Krok po kroku poznajemy Białoruś

Krok po kroku poznajemy Białoruś

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

17,32

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Monografia Krok po kroku poznajemy Białoruś. Język – Kultura – Krajoznawstwo jest ciekawa i przydatna, rzetelnie przygotowana oraz – co najważniejsze – stanowi jedną z pierwszych na rynku publikacji, które mogą służyć jako materiał pomocniczy do nauki języka białoruskiego jako obcego, w poznawaniu historii Białorusi oraz tamtejszej kultury narodowej. Książka może znaleźć zastosowanie jako podręcznik dla studentów uczelni wyższych; można ją również wykorzystać do samodzielnej nauki języka i kultury białoruskiej. Tom zawiera pięćdziesiąt tematów zgrupowanych w siedmiu rozdziałach. Zaznajamiają one czytelnika z białoruską ziemią i państwem, przedstawiają stołeczny Mińsk, jego historię i współczesność, gospodarkę i kulturę. Zapraszają także do odbycia ciekawej wędrówki przez centra obwodowe i historyczne miejsca kraju, prezentują najciekawsze zabytki architektury oraz sylwetki zasłużonych działaczy białoruskiej kultury: słynnych malarzy, pisarzy, muzyków, ludzi teatru i kina. Niniejsze wydanie jest źródłem konkretnej informacji – swego rodzaju przewodnikiem – jak również skutecznym narzędziem przyswajania wiedzy, zarówno kulturo- i krajoznawczej, jak i lingwistycznej.


Z recenzji prof. dr hab. Ały Kožynavaj i dr Aleny Kazancavaj (Białoruski Uniwersytet Państwowy)


Liczba stron198
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-2921-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WPROWADZENIE    11
  JAK CZYTAĆ?    13
  РАЗДЗЕЛ І. ЗАПРАШАЕМ У БЕЛАРУСЬ. ROZDZIAŁ І. ZAPRASZAMY NA BIAŁORUŚ    15
  1. РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ    16
  REPUBLIKA BIAŁORUŚ    18
  2. ГЕАГРАФІЧНАЕ СТАНОВІШЧА БЕЛАРУСІ    19
  POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE BIAŁORUSI    21
  3. КЛІМАТ БЕЛАРУСІ. ПОРЫ ГОДА    22
  KLIMAT BIAŁORUSI. PORY ROKU    24
  4. ПРЫРОДА БЕЛАРУСІ    25
  PRZYRODA BIAŁORUSI    27
  5. ЛЯСЫ БЕЛАРУСІ    28
  LASY BIAŁORUSI    30
  6. ЗАПАВЕДНЫЯ ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ    31
  REZERWATY PRZYRODY NA BIAŁORUSI    33
  7. РЭКІ БЕЛАРУСІ    34
  RZEKI BIAŁORUSI    36
  8. АЗЁРЫ БЕЛАРУСІ    37
  JEZIORA BIAŁORUSI    39
  9. БРАСЛАЎСКІЯ АЗЁРЫ    40
  JEZIORA BRASŁAWSKIE    42
  10. БЕЛАВЕЖСКАЯ ПУШЧА    43
  PUSZCZA BIAŁOWIESKA    45
  CIEKAWE FAKTY I INFORMACJE    46
  РАЗДЗЕЛ ІІ. МІНСК: ПУЛЬС СТАЛІЧНАГА ЖЫЦЦЯ.ROZDZIAŁ ІІ. MIŃSK: PULS ŻYCIA W STOLICY    47
  11. МІНСК – СТАЛІЦА БЕЛАРУСІ    48
  MIŃSK – STOLICA BIAŁORUSI    50
  12. ЭКАНАМІЧНАЕ ЖЫЦЦЁ МІНСКА    51
  ŻYCIE GOSPODARCZE MIŃSKA    53
  13. МІНСКАЕ МЕТРО    54
  МIŃSKIE METRO    56
  14. КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ МІНСКА    57
  ŻYCIE KULTURALNE MIŃSKA    59
  CIEKAWE FAKTY I INFORMACJE    60
  РАЗДЗЕЛ ІІІ. ПАДАРОЖЖЫ ПА БЕЛАРУСКАЙ ЗЯМЛІ. ROZDZIAŁ III. PODRÓŻE PO ZIEMI BIAŁORUSKIEJ    63
  15. ГОМЕЛЬ    64
  HOMEL    66
  16. МАГІЛЁЎ    67
  MOHYLEW    69
  17. ВІЦЕБСК    70
  WITEBSK    72
  18. ГРОДНА    73
  GRODNO    75
  19. БРЭСТ    76
  BRZEŚĆ    78
  20. МІРСКІ ЗАМАК    79
  ZAMEK W MIRZE    81
  21. РУЖАНСКІ ПАЛАЦ    82
  PAŁAC W RÓŻANIE    84
  22. НЯСВІЖСКІ ПАЛАЦ    85
  PAŁAC W NIEŚWIEŻU    87
  23. ЛЕГЕНДАРНЫЯ СКАРБЫ РАДЗІВІЛАЎ    88
  LEGENDARNE SKARBY RADZIWIŁŁÓW    90
  CIEKAWE FAKTY I INFORMACJE    91
  РАЗДЗЕЛ IV. ВЫДАТНЫЯ АСВЕТНІКІ І НАВУКОЎЦЫ ЗЯМЛІ БЕЛАРУСКАЙ. ROZDZIAŁ IV. WYBITNI KRZEWICIELE OŚWIATY I NAUKOWCY ZIEMI BIAŁORUSKIEJ    93
  24. ФРАНЦЫСК СКАРЫНА    94
  FRANCYSK SKARYNA (FRANCISZEK SKARYNA)    96
  25. ЛЕЎ САПЕГА    97
  LEŬ SAPIEHA (LEW SAPIEHA)    99
  26. БРАНІСЛАЎ ТАРАШКЕВІЧ    100
  BRANISŁAŬ TARAŠKIEVIČ (BRONISŁAW TARASZKIEWICZ)    102
  27. УСЕВАЛАД ІГНАТОЎСКІ    103
  USIEVAŁAD IHNATOŬSKI    105
  28. РАДЗІМ ГАРЭЦКІ    106
  RADZIM HARECKI    108
  CIEKAWE FAKTY I INFORMACJE    109
  РАЗДЗЕЛ V. БЕЛАРУСКІЯ МАЙСТРЫ ПЭНДЗЛЯ. ROZDZIAŁ V. BIAŁORUSCY MISTRZOWIE PĘDZLA    111
  29. ІВАН ХРУЦКІ    112
  ІVAN CHRUCKI    114
  30. ВІТОЛЬД БЯЛЫНІЦКІ-БІРУЛЯ    115
  VITOLD BIAŁYNICKI-BIRULA    117
  31. ЯЗЭП ДРАЗДОВІЧ    118
  JAZEP DRAZDOVIČ    120
  32. МАРК ШАГАЛ    121
  MARC CHAGALL    123
  33. МІХАІЛ САВІЦКІ    124
  MICHAIŁ SAVICKI    126
  CIEKAWE FAKTY I INFORMACJE    127
  РАЗДЗЕЛ VI. СЛАВУТЫЯ ЛІТАРАТАРЫ – ЛІРНІКІ РОДНАГА КРАЮ. ROZDZIAŁ VI. WYBITNI PISARZE – LIRNICY KRAJU OJCZYSTEGO    129
  34. МІКОЛА ГУСОЎСКІ    130
  MIKOŁA HUSOŬSKI (MIKOŁAJ HUSSOWSKI)    132
  35. ЯНКА КУПАЛА    133
  JANKA KUPAŁA    135
  36. ЯКУБ КОЛАС    136
  JAKUB KOŁAS    138
  37. МАКСІМ БАГДАНОВІЧ    139
  МAKSIM BAHDANOVIČ    141
  38. УЛАДЗІМІР КАРАТКЕВІЧ    142
  UŁADZIMIR KARATKIEVIČ    144
  39. ВАСІЛЬ БЫКАЎ    145
  VASIL BYKAŬ (WASYL BYKAU)    147
  CIEKAWE FAKTY I INFORMACJE    148
  РАЗДЗЕЛ VIІ. ВЫДАТНЫЯ АСОБЫ БЕЛАРУСКАГА КІНО, ТЭАТРА І МУЗЫКІ. ROZDZIAŁ VIІ. SŁAWNE POSTACIE BIAŁORUSKIEJ KINEMATOGRAFII, TEATRU I MUZYKI    151
  40. ВІКТАР ТУРАЎ    152
  VIKTAR TURAŬ    154
  41. МІХАІЛ ПТАШУК    155
  MICHAIŁ PTAŠUK    157
  42. ФЛАРЫЯН ЖДАНОВІЧ    158
  FŁARYJAN ŽDANOVIČ    160
  43. СТЭФАНІЯ СТАНЮТА    161
  STEFANIJA STANIUTA    163
  44. ІРЫНА ЖДАНОВІЧ    164
  IRYNA ŽDANOVIČ    166
  45. ЗІНАІДА БРАВАРСКАЯ    167
  ZINAIDA BRAVARSKAJA    169
  46. МІХАСЬ ЗАБЭЙДА-СУМІЦКІ    170
  МІCHAŚ ZABEJDA-SUMICKI    172
  47. ЛАРЫСА АЛЕКСАНДРОЎСКАЯ    173
  ŁARYSA ALEKSANDROŬSKAJA    175
  48. ІОСІФ ЖЫНОВІЧ    176
  IOSIF ŽYNOVIČ    178
  49. «СТАРЫ ОЛЬСА»    179
  STARY OLSA    181
  50. «ХАРОШКІ»    182
  CHAROŠKI    184
  CIEKAWE FAKTY I INFORMACJE    185
  АЛФАВІТНЫ СЛОЎНІК. SŁOWNIK ALFABETYCZNY    187
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia