Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 3. Paszoznawstwo

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 3. Paszoznawstwo

2 oceny

Redakcja:

Dorota Jamroz

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

32,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Troska o zdrowie człowieka, konsumenta produktów pochodzenia zwierzęcego i o dobrostan zwierząt wymagają ciągłego monitorowania wartości pokarmowej i jakości pasz oraz dodatków paszowych, a także doskonalenia systemu zapewniania ich bezpieczeństwa. Pasze i dodatki paszowe są niezbędne do zaspokajania potrzeb pokarmowych zwierząt, wpływają na wydajność i zdrowotność, a także na cechy użytkowe zwierząt oraz na jakość pozyskiwanych produktów pochodzenia zwierzęcego (mleko, mięso, jaja).


W książce omówiono m.in.:


- wartości pokarmowe różnych materiałów paszowych – zarówno pojedynczych pasz, jak i mieszanek treściwych, koncentratów białkowych, a także różnych dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt,
- sposoby ich pozyskiwania,
- metody konserwacji i przetwarzania,
- obecność w nich substancji antyodżywczych i ich oddziaływanie na zdrowie zwierząt,
- związki chemiczne i preparaty biotechnologiczne, które mogą być pomocne w efektywnej produkcji zwierzęcej zapewniającej pozyskanie bezpiecznej żywności,
- zagadnienia wynikające z najnowszych zmian przepisów Unii Europejskiej dotyczących pasz i uwarunkowań prawnych, higieny pasz, nadzoru weterynaryjnego nad produkcją pasz,
- kwestie dotyczące pasz pochodzących z roślin genetycznie modyfikowanych. Temat ten jest szczególnie ważny, gdyż wyjaśnia problem produkcji bezpiecznej żywności dla człowieka.


Podręcznik jest adresowany przede wszystkim do studentów: biologii i hodowli zwierząt, biotechnologii, medycyny weterynaryjnej, wydziałów rolniczych, zootechnicznych. Pomocny również dla pracowników ośrodków doradztwa rolniczego, producentów pasz i dodatków paszowych, hodowców zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Może też zainteresować hobbystów i miłośników różnych gatunków zwierząt domowych, a także nas samych, jako konsumentów.


Liczba stron440
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17401-9
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]. WPROWADZENIE DO TEMATYKI PASZOZNAWSTWA, Franciszek Brzóska    1
[].. Składniki pokarmowe pasz    1
[]... Składniki fizyczne    1
  1.1.. Składniki chemiczne    2
  1.1..1. Tłuszczowce - lipidy    2
  1.1.2.2. Węglowodany    4
  1.1.2.3. Związki azotowe    6
  1.1.2.4. Składniki mineralne    8
  1.1.2.5. Witaminy    9
  1.1.2.6. Substancje antyodżywcze    10
  1.1.2.7. Rośliny genetycznie modyfikowane jako materiał paszowy    10
  1.2. Metody oznaczeń chemicznych i fizycznych składu pasz    11
  1.2.1. Analiza chemiczna pasz    11
  1.2.1.1. Analiza podstawowa - weendeńska (standardowa)    11
  1.2.1.2. Oznaczanie zawartości suchej masy    12
  1.2.1.3. Związki azotowe (białko ogólne i właściwe)    12
  1.2.1.4. Tłuszcz surowy    12
  1.2.1.5. Włókno surowe    13
  1.2.1.6. Popiół surowy    13
  1.2.1.7. Związki bezazotowe wyciągowe    13
  1.2.2. Analiza włókna pasz według Van Soesta    13
  1.2.3. Analiza składników mineralnych, witamin, substancji antyodżywczych i dodatków paszowych    15
  1.2.4. Analiza fizyczna    15
  1.2.5. Analiza mikroskopowa pasz    16
  1.2.6. Szacowanie wartości energetycznej pasz    16
  1.3. Merytoryczne podstawy prawa paszowego    17
  1.3.1. Główne postanowienia Ustawy Paszowej    17
  1.3.2. Definicje i systematyka pasz    19
  1.3.2.1. Systematyka pasz obowiązująca w Unii Europejskiej    20
  1.3.2.2. Systematyka pasz tradycyjna    22
  1.3.3. Rejestracja i kontrola jakości i obrót paszami    24
  2. ZIELONKI Z UPRAW POLOWYCH, Stanisław Krzywiecki    26
  2.1. Struktura produkcji w stosunku do potrzeb żywieniowych    26
  2.2. Wieloletnie rośliny motylkowate (bobowate)    30
  2.2.1. Lucerna mieszańcowa (Medicago media Pers.)    30
  2.2.2. Koniczyna czerwona (Trifolium pratense L.)    32
  2.2.3. Koniczyna biała (Trifolium repensL.)    34
  2.2.4. Koniczyna perska (Trifolium resupinatum L. )    35
  2.2.5. Komonica zwyczajna (Lotus corniculatus L.)    35
  2.2.6. Koniczyna białoróżowa (Trifolium hybridum L.)    35
  2.2.7. Koniczyna szkarłatna - inkarnatka (Trifolium incarnatum L. )    36
  2.2.8. Esparceta siewna (Onobrychis viciaefolia Scop.)    36
  2.2.9. Nostrzyk biały (Melilotus albus Med.)    36
  2.2.10. Przelot (Anthyllis vulneraria L.)    37
  2.3. Zielonki roślin strączkowych (bobowatych)    38
  2.3.1. Łubin żółty (Lupinus luteus L.)    38
  2.3.2. Łubin wąskolistny (Lupinus angustifolius L.)    39
  2.3.3. Łubin biały (Lupinus albus L.)    39
  2.3.4. Bobik (Vicia faba ssp. minor Ilarz.)    39
  2.3.5. Groch polny (peluszka) (Pisum arvense L.)    39
  2.3.6. Wyka jara (siewna) (Vicia sativa L.)    40
  2.3.7. Wyka ozima (kosmata) (Vicia villosa Roth.)    40
  2.3.8. Seradela siewna (Ornithopus sativus Brot.)    41
  2.4. Trawy w produkcji polowej    41
  2.5. Zielonki z roślin zbożowych    43
  2.5.1. Owies (Avena sativa L.) i jęczmień jary (Hordeum vulgare L.)    44
  2.5.2. Żyto (Secale cereale L.)    45
  2.5.3. Kukurydza (Zea mays L.)    45
  2.6. Mieszanki paszowe roślin zielonych    46
  2.7. Liście i nać roślin korzeniowych i okopowych    48
  2.8. Inne zielonki    49
  2.8.1. Kapusta pastewna (Brassica oleracea L.)    49
  2.8.2. Słonecznik (Helianthus annuus L.)    50
  2.8.3. Rzepak ozimy (Brassica napus L.) i rzepik ozimy (Brassica rapa L.)    51
  2.8.4. Gorczyca biała (Sinapis alba L.), rzodkiew oleista (Raphanus sativus L.var. oleiferus Pers.), facelia błękitna (Phacelia tanacetifolia Hook.)    51
  2.8.5. Malwa pastewna - ślaz okółkowy (Malva verticillata L.)    52
  2.8.6. Żywokost lekarski (Symphytum officinale L.)    52
  2.8.7. Gryka zwyczajna (Fagopyrum sagittatum Gilib.)    52
  2.9. Kukurydza - podstawowa roślina paszowa, Zygmunt M. Kowalski    52
  2.9.1. Odmiany kukurydzy    53
  2.9.2. Ziarno kukurydzy    55
  2.9.3. Kiszone wilgotne ziarno kukurydzy    57
  2.9.4. CCM (corn-cob-mix)    58
  2.9.5. Zielonka z całych roślin kukurydzy    59
  2.9.6. Kiszonka z całych roślin kukurydzy    59
  2.9.7. Termin zbioru    61
  2.9.8. Technologia zbioru i kiszenia    64
  2.9.9. Sposób wybierania z silosu lub pryzmy oraz sposób skarmiania    65
  2.9.10. Dodatki do zakiszania    66
  2.9.11. Susz z kukurydzy    68
  2.9.12. Wywar kukurydziany    68
  2.9.13. Mikotoksyny związane z żywieniem kukurydzą    70
  3. RUŃ Z TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH, Franciszek Borowiec    71
  3.1. Znaczenie trwałych użytków zielonych w żywieniu zwierząt i produkcji pasz    71
  3.2. Czynniki wpływające na wartość pokarmową pasz z użytków zielonych    75
  3.3. Ruń łąkowa    78
  3.4. Ruń pastwiskowa    80
  3.5. Systemy wypasu    82
  3.6. Metody oceny wydajności pastwiska    91
  3.7. Pastwiska dla poszczególnych gatunków zwierząt    97
  3.7.1. Pastwiska dla krów mlecznych    97
  3.7.2. Pastwiska dla młodzieży bydlęcej i opasów    98
  3.7.3. Pastwiska dla owiec    99
  3.7.4. Pastwiska dla koni    100
  3.7.5. Pastwiska dla gęsi i świń    101
  3.8. Zagrożenia dla zwierząt przebywających na pastwiskach    103
  4. METODY KONSERWOWANIA ZIELONEK, Zbigniew Podkówka, Witold Podkówka    109
  4.1. Technologia produkcji kiszonek    110
  4.1.1. Znaczenie kiszonek w gospodarce paszowej    110
  4.1.2. Biologiczne i chemiczne podstawy kiszenia pasz    112
  4.1.2.1. Mikroorganizmy i ich znaczenie w procesie fermentacji    112
  4.1.2.2. Przemiany biochemiczne w procesie fermentacji    117
  4.1.3. Przydatność zielonek do zakiszania    121
  4.1.4. Dodatki wpływające na proces fermentacji    131
  4.1.5. Obliczanie zapotrzebowania na kiszonki    134
  4.1.6. Zasady sporządzania kiszonek    134
  4.1.7. Ocena jakości kiszonki    137
  4.1.8. Grzyby pleśniowe i mikotoksyny w kiszonkach    139
  4.1.9. Korygowanie zawartości suchej masy w kiszonkach na zawartość substancji lotnych    140
  4.1.10. Wartość pokarmowa kiszonek    141
  4.1.11. Wpływ technologii sporządzania kiszonki na jej jakość i wartość pokarmową    142
  4.1.12. Straty podczas produkcji kiszonki    144
  4.1.13. Stabilność kiszonki    146
  4.1.14. Sok kiszonkowy    147
  4.1.15. Zbiorniki do kiszenia zielonek    148
  4.1.16. Wpływ kiszonki na jakość mleka    150
  4.1.17. Charakterystyka niektórych kiszonek    150
  4.1.18. Kiszonka jako substrat do produkcji biogazu    153
  4.2. Technologia produkcji siana    154
  4.2.1. Źródła strat podczas suszenia zielonki na siano    155
  4.2.2. Metody suszenia    157
  4.2.3. Zagrzewanie się siana w stogu i możliwość samozapłonu    159
  4.2.4. Zasady zbioru runi łąkowej na siano    159
  4.2.5. Ocena wartości pokarmowej siana    161
  4.2.6. Siano w żywieniu zwierząt    162
  4.2.7. Obliczenie zapasów siana    163
  4.3. Technologia produkcji suszu    163
  5. ROŚLINY OKOPOWE, Franciszek Borowiec    166
  5.1. Rośliny okopowe bulwiaste    166
  5.1.1. Ziemniaki (Solanum tuberosum ssp. tuberosum)    166
  5.1.2. Słonecznik bulwiasty (Helianthus tuberosus L.)    172
  5.2. Rośliny okopowe korzeniowe    173
  5.2.1. Burak pastewny (Beta vulgaris ssp. vulgaris convar. crassa Alef.)    173
  5.2.2. Burak cukrowy (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris Helm conv. vulgaris var. altissima Doell.)    176
  5.2.3. Marchew (Daucus carota L. ssp. sativus Hofm.)    177
  5.2.4. Brukiew (Brassica napus L. var. rapifera Metzg.)    179
  5.2.5. Rzepa (Brassica rapa L. var. rapifera)    181
  5.2.6. Cykoria uprawna (Cichorium intybus L. var. sativum)    182
  6. SŁOMA, PLEWY, STRĄCZYNY, LIŚCIARKA, Maria Dymnicka    184
  6.1. Słomy    185
  6.2. Plewy, strączyny, łuski    187
  6.3. Liściarka, kora drzew, snopówka    189
  7. ZIARNO ZBÓŻ I PRODUKTY UBOCZNE PRZEMYSŁU ZBOŻOWO-MŁYNARSKIEGO, Janusz L. Sokół    191
  7.1. Ogólna charakterystyka ziarna zbóż    191
  7.2. Wartość żywieniowa ziarna poszczególnych gatunków zbóż    200
  7.3. Przechowywanie i konserwowanie ziarna    207
  7.4. Produkty uboczne przemysłu zbożowo-młynarskiego    211
  7.4.1. Otręby    211
  7.4.2. Mąki pastewne    214
  7.4.3. Pozostałe produkty pochodzenia zbożowego    215
  8. NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH (OBECNA NAZWA BOTANICZNA -? BOBOWATE), Barbara Pastuszewska    216
  8.1. Uprawa roślin bobowatych (strączkowych) i znaczenie ich nasion jako paszy    216
  8.2. Skład morfologiczny i chemiczny nasion    217
  8.3. Związki bioaktywne o działaniu antyżywieniowym    220
  8.4. Wartość żywieniowa i zastosowanie    223
  8.4.1. Groch    223
  8.4.2. Bobik    225
  8.4.3. Łubiny    227
  8.4.4. Inne nasiona roślin strączkowych    229
  8.5. Metody zwiększania wartości pokarmowej nasion roślin strączkowych    229
  9. NASIONA ROŚLIN OLEISTYCH ORAZ PRODUKTY UBOCZNE PRZEMYSŁU OLEJARSKIEGO, Stefania Smulikowska    232
  9.1. Charakterystyka ogólna nasion roślin oleistych    233
  9.2. Związki o działaniu antyodżywczym    235
  9.3. Technologia otrzymywania produktów ubocznych przemysłu olejarskiego    238
  9.4. Zastosowanie produktów ubocznych z przerobu olejów w żywieniu zwierząt    239
  9.5. Wpływ technologii produkcji na wykorzystanie produktów ubocznych przemysłu olejarskiego przez zwierzęta    240
  9.6. Rośliny oleiste ważniejsze gatunki roślin    241
  9.6.1. Rzepak (Brassica napus L.) - odmiany 00    241
  9.6.2. Soja owłosiona (Glycine max L.)    243
  9.6.3. Słonecznik (Helianthus annuus L.)    244
  9.6.4. Len (Linum usitatissimum L.)    245
  9.6.5. Lnianka siewna (Camelina sativa L.)    246
  9.6.6. Rzepik (Brassica rapa L., Brassica campestris L.)    247
  9.6.7. Gorczyca biała (Sinapis arvensis L.)    247
  9.6.8. Bawełna (Gossypium ssp.)    247
  9.6.9. Orzech ziemny (arachidowy) (Arachis hypogaea L.)    248
  9.6.10. Wiesiołek (Oenothera paradoxa L.)    249
  9.6.11. Sezam (Sesamum indicum L.)    249
  9.6.12. Palma afrykańska (olejowiec gwinejski) (Elaeis quineensis Jacq.lub Elaeis melanococca auct.)    250
  9.6.13. Palma kokosowa (Cocos nucifera L.)    250
  9.6.14. Kukurydza (Zea mays L.)    251
  9.6.15. Krokosz (Carthamus tinctorius L.)    251
  9.6.16. Dynia oleista (Cucurbita pepo var. oleifera Pietsch lub var. styriaca Greb.)    251
  9.6.17. Konopie (Cannabis sativa L.)    252
  9.6.18. Katran abisyński (Crambe abyssinica Hochst.)    252
  9.6.19. Rącznik pospolity (Ricinus communis L.)    252
  10. PASZE UBOCZNE PRZEMYSŁU OWOCOWO-WARZYWNEGO, ZIEMNIACZANEGO, ZIELARSKIEGO, CUKROWNICZEGO BROWARNIANEGO I FERMENTACYJNEGO, Małgorzata Szumacher-Strabel, Adam Cieślak    253
  10.1. Wprowadzenie    253
  10.2. Pasze uboczne przemysłu owocowo-warzywnego, w tym ziemniaczanego    254
  10.3. Wytłoki owocowe, warzywne    255
  10.4. Produkty uboczne przemysłu ziemniaczanego    259
  10.5. Zioła i produkty uboczne przemysłu zielarskiego    260
  10.6. Produkty uboczne przemysłu cukrowniczego    263
  10.7. Produkty uboczne przemysłu browarnianego    265
  10.8. Produkty uboczne przemysłu fermentacyjnego    268
  11. PASZA POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, Jacek Skomiał, Marcin Barszcz    271
  11.1. Charakterystyka ogólna    271
  11.2. Mleko i produkty uboczne przemysłu mleczarskiego    272
  11.3 Ryby i mączki rybne    278
  11.3.1. Mączka rybna    279
  11.3.2. Siloryb i inne produkty    281
  11.4. Mięso i mączki mięsno-kostne    281
  11.5. Krew i produkty pochodne    285
  11.6. Jaja i produkty pochodne    287
  12. PASZE Z ROŚLIN GENETYCZNIE MODYFIKOWANYCH, Iwona Kosieradzka    288
  12.1. Modyfikacja genetyczna roślin    288
  12.2. Kierunki i cele modyfikacji roślin paszowych    289
  12.2.1. Tolerancja herbicydów    289
  12.2.2. Odporność na szkodniki    290
  12.2.3. Odporność na choroby    290
  12.2.4. Odporność na niekorzystne warunki środowiska    291
  12.2.5. Zmiana składu chemicznego i cech jakościowych roślin    291
  12.2.5.1. Modyfikacja ilości i jakości białka    291
  12.2.5.2. Modyfikacja ilości i jakości tłuszczu    292
  12.2.5.3. Modyfikacja ilości i jakości węglowodanów    292
  12.2.5.4. Modyfikacja zawartości substancji biologicznie czynnych, antyodżywczych, witamin i endogennych enzymów    293
  12.2.5.5. Modyfikacja cech sensorycznych i tempa dojrzewani    294
  12.2.6. Genetycznie modyfikowane rośliny wykorzystywane jako bioreaktory    295
  12.3. Skala upraw i wykorzystania paszowego roślin GM    296
  12.4. Wprowadzanie do obrotu roślin GM wykorzystywanych na pasze i żywność w Unii Europejskiej    298
  12.4.1. Pasze GM w żywieniu zwierząt a bezpieczeństwo konsumentów    301
  12.4.2. Badania bezpieczeństwa poprzedzające komercjalizację roślin przeznaczanych na pasze i żywność    301
  12.4.3. Niezamierzone efekty transgenezy    302
  12.4.4. Procedura żywieniowej oceny GMO na pasze i żywność    302
  12.4.5. Rośliny GM w paszach dla zwierząt laboratoryjnych    304
  12.4.6. Genetycznie modyfikowane rośliny w dawkach dla zwierząt gospodarskich    304
  12.4.7. Horyzontalny transfer genów a markery selekcyjne w roślinach transgenicznych    307
  12.4.8. Znakowanie i monitorowanie pasz z roślin transgenicznych    308
  12.4.9. Koegzystencja surowców i pasz genetycznie modyfikowanych i wolnych od GMO    309
  13. DODATKI PASZOWE, Eugeniusz Grela, Antoni Lipiec, Ryszard Pisarski    311
  13.1. Dodatki technologiczne    313
  13.1.1. Przeciwutleniacze    313
  13.1.2. Kwasy organiczne i detoksykanty    313
  13.1.3. Emulgatory, stabilizatory, środki żelujące i spulchniające    315
  13.2. Dodatki sensoryczne    315
  13.2.1. Barwniki    315
  13.2.2. Dodatki aromatyczne i smakowe    317
  13.3. Dodatki dietetyczne    317
  13.3.1. Zioła    317
  13.3.2. Związki azotowe niebiałkowe i czyste aminokwasy    324
  13.4. Dodatki zootechniczne    325
  13.4.1. Enzymy paszowe    325
  13.4.2. Probiotyki    328
  13.4.3. Prebiotyki    330
  13.4.4. Preparaty dezodoryzujące i inne    331
  13.4.5. Kokcydiostatyki i histomonastatyki    331
  13.5. Dodatki zabronione    333
  13.5.1. Antybiotykowe stymulatory wzrostu (asw)    333
  13.5.2. Hormony    334
  14. MIESZANKI PASZ TREŚCIWYCH, Barbara Klocek, Maria Osek    336
  14.1. Uwarunkowania produkcji pasz przemysłowych    336
  14.2. Przemysł paszowy na świecie    337
  14.3. Zasady sporządzania mieszanek i koncentratów paszowych    338
  14.4. Materiały (pasze) zbożowe    339
  14.5. Materiały (pasze) białkowe pochodzenia roślinnego i zwierzęcego    341
  14.5.1. Materiały białkowe pochodzenia roślinnego    342
  14.5.2. Materiały białkowe pochodzenia zwierzęcego    343
  14.6. Pozostałe materiały paszowe    344
  14.7. Dobór materiałów do mieszanek paszowych    345
  14.8. Rodzaje mieszanek paszowych    346
  14.8.1. Mieszanki pełnoporcjowe    346
  14.8.2. Mieszanki uzupełniające    347
  14.8.3. Mieszanki dietetyczne    347
  14.9. Koncentraty białkowe    348
  14.10. Charakterystyka koncentratów i mieszanek paszowych    348
  14.10.1. Mieszanki treściwe i koncentraty białkowe dla bydła    348
  14.10.2. Koncentraty białkowe i mieszanki treściwe dla trzody chlewnej    349
  14.10.3. Mieszanki treściwe i koncentraty białkowe dla różnychgatunków drobiu    351
  14.10.4. Mieszanki paszowe dla zwierząt laboratoryjnych    353
  14.10.5. Mieszanki paszowe dla koni    354
  14.10.6. Mieszanki paszowe dla zwierząt futerkowych    355
  14.10.7. Karmy dla kotów i psów    356
  14.10.8. Mieszanki paszowe dla zwierząt amatorskich    356
  15. MIESZANKI MINERALNE, PREPARATY WITAMINOWE I WITAMINOWO-MINERALNE, Barbara Klocek, Maria Osek    358
  15.1. Mieszanki mineralne    359
  15.2. Mieszanki witaminowe    360
  15.3. Premiksy    360
  15.4. Preparaty mlekozastępcze    363
  15.5. Inne komponenty i preparaty    363
  15.6. Kontrola jakości, magazynowanie i dystrybucja pasz przemysłowych    363
  16. PASZE NIEKONWENCJONALNE, Jacek Skomiał, Marcin Barszcz    365
  16.1. Organizmy jednokomórkowe    365
  16.2. Grzyby jadalne    367
  16.3. Odpady kuchenne, produkty uboczne z piekarni    368
  16.4. Odchody zwierzęce    369
  16.5. Węgiel brunatny    370
  16.6. Glicerol    370
  16.7. Pasze przypadkowe    371
  17. USZLACHETNIANIE I PREPAROWANIE PASZ, Witold Podkówka, Zbigniew Podkówka    372
  17.1. Uszlachetnianie i preparowanie pasz w zakładach przemysłu paszowego    372
  17.2. Przyrządzanie pasz w gospodarstwie    376
  17.3. Przyrządzanie pasz słomiastych    378
  18. MAGAZYNOWANIE PASZ, Zbigniew Podkówka    380
  19. PRELIMINARZ PASZ, Franciszek Borowiec    384
  19.1. Metody obliczenia zapotrzebowania zwierząt na pasze    385
  19.1.1. Metoda uwzględniająca roczne zapotrzebowanie    385
  19.1.2. Metoda średnich dawek pokarmowych    386
  19.1.3. Produkcja pasz w gospodarstwie    391
  19.1.4. Bilans pasz i wnioskowanie    394
  20. HIGIENA PASZ I NADZÓR NAD ICH JAKOŚCIĄ, Waldemar Korol, Krzysztof Kwiatek    395
  20.1. Wymagania w zakresie higieny pasz    396
  20.1.1. Higiena pasz, istota i definicje    396
  20.1.2. Wymagania dla przedsiębiorstw paszowych na poziomie produkcji pierwotnej    397
  20.1.3. Wymagania dotyczące przedsiębiorstw paszowych na poziomach innych niż produkcja pierwotna    398
  20.1.4. Dobre praktyki w zakresie produkcji pasz i żywienia zwierząt    399
  20.1.5. System analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP)    399
  20.1.6. Proces analizy ryzyka w produkcji pasz i żywieniu zwierząt    400
  20.2. Wprowadzanie pasz na rynek    401
  20.2.1. Ogólne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i wprowadzania pasz na rynek    402
  20.2.2. Wykaz materiałów zabronionych    403
  20.2.3. Substancje niepożądane    403
  20.2.4. Katalog materiałów paszowych    404
  20.2.5. Pasze specjalnego przeznaczenia żywieniowego    405
  20.2.6. Etykietowanie pasz    405
  20.2.7. Obowiązkowe deklaracje składników pokarmowych    406
  20.2.8. Dopuszczalne tolerancje składników pasz i dodatków paszowych    407
  20.2.9. Pasze lecznicze    407
  20.3. Kontrola jakości pasz    408
  20.3.1. Kontrola wewnętrzna    408
  20.3.2. Urzędowy nadzór nad jakością pasz    409
  20.3.3. Pobieranie próbek i metody badania pasz    409
  20.3.4. Unijne i krajowe laboratoria referencyjne    410
  20.3.5. Programy urzędowej kontroli pasz    410
  20.3.6. Interpretacja wyników badania pasz    411
  Literatura uzupełniająca    413
  Skorowidz    421
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia