
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-941-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     11
  
  Rozdział 1. Znaczenie wybranych zagadnień teorii rynku kapitałowego dla pasywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym     27
  
  1.1. Wprowadzenie     27
  1.2. Teoria portfela – wybrane zagadnienia     29
  1.3. Modele rynku kapitałowego     42
  1.3.1. Model jednowskaźnikowy     42
  1.3.2. Model CAPM     48
  1.4. Hipoteza rynku efektywnego     55
  1.4.1. Geneza     56
  1.4.2. Podstawowe założenia     61
  1.4.3. Formy efektywności informacyjnej     65
  1.4.4. Silna forma efektywności rynku     68
  1.4.4.1. Charakterystyka i konsekwencje     68
  1.4.4.2. Testy silnej formy     73
  1.5. Podsumowanie     122
  
  Rozdział 2. Indeksy rynku finansowego     125
  
  2.1. Wprowadzenie     125
  2.2. Funkcje indeksów     126
  2.2.1. Funkcja informacyjna     128
  2.2.2. Funkcja analityczno-decyzyjna     130
  2.2.3. Indeksy jako instrument budowy portfeli indeksowych     133
  2.2.4. Źródło tworzenia nowych instrumentów finansowych     134
  2.2.4.1. Indeksowe instrumenty pochodne     134
  2.2.4.2. Inne instrumenty finansowe wykorzystujące indeksy     142
  2.3. Branża indeksowa     145
  2.3.1. Podmioty zajmujące się tworzeniem indeksów     146
  2.3.2. Umowy licencyjne na indeksy     151
  2.3.3. Inne rodzaje aktywności branży indeksowej     154
  2.4. Indeksy – ujęcie statystyczne     155
  2.5. Warunki, jakie powinien spełniać indeks     158
  2.6. Kryteria klasyfikacji indeksów     167
  2.7. Indeksy rynku akcji     170
  2.7.1. Selekcja uczestników indeksu     171
  2.7.1.1. Kryteria wstępne     171
  2.7.1.2. Stopień pokrycia rynku     173
  2.7.1.3. Wielkość spółki     181
  2.7.1.4. Przynależność sektorowa spółki     185
  2.7.1.5. Styl inwestycyjny spółki     192
  2.7.1.6. Temat inwestycyjny     197
  2.7.2. Metodologia obliczania indeksów     205
  2.7.2.1. Ważenie akcji w portfelu indeksu     205
  2.7.2.2. Dochody wynikające z posiadania akcji     229
  2.7.2.3. Sposób uśredniania     231
  2.7.3. Index Strategy Boxes     232
  2.8. Indeksy rynku instrumentów o stałym dochodzie     236
  2.8.1. Indeksy obligacji skarbowych     239
  2.8.2. Indeksy obligacji nieskarbowych     243
  2.8.3. Pozostałe kategorie indeksów rynku instrumentów o stałym dochodzie    249
  2.9. Indeksy rynku towarowego     251
  2.10. Indeksy innych rynków     264
  2.10.1. Indeksy rynku walutowego     266
  2.10.2. Indeksy inwestycji alternatywnych     268
  2.10.2.1. Indeksy funduszy hedgingowych     269
  2.10.2.2. Indeksy zmienności     271
  2.10.2.3. Pozostałe rodzaje indeksów inwestycji alternatywnych     273
  2.11. Indeksy alokacji aktywów     274
  2.12. Indeksy strategii     279
  2.12.1. Indeksy lewarowane     281
  2.12.2. Indeksy odwrotne     284
  2.12.3. Inne rodzaje indeksów strategii     287
  2.13. Podsumowanie     288
  
  Rozdział 3. Indeksowe fundusze inwestycyjne     291
  
  3.1. Wprowadzenie     291
  3.2. Idea funkcjonowania indeksowego funduszu inwestycyjnego     292
  3.3. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego     295
  3.4. Koszty uczestnictwa     305
  3.5. Transparentność     317
  3.6. Rozwój rynku funduszy indeksowych na świecie     329
  3.6.1. Fundusze indeksowe w Stanach Zjednoczonych     331
  3.6.2. Fundusze indeksowe w Europie     341
  3.7. Fundusze indeksowe w Polsce     349
  3.8. Podsumowanie     353
  
  Rozdział 4. Fundusze ETF     355
  
  4.1. Wprowadzenie     355
  4.2. Istota funduszu ETF     356
  4.3. Kreacja, obrót i wycena tytułów uczestnictwa     360
  4.4. Płynność     371
  4.5. Struktura funduszu (replikacja indeksu)     393
  4.5.1. Replikacja fizyczna     394
  4.5.1.1. Pełna replikacja     394
  4.5.1.2. Niepełna replikacja     397
  4.5.1.3. Pożyczanie papierów wartościowych     400
  4.5.2. Replikacja syntetyczna     409
  4.5.2.1. Niefinansowany model swapu     410
  4.5.2.2. Finansowany model swapu     416
  4.5.2.3. Zalety i wady replikacji syntetycznej     420
  4.5.3. Metody replikacji stosowane przez fundusze ETF na świecie     424
  4.6. Koszty uczestnictwa     429
  4.7. Przejrzystość     447
  4.7.1. Forma i zakres informacji o funduszu ETF     450
  4.7.2. Wytyczne ESMA     457
  4.8. Rynek funduszy ETF na świecie     462
  4.8.1. Geneza i rozwój funduszy ETF w latach 1990–2011     462
  4.8.2. Stan obecny     476
  4.9. Rynek funduszy ETF w Polsce     484
  4.10. Podsumowanie     490
  
  Rozdział 5. Ocena efektywności zarządzania akcyjnymi funduszami ETF rynków wschodzących posiadającymi ekspozycję na jeden kraj     493
  
  5.1. Wprowadzenie     493
  5.2. Miary oceny efektywności zarządzania indeksowymi portfelami inwestycyjnymi    496
  5.2.1. Błąd odwzorowania (tracking error)     498
  5.2.1.1. Przyczyny występowania     500
  5.2.1.2. Metody obliczania     506
  5.2.1.3. Wyniki badań empirycznych     512
  5.2.2. Różnica odwzorowania (tracking difference)     517
  5.2.2.1. Metody obliczania     518
  5.2.2.2. Wyniki badań empirycznych     519
  5.2.3. Całkowita ujemna różnica odwzorowania i maksymalna ujemna różnica odwzorowania     522
  5.2.4. Średnia ujemna różnica odwzorowania     525
  5.2.5. Wskaźniki ujemnych różnic odwzorowania w trendzie wzrostowym i spadkowym     526
  5.2.6. Współczynnik korelacji stóp zwrotu     529
  5.2.7. Współczynnik determinacji     531
  5.3. Badanie efektywności zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu Lyxor ETF WIG20 i akcyjnych funduszy ETF posiadających ekspozycję na rynki wschodzące    532
  5.3.1. Generalne założenia badania i weryfikowane hipotezy     533
  5.3.2. Fundusz Lyxor ETF WIG20     538
  5.3.2.1. Historia wprowadzenia funduszu na polski rynek finansowy     538
  5.3.2.2. Podstawowe informacje o funduszu i indeksie WIG20     541
  5.3.2.3. Aktywa i polityka inwestycyjna w latach 2010–2012     547
  5.3.2.4. Aktywność inwestorów w latach 2010–2012     551
  5.3.2.5. Wyniki inwestycyjne w latach 2010–2012     556
  5.3.3. Akcyjne fundusze ETF rynków wschodzących z ekspozycją na jeden kraj    560
  5.3.3.1. Inwestowanie indeksowe na rynkach wschodzących     560
  5.3.3.2. Fundusze ETF inwestujące na rynkach akcji poszczególnych emerging markets     568
  5.3.4. Wyniki badań     586
  5.3.5. Podsumowanie wyników badań     599
  
  Zakończenie     603
  
  Bibliografia     611
  Spis tabel, wykresów, rysunków i schematów     629
  Summary     633
  Od Redakcji     635
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia