Wykłady z pedagogiki ogólnej, t. 3: Logos edukacji

-20%

Wykłady z pedagogiki ogólnej, t. 3: Logos edukacji

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

14,76  18,45

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

14,7618,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niniejsza książka to wynik realizacji jednego z punktów szerszego planu, polega­jącego na zastosowaniu perspektywy antropologicznej w definiowaniu i rozstrzy­ganiu światopoglądowych problemów pedagogiki. Zawiera ona charakterystykę pedagogicznego poznania i wiedzy na szerszym tle procesów informacyjnych, leżących u podstaw narodzin, funkcjonowania i rozwoju ładu edukacyjnego. Swym podtytułem praca nawiązuje do jednego z rozdziałów (Pedagogika jako logos edukacji) pierwszego tomu obecnego cyklu Wykładów, w którym idee tu rozwijane zostały po raz pierwszy przedstawione w swej wstępnej, a zarazem elementarnej postaci.
W sensie dydaktycznym prezentowana książka dotyczy spraw, które w syste­mie kształcenia wyższego pedagogów (na UMK) zajmują miejsce pośrednie mię­dzy „Wprowadzeniem do pedagogiki" a „Metodologią badań pedagogicznych".
Znaczenie terminu „logos" jest najczęściej objaśniane za pomocą takich po­jęć, jak: „słowo", „mowa", „rozum", „nauka", „myślenie". Sens nadrzędny w sto­sunku do tych znaczeń ma jednak interpretacja, zgodnie z którą „logos" to duch, dusza, czynnik ożywiający martwą materię, siła tłumacząca szczególny status i własności tworów ożywionych. W takim właśnie - ogólnym - znaczeniu, z jego licznymi pochodnymi, słowo „logos" jest stosowane w niniejszej książce.
„Duchem" systemu edukacyjnego jest zachodzący w nim „metabolizm infor­macyjny". To on ostatecznie „odpowiada" za to, że systemy edukacyjne (mikro lub makro) charakteryzuj ą się własnościami typowymi dla „ożywionych" skład­ników rzeczywistości kulturowej:
- są wyodrębnione z otoczenia - całkowicie lub częściowo, trwale lub przej­ściowo;
mają status bytu całościowego, w sensie strukturalnym czy funkcjonalnym,
- zorganizowanego, posiadającego własną strukturę, samoregulującego się;
realizują przypisane im (z racji zajmowanego miejsca i roli w kulturze) funkcje, misje czy cele - ukryte lub jawne, zakładane lub artykułowane;
- utrzymują w czasie swą strukturę, organizację; przeciwdziałają entropii;
- przystosowują swą strukturę i zachowanie do warunków środowiskowych;
podlegają rozwojowi.


Liczba stron226
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN-13978-83-231-2325-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne /    9
  
  I. Z problematyki teorii poznania /    11
  1. Poznanie i jego poznanie /    11
  2. Epistemologia: jej status i problematyka /    14
  3. Filozoficzne teorie poznania /    16
  4. Od filozoficznych do naukowych teorii poznania /    19
  5. Od nauk o poznaniu i komunikacji do kognitywistyki /    22
  6. Podejścia teoretyczne w badaniu procesów informacyjnych i poznawczych /    24
  
  II . Pedagogika w poszukiwaniu tożsamości /    25
  1. Pedagogika ogólna i jej zadania epistemologiczne /    25
  2. Pedagogiczna samowiedza – luksus czy konieczność? /    26
  3. Spory o pedagogikę /    28
  4. Przykładowe koncepcje pedagogiki /    29
  5. Podstawowe nurty refleksji epistemologicznej w pedagogice /    33
  6. Poza dotychczasowe dylematy /    34
  
  II . Zjawiska informacyjne podstawą porządku życiowego i kultury /    36
  1. Poza poznawczy antropocentryzm /    36
  2. Metabolizm informacyjny podstawą porządku życiowego /    38
  3. O pojęciu informacji /    40
  4. Języki życia /    43
  5. Zjawiska informacyjne w antroposystemie, specjalizacja informacyjna człowieka /    44
  6. Mechanizm reprezentacji, jego swoistość w antroposystemie /    46
  7. Zjawiska informacyjne w systemach nadorganicznych (kulturowych) /    47
  8. Poznanie i wiedza w antroposystemie /    49
  
  IV. O statusie i własnościach zjawisk edukacyjnych /    53
  1. Punkt wyjścia /    53
  2. Jak określać status edukacji? /    53
  3. Praca stwarza człowieka /    55
  4. Ład teliczny w homogenezie /    57
  5. Anatomia i fizjologia świata edukacyjnego /    60
  
  V. Informacyjne podstawy ładu edukacyjnego /    65
  1. Metabolizm informacyjny w strukturach edukacyjnych /    65
  2. Podsystem informacyjny praktyki pedagogicznej /    67
  3. Podsystem informacyjny kierowania edukacyjnego /    69
  4. Podsystem informacyjny struktury zadaniowej i społecznej /    70
  5. Podsystem informacyjny adaptacji i rozwoju /    72
  
  VI. Mechanizm reprezentacji i rozwój zasobów informacyjnych edukacji /    75
  1. Ogólna charakterystyka mechanizmu reprezentacji /    75
  2. Ład materialny jako produkt reprezentacji i nośnik doświadczenia /    77
  3. Ład społeczny jako produkt reprezentacji i nośnik doświadczenia /    78
  4. Ład semiotyczny /    80
  5. Referencje do współczesności /    80
  
  VII . Pedagogia /    85
  1. Pedagogika jako logos edukacji /    85
  2. Pedagogia według pedagogów /    86
  3. Pedagogia – ku interpretacji kognitywistycznej /    89
  4. Pedagogia odtwórcza – pedagogia innowacyjna /    91
  5. Kiedy pedagogika chce być pedagogią? /    93
  
  VII . Pedagogiczne uczenie się i doświadczenie /    94
  1. Idea wiodąca /    94
  2. Przykład pedagogicznego uczenia się /    95
  3. Uczenie się – określenia elementarne /    98
  4. Uczenie się jako postać aktywności informacyjnej /    99
  5. Pamięć: zachowywanie wyników uczenia się /    101
  6. Pedagogiczne uczenie się /    102
  7. Rodzaje pedagogicznego uczenia się /    103
  8. Logika uczenia się pedagogicznego /    106
  9. Społeczny wymiar pedagogicznego uczenia się, dyfuzja nowości /    106
  10. Doświadczenie jako produkt uczenia się /    107
  11. Doświadczenie pedagogiczne /    109
  12. Struktura pedagogicznego doświadczenia /    109
  13. Rozwój pedagogicznego doświadczenia /    110
  14. Uwaga końcowa /    111
  
  IX. Uniwersum symboliczne edukacji /    113
  1. Logos symboliczny edukacji: określenia wstępne /    113
  2. Dyskurs edukacyjny /    114
  3. Wielofunkcyjność logosu symbolicznego edukacji /    116
  4. Pedagogiczna wieża Babel /    117
  
  X. Formy świadomości edukacyjnej /    122
  1. Wprowadzenie /    122
  2. Świadomość, świadomość jednostkowa, świadomość zbiorowa (społeczna) /    123
  3. Kultura duchowa /    126
  4. O zastosowaniach edukacyjnych kategorii „formy świadomości” /    127
  5. Byt i świadomość w wychowaniu /    128
  6. Pedagogiczne formy świadomości /    131
  
  XI. Logos teoretyczny w wychowaniu /    134
  1. „Teoria” – podstawowa dwuznaczność /    134
  2. Pedagogika przedteoretyczna i teoretyczna /    136
  3. Pedagogika teoretyczna – parametry analizy /    137
  4. Czy i jaka teoria edukacji jest możliwa? /    139
  5. Pluralizm dyskursu teoretycznego /    143
  6. Struktura pedagogiki teoretycznej /    146
  
  XII . Pedagogika światopoglądowa /    150
  1. Światopogląd jako kategoria epistemologiczna /    150
  2. Dyskurs światopoglądowy w pedagogice /    153
  3. Przykład orientacji światopoglądowej w myśli pedagogicznej /    156
  4. Problematyka myśli pedagogicznej /    157
  5. Ideologia edukacyjna jako produkt myśli pedagogicznej /    159
  6. Ideologia edukacyjna jako teoria /    163
  
  XII . Pedagogika prakseologiczna /    167
  1. Punkt wyjścia /    167
  2. Geneza i status paradygmatu prakseologicznego w pedagogice /    170
  3. Analiza przykładu /    173
  4. Teoria jako nośnik doświadczenia oraz narzędzie modelowania działań /    180
  
  XIV. Perspektywa naukowa w pedagogice /    184
  1. Rodowód i status poznania naukowego w pedagogice /    184
  2. Podmiot poznający /    186
  3. Przedmiot poznania /    189
  4. Proces poznania /    193
  5. Produkty poznania /    199
  6. Jedność i wielorakość poznania naukowego: pedagogika scjentystyczna i humanistyczna /    206
  
  XV. Logos edukacji – podsumowanie /    210
  Selektywna bibliografia /    223
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia