Krok po kroku poznajemy Białoruś

Krok po kroku poznajemy Białoruś

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

17,32

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Monografia Krok po kroku poznajemy Białoruś. Język – Kultura – Krajoznawstwo jest ciekawa i przydatna, rzetelnie przygotowana oraz – co najważniejsze – stanowi jedną z pierwszych na rynku publikacji, które mogą służyć jako materiał pomocniczy do nauki języka białoruskiego jako obcego, w poznawaniu historii Białorusi oraz tamtejszej kultury narodowej. Książka może znaleźć zastosowanie jako podręcznik dla studentów uczelni wyższych; można ją również wykorzystać do samodzielnej nauki języka i kultury białoruskiej. Tom zawiera pięćdziesiąt tematów zgrupowanych w siedmiu rozdziałach. Zaznajamiają one czytelnika z białoruską ziemią i państwem, przedstawiają stołeczny Mińsk, jego historię i współczesność, gospodarkę i kulturę. Zapraszają także do odbycia ciekawej wędrówki przez centra obwodowe i historyczne miejsca kraju, prezentują najciekawsze zabytki architektury oraz sylwetki zasłużonych działaczy białoruskiej kultury: słynnych malarzy, pisarzy, muzyków, ludzi teatru i kina. Niniejsze wydanie jest źródłem konkretnej informacji – swego rodzaju przewodnikiem – jak również skutecznym narzędziem przyswajania wiedzy, zarówno kulturo- i krajoznawczej, jak i lingwistycznej.


Z recenzji prof. dr hab. Ały Kožynavaj i dr Aleny Kazancavaj (Białoruski Uniwersytet Państwowy)


Liczba stron198
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-2921-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WPROWADZENIE     11
  JAK CZYTAĆ?     13
  
  РАЗДЗЕЛ І. ЗАПРАШАЕМ У БЕЛАРУСЬ. ROZDZIAŁ І. ZAPRASZAMY NA BIAŁORUŚ    15
  
  1. РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ     16
  REPUBLIKA BIAŁORUŚ     18
  2. ГЕАГРАФІЧНАЕ СТАНОВІШЧА БЕЛАРУСІ     19
  POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE BIAŁORUSI     21
  3. КЛІМАТ БЕЛАРУСІ. ПОРЫ ГОДА     22
  KLIMAT BIAŁORUSI. PORY ROKU     24
  4. ПРЫРОДА БЕЛАРУСІ     25
  PRZYRODA BIAŁORUSI     27
  5. ЛЯСЫ БЕЛАРУСІ     28
  LASY BIAŁORUSI     30
  6. ЗАПАВЕДНЫЯ ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ     31
  REZERWATY PRZYRODY NA BIAŁORUSI     33
  7. РЭКІ БЕЛАРУСІ     34
  RZEKI BIAŁORUSI     36
  8. АЗЁРЫ БЕЛАРУСІ     37
  JEZIORA BIAŁORUSI     39
  9. БРАСЛАЎСКІЯ АЗЁРЫ     40
  JEZIORA BRASŁAWSKIE     42
  10. БЕЛАВЕЖСКАЯ ПУШЧА     43
  PUSZCZA BIAŁOWIESKA     45
  CIEKAWE FAKTY I INFORMACJE     46
  
  РАЗДЗЕЛ ІІ. МІНСК: ПУЛЬС СТАЛІЧНАГА ЖЫЦЦЯ.ROZDZIAŁ ІІ. MIŃSK: PULS ŻYCIA W STOLICY    47
  
  11. МІНСК – СТАЛІЦА БЕЛАРУСІ     48
  MIŃSK – STOLICA BIAŁORUSI     50
  12. ЭКАНАМІЧНАЕ ЖЫЦЦЁ МІНСКА     51
  ŻYCIE GOSPODARCZE MIŃSKA     53
  13. МІНСКАЕ МЕТРО     54
  МIŃSKIE METRO     56
  14. КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ МІНСКА     57
  ŻYCIE KULTURALNE MIŃSKA     59
  CIEKAWE FAKTY I INFORMACJE     60
  
  РАЗДЗЕЛ ІІІ. ПАДАРОЖЖЫ ПА БЕЛАРУСКАЙ ЗЯМЛІ. ROZDZIAŁ III. PODRÓŻE PO ZIEMI BIAŁORUSKIEJ    63
  
  15. ГОМЕЛЬ     64
  HOMEL     66
  16. МАГІЛЁЎ     67
  MOHYLEW     69
  17. ВІЦЕБСК     70
  WITEBSK     72
  18. ГРОДНА     73
  GRODNO     75
  19. БРЭСТ     76
  BRZEŚĆ     78
  20. МІРСКІ ЗАМАК     79
  ZAMEK W MIRZE     81
  21. РУЖАНСКІ ПАЛАЦ     82
  PAŁAC W RÓŻANIE     84
  22. НЯСВІЖСКІ ПАЛАЦ     85
  PAŁAC W NIEŚWIEŻU     87
  23. ЛЕГЕНДАРНЫЯ СКАРБЫ РАДЗІВІЛАЎ     88
  LEGENDARNE SKARBY RADZIWIŁŁÓW     90
  CIEKAWE FAKTY I INFORMACJE     91
  
  РАЗДЗЕЛ IV. ВЫДАТНЫЯ АСВЕТНІКІ І НАВУКОЎЦЫ ЗЯМЛІ БЕЛАРУСКАЙ. ROZDZIAŁ IV. WYBITNI KRZEWICIELE OŚWIATY I NAUKOWCY ZIEMI BIAŁORUSKIEJ    93
  
  24. ФРАНЦЫСК СКАРЫНА     94
  FRANCYSK SKARYNA (FRANCISZEK SKARYNA)     96
  25. ЛЕЎ САПЕГА     97
  LEŬ SAPIEHA (LEW SAPIEHA)     99
  26. БРАНІСЛАЎ ТАРАШКЕВІЧ     100
  BRANISŁAŬ TARAŠKIEVIČ (BRONISŁAW TARASZKIEWICZ)     102
  27. УСЕВАЛАД ІГНАТОЎСКІ     103
  USIEVAŁAD IHNATOŬSKI     105
  28. РАДЗІМ ГАРЭЦКІ     106
  RADZIM HARECKI     108
  CIEKAWE FAKTY I INFORMACJE     109
  
  РАЗДЗЕЛ V. БЕЛАРУСКІЯ МАЙСТРЫ ПЭНДЗЛЯ. ROZDZIAŁ V. BIAŁORUSCY MISTRZOWIE PĘDZLA    111
  
  29. ІВАН ХРУЦКІ     112
  ІVAN CHRUCKI     114
  30. ВІТОЛЬД БЯЛЫНІЦКІ-БІРУЛЯ     115
  VITOLD BIAŁYNICKI-BIRULA     117
  31. ЯЗЭП ДРАЗДОВІЧ     118
  JAZEP DRAZDOVIČ     120
  32. МАРК ШАГАЛ     121
  MARC CHAGALL     123
  33. МІХАІЛ САВІЦКІ     124
  MICHAIŁ SAVICKI     126
  CIEKAWE FAKTY I INFORMACJE     127
  
  РАЗДЗЕЛ VI. СЛАВУТЫЯ ЛІТАРАТАРЫ – ЛІРНІКІ РОДНАГА КРАЮ. ROZDZIAŁ VI. WYBITNI PISARZE – LIRNICY KRAJU OJCZYSTEGO    129
  
  34. МІКОЛА ГУСОЎСКІ     130
  MIKOŁA HUSOŬSKI (MIKOŁAJ HUSSOWSKI)     132
  35. ЯНКА КУПАЛА     133
  JANKA KUPAŁA     135
  36. ЯКУБ КОЛАС     136
  JAKUB KOŁAS     138
  37. МАКСІМ БАГДАНОВІЧ     139
  МAKSIM BAHDANOVIČ     141
  38. УЛАДЗІМІР КАРАТКЕВІЧ     142
  UŁADZIMIR KARATKIEVIČ     144
  39. ВАСІЛЬ БЫКАЎ     145
  VASIL BYKAŬ (WASYL BYKAU)     147
  CIEKAWE FAKTY I INFORMACJE     148
  
  РАЗДЗЕЛ VIІ. ВЫДАТНЫЯ АСОБЫ БЕЛАРУСКАГА КІНО, ТЭАТРА І МУЗЫКІ. ROZDZIAŁ VIІ. SŁAWNE POSTACIE BIAŁORUSKIEJ KINEMATOGRAFII, TEATRU I MUZYKI    151
  
  40. ВІКТАР ТУРАЎ     152
  VIKTAR TURAŬ     154
  41. МІХАІЛ ПТАШУК     155
  MICHAIŁ PTAŠUK     157
  42. ФЛАРЫЯН ЖДАНОВІЧ     158
  FŁARYJAN ŽDANOVIČ     160
  43. СТЭФАНІЯ СТАНЮТА     161
  STEFANIJA STANIUTA     163
  44. ІРЫНА ЖДАНОВІЧ     164
  IRYNA ŽDANOVIČ     166
  45. ЗІНАІДА БРАВАРСКАЯ     167
  ZINAIDA BRAVARSKAJA     169
  46. МІХАСЬ ЗАБЭЙДА-СУМІЦКІ     170
  МІCHAŚ ZABEJDA-SUMICKI     172
  47. ЛАРЫСА АЛЕКСАНДРОЎСКАЯ     173
  ŁARYSA ALEKSANDROŬSKAJA     175
  48. ІОСІФ ЖЫНОВІЧ     176
  IOSIF ŽYNOVIČ     178
  49. «СТАРЫ ОЛЬСА»     179
  STARY OLSA     181
  50. «ХАРОШКІ»     182
  CHAROŠKI     184
  CIEKAWE FAKTY I INFORMACJE     185
  
  АЛФАВІТНЫ СЛОЎНІК. SŁOWNIK ALFABETYCZNY     187
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia