Położnictwo i ginekologia. Tom 1 i 2

Położnictwo i ginekologia. Tom 1 i 2

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

109,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowy podręcznik położnictwa i ginekologii dla studentów medycyny, zgodny z programem nauczania tego przedmiotu określonym przez Ministerstwo Zdrowia oraz z Syllabusem Medycznym. Książka jest źródłem niezbędnej lekarzom wiedzy na temat zdrowia kobiety i dziecka rozwijającego się w jej łonie oraz najnowszych metod diagnostycznych i terapeutycznych, w tym technik operacyjnych.


W tomie 1 omówiono zagadnienia związane z położnictwem, jak: ciąża o przebiegu prawidłowym, ciąża o przebiegu nieprawidłowym, choroby współistniejące z ciążą, poród i połóg oraz diagnostyka stanu płodu, a w tomie 2 - problemy z zakresu ginekologii, jak: budowa i wady kobiecych narządów płciowych, zakażenia kobiecych narządów płciowych, choroby przenoszone drogą płciową, endokrynologia ginekologiczna, ginekologia wieku dziecięcego, niepłodność, onkologia ginekologiczna i operacje ginekologiczne.


Dydaktyczną wartość podręcznika podnosi zamieszczony na końcu podręcznika zestaw pytań do samokontrolnego sprawdzania stopnia opanowania materiału.


Liczba stron1034
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4191-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  TOM 1
  
  1. Ciąża o przebiegu prawidłowym     1
  
  1.1. Zapłodnienie – Leszek Pawelczyk, Monika Serdyńska     1
  1.1.1. Przygotowanie komórki jajowej do zapłodnienia     1
  1.1.2. Przygotowanie plemników do zapłodnienia     3
  1.1.3. Penetracja plemników     4
  1.1.4. Zapobieganie polispermii     4
  1.1.5. Fuzja gamet     5
  1.1.6. Następstwa zapłodnienia     6
  1.2. Płód i popłód     6
  1.2.1. Rozwój i budowa płodu – Bogumił L. Kmieć, Dariusz Kaczmarczyk     6
  1.2.2. Rozwój, budowa i hormonalna czynność popłodu – Piotr Oszukowski     15
  1.2.3. Płyn owodniowy – Janusz Woytoń     21
  1.3. Immunologiczne aspekty ciąży – Andrzej Malinowski, Jacek R. Wilczyński     29
  1.3.1. Immunoregulacyjna rola łożyska     30
  1.3.2. Odpowiedź immunologiczna ciężarnej     34
  1.4. Zmiany ustrojowe w przebiegu ciąży – Joanna Kempiak     41
  1.4.1. Zmiany w układzie krążenia     42
  1.4.2. Zmiany w układzie oddechowym     45
  1.4.3. Zmiany w układzie pokarmowym     47
  1.4.4. Zmiany w układzie kostnym     48
  1.4.5. Zmiany w układzie moczowym     48
  1.4.6. Zmiany w gruczołach wydzielania wewnętrznego    50
  1.4.7. Zmiany w metabolizmie     51
  1.5. Rozpoznanie ciąży i ustalenie terminu porodu – Bogdan Chazan     53
  1.5.1. Rozpoznanie ciąży     54
  1.5.2. Ustalenie terminu porodu     56
  1.6. Organizacja opieki medycznej nad kobietą w ciąży – Bogdan Chazan     58
  1.6.1. Elementy opieki medycznej nad kobietą w ciąży     59
  1.6.2. Opieka prekoncepcyjna     60
  1.6.3. Opieka medyczna nad kobietą w ciąży     61
  1.6.4. Wskaźniki pozwalające określić jakość opieki okołoporodowej     66
  1.7. Żywienie kobiet ciężarnych – Mariola Ropacka     67
  1.7.1. Tłuszcze     70
  1.7.2. Białko     71
  1.7.3. Węglowodany     72
  1.7.4. Witaminy     73
  
  2. Ciąża o przebiegu nieprawidłowym     77
  
  2.1. Nieprawidłowy czas trwania ciąży – Jan Urban     77
  2.1.1. Zagrażający poród przedwczesny     77
  2.1.2. Ciąża po terminie     84
  2.2. Ciąża ektopowa – Jana Skrzypczak     88
  2.2.1. Etiologia     88
  2.2.2. Umiejscowienie ciąży ektopowej     90
  2.2.3. Metody diagnozowania     91
  2.2.4. Leczenie     94
  2.2.5. Wpływ leczenia ciąży ektopowej na potencjał rozrodczy     98
  2.3. Niepowściągliwe wymioty ciężarnych – Beata Kubiaczyk-Paluch     99
  2.3.1. Etiopatogeneza     100
  2.3.2. Rozpoznanie     101
  2.3.3. Postępowanie terapeutyczne     101
  2.4. Konflikt serologiczny – Mirosław Wielgoś, Longin Marianowski     103
  2.4.1. Etiopatogeneza     103
  2.4.2. Diagnostyka     104
  2.4.3. Leczenie     108
  2.4.4. Profilaktyka     110
  2.5. Poronienie – Jana Skrzypczak     111
  2.5.1. Epidemiologia     111
  2.5.2. Rodzaje poronień     112
  2.5.3. Etiopatogeneza     113
  2.5.4. Poronienie a wiek kobiety     117
  2.5.5. Mechanizm poronienia     118
  2.5.6. Czynniki rokownicze     118
  2.5.7. Profilaktyka     119
  2.6. Krwawienia w II i III trymestrze ciąży – Grzegorz H. Bręborowicz, Sławomir Sobieszczyk     119
  2.6.1. Przedwczesne oddzielenie się łożyska     120
  2.6.2. Łożysko przodujące     122
  2.7. Wielowodzie i małowodzie – Janusz Woytoń     125
  2.7.1. Wielowodzie     125
  2.7.2. Małowodzie     128
  2.8. Ciąża wielopłodowa – Witold Malinowski     129
  2.8.1. Powstawanie ciąży wielopłodowej     129
  2.8.2. Epidemiologia     131
  2.8.3. Popłody ciąż bliźniaczych     133
  2.8.4. Rozpoznanie ciąży wielopłodowej     134
  2.8.5. Powikłania w przebiegu ciąży wielopłodowej     139
  2.8.6. Wady rozwojowe i anomalie chromosomalne     144
  2.8.7. Umieralność okołoporodowa płodów i noworodków pochodzących z ciąż wielopłodowych     146
  2.9. Ciąża obumarła – Stefan Jaworski     146
  2.9.1. Epidemiologia     146
  2.9.2. Etiopatogeneza     147
  2.9.3. Rozpoznanie     147
  2.9.4. Postępowanie     149
  2.9.5. Profilaktyka     150
  2.10. Koagulopatie położnicze – Grzegorz H. Bręborowicz, Sławomir Sobieszczyk     151
  2.10.1. Układ hemostazy w przebiegu ciąży prawidłowej    152
  2.10.2. Nabyte koagulopatie położnicze     153
  2.10.3. Wrodzone koagulopatie położnicze     156
  2.10.4. Małopłytkowość     159
  2.11. Nieprawidłowe wzrastanie płodu (hipotrofia i hipertrofia) – Kazimierz Kamiński, Patrycja Fiegler-Rudol, Piotr Węgrzyn     162
  2.11.1. Hipotrofia płodu     162
  2.11.2. Hipertrofia płodu     169
  2.12. Ciążowa choroba trofoblastyczna – Zbigniew Słomko     170
  2.12.1. Zaśniad groniasty     170
  2.12.2. Rak kosmówki (kosmówczak)     172
  2.13. Niewydolność cieśniowo-szyjkowa – Grzegorz H. Bręborowicz     174
  2.13.1. Etiopatogeneza     174
  2.13.2. Rozpoznanie     175
  2.13.3. Leczenie     176
  2.13.4. Rokowanie     178
  2.14. Przedwczesne pęknięcie błon płodowych – Przemysław Oszukowski, Agnieszka Pięta-Dolińska     178
  
  3. Choroby współistniejące z ciążą     183
  3.1. Farmakoterapia w okresie ciąży – Ryszard Czajka     183
  3.1.1. Transport leków     184
  3.1.2. Metabolizm leków     185
  3.1.3. Teratogenny wpływ leków na rozwój zarodka i płodu     186
  3.1.4. Leczenie hormonalne kobiet ciężarnych     190
  3.1.5. Suplementacja witaminami i składnikami mineralnymi diety kobiet ciężarnych     191
  3.1.6. Farmakoterapia płodu     191
  3.2. Nadciśnienie tętnicze – Jan Oleszczuk, Bożena Leszczyńska-Gorzelak     194
  3.2.1. Nadciśnienie przewlekłe     195
  3.2.2. Stan przedrzucawkowy     196
  3.2.3. Rzucawka     206
  3.2.4. Stan przedrzucawkowy nałożony na nadciśnienie przewlekłe     207
  3.3. Choroby wątroby – Zbigniew Celewicz     208
  3.3.1. Choroby wątroby specyficzne dla okresu ciąży     208
  3.3.2. Choroby nieswoiste dla okresu ciąży, które mogą wystąpić w czasie jej trwania     212
  3.3.3. Choroby związane z istniejącymi przed ciążą zaburzeniami funkcji wątroby     212
  3.4. Choroby układu moczowego – Bogdan Chazan     213
  3.4.1. Przewlekła niewydolność nerek     214
  3.4.2. Ostra niewydolność nerek     215
  3.4.3. Kamica nerkowa     216
  3.4.4. Zakażenie dróg moczowych     217
  3.5. Choroby układu sercowo-naczyniowego – Romuald Ochotny     219
  3.5.1. Diagnostyka układu krążenia u kobiet ciężarnych    220
  3.5.2. Wady serca     220
  3.5.3. Chora ze sztuczną zastawką serca     223
  3.5.4. Kardiomiopatie     223
  3.5.5. Choroba niedokrwienna serca     224
  3.5.6. Zaburzenia rytmu serca     225
  3.6. Choroby układu krwiotwórczego – Sławomir Sobieszczyk     226
  3.6.1. Niedokrwistość     226
  3.6.2. Nowotwory układu krwiotwórczego     230
  3.7. Cukrzyca – Ewa Wender-Ożegowska     232
  3.7.1. Ciąża u kobiety chorej na cukrzycę     234
  3.7.2. Działanie insuliny w okresie ciąży     235
  3.7.3. Wpływ ciąży na cukrzycę     236
  3.7.4. Leczenie pacjentki z cukrzycą     238
  3.7.5. Cukrzyca ciążowa     242
  3.8. Choroby gruczołów dokrewnych – Krzysztof Drews, Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz     246
  3.8.1. Choroby gruczołu tarczowego     246
  3.8.2. Choroby przysadki     251
  3.8.3. Choroby nadnerczy     253
  3.9. Choroby immunologiczne – Krzysztof Drews, Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz     254
  3.9.1. Zespół antyfosfolipidowy     255
  3.9.2. Małopłytkowość samoistna (małopłytkowość autoimmunologiczna)     258
  3.9.3. Toczeń rumieniowaty układowy     260
  3.9.4. Twardzina uogólniona     262
  3.9.5. Reumatoidalne zapalenie stawów     262
  3.9.6. Nużliwość mięśni (miastenia)     263
  3.9.7. Pemfigoid ciężarnych (opryszczka ciężarnych)     264
  3.10. Nowotwory – Wiesław Markwitz, Grzegorz H. Bręborowicz     265
  3.10.1. Nowotwory jajnika     266
  3.10.2. Nowotwory sutka     268
  3.10.3. Nowotwory szyjki macicy     269
  3.10.4. Postępowanie     270
  3.10.5. Chemioterapia     271
  3.10.6. Wpływ promieniowania jonizującego na kobietę w ciąży     272
  3.11. Choroby układu oddechowego – Mariola Ropacka     273
  3.11.1. Dychawica oskrzelowa (astma)     273
  3.11.2. Zapalenie płuc     276
  3.11.3. Zespół ostrej niewydolności oddechowej u dorosłych     281
  3.11.4. Gruźlica     283
  3.11.5. Sarkoidoza     284
  3.12. Zakażenia i zarażenia – Dorota Nowakowska, Jan Wilczyński     285
  3.12.1. Zakażenia bakteriami     286
  3.12.2. Zakażenia mikoplazmami     294
  3.12.3. Zakażenia wirusami     295
  3.12.4. Zarażenia pierwotniakami     311
  3.12.5. Zarażenia grzybami     315
  
  4. Poród     319
  
  4.1. Anatomia położnicza – Wiesław Markwitz, Mariola Ropacka 319
  4.1.1. Miednica kostna     319
  4.1.2. Budowa kanału rodnego     320
  4.1.3. Mięśnie i więzadła miednicy mniejszej     326
  4.1.4. Narządy płciowe zewnętrzne     327
  4.1.5. Narządy płciowe wewnętrzne     329
  4.1.6. Stosunki otrzewnowe miednicy mniejszej     333
  4.1.7. Anatomia płodu     334
  4.2. Poród prawidłowy – Mariola Ropacka, Grzegorz H. Bręborowicz     336
  4.2.1. Badanie i postępowanie wstępne     336
  4.2.2. Przebieg porodu fizjologicznego     345
  4.3. Poród nieprawidłowy     355
  4.3.1. Znieczulenie w czasie porodu – Sławomir Sobieszczyk     355
  4.3.2. Poród w położeniu miednicowym płodu – Zbigniew Słomko     366
  4.3.3. Poród w nieprawidłowym ułożeniu płodu – Zbigniew Słomko     370
  4.3.4. Poród w nieprawidłowych ustawieniach płodu – Zbigniew Słomko     376
  4.3.5. Poród w ciąży wielopłodowej – Witold Malinowski     380
  4.3.6. Poród po cesarskim cięciu – Grzegorz H. Bręborowicz     386
  4.4. Poród patologiczny – Krzysztof Czajkowski     388
  4.4.1. Zaburzenia czynności skurczowej mięśnia macicy    388
  4.4.2. Nieprawidłowy przebieg trzeciego okresu porodu    395
  4.5. Operacje położnicze – Zbigniew Słomko, Grzegorz H. Bręborowicz     399
  4.5.1. Cięcie cesarskie     399
  4.5.2. Nacięcie krocza     402
  4.5.3. Operacja kleszczowa     404
  4.5.4. Wyciągacz próżniowy     409
  4.5.5. Operacje w położeniu poprzecznym płodu     412
  4.5.6. Postępowanie w przypadku wypadniętej pępowiny    414
  
  5. Połóg – Elżbieta Ronin-Walknowska     419
  
  5.1. Fizjologia połogu     419
  5.1.1. Połogowe zmiany ogólnoustrojowe     419
  5.1.2. Laktacja     421
  5.1.3. Połogowe zmiany w narządach płciowych     423
  5.1.4. Postępowanie w połogu     425
  5.2. Powikłania połogowe     428
  5.2.1. Zakażenie połogowe     428
  5.2.2. Choroba zakrzepowa     430
  5.2.3. Późne krwawienia poporodowe     431
  5.2.4. Zaburzenia laktacji     432
  
  6. Diagnostyka rozwoju i stanu płodu     435
  
  6.1. Badanie równowagi kwasowo-zasadowej – Beata Kubiaczyk-Paluch, Grzegorz H. Bręborowicz     435
  6.1.1. Technika pobierania krwi włośniczkowej ze skalpu płodu     436
  6.1.2. Prawidłowe wartości     436
  6.1.3. Interpretacja wyników     437
  6.1.4. Ocena krwi pępowinowej po porodzie     438
  6.1.5. Technika pobierania krwi z pępowiny     438
  6.2. Ocena aktywności ruchowej płodu – Grzegorz H. Bręborowicz, Beata Kubiaczyk-Paluch     439
  6.2.1. Ocena ruchów płodu przez ciężarną     439
  6.2.2. Profil biofizyczny płodu     440
  6.2.3. Postępowanie kliniczne w zależności od wyniku badania profilu biofizycznego płodu     442
  6.3. Ocena czynności serca płodu w czasie ciąży i porodu – Jerzy Sikora     445
  6.3.1. Osłuchiwanie czynności serca płodu     447
  6.3.2. Kardiotokografia     449
  6.3.3. Elektrokardiografia płodowa     470
  6.4. Badanie ultrasonograficzne w czasie ciąży – Jacek Brązert, Krzysztof Szaflik, Marek Pietryga, Dariusz Borowski     472
  6.4.1. Badanie ultrasonograficzne w I trymestrze ciąży     472
  6.4.2. Kliniczne zastosowanie badania ultrasonograficznego między 11. a 14. tygodniem ciąży     475
  6.4.3. Ocena rozwoju i anatomii płodu w rutynowym badaniu ultrasonograficznym między 18. a 22. tygodniem ciąży     479
  6.4.4. Ocena ultrasonograficzna serca płodu     483
  6.4.5. Ultrasonograficzna ocena biometrii płodu     484
  6.4.6. Badanie ultrasonograficzne łożyska i sznura pępowinowego     485
  6.4.7. Ultrasonograficzna ocena płynu owodniowego     486
  6.4.8. Diagnostyka prenatalna     487
  6.4.9. Ultrasonografia trójwymiarowa     488
  6.4.10. Standardowe badania ultrasonograficzne w czasie ciąży     488
  6.5. Zastosowanie badań dopplerowskich w położnictwie – Mariusz Dubiel     489
  6.5.1. Tętnica pępowinowa     492
  6.5.2. Tętnica maciczna     493
  6.5.3. Krążenie mózgowe     493
  6.5.4. Inne naczynia płodowe     495
  6.5.5. Krążenie żylne     495
  6.5.6. Ciąża wielopłodowa     496
  6.5.7. Echokardiografia     496
  6.6. Pulsoksymetria płodowa – Wiesław Markwitz     497
  6.7. Obrazowanie NMR w położnictwie – Zbigniew Friebe, Alicja Ceran     500
  6.7.1. Skutki biomedyczne i niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem metody MR     501
  6.7.2. Wskazania do wykonania badania MR w ciąży     501
  6.7.3. Warunki wykonywania badań tomografii MR w ciąży     503
  6.7.4. Diagnostyka budowy miednicy kostnej metodą tomografii MR     503
  6.7.5. Łożysko przodujące w tomografii MR     504
  6.7.6. Płód w tomografii MR     504
  6.7.7. Zastosowanie spektroskopii 31P NMR i 1H NMR w badaniu niedotlenienia mózgu płodu     510
  6.7.8. Badanie aktywności mózgu płodu metodą fMRS (funkcjonalna spektroskopia rezonansu magnetycznego)     513
  6.8. Biochemiczna ocena rozwoju ciąży – Joanna Kempiak     513
  6.8.1. Oznaczenia hormonalne     514
  6.8.2. Hormony steroidowe łożyska     517
  6.8.3. Alfa-fetoproteina     519
  6.8.4. Oznaczenia enzymatyczne     520
  6.8.5. Oznaczenia innych substancji     521
  
  7. Noworodek     525
  
  7.1. Adaptacja noworodka do życia zewnątrzmacicznego – Janusz Gadzinowski, Bogumiła Stoińska, Marta Szymankiewicz     525
  7.2. Podstawy patologii noworodka – Marta Szymankiewicz     531
  7.2.1. Krwiak podokostnowy     532
  7.2.2. Złamanie obojczyka     533
  7.2.3. Porażenie nerwu twarzowego     534
  7.2.4. Zespół zaburzeń oddychania     534
  7.2.5. Zespół aspiracji smółki     536
  7.2.6. Zapalenie płuc     538
  7.2.7. Dysplazja oskrzelowo-płucna     540
  7.2.8. Żółtaczki     541
  7.2.9. Przetrwały przewód tętniczy     543
  7.2.10. Martwicze zapalenie jelit     545
  7.2.11. Krwawienia śródczaszkowe     546
  
  Skorowidz I
  
  TOM 2
  
  8. Rozwój, budowa i fizjologia żeńskich narządów płciowych – Helena Kędzia     549
  
  8.1. Jajnik     549
  8.2. Jajowód     558
  8.3. Macica     559
  8.4. Pochwa     563
  8.5. Srom     565
  8.6. Krocze     566
  8.7. Dno miednicy     566
  8.8. Miednica kostna     568
  8.9. Unaczynienie narządów płciowych     568
  8.10. Unerwienie narządów płciowych     570
  
  9. Cykl miesiączkowy – Leszek Pawelczyk, Beata Banaszewska     571
  
  9.1. Układ podwzgórzowo-przysadkowy     571
  9.1.1. Podwzgórze     571
  9.1.2. Przysadka mózgowa     575
  9.2. Hormony steroidowe jajnika     579
  9.2.1. Estrogeny     580
  9.2.2. Gestageny     582
  9.2.3. Androgeny     583
  9.3. Cykl jajnikowy     584
  9.3.1. Faza folikularna     584
  9.3.2. Owulacja     585
  9.3.3. Faza lutealna     586
  9.4. Cykl endometrialny     588
  9.4.1. Faza miesiączkowa (1.–5. dzień cyklu)     588
  9.4.2. Faza proliferacyjna (wzrostowa) (6.–13. dzień cyklu)     588
  9.4.3. Faza owulacyjna (14. dzień cyklu)     589
  9.4.4. Faza sekrecyjna (wydzielnicza) (15.–28. dzień cyklu)     589
  9.5. Cykl szyjkowy     590
  
  10. Wady wrodzone żeńskich narządów płciowych – Zbigniew Friebe, Karina Kapczuk     593
  
  10.1. Podział wad pochwy i macicy     593
  10.2. Wady macicy     594
  10.2.1. Diagnostyka     595
  10.2.2. Leczenie     596
  10.3. Wady pochwy     597
  10.3.1. Wrodzony brak pochwy     597
  10.3.2. Poprzeczne przegrody pochwy     599
  10.3.3. Podłużne przegrody pochwy     600
  
  11. Zaburzenia statyki żeńskich narządów płciowych – Andrzej Skręt, Joanna Skręt-Magierło     601
  
  11.1. Fizjologia     601
  11.1.1. Prawidłowe położenie macicy i pochwy     601
  11.1.2. Siły oddziałujące na narządy płciowe     602
  11.1.3. Aparat utrzymujący narządy płciowe     603
  11.2. Nieprawidłowości statyki narządów płciowych     606
  11.2.1. Częstość występowania     608
  11.2.2. Rozpoznanie     609
  11.2.3. Leczenie     612
  11.2.4. Profilaktyka     620
  
  12. Zakażenia żeńskich narządów płciowych     623
  
  12.1. Zapalenia – Romuald Dębski     623
  12.1.1. Zapalenie sromu, pochwy i szyjki macicy     625
  12.1.2. Zapalenia górnego odcinka narządów płciowych    632
  12.1.3. Zakażenie rany pooperacyjnej     637
  12.2. Choroby przenoszone drogą płciową – Krzysztof Tomasz Niemiec     639
  12.2.1. Epidemiologia     640
  12.2.2. Sytuacja epidemiologiczna w Polsce     641
  12.2.3. Etiologia     642
  12.2.4. Wywiad     642
  12.2.5. Badanie podmiotowe     645
  12.2.6. Badania dodatkowe     646
  12.2.7. Zasady leczenia i prewencji     646
  
  13. Urologia ginekologiczna – Jan Kotarski     651
  
  13.1. Nietrzymanie moczu u kobiet     651
  13.1.1. Fizjologia mikcji     652
  13.1.2. Etiopatogeneza nietrzymania moczu     652
  13.1.3. Diagnostyka     655
  13.1.4. Profilaktyka     657
  13.1.5. Leczenie     657
  13.2. Uszkodzenia układu moczowego (przetoki moczowo-płciowe)    664
  13.2.1. Etiologia     664
  13.2.2. Klasyfikacja     664
  13.2.3. Objawy     664
  13.2.4. Rozpoznawanie     665
  13.2.5. Leczenie     665
  
  14. Endokrynologia ginekologiczna     667
  
  14.1. Układ podwzgórzowo-przysadkowy – Alina Warenik-Szymankiewicz, Błażej Męczekalski     667
  14.1.1. Podwzgórze     667
  14.1.2. Przysadka mózgowa     677
  14.2. Zaburzenia cyklu miesiączkowego – Alina Warenik-Szymankiewicz, Błażej Męczekalski     682
  14.2.1. Terminologia     682
  14.2.2. Klasyfikacje zaburzeń miesiączkowania     684
  14.2.3. Zespół napięcia przedmiesiączkowego     688
  14.2.4. Bolesne miesiączkowanie     689
  14.2.5. Brak miesiączki pochodzenia macicznego     690
  14.3. Pierwotna niewydolność jajników – Alina Warenik-Szymankiewicz, Błażej Męczekalski     690
  14.3.1. Dysgenezje gonad     691
  14.3.2. Niedorozwój jajników (hipoplazja jajników)     694
  14.3.3. Przedwczesne wygasanie czynności jajników (POF)     694
  14.4. Zaburzenia różnicowania płci – Alina Warenik -Szymankiewicz, Radosław Słopień     696
  14.4.1. Obojnactwo prawdziwe     696
  14.4.2. Obojnactwo rzekome żeńskie     697
  14.4.3. Obojnactwo rzekome męskie     697
  14.5. Zespoły hiperandrogenizacji u kobiet – Alina Warenik-Szymankiewicz     700
  14.5.1. Hiperandrogenizm     700
  14.5.2. Hirsutyzm     701
  14.5.3. Jajnikowe przyczyny hiperandrogenizacji     705
  14.5.4. Nadnerczowe przyczyny hiperandrogenizacji     711
  14.5.5. Hiperprolaktynemia     716
  14.6. Przekwitanie – Radosław Słopień, Alina Warenik-Szymankiewicz     716
  14.6.1. Terminologia     716
  14.6.2. Wiek, w którym występuje menopauza     716
  14.6.3. Zmiany hormonalne w okresie przekwitania     717
  14.6.4. Zespół klimakteryczny     717
  14.6.5. Zmiany zanikowe w tkankach estrogenozależnych     718
  14.6.6. Hormonalna terapia zastępcza     720
  14.7. Diagnostyka w endokrynologii ginekologicznej – Błażej Męczekalski, Alina Warenik-Szymankiewicz     725
  14.7.1. Wywiad     725
  14.7.2. Badanie przedmiotowe     725
  14.7.3. Ocena drugorzędowych cech płciowych     727
  14.7.4. Ocena obwodowego działania hormonów jajnikowych     727
  14.7.5. Badania hormonalne     728
  
  15. Niepłodność – Marian Szamatowicz     737
  
  15.1. Diagnostyka niepłodności     739
  15.2. Metody leczenia niepłodności     741
  15.3. Niepłodność idiopatyczna     742
  15.4. Zaburzenia fazy lutealnej     742
  15.5. Oligoowulacja     743
  15.6. Anowulacja     743
  15.7. Czynnik jajowodowy niepłodności     745
  15.8. Czynnik maciczny niepłodności     745
  15.9. Czynnik szyjkowy niepłodności     746
  15.10. Endometrioza     747
  15.11. Czynnik męski niepłodności     747
  15.12. Skuteczność postępowania terapeutycznego w leczeniu niepłodności     748
  15.12.1. Szanse terapeutyczne w przypadku jajnikowego czynnika niepłodności     748
  15.12.2. Szanse terapeutyczne w przypadku jajowodowego czynnika niepłodności     748
  15.12.3. Szanse terapeutyczne w przypadku szyjkowego czynnika niepłodności     749
  15.12.4. Szanse terapeutyczne w przypadku macicznego czynnika niepłodności     749
  15.12.5. Szanse terapeutyczne w przypadku męskiego czynnika niepłodności     749
  15.13. Techniki rozrodu wspomaganego medycznie     750
  15.13.1. Skuteczność leczenia niepłodności bez stosowania technik wspomagania rozrodu     750
  15.13.2. Inseminacje domaciczne     750
  15.13.3. Zapłodnienie pozaustrojowe – przeniesienie embrionu     750
  15.13.4. Docytoplazmatyczne wstrzykiwanie plemników    752
  15.14. Diagnostyka przedimplantacyjna     753
  15.15. Klonowanie     753
  15.16. Niemożność donoszenia ciąży     753
  15.17. Psychospołeczne aspekty niepłodności     754
  
  16. Ginekologia dziecięca i dziewczęca – Izabella Rzepka-Górska     757
  
  16.1. Dojrzewanie płciowe     760
  16.1.1. Neuroendokrynologiczne aspekty dojrzewania płciowego     760
  16.1.2. Sygnał metaboliczny. Krytyczna masa ciała. Leptyna     763
  16.1.3. Wiek ginekologiczny i wiek metrykalny – kryteria dojrzałości dziewcząt     765
  16.2. Zaburzenia rozwoju płciowego     775
  16.2.1. Przedwczesne dojrzewanie płciowe     776
  16.2.2. Opóźnione pokwitanie lub brak pokwitania     780
  16.2.3. Zahamowania pokwitania lub zahamowanie rozwoju płciowego     786
  16.3. Guzy jajnika w wieku rozwojowym     788
  16.3.1. Rodzaje nowotworów jajnika u dziewcząt     788
  16.3.2. Torbiele czynnościowe     788
  16.3.3. Pierwotne nowotwory nabłonkowe     790
  16.3.4. Nowotwory specyficzne dla gonad     791
  16.3.5. Leczenie nowotworów jajnika u dziewcząt     791
  16.4. Prawidłowy i powikłany rozwój sutków     792
  16.4.1. Fizjologiczne obrzmienie sutków u noworodków    793
  16.4.2. Powiększenie sutków u dziewczynek     793
  16.4.3. Nieprawidłowości i zaburzenia rozwoju sutków w okresie pokwitania     793
  16.4.4. Guzy nowotworowe sutków     795
  16.4.5. Hiperprolaktynemia czynnościowa a choroby sutka     796
  16.5. Grupy i czynniki ryzyka w karcynogenezie raka szyjki macicy    796
  16.5.1. Zagadnienia dotyczące współżycia płciowego dziewcząt     796
  16.5.2. Nadżerka części pochwowej szyjki macicy w wieku rozwojowym     798
  16.6. Zapalenia narządów płciowych     799
  16.6.1. Zapalenia sromu i pochwy     799
  16.6.2. Stany zapalne przydatków     803
  
  17. Onkologia ginekologiczna – Marek Spaczyński, Witold Kędzia, Ewa Nowak-Markwitz     805
  
  17.1. Podział nowotworów     805
  17.2. Epidemiologia     808
  17.3. Nowotwory sromu     810
  17.3.1. Nowotwory niezłośliwe     810
  17.3.2. Stany przedrakowe     811
  17.3.3. Rak sromu     812
  17.4. Nowotwory pochwy     816
  17.4.1. Nowotwory niezłośliwe pochwy     816
  17.4.2. Nowotwory złośliwe pochwy     816
  17.5. Nowotwory szyjki macicy     819
  17.5.1. Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego     819
  17.5.2. Stan przerakowy     820
  17.5.3. Rak śródnabłonkowy     824
  17.5.4. Rak szyjki macicy     825
  17.6. Nowotwory trzonu macicy     833
  17.6.1. Rak błony śluzowej trzonu macicy     833
  17.6.2. Nowotwory mezenchymalne trzonu macicy     839
  17.6.3. Nowotwory podścieliska endometrium     841
  17.6.4. Mieszane nowotwory mezodermalne     842
  17.7. Nowotwory jajowodu     843
  17.7.1. Rak jajowodu     843
  17.8. Nowotwory jajnika     845
  17.8.1. Pierwotne nabłonkowe nowotwory jajnika     845
  17.8.2. Nowotwory germinalne jajnika     852
  17.8.3. Nowotwory o utkaniu monomorficznym     852
  17.8.4. Rak zarodkowy     853
  17.8.5. Nowotwory odtwarzające tkanki pozazarodkowe    853
  17.8.6. Rak kosmówki     853
  17.8.7. Nowotwory odtwarzające linie różnicowania zarodkowego     854
  17.8.8. Inne nowotwory germinalne     855
  17.9. Nowotwory gonadalne jajnika     856
  17.9.1. Gyneblastomata     856
  17.9.2. Ziarniszczak     856
  17.9.3. Otoczkowiak i włókniak     856
  17.9.4. Androblastomata     857
  17.9.5. Jądrzak     857
  17.10. Nowotwory gonadalne mieszane     858
  17.10.1. Gynandroblastoma     858
  17.11. Nowotwory gonadalne niesklasyfikowane     858
  17.12. Nowotwory mieszane germinalno-gonadalne     858
  17.12.1. Gonadoblastoma     858
  17.13. Pierwotne nowotwory jajnika nieswoiste dla gonady     859
  17.14. Nowotwory przerzutowe jajnika     859
  17.15. Radioterapia i chemioterapia nowotworów narządów płciowych kobiety – Ewa Nowak-Markwitz     860
  17.15.1. Radioterapia     860
  17.15.2. Chemioterapia     863
  17.16. Nowotwory sutka – Bogusław Dębniak     865
  17.16.1. Podział nowotworów sutka     865
  17.16.2. Nowotwory niezłośliwe     865
  17.16.3. Nowotwory złośliwe     867
  17.16.4. Diagnostyka zmian gruczołów sutkowych     869
  17.16.5. Leczenie nowotworów sutka     871
  17.16.6. Rokowanie     873
  
  18. Endometrioza – Jan Kotarski, Jana Skrzypczak     875
  
  18.1. Etiopatogeneza endometriozy     875
  18.2. Kliniczne postacie endometriozy     876
  18.3. Rozpoznanie     879
  18.4. Badanie kliniczne     880
  18.5. Metody inwazyjne diagnozowania endometriozy     881
  18.6. Leczenie endometriozy     881
  18.6.1. Leczenie operacyjne     882
  18.6.2. Leczenie farmakologiczne     883
  18.7. Zapobieganie endometriozie     886
  
  19. Osteoporoza – Tomasz Opala, Dorota Rabiega     887
  
  19.1. Etiologia i patogeneza osteoporozy     887
  19.2. Podział osteoporozy     888
  19.2.1. Kryterium lokalizacji     888
  19.2.2. Kryterium etiologiczne     888
  19.3. Diagnostyka w osteoporozie     889
  19.3.1. Badanie kliniczne     889
  19.3.2. Markery kostne     890
  19.3.3. Markery kościotworzenia     890
  19.3.4. Markery resorpcji     891
  19.4. Badanie densytometryczne     891
  19.5. Profilaktyka osteoporozy     892
  19.6. Leczenie osteoporozy     893
  19.6.1. Wzmożony wysiłek fizyczny     893
  19.6.2. Suplementacja wapnia     893
  19.6.3. Witamina D3     894
  19.6.4. Hormonalna terapia zastępcza     894
  19.6.5. Selektywny modulator receptora estrogenowego    895
  19.6.6. Bisfosfoniany     895
  19.6.7. Kalcytonina     896
  19.6.8. Inne preparaty stosowane w leczeniu osteoporozy    897
  
  20. Seksuologia – Lechosław Gapik     899
  
  20.1. Zarys historii seksuologii     900
  20.2. Rozwój psychoseksualny     902
  20.3. Pojęcie normy seksualnej     905
  20.4. Patologia seksualna     908
  20.4.1. Nerwice seksualne     908
  20.4.2. Parafilia     909
  20.5. Diagnostyka i terapia seksuologiczna     911
  20.5.1. Badanie seksuologiczne     911
  20.5.2. Terapia seksuologiczna     912
  20.5.3. Psychoterapia     912
  20.5.4. Farmakoterapia     914
  20.5.5. Leczenie chirurgiczne     915
  20.5.6. Inne metody leczenia     916
  
  21. Ginekologia operacyjna     917
  
  21.1. Operacyjne leczenie w ginekologii – Zbigniew Friebe     917
  21.1.1. Kwalifikacja i przygotowanie pacjentki do operacji     919
  21.1.2. Metody operacyjne     923
  21.1.3. Przegląd najważniejszych rodzajów operacji stosowanych w ginekologii     926
  21.1.4. Specjalne procedury operacyjne w onkologii ginekologicznej     935
  21.1.5. Operacje wykonywane na przydatkach     937
  21.1.6. Zachowawcze wycięcie mięśniaków macicy     938
  21.2. Laparoskopia w ginekologii – Andrzej Skręt, Bogdan Obrzut    938
  21.2.1. Technika zabiegu     939
  21.2.2. Wskazania do laparoskopii     940
  21.2.3. Przeciwwskazania do laparoskopii     941
  21.2.4. Laparoskopia diagnostyczna     942
  21.2.5. Laparoskopia operacyjna – wybrane zagadnienia    943
  21.2.6. Powikłania laparoskopii     945
  21.3. Histeroskopia – Stefan Sajdak     947
  21.3.1. Technika histeroskopii     947
  21.3.2. Wskazania     948
  21.3.3. Powikłania     948
  
  22. Regulacja urodzeń – Leszek Pawelczyk, Beata Banaszewska     951
  
  22.1. Definicja     952
  22.2. Podział metod antykoncepcji     953
  22.2.1. Metody naturalne     953
  22.2.2. Antykoncepcja hormonalna     954
  22.2.3. Kształtka wewnątrzmaciczna     960
  22.2.4. Metody mechaniczne     961
  22.2.5. Środki plemnikobójcze     961
  22.2.6. Prezerwatywa     961
  22.2.7. Sterylizacja chirurgiczna     962
  
  23. Diagnostyka ginekologiczna     963
  
  23.1. Badanie ginekologiczne – Eugeniusz Grys     963
  23.1.1. Badanie podmiotowe     964
  23.1.2. Badanie przedmiotowe ogólne     965
  23.1.3. Badanie gruczołów sutkowych     965
  23.1.4. Badanie ginekologiczne     966
  23.1.5. Badanie zestawione: pochwa – per rectum     967
  23.1.6. Badanie ultrasonograficzne     967
  23.1.7. Procedury diagnostyczne dla poszczególnych części narządów płciowych     968
  23.1.8. Inne metody diagnostyczne     968
  23.2. Badanie histopatologiczne – Helena Kędzia     969
  23.3. Diagnostyka cytologiczna – Eugeniusz Grys     970
  23.3.1. Nabłonek szyjki macicy i pochwy     971
  23.3.2. Zasady pobierania rozmazu cytologicznego szyjki macicy     973
  23.3.3. Ocena preparatów cytologicznych i algorytmy postępowania     974
  23.4. Badanie andrologiczne – Piotr Jędrzejczak     975
  23.4.1. Wywiad     976
  23.4.2. Badanie przedmiotowe     977
  23.4.3. Badania dodatkowe     978
  23.5. Kolposkopia – Antoni Basta, Andrzej Szczudrawa     986
  23.5.1. Budowa i rodzaje kolposkopów     986
  23.5.2. Technika badania kolposkopowego     986
  23.5.3. Etapy badania kolposkopowego     987
  23.5.4. Zadania kolposkopii     989
  23.5.5. Klasyfikacja obrazów kolposkopowych     989
  
  Pytania kontrolne     991
  
  Skorowidz I
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia