Położnictwo. Tom 4. Diagnostyka biofizyczna i biochemia

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

155,40  259,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 259,00 zł (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 155,40 zł  


155,40

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Położnictwo, coraz częściej określane mianem medycyny perinatalnej, jest multidyscyplinarną specjalnością zajmującą się ciążą o przebiegu prawidłowym i nieprawidłowym, z uwzględnieniem wszelkich możliwych powikłań występujących u matki i dziecka. W ostatnich latach dokonuje się znaczący postęp w tej dziedzinie medycyny, który wymaga od lekarzy stałego przyswajania nowej wiedzy z zakresu diagnostyki i leczenia, zarówno farmakologicznego, jak i chirurgicznego.


Niniejszy podręcznik, przygotowany przez wybitnych polskich specjalistów w dziedzinie ginekologii i położnictwa, jest znakomitym źródłem informacji na temat najnowszych osiągnięć światowego położnictwa.


Tom 4. Diagnostyka biofizyczna i biochemiczna poświęcono badaniom diagnostycznym stosowanym w przypadku kobiet w ciąży.


Poza opisami samych badań oraz sytuacji, w których się je stosuje, wskazano wyniki oznaczające odchylenia od przyjętych norm. Wybrane rozdziały poświęcono sytuacjom nietypowym w przebiegu ciąży (poród przedwczesny, konflikt serologiczny, ciężarne z cukrzycą) i postępowaniu w takich przypadkach.


Rok wydania2012
Liczba stron381
KategoriaGinekologia i położnictwo
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-6387-5
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa VII
  Spis treści IX
  
  Spis treści rozdziały XII
  
  ROZDZIAŁ. Wybrane zagadnienia genetyki w położnictwie i ginekologii – Anna Latos-Bieleńska     1
  
  1.1. Wprowadzenie     1
  1.2. Genom człowieka     1
  1.3. Choroby genetycznie uwarunkowane na tle budowy genomu człowieka     4
  1.4. Metody diagnostyki genetycznej w położnictwie i ginekologii     9
  1.5. Wybrane zagadnienia kliniczne     16
  1.6. Rejestry wrodzonych wad rozwojowych     27
  1.7. Poradnictwo genetyczne w ginekologii i położnictwie     27
  1.8. Bazy danych i strony internetowe     30
  
  Spis treści rozdziały    34
  
  ROZDZIAŁ 2. Badania polimorfizmów genetycznych u kobiet w ciąży – Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz, Krzysztof Drews     35
  
  2.1. Wprowadzenie     35
  2.2. Trombofilia i jej znaczenie u kobiet ciężarnych     36
  2.3. Poród przedwczesny     40
  2.4. Zakażenie wewnątrzowodniowe     41
  2.5. Podsumowanie     41
  
  Spis treści rozdziały    44
  
  ROZDZIAŁ 3. Ocena aktywności ruchowej płodu – Dorota A. Bomba-Opoń, Przemysław Kosiński     45
  
  3.1. Wprowadzenie     45
  3.2. Aktywność ruchowa płodu     45
  3.3. Ocena aktywności ruchowej płodu – liczenie ruchów płodu przez matkę     46
  3.4. Biofizyczna ocena aktywności ruchowej płodu     48
  3.5. Podsumowanie     50
  
  Spis treści rozdziały    52
  
  ROZDZIAŁ 4. Amnioskopia – Mirosław Wielgoś, Przemysław Kosiński, Longin Marianowski     53
  
  4.1. Wprowadzenie     53
  4.2. Wykonanie badania     53
  4.3. Wskazania     54
  4.4. Przeciwwskazania     54
  4.5. Powikłania     54
  4.6. Postępowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości     54
  4.7. Współczesne zastosowanie amnioskopii     54
  
  Spis treści rozdziały    56
  
  ROZDZIAŁ 5. Kardiotokografia – Robert Bartkowiak, Piotr Marianowski, Jerzy Sikora, Grzegorz H. Bręborowicz     57
  
  5.1. Mechanizm regulacji czynności serca płodu     57
  5.2. Osłuchiwanie czynności serca płodu     57
  5.3. Kardiotokografia     59
  5.4. Kardiotokograficzne testy przedporodowe     63
  5.5. Monitorowanie czynności serca w czasie porodu     67
  5.6. Komputerowa analiza zapisów kardiotokograficznych     68
  
  Spis treści rozdziały    72
  
  ROZDZIAŁ 6. Pulsoksymetria płodowa – Wiesław Markwitz     73
  
  6.1. Wprowadzenie     73
  6.2. Podstawy pulsoksymetrii     73
  6.3. Budowa pulsoksymetru płodowego oraz ograniczenia pomiaru i czynniki wpływające na jego wyniki     74
  6.4. Perspektywy pulsoksymetrii płodowej     75
  6.5. Podsumowanie     77
  
  Spis treści rozdziały    80
  
  ROZDZIAŁ 7. Elektrokardiografia płodowa – Jerzy Sikora     81
  
  7.1. Wprowadzenie     81
  7.2. Metody rejestracji elektrokardiogramów płodowych     83
  7.3. Podsumowanie     93
  
  Spis treści rozdziały    98
  
  ROZDZIAŁ 8. Echokardiografia płodowa – Agata Włoch, Piotr Kaczmarek     99
  
  8.1. Wprowadzenie     99
  8.2. Epidemiologia wad wrodzonych serca     99
  8.3. Wskazania do badania serca płodu     99
  8.4. Zasady badania serca płodu     100
  8.5. Odrębności badania serca płodu w I trymestrze ciąży     103
  8.6. Wady serca u płodu     104
  8.7. Problemy kardiologiczne występujące tylko w okresie płodowym     120
  8.8. Ocena sercowych markerów aberracji chromosomowych w II trymestrze ciąży     121
  8.9. Niedomykalność zastawki trójdzielnej – jak interpretować jej obecność w II trymestrze ciąży?     122
  8.10. Niewydolność krążenia u płodu     123
  8.11. Zaburzenia rytmu serca płodu     125
  8.12. Interwencje kardiologiczne u płodu in utero     128
  8.13. Ciąża i poród w przypadku występowania problemów kardiologicznych u płodu     130
  
  Spis treści rozdziały    136
  
  ROZDZIAŁ 9. Ultrasonografia     137
  
  9.1. Ultrasonografia w I trymestrze ciąży – Marek Pietryga     137
  9.2. Ultrasonografia w II i III trymestrze ciąży – Dariusz Borowski, Piotr Węgrzyn     142
  9.3. Ultrasonografia wielowymiarowa (3D, 4D) – Piotr Węgrzyn, Dariusz Borowski     176
  
  Spis treści rozdziały    190
  
  ROZDZIAŁ 10. Ultrasonografia dopplerowska w położnictwie     191
  
  10.1. Badanie dopplerowskie tętnicy macicznej – Marek Pietryga     191
  10.2. Badanie dopplerowskie tętnicy pępowinowej – Marek Pietryga     197
  10.3. Ultrasonografia dopplerowska w położnictwie – krążenie mózgowe – Mariusz Dubiel, Katarzyna Moszczyńska     200
  10.4. Ultrasonografia dopplerowska w położnictwie – układ żylny płodu – Mariusz Dubiel, Katarzyna Moszczyńska     203
  
  Spis treści rozdziały    206
  
  ROZDZIAŁ 11. Odrębności diagnostyki obrazowej w ciąży wielopłodowej     207
  
  11.1. Diagnostyka ultrasonograficzna w przypadku ciąży wielopłodowej – I trymestr ciąży – Grzegorz H. Bręborowicz, Mariola Ropacka-Lesiak     207
  11.2. Odrębności diagnostyki obrazowej ciąży wielopłodowej – II i III trymestr ciąży – Krzysztof Preis, Małgorzata Świątkowska-Freund     217
  
  Spis treści rozdziały    228
  
  ROZDZIAŁ 12. Fetoskopia – Mariola Ropacka-Lesiak     229
  
  12.1. Rozwój fetoskopii     229
  12.2. Warunki wykonania zabiegu     230
  12.3. Sprzęt     232
  12.4. Zabiegi wykonywane endoskopowo     233
  12.5. Podsumowanie     236
  
  Spis treści rozdziały    238
  
  ROZDZIAŁ 13. Prenatalne badania metodą rezonansu magnetycznego – Monika Bekiesińska-Figatowska     239
  
  13.1. Technika badania i aspekty bezpieczeństwa     239
  13.2. Zastosowanie rezonansu magnetycznego podczas ciąży     240
  13.3. Podsumowanie     246
  
  Spis treści rozdziały    249
  
  ROZDZIAŁ 14. Biofizyczna ocena układu naczyniowego ciężarnej     249
  
  14.1. Badanie EKG metodą Holtera w medycynie perinatalnej – Rafał Kocyłowski     249
  14.2. Biofizyczna ocena funkcji śródbłonka – Grzegorz Kruszyński, Grzegorz H. Bręborowicz     257
  14.3. Metody diagnostyczne układu krążenia kobiet w czasie ciąży na podstawie 24-godzinnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi – Przemysław Korszun     262
  14.4. Zastosowanie arteriografii w położnictwie – Rafał Kocyłowski     269
  14.5. Diagnostyka snu i zaburzeń oddychania podczas snu u kobiet ciężarnych – Karolina Gruca-Stryjak, Grzegorz H. Bręborowicz     276
  
  Spis treści rozdziały    283
  
  ROZDZIAŁ 15. Ocena równowagi kwasowo-zasadowej w czasie ciąży – Andrzej Bręborowicz, Grzegorz H. Bręborowicz     283
  
  15.1. Homeostaza kwasowo-zasadowa podczas ciąży     283
  15.2. Pobieranie krwi płodu do badań gazometrycznych     284
  15.3. Równowaga kwasowo-zasadowa płynu owodniowego     287
  15.4. Wpływ niedotlenienia na stan płodu i noworodka     287
  
  Spis treści rozdziały    290
  
  ROZDZIAŁ 16. Biochemiczne testy w diagnostyce prenatalnej     291
  
  16.1. Biochemiczne testy przesiewowe stosowane w diagnostyce prenatalnej I trymestru ciąży – Dariusz Borowski, Bartosz Czuba     291
  16.2. Test potrójny – Piotr Sieroszewski, Jacek Suzin     297
  
  Spis treści rozdziały    306
  
  ROZDZIAŁ 17. Biofizyczna analiza płynu owodniowego – Mariusz Zimmer, Robert Woytoń, Janusz Woytoń     307
  
  17.1. Ocena ilości płynu owodniowego     307
  17.2. Amniopunkcja     309
  17.3. Ocena dojrzałości płodu     310
  
  Spis treści rozdziały    314
  
  ROZDZIAŁ 18. Nieinwazyjne metody oceny DNA płodu oraz komórek płodowych w krążeniu ciężarnej – Marek Pietryga, Klaus Lücke, Grzegorz H. Bręborowicz     315
  
  18.1. Wprowadzenie     315
  18.2. Ocena DNA płodu w krążeniu ciężarnej     315
  18.3. Ocena komórek płodowych w krążeniu ciężarnej     317
  
  Spis treści rozdziały    321
  
  ROZDZIAŁ 19. Stan przedrzucawkowy – Artur Czekierdowski, Dorota Darmochwał-Kolarz, Sylwia Czekierdowska     321
  
  19.1. Zaburzenia immunologiczne w etiologii stanu przedrzucawkowego     322
  19.2. Etapy rozwoju trofoblastu towarzyszące preeklampsji     322
  19.3. Miejscowa i uogólniona odpowiedź zapalna związana z preeklampsją     323
  19.4. Nieswoista odpowiedź immunologiczna towarzysząca preeklampsji     324
  19.5. Immunologiczna odpowiedź swoista w przebiegu stanu przedrzucawkowego     324
  19.6. Wczesne prognozowanie zagrożenia wystąpienia stanu przedrzucawkowego     325
  19.7. Ocena przepływu krwi w tętnicach macicznych pod koniec I trymestru ciąży     326
  19.8. Białko PAPP-A     327
  19.9. Białko PP-13     327
  19.10. Przydatność oceny stężenia białka ADAM12     328
  19.11. Inhibina-A     328
  19.12. Czynniki angiogenne     329
  19.13. Łożyskowy czynnik wzrostu (PlGF) w ocenie ryzyka rozwoju preeklampsji     330
  19.14. Kombinacje testów biochemicznych i badania dopplerowskiego przepływu krwi w tętnicy macicznej     330
  19.15. Podsumowanie     332
  
  Spis treści rozdziały    336
  
  ROZDZIAŁ 20. Praktyczne aspekty diagnostyki ciężarnych z cukrzycą – Ewa Wender-Ożegowska     337
  
  20.1. Postępowanie z pacjentką chorą na cukrzycę     337
  20.2. Ocena stanu ciężarnej i płodu w czasie ciąży     339
  20.3. Sposób ukończenia ciąży oraz nadzór w trakcie porodu     341
  
  Spis treści rozdziały    344
  
  ROZDZIAŁ 21. Konflikt serologiczny – Zbigniew Celewicz, Mirosław Wielgoś     345
  
  Spis treści rozdziały    348
  
  ROZDZIAŁ 22. Zakażenia – Piotr Sieroszewski     349
  
  22.1. Zakażenia wirusowe     349
  22.2. Zakażenia bakteryjne     353
  
  Spis treści rozdziały    358
  
  ROZDZIAŁ 23. Poród przedwczesny – Krzysztof Drews, Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz     359
  
  23.1. Etiologia porodu przedwczesnego w aspekcie biologii molekularnej     359
  23.2. Cytokiny prozapalne     360
  23.3. Receptory Toll-podobne     361
  23.4. Metaloproteinazy     362
  23.5. Inne geny kandydujące w etiologii porodu przedwczesnego     362
  23.6. Interakcja gen–środowisko w aspekcie porodu przedwczesnego     362
  23.7. Podsumowanie     362
  
  Spis treści rozdziały    365
  
  ROZDZIAŁ 24. Badania diagnostyczne u kobiet z wczesnymi utratami ciąż – Jana Skrzypczak     365
  
  24.1. Badania ogólne     366
  24.2. Badania na obecność przeciwciał antyfosfolipidowych     366
  24.3. Ocena jamy macicy     368
  24.4. Badania genetyczne     369
  24.5. Ocena kariotypu poronionych zarodków     370
  24.6. Badania dodatkowe     371
  24.7. Testy immunologiczne     372
  24.8. Badania w kierunku infekcji     373
  
  Skorowidz    375
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia