Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 3. Paszoznawstwo

2 oceny

Redakcja:

Dorota Jamroz

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

58,80  84,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 84,00 zł (-30%)

Najniższa cena z 30 dni: 49,85 zł  


58,80

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Troska o zdrowie człowieka, konsumenta produktów pochodzenia zwierzęcego i o dobrostan zwierząt wymagają ciągłego monitorowania wartości pokarmowej i jakości pasz oraz dodatków paszowych, a także doskonalenia systemu zapewniania ich bezpieczeństwa. Pasze i dodatki paszowe są niezbędne do zaspokajania potrzeb pokarmowych zwierząt, wpływają na wydajność i zdrowotność, a także na cechy użytkowe zwierząt oraz na jakość pozyskiwanych produktów pochodzenia zwierzęcego (mleko, mięso, jaja).


W książce omówiono m.in.:


- wartości pokarmowe różnych materiałów paszowych – zarówno pojedynczych pasz, jak i mieszanek treściwych, koncentratów białkowych, a także różnych dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt,
- sposoby ich pozyskiwania,
- metody konserwacji i przetwarzania,
- obecność w nich substancji antyodżywczych i ich oddziaływanie na zdrowie zwierząt,
- związki chemiczne i preparaty biotechnologiczne, które mogą być pomocne w efektywnej produkcji zwierzęcej zapewniającej pozyskanie bezpiecznej żywności,
- zagadnienia wynikające z najnowszych zmian przepisów Unii Europejskiej dotyczących pasz i uwarunkowań prawnych, higieny pasz, nadzoru weterynaryjnego nad produkcją pasz,
- kwestie dotyczące pasz pochodzących z roślin genetycznie modyfikowanych. Temat ten jest szczególnie ważny, gdyż wyjaśnia problem produkcji bezpiecznej żywności dla człowieka.


Podręcznik jest adresowany przede wszystkim do studentów: biologii i hodowli zwierząt, biotechnologii, medycyny weterynaryjnej, wydziałów rolniczych, zootechnicznych. Pomocny również dla pracowników ośrodków doradztwa rolniczego, producentów pasz i dodatków paszowych, hodowców zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Może też zainteresować hobbystów i miłośników różnych gatunków zwierząt domowych, a także nas samych, jako konsumentów.


Rok wydania2013
Liczba stron440
KategoriaŻywienie
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17401-9
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. WPROWADZENIE DO TEMATYKI PASZOZNAWSTWA, Franciszek Brzóska     1
  
  1.1. Składniki pokarmowe pasz     1
  1.1.1. Składniki fizyczne     1
  1.1.2. Składniki chemiczne     2
  1.1.2.1. Tłuszczowce - lipidy     2
  1.1.2.2. Węglowodany     4
  1.1.2.3. Związki azotowe     6
  1.1.2.4. Składniki mineralne     8
  1.1.2.5. Witaminy     9
  1.1.2.6. Substancje antyodżywcze     10
  1.1.2.7. Rośliny genetycznie modyfikowane jako materiał paszowy     10
  1.2. Metody oznaczeń chemicznych i fizycznych składu pasz     11
  1.2.1. Analiza chemiczna pasz     11
  1.2.1.1. Analiza podstawowa - weendeńska (standardowa)     11
  1.2.1.2. Oznaczanie zawartości suchej masy     12
  1.2.1.3. Związki azotowe (białko ogólne i właściwe)     12
  1.2.1.4. Tłuszcz surowy     12
  1.2.1.5. Włókno surowe     13
  1.2.1.6. Popiół surowy     13
  1.2.1.7. Związki bezazotowe wyciągowe     13
  1.2.2. Analiza włókna pasz według Van Soesta     13
  1.2.3. Analiza składników mineralnych, witamin, substancji antyodżywczych i dodatków paszowych     15
  1.2.4. Analiza fizyczna     15
  1.2.5. Analiza mikroskopowa pasz     16
  1.2.6. Szacowanie wartości energetycznej pasz     16
  1.3. Merytoryczne podstawy prawa paszowego     17
  1.3.1. Główne postanowienia Ustawy Paszowej     17
  1.3.2. Definicje i systematyka pasz     19
  1.3.2.1. Systematyka pasz obowiązująca w Unii Europejskiej     20
  1.3.2.2. Systematyka pasz tradycyjna     22
  1.3.3. Rejestracja i kontrola jakości i obrót paszami     24
  
  2. ZIELONKI Z UPRAW POLOWYCH, Stanisław Krzywiecki     26
  
  2.1. Struktura produkcji w stosunku do potrzeb żywieniowych     26
  2.2. Wieloletnie rośliny motylkowate (bobowate)     30
  2.2.1. Lucerna mieszańcowa (Medicago media Pers.)     30
  2.2.2. Koniczyna czerwona (Trifolium pratense L.)     32
  2.2.3. Koniczyna biała (Trifolium repensL.)     34
  2.2.4. Koniczyna perska (Trifolium resupinatum L. )     35
  2.2.5. Komonica zwyczajna (Lotus corniculatus L.)     35
  2.2.6. Koniczyna białoróżowa (Trifolium hybridum L.)     35
  2.2.7. Koniczyna szkarłatna - inkarnatka (Trifolium incarnatum L. )     36
  2.2.8. Esparceta siewna (Onobrychis viciaefolia Scop.)     36
  2.2.9. Nostrzyk biały (Melilotus albus Med.)     36
  2.2.10. Przelot (Anthyllis vulneraria L.)     37
  2.3. Zielonki roślin strączkowych (bobowatych)     38
  2.3.1. Łubin żółty (Lupinus luteus L.)     38
  2.3.2. Łubin wąskolistny (Lupinus angustifolius L.)     39
  2.3.3. Łubin biały (Lupinus albus L.)     39
  2.3.4. Bobik (Vicia faba ssp. minor Ilarz.)     39
  2.3.5. Groch polny (peluszka) (Pisum arvense L.)     39
  2.3.6. Wyka jara (siewna) (Vicia sativa L.)     40
  2.3.7. Wyka ozima (kosmata) (Vicia villosa Roth.)     40
  2.3.8. Seradela siewna (Ornithopus sativus Brot.)     41
  2.4. Trawy w produkcji polowej     41
  2.5. Zielonki z roślin zbożowych     43
  2.5.1. Owies (Avena sativa L.) i jęczmień jary (Hordeum vulgare L.)     44
  2.5.2. Żyto (Secale cereale L.)     45
  2.5.3. Kukurydza (Zea mays L.)     45
  2.6. Mieszanki paszowe roślin zielonych     46
  2.7. Liście i nać roślin korzeniowych i okopowych     48
  2.8. Inne zielonki     49
  2.8.1. Kapusta pastewna (Brassica oleracea L.)     49
  2.8.2. Słonecznik (Helianthus annuus L.)     50
  2.8.3. Rzepak ozimy (Brassica napus L.) i rzepik ozimy (Brassica rapa L.)     51
  2.8.4. Gorczyca biała (Sinapis alba L.), rzodkiew oleista (Raphanus sativus L.var. oleiferus Pers.), facelia błękitna (Phacelia tanacetifolia Hook.)     51
  2.8.5. Malwa pastewna - ślaz okółkowy (Malva verticillata L.)     52
  2.8.6. Żywokost lekarski (Symphytum officinale L.)     52
  2.8.7. Gryka zwyczajna (Fagopyrum sagittatum Gilib.)     52
  2.9. Kukurydza - podstawowa roślina paszowa, Zygmunt M. Kowalski     52
  2.9.1. Odmiany kukurydzy     53
  2.9.2. Ziarno kukurydzy     55
  2.9.3. Kiszone wilgotne ziarno kukurydzy     57
  2.9.4. CCM (corn-cob-mix)     58
  2.9.5. Zielonka z całych roślin kukurydzy     59
  2.9.6. Kiszonka z całych roślin kukurydzy     59
  2.9.7. Termin zbioru     61
  2.9.8. Technologia zbioru i kiszenia     64
  2.9.9. Sposób wybierania z silosu lub pryzmy oraz sposób skarmiania     65
  2.9.10. Dodatki do zakiszania     66
  2.9.11. Susz z kukurydzy     68
  2.9.12. Wywar kukurydziany     68
  2.9.13. Mikotoksyny związane z żywieniem kukurydzą     70
  
  3. RUŃ Z TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH, Franciszek Borowiec     71
  
  3.1. Znaczenie trwałych użytków zielonych w żywieniu zwierząt i produkcji pasz     71
  3.2. Czynniki wpływające na wartość pokarmową pasz z użytków zielonych     75
  3.3. Ruń łąkowa     78
  3.4. Ruń pastwiskowa     80
  3.5. Systemy wypasu     82
  3.6. Metody oceny wydajności pastwiska     91
  3.7. Pastwiska dla poszczególnych gatunków zwierząt     97
  3.7.1. Pastwiska dla krów mlecznych     97
  3.7.2. Pastwiska dla młodzieży bydlęcej i opasów     98
  3.7.3. Pastwiska dla owiec     99
  3.7.4. Pastwiska dla koni     100
  3.7.5. Pastwiska dla gęsi i świń     101
  3.8. Zagrożenia dla zwierząt przebywających na pastwiskach     103
  
  4. METODY KONSERWOWANIA ZIELONEK, Zbigniew Podkówka, Witold Podkówka     109
  
  4.1. Technologia produkcji kiszonek     110
  4.1.1. Znaczenie kiszonek w gospodarce paszowej     110
  4.1.2. Biologiczne i chemiczne podstawy kiszenia pasz     112
  4.1.2.1. Mikroorganizmy i ich znaczenie w procesie fermentacji     112
  4.1.2.2. Przemiany biochemiczne w procesie fermentacji     117
  4.1.3. Przydatność zielonek do zakiszania     121
  4.1.4. Dodatki wpływające na proces fermentacji     131
  4.1.5. Obliczanie zapotrzebowania na kiszonki     134
  4.1.6. Zasady sporządzania kiszonek     134
  4.1.7. Ocena jakości kiszonki     137
  4.1.8. Grzyby pleśniowe i mikotoksyny w kiszonkach     139
  4.1.9. Korygowanie zawartości suchej masy w kiszonkach na zawartość substancji lotnych     140
  4.1.10. Wartość pokarmowa kiszonek     141
  4.1.11. Wpływ technologii sporządzania kiszonki na jej jakość i wartość pokarmową     142
  4.1.12. Straty podczas produkcji kiszonki     144
  4.1.13. Stabilność kiszonki     146
  4.1.14. Sok kiszonkowy     147
  4.1.15. Zbiorniki do kiszenia zielonek     148
  4.1.16. Wpływ kiszonki na jakość mleka     150
  4.1.17. Charakterystyka niektórych kiszonek     150
  4.1.18. Kiszonka jako substrat do produkcji biogazu     153
  4.2. Technologia produkcji siana     154
  4.2.1. Źródła strat podczas suszenia zielonki na siano     155
  4.2.2. Metody suszenia     157
  4.2.3. Zagrzewanie się siana w stogu i możliwość samozapłonu     159
  4.2.4. Zasady zbioru runi łąkowej na siano     159
  4.2.5. Ocena wartości pokarmowej siana     161
  4.2.6. Siano w żywieniu zwierząt     162
  4.2.7. Obliczenie zapasów siana     163
  4.3. Technologia produkcji suszu     163
  
  5. ROŚLINY OKOPOWE, Franciszek Borowiec     166
  
  5.1. Rośliny okopowe bulwiaste     166
  5.1.1. Ziemniaki (Solanum tuberosum ssp. tuberosum)     166
  5.1.2. Słonecznik bulwiasty (Helianthus tuberosus L.)     172
  5.2. Rośliny okopowe korzeniowe     173
  5.2.1. Burak pastewny (Beta vulgaris ssp. vulgaris convar. crassa Alef.)     173
  5.2.2. Burak cukrowy (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris Helm conv. vulgaris var. altissima Doell.)     176
  5.2.3. Marchew (Daucus carota L. ssp. sativus Hofm.)     177
  5.2.4. Brukiew (Brassica napus L. var. rapifera Metzg.)     179
  5.2.5. Rzepa (Brassica rapa L. var. rapifera)     181
  5.2.6. Cykoria uprawna (Cichorium intybus L. var. sativum)     182
  
  6. SŁOMA, PLEWY, STRĄCZYNY, LIŚCIARKA, Maria Dymnicka     184
  
  6.1. Słomy     185
  6.2. Plewy, strączyny, łuski     187
  6.3. Liściarka, kora drzew, snopówka     189
  
  7. ZIARNO ZBÓŻ I PRODUKTY UBOCZNE PRZEMYSŁU ZBOŻOWO-MŁYNARSKIEGO, Janusz L. Sokół     191
  
  7.1. Ogólna charakterystyka ziarna zbóż     191
  7.2. Wartość żywieniowa ziarna poszczególnych gatunków zbóż     200
  7.3. Przechowywanie i konserwowanie ziarna     207
  7.4. Produkty uboczne przemysłu zbożowo-młynarskiego     211
  7.4.1. Otręby     211
  7.4.2. Mąki pastewne     214
  7.4.3. Pozostałe produkty pochodzenia zbożowego     215
  
  8. NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH (OBECNA NAZWA BOTANICZNA -? BOBOWATE), Barbara Pastuszewska     216
  
  8.1. Uprawa roślin bobowatych (strączkowych) i znaczenie ich nasion jako paszy     216
  8.2. Skład morfologiczny i chemiczny nasion     217
  8.3. Związki bioaktywne o działaniu antyżywieniowym     220
  8.4. Wartość żywieniowa i zastosowanie     223
  8.4.1. Groch     223
  8.4.2. Bobik     225
  8.4.3. Łubiny     227
  8.4.4. Inne nasiona roślin strączkowych     229
  8.5. Metody zwiększania wartości pokarmowej nasion roślin strączkowych     229
  
  9. NASIONA ROŚLIN OLEISTYCH ORAZ PRODUKTY UBOCZNE PRZEMYSŁU OLEJARSKIEGO, Stefania Smulikowska     232
  
  9.1. Charakterystyka ogólna nasion roślin oleistych     233
  9.2. Związki o działaniu antyodżywczym     235
  9.3. Technologia otrzymywania produktów ubocznych przemysłu olejarskiego     238
  9.4. Zastosowanie produktów ubocznych z przerobu olejów w żywieniu zwierząt     239
  9.5. Wpływ technologii produkcji na wykorzystanie produktów ubocznych przemysłu olejarskiego przez zwierzęta     240
  9.6. Rośliny oleiste ważniejsze gatunki roślin     241
  9.6.1. Rzepak (Brassica napus L.) - odmiany 00     241
  9.6.2. Soja owłosiona (Glycine max L.)     243
  9.6.3. Słonecznik (Helianthus annuus L.)     244
  9.6.4. Len (Linum usitatissimum L.)     245
  9.6.5. Lnianka siewna (Camelina sativa L.)     246
  9.6.6. Rzepik (Brassica rapa L., Brassica campestris L.)     247
  9.6.7. Gorczyca biała (Sinapis arvensis L.)     247
  9.6.8. Bawełna (Gossypium ssp.)     247
  9.6.9. Orzech ziemny (arachidowy) (Arachis hypogaea L.)     248
  9.6.10. Wiesiołek (Oenothera paradoxa L.)     249
  9.6.11. Sezam (Sesamum indicum L.)     249
  9.6.12. Palma afrykańska (olejowiec gwinejski) (Elaeis quineensis Jacq.lub Elaeis melanococca auct.)     250
  9.6.13. Palma kokosowa (Cocos nucifera L.)     250
  9.6.14. Kukurydza (Zea mays L.)     251
  9.6.15. Krokosz (Carthamus tinctorius L.)     251
  9.6.16. Dynia oleista (Cucurbita pepo var. oleifera Pietsch lub var. styriaca Greb.)     251
  9.6.17. Konopie (Cannabis sativa L.)     252
  9.6.18. Katran abisyński (Crambe abyssinica Hochst.)     252
  9.6.19. Rącznik pospolity (Ricinus communis L.)     252
  
  10. PASZE UBOCZNE PRZEMYSŁU OWOCOWO-WARZYWNEGO, ZIEMNIACZANEGO, ZIELARSKIEGO, CUKROWNICZEGO BROWARNIANEGO I FERMENTACYJNEGO, Małgorzata Szumacher-Strabel, Adam Cieślak     253
  
  10.1. Wprowadzenie     253
  10.2. Pasze uboczne przemysłu owocowo-warzywnego, w tym ziemniaczanego     254
  10.3. Wytłoki owocowe, warzywne     255
  10.4. Produkty uboczne przemysłu ziemniaczanego     259
  10.5. Zioła i produkty uboczne przemysłu zielarskiego     260
  10.6. Produkty uboczne przemysłu cukrowniczego     263
  10.7. Produkty uboczne przemysłu browarnianego     265
  10.8. Produkty uboczne przemysłu fermentacyjnego     268
  
  11. PASZA POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, Jacek Skomiał, Marcin Barszcz     271
  
  11.1. Charakterystyka ogólna     271
  11.2. Mleko i produkty uboczne przemysłu mleczarskiego     272
  11.3 Ryby i mączki rybne     278
  11.3.1. Mączka rybna     279
  11.3.2. Siloryb i inne produkty     281
  11.4. Mięso i mączki mięsno-kostne     281
  11.5. Krew i produkty pochodne     285
  11.6. Jaja i produkty pochodne     287
  
  12. PASZE Z ROŚLIN GENETYCZNIE MODYFIKOWANYCH, Iwona Kosieradzka     288
  
  12.1. Modyfikacja genetyczna roślin     288
  12.2. Kierunki i cele modyfikacji roślin paszowych     289
  12.2.1. Tolerancja herbicydów     289
  12.2.2. Odporność na szkodniki     290
  12.2.3. Odporność na choroby     290
  12.2.4. Odporność na niekorzystne warunki środowiska     291
  12.2.5. Zmiana składu chemicznego i cech jakościowych roślin     291
  12.2.5.1. Modyfikacja ilości i jakości białka     291
  12.2.5.2. Modyfikacja ilości i jakości tłuszczu     292
  12.2.5.3. Modyfikacja ilości i jakości węglowodanów     292
  12.2.5.4. Modyfikacja zawartości substancji biologicznie czynnych, antyodżywczych, witamin i endogennych enzymów     293
  12.2.5.5. Modyfikacja cech sensorycznych i tempa dojrzewani     294
  12.2.6. Genetycznie modyfikowane rośliny wykorzystywane jako bioreaktory     295
  12.3. Skala upraw i wykorzystania paszowego roślin GM     296
  12.4. Wprowadzanie do obrotu roślin GM wykorzystywanych na pasze i żywność w Unii Europejskiej     298
  12.4.1. Pasze GM w żywieniu zwierząt a bezpieczeństwo konsumentów     301
  12.4.2. Badania bezpieczeństwa poprzedzające komercjalizację roślin przeznaczanych na pasze i żywność     301
  12.4.3. Niezamierzone efekty transgenezy     302
  12.4.4. Procedura żywieniowej oceny GMO na pasze i żywność     302
  12.4.5. Rośliny GM w paszach dla zwierząt laboratoryjnych     304
  12.4.6. Genetycznie modyfikowane rośliny w dawkach dla zwierząt gospodarskich     304
  12.4.7. Horyzontalny transfer genów a markery selekcyjne w roślinach transgenicznych     307
  12.4.8. Znakowanie i monitorowanie pasz z roślin transgenicznych     308
  12.4.9. Koegzystencja surowców i pasz genetycznie modyfikowanych i wolnych od GMO     309
  
  13. DODATKI PASZOWE, Eugeniusz Grela, Antoni Lipiec, Ryszard Pisarski     311
  
  13.1. Dodatki technologiczne     313
  13.1.1. Przeciwutleniacze     313
  13.1.2. Kwasy organiczne i detoksykanty     313
  13.1.3. Emulgatory, stabilizatory, środki żelujące i spulchniające     315
  13.2. Dodatki sensoryczne     315
  13.2.1. Barwniki     315
  13.2.2. Dodatki aromatyczne i smakowe     317
  13.3. Dodatki dietetyczne     317
  13.3.1. Zioła     317
  13.3.2. Związki azotowe niebiałkowe i czyste aminokwasy     324
  13.4. Dodatki zootechniczne     325
  13.4.1. Enzymy paszowe     325
  13.4.2. Probiotyki     328
  13.4.3. Prebiotyki     330
  13.4.4. Preparaty dezodoryzujące i inne     331
  13.4.5. Kokcydiostatyki i histomonastatyki     331
  13.5. Dodatki zabronione     333
  13.5.1. Antybiotykowe stymulatory wzrostu (asw)     333
  13.5.2. Hormony     334
  
  14. MIESZANKI PASZ TREŚCIWYCH, Barbara Klocek, Maria Osek     336
  
  14.1. Uwarunkowania produkcji pasz przemysłowych     336
  14.2. Przemysł paszowy na świecie     337
  14.3. Zasady sporządzania mieszanek i koncentratów paszowych     338
  14.4. Materiały (pasze) zbożowe     339
  14.5. Materiały (pasze) białkowe pochodzenia roślinnego i zwierzęcego     341
  14.5.1. Materiały białkowe pochodzenia roślinnego     342
  14.5.2. Materiały białkowe pochodzenia zwierzęcego     343
  14.6. Pozostałe materiały paszowe     344
  14.7. Dobór materiałów do mieszanek paszowych     345
  14.8. Rodzaje mieszanek paszowych     346
  14.8.1. Mieszanki pełnoporcjowe     346
  14.8.2. Mieszanki uzupełniające     347
  14.8.3. Mieszanki dietetyczne     347
  14.9. Koncentraty białkowe     348
  14.10. Charakterystyka koncentratów i mieszanek paszowych     348
  14.10.1. Mieszanki treściwe i koncentraty białkowe dla bydła     348
  14.10.2. Koncentraty białkowe i mieszanki treściwe dla trzody chlewnej     349
  14.10.3. Mieszanki treściwe i koncentraty białkowe dla różnychgatunków drobiu     351
  14.10.4. Mieszanki paszowe dla zwierząt laboratoryjnych     353
  14.10.5. Mieszanki paszowe dla koni     354
  14.10.6. Mieszanki paszowe dla zwierząt futerkowych     355
  14.10.7. Karmy dla kotów i psów     356
  14.10.8. Mieszanki paszowe dla zwierząt amatorskich     356
  
  15. MIESZANKI MINERALNE, PREPARATY WITAMINOWE I WITAMINOWO-MINERALNE, Barbara Klocek, Maria Osek     358
  
  15.1. Mieszanki mineralne     359
  15.2. Mieszanki witaminowe     360
  15.3. Premiksy     360
  15.4. Preparaty mlekozastępcze     363
  15.5. Inne komponenty i preparaty     363
  15.6. Kontrola jakości, magazynowanie i dystrybucja pasz przemysłowych     363
  
  16. PASZE NIEKONWENCJONALNE, Jacek Skomiał, Marcin Barszcz     365
  
  16.1. Organizmy jednokomórkowe     365
  16.2. Grzyby jadalne     367
  16.3. Odpady kuchenne, produkty uboczne z piekarni     368
  16.4. Odchody zwierzęce     369
  16.5. Węgiel brunatny     370
  16.6. Glicerol     370
  16.7. Pasze przypadkowe     371
  
  17. USZLACHETNIANIE I PREPAROWANIE PASZ, Witold Podkówka, Zbigniew Podkówka     372
  
  17.1. Uszlachetnianie i preparowanie pasz w zakładach przemysłu paszowego     372
  17.2. Przyrządzanie pasz w gospodarstwie     376
  17.3. Przyrządzanie pasz słomiastych     378
  
  18. MAGAZYNOWANIE PASZ, Zbigniew Podkówka     380
  
  19. PRELIMINARZ PASZ, Franciszek Borowiec     384
  
  19.1. Metody obliczenia zapotrzebowania zwierząt na pasze     385
  19.1.1. Metoda uwzględniająca roczne zapotrzebowanie     385
  19.1.2. Metoda średnich dawek pokarmowych     386
  19.1.3. Produkcja pasz w gospodarstwie     391
  19.1.4. Bilans pasz i wnioskowanie     394
  
  20. HIGIENA PASZ I NADZÓR NAD ICH JAKOŚCIĄ, Waldemar Korol, Krzysztof Kwiatek     395
  
  20.1. Wymagania w zakresie higieny pasz     396
  20.1.1. Higiena pasz, istota i definicje     396
  20.1.2. Wymagania dla przedsiębiorstw paszowych na poziomie produkcji pierwotnej     397
  20.1.3. Wymagania dotyczące przedsiębiorstw paszowych na poziomach innych niż produkcja pierwotna     398
  20.1.4. Dobre praktyki w zakresie produkcji pasz i żywienia zwierząt     399
  20.1.5. System analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP)     399
  20.1.6. Proces analizy ryzyka w produkcji pasz i żywieniu zwierząt     400
  20.2. Wprowadzanie pasz na rynek     401
  20.2.1. Ogólne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i wprowadzania pasz na rynek     402
  20.2.2. Wykaz materiałów zabronionych     403
  20.2.3. Substancje niepożądane     403
  20.2.4. Katalog materiałów paszowych     404
  20.2.5. Pasze specjalnego przeznaczenia żywieniowego     405
  20.2.6. Etykietowanie pasz     405
  20.2.7. Obowiązkowe deklaracje składników pokarmowych     406
  20.2.8. Dopuszczalne tolerancje składników pasz i dodatków paszowych     407
  20.2.9. Pasze lecznicze     407
  20.3. Kontrola jakości pasz     408
  20.3.1. Kontrola wewnętrzna     408
  20.3.2. Urzędowy nadzór nad jakością pasz     409
  20.3.3. Pobieranie próbek i metody badania pasz     409
  20.3.4. Unijne i krajowe laboratoria referencyjne     410
  20.3.5. Programy urzędowej kontroli pasz     410
  20.3.6. Interpretacja wyników badania pasz     411
  
  Literatura uzupełniająca     413
  Skorowidz     421
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia