Wyzwania gospodarki globalnej. Prace i materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego 31/1

Wyzwania gospodarki globalnej. Prace i materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego 31/1

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

Publikacja obejmuje artykuły ponad sześćdziesięciu autorów i zawiera szeroki zakres aktualnych problemów rozwoju gospodarki światowej. Czytelnik zainteresowany problematyką międzynarodowej współpracy gospodarczej znajdzie w niej wiele ciekawych materiałów prezentujących oryginalne przemyślenia i naukowo uzasadnione poglądy poszczególnych współautorów tej publikacji. Dotyczą one takich tematów jak:


• międzynarodowy kryzys ekonomiczny,
• współczesne tendencje w stosunkach międzynarodowych,
• funkcjonowanie sektora finansowego w gospodarce globalnej,
• przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym,
• tendencje w rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych,
• funkcjonowanie wybranych rynków.


Liczba stron894
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    9
  
  MIĘDZYNARODOWY KRYZYS EKONOMICZNY    11
  
  Marzena Adamczyk, Współczesny kryzys finansowy – przyczyny i konsekwencje dla gospodarki światowej    13
  Elżbieta Bombińska, Wpływ kryzysy finansowego i ekonomicznego na bilans płatniczy krajów rozwijających się w latach 2008–2010    30
  Elżbieta Czarny, Jerzy Menkes, Katarzyna Śledziewska, Państwa o różnych poziomach rozwoju w czasie kryzysu gospodarczego    50
  Peter Frankenfeld, A Marshall Plan for Greece? The European Union and the financial crisis in Greece. A theoretical and political analysis in the Global World against a background of regional integration    63
  Algis Junevièius, Ona Junevièiene, The crisis in the Eurozone: the current situation and perspectives    91
  Katarzyna Kalinowska, Czy recepta szkoły austriackiej na kryzys jest aktualna?    107
  Bożena Pera, Skutki globalnego kryzysu finansowego dla wymiany handlowej grupy G-20    121
  Szymon Piotrowski, Koncepcja global governance a kryzys polityczny i gospodarczy. Uwagi krytyczne    138
  Kazimierz Starzyk, Emerging economies and the breakdown of the international payment equilibrium    152
  
  WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH    165
  
  Tomasz Białowąs, Postęp technologiczny jako czynnik wzrostu znaczenia Chin w gospodarce światowej    167
  Sebastian Bobowski, Międzynarodowy podział pracy w gospodarce globalnej XXI wieku    184
  Bogusława Drelich-Skulska, Rola państwa w kształtowaniu zagranicznej polityki ekonomicznej Japonii na przełomie XX i XXI wieku    199
  Łukasz Goczek, Zglobalizowane państwo regulacji    215
  Monika Kowalska, Entrepreneurship and its role from the European Union perspective    230
  Borisas Melnikas, Knowledge economy in the European Union: Strategic decisions in the context of globalization    243
  Marcin Menkes, Spotkania milowe G-20    263
  Bogumiła Mucha-Leszko, Magdalena Kąkol, Pozycja i rola Unii Europejskiej w globalnym układzie sił gospodarczych    276
  Paweł Pasierbiak, Związki handlowe Japonii i Korei Południowej    297
  Zdzisław W. Puślecki, Relacje Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową wobec wyzwań gospodarki globalnej 2012     316
  Aleksandra Stadnik, Migracje międzynarodowe a kreowanie kapitału ludzkiego – wybrane problemy    331
  
  FUNKCJONOWANIE SEKTORA FINANSOWEGO W GOSPODARCE GLOBALNEJ    351
  
  Katarzyna Appelt, Ucieczka od pieniądza    353
  Joanna Bogołębska, Internacjonalizacja renminbi (RMB) a międzynarodowa nierównowaga płatnicza    361
  Dominika Brózda, Ewa Feder-Sempach, Reakcja cen akcji w strefie euro na decyzje Europejskiego Banku Centralnego    375
  Eugeniusz Gostomski, Regulowanie międzynarodowych przepływów kapitału    389
  Wawrzyniec Michalczyk, Rola rezerw dewizowych w polskiej polityce walutowej    400
  Jacek Pera, Globalizacja rynków finansowych a problem bezpieczeństwa finansowego w Europie    413
  Joanna Sokół, Skuteczność stress-testów jako narzędzia pomiaru ryzyka    432
  
  PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM    443
  
  Małgorzata Bartosik-Purgat, Jerzy Schroeder, Organizacja badań rynków zagranicznych w świetle wyzwań współczesnego rynku światowego – wyniki badania polskich eksporterów    445
  Zbigniew Bentyn, Zarządzanie tożsamością przedsiębiorstwa o charakterze globalnym     461
  Lidia Danik, Tomasz Gołębiowski, Success factors in innovation cooperation of Polish exporters     472
  Anna H. Jankowiak, Cluster initiatives and the role of government in developing clusters     490
  Agnieszka Kochel, Formy międzynarodowego transferu technologii przez korporacje transnarodowe    502
  Małgorzata Stefania Lewandowska, Partners and barriers in innovation cooperation – a survey of Polish exporters    520
  Agnieszka Piasecka-Głuszak, Udoskonalenie działań przedsiębiorstwa wielokulturowego zgodnie z koncepcją kaizen    538
  Magdalena Rosińska-Bukowska, Koncepcja paradygmatu międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw    553
  Jan Rymarczyk, Strategie konkurencji przedsiębiorstwa międzynarodowego    573
  Dorota Simpson, Modele analizowania różnorodności kulturowej w biznesie międzynarodowym    585
  
  TENDENCJE W ROZWOJU BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH    607
  
  Beata Andrzejczak, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce światowej na przykładzie usług transportowych, gospodarki magazynowej i łączności    609
  Bogdan Buczkowski, Handel zagraniczny i bezpośrednie inwestycje zagraniczne Japonii w okresie globalnego kryzysu finansowego    619
  Agnieszka Kłysik-Uryszek, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przedsiębiorstw działających w Polsce – wstępne wyniki badań     631
  Aneta Kosztowniak, Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych a potencjał inwestycyjny w krajach wschodzących w latach 1990–2010    644
  Aleksandra Kuźmińska-Haberla, The promotion of outward foreign direct investment – solutions from emerging economies    659
  Wiesława Lizińska, Zmiany motywów podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce    673
  Tomasz Michałowski, Foreign direct investment in Sub-Saharan Africa and its effects on economic growth of the region    687
  Agnieszka Stanowska-Hirsch, Tendencje w rozwoju polskich inwestycji bezpośrednich w Rosji     702
  
  FUNKCJONOWANIE WYBRANYCH RYNKÓW    717
  
  Hans-Heinrich Bass, Index speculation - a new challenge for the world food security    719
  Tomasz Dorożyński, Znaczenie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla rynku pracy w Polsce    729
  Jerzy Dudziński, Nowe relacje cen a kierunki przekształceń struktury współczesnego handlu międzynarodowego     744
  Małgorzata Fronczek, Penetracja importowa polskiego rynku jako przykład procesów globalizacyjnych    755
  Andrzej S. Grzelakowski, Globalizacja i jej wpływ na rozwój transportu morskiego i globalnych łańcuchów dostaw    768
  Agnieszka Hajdukiewicz, Protekcjonizm w handlu rolnym w czasach globalnego kryzysu i jego implikacje     786
  Joanna Hawlena, Globalizacja jako wyzwanie i szansa dla transportu lotniczego    803
  Dorota Kuder, Justyna Wróblewska, An influence of changes in the traditional factors of production on economic growth of the United States in the years 1979–2007    817
  Andżelika Kuźnar, Obrót własnością intelektualną jako element umiędzynarodowienia transferu technologii – skutki dla krajów wysoko rozwiniętych    839
  Joanna Michalczyk, Wpływ globalizacji na rozwój polskiego przemysłu spożywczego    855
  Joanna Pietrzak, Mechanizmy kreacji bogactwa a nierówności dochodowe i majątkowe    871
  Przemysław Skulski, Problemy transparentności na międzynarodowym rynku broni    882
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia