Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski

Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski

5 ocen

Redakcja:

Jarosław Gryz

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

29,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych determinantów działania państwa w XXI stuleciu. W książce opisano sposoby i kierunki myślenia o tym zagadnieniu, a także wyjaśniono kwestie związane z zarządzaniem bezpieczeństwem narodowym. W pracy przedstawiono uwarunkowania realizacji Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP, ukazano jej funkcje oraz konsekwencje decyzji podejmowanych przez państwo.


Liczba stron424
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17284-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     11
  
  Część I. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM     19
  
  Rozdział 1. Teoretyczne i praktyczne podstawy budowy kultury strategicznej w Polsce (Jan Czaja)     21
  
  Kultura strategiczna: pojęcie i treść     21
  Polska kultura strategiczna: fakt czy mit?     25
  Kultura strategiczna w NATO i UE i jej wpływ na Polskę     31
  Uwarunkowania kształtowania i rozwoju polskiej kultury strategicznej     38
  Konkluzje     43
  
  Rozdział 2. Polityka a strategia bezpieczeństwa (Sławomir Zalewski)     44
  
  Współczesne pojmowanie polityki bezpieczeństwa     45
  Istota podejścia strategicznego     52
  Prymat strategii nad polityką     54
  Strategia w praktyce politycznej     56
  Współzależność polityki i strategii     59
  Konkluzje     60
  
  Rozdział 3. Strategia bezpieczeństwa narodowego: podejście zintegrowane (Jacek Reginia Zacharski)     62
  Tempo zmian środowiska i jego wpływ na zakres pojęciowy bezpieczeństwa     62
  Współczesne rozumienie bezpieczeństwa narodowego w Polsce     66
  Model systemu zintegrowanego     74
  Konkluzje     83
  
  Rozdział 4. Kształtowanie strategicznego zarządzania bezpieczeństwem narodowym (Jarosław Gryz)     85
  
  Teoretyczne podstawy strategicznego zarządzania bezpieczeństwem narodowym     86
  Istota strategicznego zarządzania bezpieczeństwem narodowym     90
  Wykładnia strategicznego zarządzania bezpieczeństwem narodowym     94
  Determinanty strategicznego zarządzania bezpieczeństwem narodowym     101
  Projektowanie bezpieczeństwa narodowego     106
  Konkluzje     111
  
  Rozdział 5. Strategiczna karta wyników jako narzędzie strategii bezpieczeństwa narodowego (Aneta Krystman-Nowakowska)     113
  
  Istota stosowania strategicznej karty wyników     117
  Strategia bezpieczeństwa narodowego a strategiczna karta wyników     122
  Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego a strategiczna karta wyników     132
  Konkluzje     133
  
  Rozdział 6. Wykorzystanie syntetycznych miar potęgi państw w projektowaniu strategii bezpieczeństwa narodowego (Mirosław Sułek)    135
  Syntetyczne miary potęgi państw     135
        Pojęcie potęgi państw     136
        Modelowanie i pomiar potęgi państw     137
        Zastosowanie modeli formalnych     137
        Przykład modelu formalnego (model Sułka)     138
  Wykorzystanie syntetycznych miar potęgi do oceny środowiska międzynarodowego     141
        Równowaga/nierównowaga     141
        Polaryzacja/koncentracja     142
        Eskalacja/deeskalacja     145
        Teoria cyklu siły     146
  Wykorzystanie syntetycznych miar potęgi do pomiaru poziomu bezpieczeństwa narodowego     149
  Konkluzje     152
  
  Część II. STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA I JEJ OBSZARY     153
  
  Rozdział 7. Ewolucja strategii bezpieczeństwa narodowego RP (Jacek Pawłowski)     155
  
  Strategia Bezpieczeństwa a Strategia Obronności po przystąpieniu Polski do NATO     156
  Zmiana i kontynuacja: Strategia Obronności RP z 2009 r.     163
  Współczesny charakter Strategii Bezpieczeństwa Narodowego     167
        Geneza dokumentu     168
        Wykładnia dokumentu     177
  Konkluzje     182
  
  Rozdział 8. Strategia bezpieczeństwa morskiego Rzeczypospolitej Polskiej (Piotr Mickiewicz)     185
  
  Strategia bezpieczeństwa morskiego w strategii państwa nadbrzeżnego     185
  Uwarunkowania strategii bezpieczeństwa morskiego Rzeczypospolitej Polskiej     189
  Główne założenia strategii bezpieczeństwa morskiego Rzeczypospolitej Polskiej     193
        Kierunki rozwoju gospodarczego państwa jako determinant strategii bezpieczeństwa morskiego     194
        Strategia Bezpieczeństwa Narodowego jako kreator strategii bezpieczeństwa morskiego     196
  Strategia bezpieczeństwa morskiego jako kreator systemu bezpieczeństwa morskiego państwa     200
  Konkluzje     205
  
  Rozdział 9. Strategia bezpieczeństwa powietrznego Rzeczypospolitej Polskiej (Maciej Marszałek)     207
  
  Istota bezpieczeństwa powietrznego państwa     207
  Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa powietrznego państwa     211
  Siły powietrzne jako główny element reagowania na zagrożenia powietrzne (systemu bezpieczeństwa powietrznego)     214
  Główne elementy strategii powietrznej     219
  Konkluzje     226
  
  Rozdział 10. Strategia bezpieczeństwa społecznego (Piotr Sienkiewicz, Halina Świeboda)     230
  
  Polityka społeczna     232
  Determinanty bezpieczeństwa społecznego     235
  Formułowanie strategii bezpieczeństwa społecznego     242
  Strategia bezpieczeństwa na lata 2007–2013     248
  Konkluzje     251
  
  Rozdział 11. Służby specjalne w strategicznym zapewnianiu bezpieczeństwa państwa (Tomasz Aleksandrowicz)     254
  
  Pojęcie służb specjalnych     254
  Ewolucja funkcji i zadań służb specjalnych     256
  Zmiany w otoczeniu bezpieczeństwa     259
  Służby specjalne w nowym środowisku bezpieczeństwa     262
  Służby specjalne jako instrument bezpieczeństwa państwa     268
  Konkluzje     272
  
  Rozdział 12. Status normatywny Strategii Bezpieczeństwa Narodowego (Lesław Grzonka)     274
  
  Tło normatywne Strategii Bezpieczeństwa Narodowego     274
  Podstawy prawne Strategii Bezpieczeństwa Narodowego     275
  Charakter i struktura norm Strategii Bezpieczeństwa Narodowego     277
  Strategia Bezpieczeństwa Narodowego w kontekście zarysu źródeł prawa w Polsce     279
  Strategia Bezpieczeństwa Narodowego jako ustawa     282
  Strategia Bezpieczeństwa Narodowego jako rozporządzenie     287
  Strategia Bezpieczeństwa Narodowego jako akt prawa wewnętrznego     288
  Strategia Bezpieczeństwa Narodowego jako „miękkie prawo”     289
  Wykładnia regulacji Strategii Bezpieczeństwa Narodowego     289
  Konkluzje     290
  
  Część III. DETERMINANTY ŚRODOWISKA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA     291
  
  Rozdział 13. Geostrategia bezpieczeństwa państwa (Zbigniew Lach)     293
  
  Geopolityka a geostrategia     293
  Geostrategia bezpieczeństwa zewnętrznego Polski po okresie transformacji ustrojowej     300
  Konkluzje     316
  
  Rozdział 14. Kształtowanie przestrzeni bezpieczeństwa państwa (Zbigniew Lach)     318
  
  Pojęcie regionalizacji i regionu w kontekście bezpieczeństwa państwa     320
  Obszar euroatlantycki (przestrzeń euroatlantycka) NATO i środkowoeuropejski region geostrategiczny     325
  Aspekty przestrzenne tworzenia i kształtowania systemu obronnego państwa     330
  Polska w Unii Europejskiej – kształtowanie przestrzennego zagospodarowania kraju     333
  Uwzględnianie potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w Polsce     342
  Konkluzje     349
  
  Rozdział 15. Kształtowanie bezpieczeństwa struktur społecznych państwa (Piotr Sienkiewicz, Halina Świeboda)     351
  
  Strategia kształtowania bezpieczeństwa struktur społecznych     352
  Bezpieczeństwo struktur społecznych w badaniach     354
  Konkluzja     371
  
  Rozdział 16. Uwarunkowania polityczne, gospodarcze i obronne strategii bezpieczeństwa morskiego Rzeczypospolitej Polskiej (Piotr Mickiewicz)    375
  
  Polityczne i ekonomiczne determinanty strategii bezpieczeństwa morskiego     377
        Polityka bałtycka jako determinant strategii bezpieczeństwa morskiego    378
  Potencjalne zagrożenia ze strony państwowych i niepaństwowych uczestników stosunków międzynarodowych     381
        Militarne i pozamilitarne formy zagrożeń bezpieczeństwa morskiego państwa     381
        Miejsce bałtyckiego systemu transportowego w polskiej strategii bezpieczeństwa morskiego     386
        Dywersyfikacja dostaw gazu do Polski jako element strategii bezpieczeństwa morskiego państwa     389
  Bezpieczeństwo morskie w strategii bezpieczeństwa państwa     390
        Bezpieczeństwo żeglugi w strategii bezpieczeństwa morskiego państwa     390
        Bezpieczeństwo ekologiczne i jego miejsce w zapisach strategii bezpieczeństwa morskiego państwa     391
        Bezpieczeństwo systemu transportu gazu drogą morską w strategii bezpieczeństwa morskiego państwa     394
        Bezpieczeństwo militarne i globalne zaangażowanie państwa w strategii bezpieczeństwa morskiego państwa     395
  Konkluzje     397
  
  Zakończenie     400
  
  Bibliografia     403
  Indeks nazwisk     422
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia