Położnictwo i ginekologia. Tom 1 i 2

Położnictwo i ginekologia. Tom 1 i 2

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

99,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowy podręcznik położnictwa i ginekologii dla studentów medycyny, zgodny z programem nauczania tego przedmiotu określonym przez Ministerstwo Zdrowia oraz z Syllabusem Medycznym. Książka jest źródłem niezbędnej lekarzom wiedzy na temat zdrowia kobiety i dziecka rozwijającego się w jej łonie oraz najnowszych metod diagnostycznych i terapeutycznych, w tym technik operacyjnych.


W tomie 1 omówiono zagadnienia związane z położnictwem, jak: ciąża o przebiegu prawidłowym, ciąża o przebiegu nieprawidłowym, choroby współistniejące z ciążą, poród i połóg oraz diagnostyka stanu płodu, a w tomie 2 - problemy z zakresu ginekologii, jak: budowa i wady kobiecych narządów płciowych, zakażenia kobiecych narządów płciowych, choroby przenoszone drogą płciową, endokrynologia ginekologiczna, ginekologia wieku dziecięcego, niepłodność, onkologia ginekologiczna i operacje ginekologiczne.


Dydaktyczną wartość podręcznika podnosi zamieszczony na końcu podręcznika zestaw pytań do samokontrolnego sprawdzania stopnia opanowania materiału.


Liczba stron1034
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4191-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]. Ciąża o przebiegu prawidłowym    1
[].. Zapłodnienie – Leszek Pawelczyk, Monika Serdyńska    1
[]... Przygotowanie komórki jajowej do zapłodnienia    1
  1.1.2. Przygotowanie plemników do zapłodnienia    3
  1.1.3. Penetracja plemników    4
  1.1.. Zapobieganie polispermii    4
  1.1.. Fuzja gamet    5
  1.1.. Następstwa zapłodnienia    6
  1.2. Płód i popłód    6
  1.2.1. Rozwój i budowa płodu – Bogumił L. Kmieć, Dariusz Kaczmarczyk    6
  1.2.2. Rozwój, budowa i hormonalna czynność popłodu – Piotr Oszukowski    15
  1.2.3. Płyn owodniowy – Janusz Woytoń    21
  1.3. Immunologiczne aspekty ciąży – Andrzej Malinowski, Jacek R. Wilczyński    29
  1.3.1. Immunoregulacyjna rola łożyska    30
  1.3.2. Odpowiedź immunologiczna ciężarnej    34
  1.4. Zmiany ustrojowe w przebiegu ciąży – Joanna Kempiak    41
  1.4.1. Zmiany w układzie krążenia    42
  1.4.2. Zmiany w układzie oddechowym    45
  1.4.3. Zmiany w układzie pokarmowym    47
  1.4.4. Zmiany w układzie kostnym    48
  1.4.5. Zmiany w układzie moczowym    48
  1.4.6. Zmiany w gruczołach wydzielania wewnętrznego    50
  1.4.7. Zmiany w metabolizmie    51
  1.5. Rozpoznanie ciąży i ustalenie terminu porodu – Bogdan Chazan    53
  1.5.1. Rozpoznanie ciąży    54
  1.5.2. Ustalenie terminu porodu    56
  1.6. Organizacja opieki medycznej nad kobietą w ciąży – Bogdan Chazan    58
  1.6.1. Elementy opieki medycznej nad kobietą w ciąży    59
  1.6.2. Opieka prekoncepcyjna    60
  1.6.3. Opieka medyczna nad kobietą w ciąży    61
  1.6.4. Wskaźniki pozwalające określić jakość opieki okołoporodowej    66
  1.7. Żywienie kobiet ciężarnych – Mariola Ropacka    67
  1.7.1. Tłuszcze    70
  1.7.2. Białko    71
  1.7.3. Węglowodany    72
  1.7.4. Witaminy    73
  2. Ciąża o przebiegu nieprawidłowym    77
  2.1. Nieprawidłowy czas trwania ciąży – Jan Urban    77
  2.1.1. Zagrażający poród przedwczesny    77
  2.1.2. Ciąża po terminie    84
  2.2. Ciąża ektopowa – Jana Skrzypczak    88
  2.2.1. Etiologia    88
  2.2.2. Umiejscowienie ciąży ektopowej    90
  2.2.3. Metody diagnozowania    91
  2.2.4. Leczenie    94
  2.2.5. Wpływ leczenia ciąży ektopowej na potencjał rozrodczy    98
  2.3. Niepowściągliwe wymioty ciężarnych – Beata Kubiaczyk-Paluch    99
  2.3.1. Etiopatogeneza    100
  2.3.2. Rozpoznanie    101
  2.3.3. Postępowanie terapeutyczne    101
  2.4. Konflikt serologiczny – Mirosław Wielgoś, Longin Marianowski    103
  2.4.1. Etiopatogeneza    103
  2.4.2. Diagnostyka    104
  2.4.3. Leczenie    108
  2.4.4. Profilaktyka    110
  2.5. Poronienie – Jana Skrzypczak    111
  2.5.1. Epidemiologia    111
  2.5.2. Rodzaje poronień    112
  2.5.3. Etiopatogeneza    113
  2.5.4. Poronienie a wiek kobiety    117
  2.5.5. Mechanizm poronienia    118
  2.5.6. Czynniki rokownicze    118
  2.5.7. Profilaktyka    119
  2.6. Krwawienia w II i III trymestrze ciąży – Grzegorz H. Bręborowicz, Sławomir Sobieszczyk    119
  2.6.1. Przedwczesne oddzielenie się łożyska    120
  2.6.2. Łożysko przodujące    122
  2.7. Wielowodzie i małowodzie – Janusz Woytoń    125
  2.7.1. Wielowodzie    125
  2.7.2. Małowodzie    128
  2.8. Ciąża wielopłodowa – Witold Malinowski    129
  2.8.1. Powstawanie ciąży wielopłodowej    129
  2.8.2. Epidemiologia    131
  2.8.3. Popłody ciąż bliźniaczych    133
  2.8.4. Rozpoznanie ciąży wielopłodowej    134
  2.8.5. Powikłania w przebiegu ciąży wielopłodowej    139
  2.8.6. Wady rozwojowe i anomalie chromosomalne    144
  2.8.7. Umieralność okołoporodowa płodów i noworodków pochodzących z ciąż wielopłodowych    146
  2.9. Ciąża obumarła – Stefan Jaworski    146
  2.9.1. Epidemiologia    146
  2.9.2. Etiopatogeneza    147
  2.9.3. Rozpoznanie    147
  2.9.4. Postępowanie    149
  2.9.5. Profilaktyka    150
  2.10. Koagulopatie położnicze – Grzegorz H. Bręborowicz, Sławomir Sobieszczyk    151
  2.10.1. Układ hemostazy w przebiegu ciąży prawidłowej    152
  2.10.2. Nabyte koagulopatie położnicze    153
  2.10.3. Wrodzone koagulopatie położnicze    156
  2.10.4. Małopłytkowość    159
  2.11. Nieprawidłowe wzrastanie płodu (hipotrofia i hipertrofia) – Kazimierz Kamiński, Patrycja Fiegler-Rudol, Piotr Węgrzyn    162
  2.11.1. Hipotrofia płodu    162
  2.11.2. Hipertrofia płodu    169
  2.12. Ciążowa choroba trofoblastyczna – Zbigniew Słomko    170
  2.12.1. Zaśniad groniasty    170
  2.12.2. Rak kosmówki (kosmówczak)    172
  2.13. Niewydolność cieśniowo-szyjkowa – Grzegorz H. Bręborowicz    174
  2.13.1. Etiopatogeneza    174
  2.13.2. Rozpoznanie    175
  2.13.3. Leczenie    176
  2.13.4. Rokowanie    178
  2.14. Przedwczesne pęknięcie błon płodowych – Przemysław Oszukowski, Agnieszka Pięta-Dolińska    178
  3. Choroby współistniejące z ciążą    183
  3.1. Farmakoterapia w okresie ciąży – Ryszard Czajka    183
  3.1.1. Transport leków    184
  3.1.2. Metabolizm leków    185
  3.1.3. Teratogenny wpływ leków na rozwój zarodka i płodu    186
  3.1.4. Leczenie hormonalne kobiet ciężarnych    190
  3.1.5. Suplementacja witaminami i składnikami mineralnymi diety kobiet ciężarnych    191
  3.1.6. Farmakoterapia płodu    191
  3.2. Nadciśnienie tętnicze – Jan Oleszczuk, Bożena Leszczyńska-Gorzelak    194
  3.2.1. Nadciśnienie przewlekłe    195
  3.2.2. Stan przedrzucawkowy    196
  3.2.3. Rzucawka    206
  3.2.4. Stan przedrzucawkowy nałożony na nadciśnienie przewlekłe    207
  3.3. Choroby wątroby – Zbigniew Celewicz    208
  3.3.1. Choroby wątroby specyficzne dla okresu ciąży    208
  3.3.2. Choroby nieswoiste dla okresu ciąży, które mogą wystąpić w czasie jej trwania    212
  3.3.3. Choroby związane z istniejącymi przed ciążą zaburzeniami funkcji wątroby    212
  3.4. Choroby układu moczowego – Bogdan Chazan    213
  3.4.1. Przewlekła niewydolność nerek    214
  3.4.2. Ostra niewydolność nerek    215
  3.4.3. Kamica nerkowa    216
  3.4.4. Zakażenie dróg moczowych    217
  3.5. Choroby układu sercowo-naczyniowego – Romuald Ochotny    219
  3.5.1. Diagnostyka układu krążenia u kobiet ciężarnych    220
  3.5.2. Wady serca    220
  3.5.3. Chora ze sztuczną zastawką serca    223
  3.5.4. Kardiomiopatie    223
  3.5.5. Choroba niedokrwienna serca    224
  3.5.6. Zaburzenia rytmu serca    225
  3.6. Choroby układu krwiotwórczego – Sławomir Sobieszczyk    226
  3.6.1. Niedokrwistość    226
  3.6.2. Nowotwory układu krwiotwórczego    230
  3.7. Cukrzyca – Ewa Wender-Ożegowska    232
  3.7.1. Ciąża u kobiety chorej na cukrzycę    234
  3.7.2. Działanie insuliny w okresie ciąży    235
  3.7.3. Wpływ ciąży na cukrzycę    236
  3.7.4. Leczenie pacjentki z cukrzycą    238
  3.7.5. Cukrzyca ciążowa    242
  3.8. Choroby gruczołów dokrewnych – Krzysztof Drews, Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz    246
  3.8.1. Choroby gruczołu tarczowego    246
  3.8.2. Choroby przysadki    251
  3.8.3. Choroby nadnerczy    253
  3.9. Choroby immunologiczne – Krzysztof Drews, Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz    254
  3.9.1. Zespół antyfosfolipidowy    255
  3.9.2. Małopłytkowość samoistna (małopłytkowość autoimmunologiczna)    258
  3.9.3. Toczeń rumieniowaty układowy    260
  3.9.4. Twardzina uogólniona    262
  3.9.5. Reumatoidalne zapalenie stawów    262
  3.9.6. Nużliwość mięśni (miastenia)    263
  3.9.7. Pemfigoid ciężarnych (opryszczka ciężarnych)    264
  3.10. Nowotwory – Wiesław Markwitz, Grzegorz H. Bręborowicz    265
  3.10.1. Nowotwory jajnika    266
  3.10.2. Nowotwory sutka    268
  3.10.3. Nowotwory szyjki macicy    269
  3.10.4. Postępowanie    270
  3.10.5. Chemioterapia    271
  3.10.6. Wpływ promieniowania jonizującego na kobietę w ciąży    272
  3.11. Choroby układu oddechowego – Mariola Ropacka    273
  3.11.1. Dychawica oskrzelowa (astma)    273
  3.11.2. Zapalenie płuc    276
  3.11.3. Zespół ostrej niewydolności oddechowej u dorosłych    281
  3.11.4. Gruźlica    283
  3.11.5. Sarkoidoza    284
  3.12. Zakażenia i zarażenia – Dorota Nowakowska, Jan Wilczyński    285
  3.12.1. Zakażenia bakteriami    286
  3.12.2. Zakażenia mikoplazmami    294
  3.12.3. Zakażenia wirusami    295
  3.12.4. Zarażenia pierwotniakami    311
  3.12.5. Zarażenia grzybami    315
  4. Poród    319
  4.1. Anatomia położnicza – Wiesław Markwitz, Mariola Ropacka    319
  4.1.1. Miednica kostna    319
  4.1.2. Budowa kanału rodnego    320
  4.1.3. Mięśnie i więzadła miednicy mniejszej    326
  4.1.4. Narządy płciowe zewnętrzne    327
  4.1.5. Narządy płciowe wewnętrzne    329
  4.1.6. Stosunki otrzewnowe miednicy mniejszej    333
  4.1.7. Anatomia płodu    334
  4.2. Poród prawidłowy – Mariola Ropacka, Grzegorz H. Bręborowicz    336
  4.2.1. Badanie i postępowanie wstępne    336
  4.2.2. Przebieg porodu fizjologicznego    345
  4.3. Poród nieprawidłowy    355
  4.3.1. Znieczulenie w czasie porodu – Sławomir Sobieszczyk    355
  4.3.2. Poród w położeniu miednicowym płodu – Zbigniew Słomko    366
  4.3.3. Poród w nieprawidłowym ułożeniu płodu – Zbigniew Słomko    370
  4.3.4. Poród w nieprawidłowych ustawieniach płodu – Zbigniew Słomko    376
  4.3.5. Poród w ciąży wielopłodowej – Witold Malinowski    380
  4.3.6. Poród po cesarskim cięciu – Grzegorz H. Bręborowicz    386
  4.4. Poród patologiczny – Krzysztof Czajkowski    388
  4.4.1. Zaburzenia czynności skurczowej mięśnia macicy    388
  4.4.2. Nieprawidłowy przebieg trzeciego okresu porodu    395
  4.5. Operacje położnicze – Zbigniew Słomko, Grzegorz H. Bręborowicz    399
  4.5.1. Cięcie cesarskie    399
  4.5.2. Nacięcie krocza    402
  4.5.3. Operacja kleszczowa    404
  4.5.4. Wyciągacz próżniowy    409
  4.5.5. Operacje w położeniu poprzecznym płodu    412
  4.5.6. Postępowanie w przypadku wypadniętej pępowiny    414
  5. Połóg – Elżbieta Ronin-Walknowska    419
  5.1. Fizjologia połogu    419
  5.1.1. Połogowe zmiany ogólnoustrojowe    419
  5.1.2. Laktacja    421
  5.1.3. Połogowe zmiany w narządach płciowych    423
  5.1.4. Postępowanie w połogu    425
  5.2. Powikłania połogowe    428
  5.2.1. Zakażenie połogowe    428
  5.2.2. Choroba zakrzepowa    430
  5.2.3. Późne krwawienia poporodowe    431
  5.2.4. Zaburzenia laktacji    432
  6. Diagnostyka rozwoju i stanu płodu    435
  6.1. Badanie równowagi kwasowo-zasadowej – Beata Kubiaczyk-Paluch, Grzegorz H. Bręborowicz    435
  6.1.1. Technika pobierania krwi włośniczkowej ze skalpu płodu    436
  6.1.2. Prawidłowe wartości    436
  6.1.3. Interpretacja wyników    437
  6.1.4. Ocena krwi pępowinowej po porodzie    438
  6.1.5. Technika pobierania krwi z pępowiny    438
  6.2. Ocena aktywności ruchowej płodu – Grzegorz H. Bręborowicz, Beata Kubiaczyk-Paluch    439
  6.2.1. Ocena ruchów płodu przez ciężarną    439
  6.2.2. Profil biofizyczny płodu    440
  6.2.3. Postępowanie kliniczne w zależności od wyniku badania profilu biofizycznego płodu    442
  6.3. Ocena czynności serca płodu w czasie ciąży i porodu – Jerzy Sikora    445
  6.3.1. Osłuchiwanie czynności serca płodu    447
  6.3.2. Kardiotokografia    449
  6.3.3. Elektrokardiografia płodowa    470
  6.4. Badanie ultrasonograficzne w czasie ciąży – Jacek Brązert, Krzysztof Szaflik, Marek Pietryga, Dariusz Borowski    472
  6.4.1. Badanie ultrasonograficzne w I trymestrze ciąży    472
  6.4.2. Kliniczne zastosowanie badania ultrasonograficznego między 11. a 14. tygodniem ciąży    475
  6.4.3. Ocena rozwoju i anatomii płodu w rutynowym badaniu ultrasonograficznym między 18. a 22. tygodniem ciąży    479
  6.4.4. Ocena ultrasonograficzna serca płodu    483
  6.4.5. Ultrasonograficzna ocena biometrii płodu    484
  6.4.6. Badanie ultrasonograficzne łożyska i sznura pępowinowego    485
  6.4.7. Ultrasonograficzna ocena płynu owodniowego    486
  6.4.8. Diagnostyka prenatalna    487
  6.4.9. Ultrasonografia trójwymiarowa    488
  6.4.10. Standardowe badania ultrasonograficzne w czasie ciąży    488
  6.5. Zastosowanie badań dopplerowskich w położnictwie – Mariusz Dubiel    489
  6.5.1. Tętnica pępowinowa    492
  6.5.2. Tętnica maciczna    493
  6.5.3. Krążenie mózgowe    493
  6.5.4. Inne naczynia płodowe    495
  6.5.5. Krążenie żylne    495
  6.5.6. Ciąża wielopłodowa    496
  6.5.7. Echokardiografia    496
  6.6. Pulsoksymetria płodowa – Wiesław Markwitz    497
  6.7. Obrazowanie NMR w położnictwie – Zbigniew Friebe, Alicja Ceran    500
  6.7.1. Skutki biomedyczne i niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem metody MR    501
  6.7.2. Wskazania do wykonania badania MR w ciąży    501
  6.7.3. Warunki wykonywania badań tomografii MR w ciąży    503
  6.7.4. Diagnostyka budowy miednicy kostnej metodą tomografii MR    503
  6.7.5. Łożysko przodujące w tomografii MR    504
  6.7.6. Płód w tomografii MR    504
  6.7.7. Zastosowanie spektroskopii 31P NMR i 1H NMR w badaniu niedotlenienia mózgu płodu    510
  6.7.8. Badanie aktywności mózgu płodu metodą fMRS (funkcjonalna spektroskopia rezonansu magnetycznego)    513
  6.8. Biochemiczna ocena rozwoju ciąży – Joanna Kempiak    513
  6.8.1. Oznaczenia hormonalne    514
  6.8.2. Hormony steroidowe łożyska    517
  6.8.3. Alfa-fetoproteina    519
  6.8.4. Oznaczenia enzymatyczne    520
  6.8.5. Oznaczenia innych substancji    521
  7. Noworodek    525
  7.1. Adaptacja noworodka do życia zewnątrzmacicznego – Janusz Gadzinowski, Bogumiła Stoińska, Marta Szymankiewicz    525
  7.2. Podstawy patologii noworodka – Marta Szymankiewicz    531
  7.2.1. Krwiak podokostnowy    532
  7.2.2. Złamanie obojczyka    533
  7.2.3. Porażenie nerwu twarzowego    534
  7.2.4. Zespół zaburzeń oddychania    534
  7.2.5. Zespół aspiracji smółki    536
  7.2.6. Zapalenie płuc    538
  7.2.7. Dysplazja oskrzelowo-płucna    540
  7.2.8. Żółtaczki    541
  7.2.9. Przetrwały przewód tętniczy    543
  7.2.10. Martwicze zapalenie jelit    545
  7.2.11. Krwawienia śródczaszkowe    546
  8. Rozwój, budowa i fizjologia żeńskich narządów płciowych – Helena Kędzia    549
  8.1. Jajnik    549
  8.2. Jajowód    558
  8.3. Macica    559
  8.4. Pochwa    563
  8.5. Srom    565
  8.6. Krocze    566
  8.7. Dno miednicy    566
  8.8. Miednica kostna    568
  8.9. Unaczynienie narządów płciowych    568
  8.10. Unerwienie narządów płciowych    570
  9. Cykl miesiączkowy – Leszek Pawelczyk, Beata Banaszewska    571
  9.1. Układ podwzgórzowo-przysadkowy    571
  9.1.1. Podwzgórze    571
  9.1.2. Przysadka mózgowa    575
  9.2. Hormony steroidowe jajnika    579
  9.2.1. Estrogeny    580
  9.2.2. Gestageny    582
  9.2.3. Androgeny    583
  9.3. Cykl jajnikowy    584
  9.3.1. Faza folikularna    584
  9.3.2. Owulacja    585
  9.3.3. Faza lutealna    586
  9.4. Cykl endometrialny    588
  9.4.1. Faza miesiączkowa (1.–5. dzień cyklu)    588
  9.4.2. Faza proliferacyjna (wzrostowa) (6.–13. dzień cyklu)    588
  9.4.3. Faza owulacyjna (14. dzień cyklu)    589
  9.4.4. Faza sekrecyjna (wydzielnicza) (15.–28. dzień cyklu)    589
  9.5. Cykl szyjkowy    590
  10. Wady wrodzone żeńskich narządów płciowych – Zbigniew Friebe, Karina Kapczuk    593
  10.1. Podział wad pochwy i macicy    593
  10.2. Wady macicy    594
  10.2.1. Diagnostyka    595
  10.2.2. Leczenie    596
  10.3. Wady pochwy    597
  10.3.1. Wrodzony brak pochwy    597
  10.3.2. Poprzeczne przegrody pochwy    599
  10.3.3. Podłużne przegrody pochwy    600
  11. Zaburzenia statyki żeńskich narządów płciowych – Andrzej Skręt, Joanna Skręt-Magierło    601
  11.1. Fizjologia    601
  11.1.1. Prawidłowe położenie macicy i pochwy    601
  11.1.2. Siły oddziałujące na narządy płciowe    602
  11.1.3. Aparat utrzymujący narządy płciowe    603
  11.2. Nieprawidłowości statyki narządów płciowych    606
  11.2.1. Częstość występowania    608
  11.2.2. Rozpoznanie    609
  11.2.3. Leczenie    612
  11.2.4. Profilaktyka    620
  12. Zakażenia żeńskich narządów płciowych    623
  12.1. Zapalenia – Romuald Dębski    623
  12.1.1. Zapalenie sromu, pochwy i szyjki macicy    625
  12.1.2. Zapalenia górnego odcinka narządów płciowych    632
  12.1.3. Zakażenie rany pooperacyjnej    637
  12.2. Choroby przenoszone drogą płciową – Krzysztof Tomasz Niemiec    639
  12.2.1. Epidemiologia    640
  12.2.2. Sytuacja epidemiologiczna w Polsce    641
  12.2.3. Etiologia    642
  12.2.4. Wywiad    642
  12.2.5. Badanie podmiotowe    645
  12.2.6. Badania dodatkowe    646
  12.2.7. Zasady leczenia i prewencji    646
  13. Urologia ginekologiczna – Jan Kotarski    651
  13.1. Nietrzymanie moczu u kobiet    651
  13.1.1. Fizjologia mikcji    652
  13.1.2. Etiopatogeneza nietrzymania moczu    652
  13.1.3. Diagnostyka    655
  13.1.4. Profilaktyka    657
  13.1.5. Leczenie    657
  13.2. Uszkodzenia układu moczowego (przetoki moczowo-płciowe)    664
  13.2.1. Etiologia    664
  13.2.2. Klasyfikacja    664
  13.2.3. Objawy    664
  13.2.4. Rozpoznawanie    665
  13.2.5. Leczenie    665
  14. Endokrynologia ginekologiczna    667
  14.1. Układ podwzgórzowo-przysadkowy – Alina Warenik-Szymankiewicz, Błażej Męczekalski    667
  14.1.1. Podwzgórze    667
  14.1.2. Przysadka mózgowa    677
  14.2. Zaburzenia cyklu miesiączkowego – Alina Warenik-Szymankiewicz, Błażej Męczekalski    682
  14.2.1. Terminologia    682
  14.2.2. Klasyfikacje zaburzeń miesiączkowania    684
  14.2.3. Zespół napięcia przedmiesiączkowego    688
  14.2.4. Bolesne miesiączkowanie    689
  14.2.5. Brak miesiączki pochodzenia macicznego    690
  14.3. Pierwotna niewydolność jajników – Alina Warenik-Szymankiewicz, Błażej Męczekalski    690
  14.3.1. Dysgenezje gonad    691
  14.3.2. Niedorozwój jajników (hipoplazja jajników)    694
  14.3.3. Przedwczesne wygasanie czynności jajników (POF)    694
  14.4. Zaburzenia różnicowania płci – Alina Warenik -Szymankiewicz, Radosław Słopień    696
  14.4.1. Obojnactwo prawdziwe    696
  14.4.2. Obojnactwo rzekome żeńskie    697
  14.4.3. Obojnactwo rzekome męskie    697
  14.5. Zespoły hiperandrogenizacji u kobiet – Alina Warenik-Szymankiewicz    700
  14.5.1. Hiperandrogenizm    700
  14.5.2. Hirsutyzm    701
  14.5.3. Jajnikowe przyczyny hiperandrogenizacji    705
  14.5.4. Nadnerczowe przyczyny hiperandrogenizacji    711
  14.5.5. Hiperprolaktynemia    716
  14.6. Przekwitanie – Radosław Słopień, Alina Warenik-Szymankiewicz    716
  14.6.1. Terminologia    716
  14.6.2. Wiek, w którym występuje menopauza    716
  14.6.3. Zmiany hormonalne w okresie przekwitania    717
  14.6.4. Zespół klimakteryczny    717
  14.6.5. Zmiany zanikowe w tkankach estrogenozależnych    718
  14.6.6. Hormonalna terapia zastępcza    720
  14.7. Diagnostyka w endokrynologii ginekologicznej – Błażej Męczekalski, Alina Warenik-Szymankiewicz    725
  14.7.1. Wywiad    725
  14.7.2. Badanie przedmiotowe    725
  14.7.3. Ocena drugorzędowych cech płciowych    727
  14.7.4. Ocena obwodowego działania hormonów jajnikowych    727
  14.7.5. Badania hormonalne    728
  15. Niepłodność – Marian Szamatowicz    737
  15.1. Diagnostyka niepłodności    739
  15.2. Metody leczenia niepłodności    741
  15.3. Niepłodność idiopatyczna    742
  15.4. Zaburzenia fazy lutealnej    742
  15.5. Oligoowulacja    743
  15.6. Anowulacja    743
  15.7. Czynnik jajowodowy niepłodności    745
  15.8. Czynnik maciczny niepłodności    745
  15.9. Czynnik szyjkowy niepłodności    746
  15.10. Endometrioza    747
  15.11. Czynnik męski niepłodności    747
  15.12. Skuteczność postępowania terapeutycznego w leczeniu niepłodności    748
  15.12.1. Szanse terapeutyczne w przypadku jajnikowego czynnika niepłodności    748
  15.12.2. Szanse terapeutyczne w przypadku jajowodowego czynnika niepłodności    748
  15.12.3. Szanse terapeutyczne w przypadku szyjkowego czynnika niepłodności    749
  15.12.4. Szanse terapeutyczne w przypadku macicznego czynnika niepłodności    749
  15.12.5. Szanse terapeutyczne w przypadku męskiego czynnika niepłodności    749
  15.13. Techniki rozrodu wspomaganego medycznie    750
  15.13.1. Skuteczność leczenia niepłodności bez stosowania technik wspomagania rozrodu    750
  15.13.2. Inseminacje domaciczne    750
  15.13.3. Zapłodnienie pozaustrojowe – przeniesienie embrionu    750
  15.13.4. Docytoplazmatyczne wstrzykiwanie plemników    752
  15.14. Diagnostyka przedimplantacyjna    753
  15.15. Klonowanie    753
  15.16. Niemożność donoszenia ciąży    753
  15.17. Psychospołeczne aspekty niepłodności    754
  16. Ginekologia dziecięca i dziewczęca – Izabella Rzepka-Górska    757
  16.1. Dojrzewanie płciowe    760
  16.1.1. Neuroendokrynologiczne aspekty dojrzewania płciowego    760
  16.1.2. Sygnał metaboliczny. Krytyczna masa ciała. Leptyna    763
  16.1.3. Wiek ginekologiczny i wiek metrykalny – kryteria dojrzałości dziewcząt    765
  16.2. Zaburzenia rozwoju płciowego    775
  16.2.1. Przedwczesne dojrzewanie płciowe    776
  16.2.2. Opóźnione pokwitanie lub brak pokwitania    780
  16.2.3. Zahamowania pokwitania lub zahamowanie rozwoju płciowego    786
  16.3. Guzy jajnika w wieku rozwojowym    788
  16.3.1. Rodzaje nowotworów jajnika u dziewcząt    788
  16.3.2. Torbiele czynnościowe    788
  16.3.3. Pierwotne nowotwory nabłonkowe    790
  16.3.4. Nowotwory specyficzne dla gonad    791
  16.3.5. Leczenie nowotworów jajnika u dziewcząt    791
  16.4. Prawidłowy i powikłany rozwój sutków    792
  16.4.1. Fizjologiczne obrzmienie sutków u noworodków    793
  16.4.2. Powiększenie sutków u dziewczynek    793
  16.4.3. Nieprawidłowości i zaburzenia rozwoju sutków w okresie pokwitania    793
  16.4.4. Guzy nowotworowe sutków    795
  16.4.5. Hiperprolaktynemia czynnościowa a choroby sutka    796
  16.5. Grupy i czynniki ryzyka w karcynogenezie raka szyjki macicy    796
  16.5.1. Zagadnienia dotyczące współżycia płciowego dziewcząt    796
  16.5.2. Nadżerka części pochwowej szyjki macicy w wieku rozwojowym    798
  16.6. Zapalenia narządów płciowych    799
  16.6.1. Zapalenia sromu i pochwy    799
  16.6.2. Stany zapalne przydatków    803
  17. Onkologia ginekologiczna – Marek Spaczyński, Witold Kędzia, Ewa Nowak-Markwitz    805
  17.1. Podział nowotworów    805
  17.2. Epidemiologia    808
  17.3. Nowotwory sromu    810
  17.3.1. Nowotwory niezłośliwe    810
  17.3.2. Stany przedrakowe    811
  17.3.3. Rak sromu    812
  17.4. Nowotwory pochwy    816
  17.4.1. Nowotwory niezłośliwe pochwy    816
  17.4.2. Nowotwory złośliwe pochwy    816
  17.5. Nowotwory szyjki macicy    819
  17.5.1. Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego    819
  17.5.2. Stan przerakowy    820
  17.5.3. Rak śródnabłonkowy    824
  17.5.4. Rak szyjki macicy    825
  17.6. Nowotwory trzonu macicy    833
  17.6.1. Rak błony śluzowej trzonu macicy    833
  17.6.2. Nowotwory mezenchymalne trzonu macicy    839
  17.6.3. Nowotwory podścieliska endometrium    841
  17.6.4. Mieszane nowotwory mezodermalne    842
  17.7. Nowotwory jajowodu    843
  17.7.1. Rak jajowodu    843
  17.8. Nowotwory jajnika    845
  17.8.1. Pierwotne nabłonkowe nowotwory jajnika    845
  17.8.2. Nowotwory germinalne jajnika    852
  17.8.3. Nowotwory o utkaniu monomorficznym    852
  17.8.4. Rak zarodkowy    853
  17.8.5. Nowotwory odtwarzające tkanki pozazarodkowe    853
  17.8.6. Rak kosmówki    853
  17.8.7. Nowotwory odtwarzające linie różnicowania zarodkowego    854
  17.8.8. Inne nowotwory germinalne    855
  17.9. Nowotwory gonadalne jajnika    856
  17.9.1. Gyneblastomata    856
  17.9.2. Ziarniszczak    856
  17.9.3. Otoczkowiak i włókniak    856
  17.9.4. Androblastomata    857
  17.9.5. Jądrzak    857
  17.10. Nowotwory gonadalne mieszane    858
  17.10.1. Gynandroblastoma    858
  17.11. Nowotwory gonadalne niesklasyfikowane    858
  17.12. Nowotwory mieszane germinalno-gonadalne    858
  17.12.1. Gonadoblastoma    858
  17.13. Pierwotne nowotwory jajnika nieswoiste dla gonady    859
  17.14. Nowotwory przerzutowe jajnika    859
  17.15. Radioterapia i chemioterapia nowotworów narządów płciowych kobiety – Ewa Nowak-Markwitz    860
  17.15.1. Radioterapia    860
  17.15.2. Chemioterapia    863
  17.16. Nowotwory sutka – Bogusław Dębniak    865
  17.16.1. Podział nowotworów sutka    865
  17.16.2. Nowotwory niezłośliwe    865
  17.16.3. Nowotwory złośliwe    867
  17.16.4. Diagnostyka zmian gruczołów sutkowych    869
  17.16.5. Leczenie nowotworów sutka    871
  17.16.6. Rokowanie    873
  18. Endometrioza – Jan Kotarski, Jana Skrzypczak    875
  18.1. Etiopatogeneza endometriozy    875
  18.2. Kliniczne postacie endometriozy    876
  18.3. Rozpoznanie    879
  18.4. Badanie kliniczne    880
  18.5. Metody inwazyjne diagnozowania endometriozy    881
  18.6. Leczenie endometriozy    881
  18.6.1. Leczenie operacyjne    882
  18.6.2. Leczenie farmakologiczne    883
  18.7. Zapobieganie endometriozie    886
  19. Osteoporoza – Tomasz Opala, Dorota Rabiega    887
  19.1. Etiologia i patogeneza osteoporozy    887
  19.2. Podział osteoporozy    888
  19.2.1. Kryterium lokalizacji    888
  19.2.2. Kryterium etiologiczne    888
  19.3. Diagnostyka w osteoporozie    889
  19.3.1. Badanie kliniczne    889
  19.3.2. Markery kostne    890
  19.3.3. Markery kościotworzenia    890
  19.3.4. Markery resorpcji    891
  19.4. Badanie densytometryczne    891
  19.5. Profilaktyka osteoporozy    892
  19.6. Leczenie osteoporozy    893
  19.6.1. Wzmożony wysiłek fizyczny    893
  19.6.2. Suplementacja wapnia    893
  19.6.3. Witamina D3    894
  19.6.4. Hormonalna terapia zastępcza    894
  19.6.5. Selektywny modulator receptora estrogenowego    895
  19.6.6. Bisfosfoniany    895
  19.6.7. Kalcytonina    896
  19.6.8. Inne preparaty stosowane w leczeniu osteoporozy    897
  20. Seksuologia – Lechosław Gapik    899
  20.1. Zarys historii seksuologii    900
  20.2. Rozwój psychoseksualny    902
  20.3. Pojęcie normy seksualnej    905
  20.4. Patologia seksualna    908
  20.4.1. Nerwice seksualne    908
  20.4.2. Parafilia    909
  20.5. Diagnostyka i terapia seksuologiczna    911
  20.5.1. Badanie seksuologiczne    911
  20.5.2. Terapia seksuologiczna    912
  20.5.3. Psychoterapia    912
  20.5.4. Farmakoterapia    914
  20.5.5. Leczenie chirurgiczne    915
  20.5.6. Inne metody leczenia    916
  21. Ginekologia operacyjna    917
  21.1. Operacyjne leczenie w ginekologii – Zbigniew Friebe    917
  21.1.1. Kwalifikacja i przygotowanie pacjentki do operacji    919
  21.1.2. Metody operacyjne    923
  21.1.3. Przegląd najważniejszych rodzajów operacji stosowanych w ginekologii    926
  21.1.4. Specjalne procedury operacyjne w onkologii ginekologicznej    935
  21.1.5. Operacje wykonywane na przydatkach    937
  21.1.6. Zachowawcze wycięcie mięśniaków macicy    938
  21.2. Laparoskopia w ginekologii – Andrzej Skręt, Bogdan Obrzut    938
  21.2.1. Technika zabiegu    939
  21.2.2. Wskazania do laparoskopii    940
  21.2.3. Przeciwwskazania do laparoskopii    941
  21.2.4. Laparoskopia diagnostyczna    942
  21.2.5. Laparoskopia operacyjna – wybrane zagadnienia    943
  21.2.6. Powikłania laparoskopii    945
  21.3. Histeroskopia – Stefan Sajdak    947
  21.3.1. Technika histeroskopii    947
  21.3.2. Wskazania    948
  21.3.3. Powikłania    948
  22. Regulacja urodzeń – Leszek Pawelczyk, Beata Banaszewska    951
  22.1. Definicja    952
  22.2. Podział metod antykoncepcji    953
  22.2.1. Metody naturalne    953
  22.2.2. Antykoncepcja hormonalna    954
  22.2.3. Kształtka wewnątrzmaciczna    960
  22.2.4. Metody mechaniczne    961
  22.2.5. Środki plemnikobójcze    961
  22.2.6. Prezerwatywa    961
  22.2.7. Sterylizacja chirurgiczna    962
  23. Diagnostyka ginekologiczna    963
  23.1. Badanie ginekologiczne – Eugeniusz Grys    963
  23.1.1. Badanie podmiotowe    964
  23.1.2. Badanie przedmiotowe ogólne    965
  23.1.3. Badanie gruczołów sutkowych    965
  23.1.4. Badanie ginekologiczne    966
  23.1.5. Badanie zestawione: pochwa – per rectum    967
  23.1.6. Badanie ultrasonograficzne    967
  23.1.7. Procedury diagnostyczne dla poszczególnych części narządów płciowych    968
  23.1.8. Inne metody diagnostyczne    968
  23.2. Badanie histopatologiczne – Helena Kędzia    969
  23.3. Diagnostyka cytologiczna – Eugeniusz Grys    970
  23.3.1. Nabłonek szyjki macicy i pochwy    971
  23.3.2. Zasady pobierania rozmazu cytologicznego szyjki macicy    973
  23.3.3. Ocena preparatów cytologicznych i algorytmy postępowania    974
  23.4. Badanie andrologiczne – Piotr Jędrzejczak    975
  23.4.1. Wywiad    976
  23.4.2. Badanie przedmiotowe    977
  23.4.3. Badania dodatkowe    978
  23.5. Kolposkopia – Antoni Basta, Andrzej Szczudrawa    986
  23.5.1. Budowa i rodzaje kolposkopów    986
  23.5.2. Technika badania kolposkopowego    986
  23.5.3. Etapy badania kolposkopowego    987
  23.5.4. Zadania kolposkopii    989
  23.5.5. Klasyfikacja obrazów kolposkopowych    989
  Pytania kontrolne    991
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia