Ekonomia rozwoju

-15%

Ekonomia rozwoju

3 oceny

Wydawca:

PWE

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

38,17  44,90 (-15%)

Najniższa cena z 30 dni: 44,90 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Celem działalności gospodarczej jest wytwarzanie i konsumpcja dóbr. Z upływem czasu realizacja tego celu doprowadziła do wyodrębnienia się krajów zamożnych i ubogich. Różnice w poziomie zamożności stawały się tak duże, że po II wojnie światowej pojawiła się konieczność przeciwdziałania ubóstwu w skali światowej. W ten sposób powstała ekonomia rozwoju.


Rodowód ekonomii rozwoju jest złożony. Początkowo pozostawała ona pod wpływem ekonomii klasyczno-neoklasycznej i keynesowskiej, następnie wypracowała własne metody badawcze. Są nimi podejścia przyrodnicze (geograficzne) i historyczno-instytucjonalne, które ostatecznie zostały połączone w jedno podejście, tj. przyrodniczo-historyczne. Jego istotną część stanowią teorie ludnościowe.


Badania przyczyn zamożności i ubóstwa wymaga ujęcia ogólnoświatowego (globalnego). Występują tutaj zagadnienia jednej ścieżki rozwoju oraz dualizmu gospodarczego świata, z którymi wiąże się tematyka jedności i dualizmu ludnościowego. Doprowadziły one do pojawienia się odmiennych koncepcji rozwojowych, w których różne znaczenia przypisuje się działalności państwa, rynkowi oraz integracji gospodarczej.


W książce omówiono także alternatywne podejście do działalności gospodarczej, w których mniejsze znaczenie ma pomnażanie zamożności, a większe – zadowolenie z życia. Są nimi ekonomia behawioralna i ekonomia szczęścia.


Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych.


Rok wydania2013
Liczba stron245
KategoriaTeoria ekonomii
WydawcaPWE
ISBN-13978-83-208-2122-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od Autora
  
  
  
  Rozdział 1. Analiza ekonomiczna
  1.1. Istota działalności gospodarczej. Wzrost gospodarczy, zamożność i ubóstwo
  1.2. Natura ludzka w działalności gospodarczej i ekonomii
  1.3. Podejścia badawcze w ekonomii
  1.4. Podejście historyczno-instytucjonalne
  1.5. Podejście przyrodnicze (geograficzne)
  1.6. Podejście przyrodniczo-historyczne
  
  
  
  Rozdział 2. Ukształtowanie się gospodarki światowej
  2.1. Dotychczasowy rozwój ludności świata
  2.2. Teoria przejścia demograficznego. Projekcja rozwoju ludności świata
  2.3. Mierzenie efektu działalności gospodarczej
  2.4. Zarys dziejów gospodarczych świata
  
  
  
  Rozdział 3. Struktura gospodarki światowej
  3.1. Zamożność i ubóstwo współcześnie
  3.2. Współczesny wzrost gospodarczy
  3.3. Globalizacja
  
  
  
  Rozdział 4. Alternatywne podejście do działalności gospodarczej. Rozwój społeczny
  4.1. Poziom rozwoju społecznego. Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI)
  4.2. Obecny poziom rozwoju społecznego
  4.3. Poziom rozwoju społecznego a zamożność
  4.4. Definicje i miary ubóstwa
  
  
  
  Rozdział 5. Ekonomia rozwoju wśród nauk ekonomicznych
  5.1. Natura ludzka w głównych teoriach ekonomicznych
  5.2. Struktura ekonomii. Wyodrębnienie się ekonomii rozwoju
  5.3. Powiązania ekonomii rozwoju
  5.4. Ideologia rozwoju
  
  
  
  Rozdział 6. Czynnik przyrodniczy w rozwoju gospodarczym.Ujęcie pesymistyczne
  6.1. Poglądy klasyków ekonomii na znaczenie czynnika przyrodniczego. Teorie ludnościowe
  6.2. Hipoteza ludnościowa Adama Smitha
  6.3. Zasada ludnościowa Malthusa
  6.4. Teoria stanu stacjonarnego Ricarda. Przyrodnicza granica wzrostu gospodarczego
  
  
  
  Rozdział 7. Czynnik przyrodniczy w rozwoju gospodarczym. Ujęcie optymistyczne
  7.1. Poglądy współczesne na znaczenie czynnika przyrodniczego
  7.2. Model wzrostu gospodarczego Solowa. Oddalanie się przyrodniczej granicy wzrostu gospodarczego
  7.3. Hipoteza ludnościowa Kremera
  7.4. Teoria ludnościowa Beckera. Dualizm ludnościowy świata
  7.5. Weryfikacja modelu wzrostu gospodarczego Solowa. Przyrodnicza granica wzrostu gospodarczego współcześnie
  
  
  
  Rozdział 8. Przejawy działania czynnika przyrodniczego
  8.1. Izolacja geograficzna. Regiony historyczno-geograficzne
  8.2. Choroby tropikalne
  8.3. Rywalizacja o zasoby przyrody
  
  
  
  Rozdział 9. Ścieżki rozwoju gospodarczego
  9.1. Paradygmat ekonomii
  9.2. Paradygmat jednej ścieżki rozwoju gospodarczego. Teoria stadiów wzrostu gospodarczego Rostowa
  9.3. Paradygmat dualizmu gospodarczego. Hipoteza Prebischa–Singera i teoria uzależnienia Prebischa–Franka
  
  
  
  Rozdział 10. Szokowe przyspieszanie tempa wzrostu gospodarczego
  10.1. Istota przyspieszania tempa wzrostu gospodarczego. Znaczenie oszczędności i inwestycji
  10.2. Przeklęty krąg ubóstwa według Myrdala
  
  10.3. Teoria wielkiego pchnięcia Rosensteina-Rodana i Nurksego. Model wzrostu gospodarczego Harroda–Domara
  10.4. Wybór metod wytwórczych
  10.5. Stopień równości w podziale produktu a tworzenie oszczędności. Hipoteza odwróconego U Kuznetsa
  
  
  
  Rozdział 11. Stopniowe przyspieszanie tempa wzrostu gospodarczego
  11.1. Teoria kosztów komparatywnych Ricarda. Teoria rozwoju przez handel Benhama
  11.2. Hipoteza konwergencji bezwarunkowej. Model wzrostu gospodarczego Solo-wa (ponownie)
  
  
  
  Rozdział 12. Autonomiczny wzrost gospodarczy. Orientacja krajowa
  12.1. Idea autonomicznego wzrostu gospodarczego
  12.2. Odrzucenie hipotezy konwergencji bezwarunkowej. Teoria kapitału ludzkie-go Schultza
  12.3. Teoria gospodarki dualnej Lewisa. Krytyka Todaro
  
  
  
  Rozdział 13. Autonomiczny wzrost gospodarczy. Orientacja międzynarodowa
  13.1. Stopień otwartości gospodarki. Polityka substytucji importu i polityka pro-mocji eksportu
  13.2. Hipoteza konwergencji warunkowej. Teoria integracji gospodarczej Balassy
  13.3. Wybrane ugrupowania gospodarcze
  13.4. Teoria zaspokojenia potrzeb podstawowych Seersa i Myrdala
  
  
  
  Rozdział 14. Różnorodność rekomendacji rozwojowych
  14.1. Polityka gospodarcza (rozwoju) w powiązaniu z teoriami rozwoju
  14.2. Prawo Wagnera. Czynnik instytucjonalny
  14.3. Powrót przekonania o sprawności rynku. Konsensus waszyngtoński
  14.4. Brak przekonania o sprawności rynku. Konsensus z Santiago
  
  
  
  Rozdział 15. Alternatywne podejście do działalności gospodarczej. Ekonomia szczęścia
  15.1. Cel życia ludzkiego i cel gospodarowania w głównych teoriach ekonomicznych
  15.2. Krytyka głównych teorii ekonomicznych. Narodziny ekonomii szczęścia
  15.3. Zadowolenie z życia. Wskaźnik zadowolenia z życia (SLI)
  
  
  
  Rozdział 16. Alternatywne podejście do działalności gospodarczej. Zadowolenie z życia
  16.1. Zamożność i zadowolenie z życia w dziejach ludzkości
  16.2. Zadowolenie z życia a zamożność
  16.3. Zadowolenie z życia a rozwój społeczny
  
  
  
  Rozdział 17. Przyszłość gospodarcza świata. Aspekt przyrodniczy
  17.1. Globalne ocieplenie. Zmiana klimatu Ziemi
  17.2. Wpływ globalnego ocieplenia na działalność gospodarczą. Migracje ludności
  17.3. Determinizm przyrodniczy. Przyrodnicza granica wzrostu gospodarczego (ponownie)
  17.4. Środowiskowa krzywa Kuznetsa. Rozwój zrównoważony
  
  
  
  Rozdział 18. Przyszłość gospodarcza świata. Aspekt społeczny
  18.1. Ubóstwo. Społeczna granica wzrostu gospodarczego
  18.2. Zintegrowana w skali świata działalność na rzecz zwalczania ubóstwa
  18.3. Postęp technologiczny a zwalczanie ubóstwa
  
  
  
  Zakończenie. Przyszłość ekonomii
  
  
  
  Spis symboli
  
  
  
  Bibliografia
  
  
  
  Mapy na wkładce
RozwińZwiń

Ekonomia rozwoju - RECENZJE

Pisemne recenzje mogą być dodawane wyłączenie przez klientów zarejestrowanych w sklepie. Na liczbę gwiazdek wyświetlanych przy produkcie składają się również oceny produktów, dodanie których nie wymaga posiadania konta.

Publikujemy wszystkie recenzje produktów, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Jeśli wiemy, że produkt został zakupiony przez recenzenta, oznaczamy to ikonką  Recenzja potwierdzona zakupem

Jest OK

Autor: Tolmin

Dodano: 15.05.2014

Dużo wiedzy na każdej stronie. Może trochę nie uporządkowana - te same zagadnienia czasem rozlewają się po różnych rozdziałach. Pozycja ciekawa i warta przeczytania.

Swietna Książka

Autor: r3ni

Dodano: 29.11.2013

Świetna Książka polecam