Wpływ polityki lokalnej na warunki i jakość życia

Wpływ polityki lokalnej na warunki i jakość życia

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

28,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

28,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka, którą Czytelnik trzyma w ręku, wprowadza w teoretyczne zagadnienia badań nad polityką lokalną oraz jakością życia. Praca koncentruje się na analizie kompetencji samorządu gminy w podstawowych obszarach polityki społecznej, gospodarczej i przestrzennej, dzięki czemu stanowi kompendium wiedzy na temat uwarunkowań prawno-organizacyjnych prowadzenia polityki lokalnej. Autor weryfikuje decyzje podejmowane w siedmiu gminach strefy podmiejskiej, wskazując sposoby badania polityki lokalnej oraz przedstawia nowe możliwości analiz w ramach geograficznych systemów informacyjnych (GIS).
Analityczno-empiryczna część pracy powstała przy wykorzystaniu ilościowych oraz jakościowych metod badawczych. Zebrane podczas badań materiały i ich wielowymiarowa analiza statystyczna oraz interpretacja jakościowa pozwoliły na identyfikację określonych typów polityk lokalnych właściwych dla badanej strefy podmiejskiej. Wyniki badań sondażowych przeprowadzonych na próbie ponad tysiąca respondentów umożliwiły określenie zadowolenia mieszkańców z działań podejmowanych przez samorządy lokalne. Wnikliwa i bogata w materiał badawczo-dokumentacyjny analiza dała podstawę do oceny jakości życia mieszkańców urbanizującej się strefy podmiejskiej oraz prowadzonej polityki lokalnej w kontekście koncepcji ładu przestrzeni publicznej.


Rok wydania2010
Liczba stron288
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-416-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  Zakres przestrzenny i czasowy     10
  Tezy badawcze     12
  Postępowanie badawcze i zastosowane metody     14
  Układ pracy     15
  Rozdział 1. Podstawy teoretyczne badań nad polityką lokalną oraz warunkami i jakością życia     19
  1.1. Teoretyczna interpretacja polityki lokalnej     19
  Istota i zakres pojęć „polityka lokalna” oraz „władza lokalna”     19
  Cele polityki lokalnej     22
  Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania polityki lokalnej     24
  Modele wyjaśniające zróżnicowanie przestrzenne polityki lokalnej     25
  Podstawy prawne polityki lokalnej w gminie     26
  1.2. Koncepcja warunków i jakości życia     32
  Teoretyczne i praktyczne podejścia do zagadnienia pomiaru jakości życia     33
  Interpretacja pojęć „warunki życia” i „jakość życia”     37
  Mierniki i wskaźniki jakości życia     42
  Sposoby poprawiania jakości życia     45
  Ważniejsze badania dotyczące jakości życia     47
  Rozdział 2. Polityka społeczno-gospodarcza     51
  Polityka społeczna     51
  Polityka gospodarcza     53
  2.1. Strategia rozwoju gminy     54
  2.2. Polityka budżetowa     60
  2.2.1. Polityka dochodowa     62
  Polityka podatkowa     67
  2.2.2. Polityka wydatkowa     69
  Polityka inwestycyjna     81
  2.3. Polityka i gospodarka komunalna     87
  2.4. Polityka transportu zbiorowego     92
  2.5. Polityka oświatowa     103
  2.6. Polityka ochrony zdrowia     111
  2.7. Polityka w zakresie pomocy społecznej     118
  2.8. Polityka mieszkaniowa     123
  2.9. Polityka upowszechniania rekreacji     129
  Kultura fizyczna, sport i turystyka     129
  Kultura     133
  Rozdział 3. Polityka przestrzenna, planowanie przestrzenne i gospodarka przestrzenna     136
  3.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy     138
  3.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego     140
  3.3. Infrastruktura techniczna i społeczna     144
  Infrastruktura drogowa     148
  3.4. Ochrona środowiska i przyrody     150
  Ochrona środowiska     150
  Ochrona przyrody     159
  3.5. Gospodarka gruntami     161
  Rozdział 4. Typy polityk lokalnych     167
  Rozdział 5. Jakość życia na podstawie badań sondażowych     189
  5.1. Struktura demograficzna i społeczno-zawodowa mieszkańców strefy podmiejskiej     191
  5.2. Jakość usług komunikacji zbiorowej oraz infrastruktury drogowej     194
  Komunikacja miejska     194
  Infrastruktura drogowa     197
  5.3. Jakość oraz dostępność oferty edukacyjnej i wychowawczej     200
  5.4. Jakość i dostępność usług ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej     204
  Ochrona zdrowia     204
  Pomoc społeczna     207
  5.5. Zadowolenie z gospodarki mieszkaniowej i zagospodarowania przestrzeni     208
  5.6. Jakość środowiska i walorów przyrodniczych     211
  5.7. Zadowolenie z infrastruktury rekreacyjnej oraz oferty kulturalnej     215
  Infrastruktura służąca rekreacji     215
  Obiekty kultury i wydarzenia kulturalne     218
  5.8. Ocena poziomu bezpieczeństwa     220
  5.9. Zadowolenie z polityki budżetowej, samorządu lokalnego oraz udział w sprawowaniu władzy     222
  Polityka budżetowa     222
  Ocena samorządu lokalnego oraz udział w sprawowaniu władzy     225
  5.10. Poziom zadowolenia a znaczenie wybranych kategorii jakości życia     228
  5.11. Ogólna ocena jakości życia     233
  5.12. Przyczyny migracji do strefy podmiejskiej     240
  Rozdział 6. Ład przestrzeni publicznej     243
  6.1. Cechy dobrej przestrzeni publicznej     244
  6.2. Koncepcja ładu przestrzeni publicznej     245
  6.3. Ocena ładu przestrzeni publicznej     248
  Wnioski     257
  Podsumowanie     257
  Wnioski badawcze     262
  Wnioski empiryczne     262
  Bibliografia     266
  Spis tabel     285
  Spis rycin     287
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia