Rehabilitacja medyczna

-25%

Rehabilitacja medyczna

1 opinia

Redakcja:

Jerzy Kiwerski

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

63,3884,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to nowoczesny podręcznik rehabilitacji, zgodny z obecnym stanem wiedzy medycznej, który odpowiada aktualnym programom nauczania tego przedmiotu.


Publikacja w sposób wyczerpujący przedstawia całość zagadnień związanych z rehabilitacją medyczną. W części ogólnej przedstawiono historię oraz współczesne poglądy na rehabilitację. Nie pominięto problemów psychologicznych oraz zagadnień dotyczących protezowania. Omówiono również problemy rehabilitacji u dzieci i u osób starszych.


Liczba stron700
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3563-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  I. CZĘŚĆ OGÓLNA    11
  
  1. Wstęp – Jerzy Kiwerski     13
  
  2. Historia rehabilitacji – Marek Krasuski     15
  
  3. Współczesne poglądy na rehabilitację – Jerzy Kiwerski     26
  
  4. Następstwa długotrwałego unieruchomienia – Jerzy Kiwerski     38
  
  5. Neurofizjologiczne podstawy rehabilitacji ruchowej – Ryszard Kinalskii     49
  
  5.1. Kontrola nerwowa ruchu     49
  5.1.1. Jednostka ruchowa mięśnia szkieletowego     50
  5.1.2. Struktury i funkcje mózgu oraz móżdżku związane z kontrolą nerwową ruchu     53
  5.1.3. Neuromechanizmy integracyjne prawidłowej i zaburzonej kontroli ruchu    55
  5.1.4. Neuromechanizm równowagi     58
  5.1.5. Neuromechanizmy lokomocji     61
  5.2. Plastyczność i regeneracja układu nerwowego     61
  5.2.1. Plastyczność i regeneracja jednostki ruchowej     62
  5.2.2. Plastyczność i regeneracja neuronu     64
  5.2.3. Plastyczność mózgu     65
  
  6. Techniki kinezyterapeutyczne stosowane w rehabilitacji – Wojciech Chydziński     70
  
  6.1. Zadania kinezyterapii     70
  6.2. Cele kinezyterapii     71
  6.3. Techniki stosowane w kinezyterapii     71
  6.3.1. Ćwiczenia bierne     71
  6.3.2. Ćwiczenia czynno-bierne     75
  6.3.3. Ćwiczenia czynne     76
  6.3.4. Ćwiczenia synergistyczne     84
  6.3.5. Metoda reedukacji nerwowo-mięśniowej     84
  6.3.6. Ćwiczenia ogólnokondycyjne     85
  6.3.7. Ćwiczenia w wodzie     89
  6.3.8. Pionizacja i nauka chodzenia     90
  
  7. Terapia manualna i jej miejsce w rehabilitacji – Anna Marcinkowskai     94
  
  8. Wybrane zagadnienia z zakresu zastosowania zabiegów fizykoterapeutycznych w rehabilitacji – Barbara Goraj-Szczypiorowska     104
  
  8.1. Zagadnienia wstępne     104
  8.2. Termoterapia     108
  8.2.1. Krioterapia     112
  8.3. Elektroterapia     118
  8.4. Magnetoterapia     126
  8.5. Biostymulacja laserowa     129
  8.6. Ultradźwięki     132
  
  9. Inżynieria rehabilitacyjna – Roman Paśniczek     139
  
  9.1. Aparaty ortotyczne narządu ruchu     139
  9.1.1. Wprowadzenie     139
  9.1.2. Zaopatrzenie ortotyczne kończyn dolnych     139
  9.1.3. Zaopatrzenie aktywne w ortotyce kończyn dolnych     145
  9.1.4. Zaopatrzenie ortotyczne kończyny górnej     147
  9.1.5. Materiały stosowane w ortotyce     148
  9.2. Funkcjonalna elektrostymulacja kończyn     149
  9.2.1. Założenia ogólne     149
  9.2.2. Układ nerw–mięsień. Hierarchia systemu sterowania     151
  9.2.3. Kryteria doboru i określenie punktów stymulacyjnych mięśni     152
  9.2.4. Określenie parametrów impulsu do uzyskania skurczu tężcowego     153
  9.3. Stymulacja jako metoda terapeutyczna     161
  9.4. Perspektywy rozwoju FES     162
  
  10. Protetyka – Michał Dziewulski, Szymon Janicki     167
  
  10.1.Część ogólna     167
  10.1.1. Wstęp     167
  10.1.2. Rys historyczny     169
  10.2. Część szczegółowa – nowoczesne zaopatrzenie protetyczne kończyn dolnych    170
  10.2.1. Protetyka stopy     171
  10.2.2. Protetyka goleni     173
  10.2.3. Protetyka uda     181
  10.2.4. Protetyka biodra     186
  10.3. Część uzupełniająca     189
  10.3.1. Problem amputacji wielokończynowych     189
  10.3.2. Problem nadwagi u chorych po amputacjach     189
  10.3.3. Protezy – ich akceptacja i używanie     190
  10.3.4. Amputacja i zaprotezowanie a życie seksualne     190
  10.3.5. Protetyka u dzieci     191
  
  11. Psychologiczne problemy osób niepełnosprawnych ruchowo – Teresa Tarkowska     193
  
  11.1.Wstęp     193
  11.2.Ogólne problemy psychologiczne osób niepełnosprawnych ruchowo     194
  11.2.1. Poczucie własnej wartości     194
  11.2.2. Psychologiczne aspekty bólu     196
  11.2.3. Stres     198
  11.2.4. Najczęściej występujące problemy psychopatologiczne u osób z zaburzoną sprawnością ruchową     200
  11.3. Specyficzne problemy psychologiczne związane z czasem wystąpienia dysfunkcji narządu ruchu     205
  11.3.1. Niepełnosprawność ruchowa od urodzenia     205
  11.3.2. Niepełnosprawność ruchowa powstająca nagle, w wyniku urazu lub choroby     208
  11.3.3. Niepełnosprawność ruchowa postępująca w przebiegu schorzeń przewlekłych     212
  11.4. Program psychoterapeutyczno-rehabilitacyjny realizowany w Ośrodku Rehabilitacji Społecznej Specjalistycznego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Schorzeń Narządu Ruchu w Konstancinie     214
  
  12. Orzecznictwo i problemy rehabilitacji zawodowej – Marek Krasuski     221
  
  II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA    227
  
  1. Diagnostyka w schorzeniach narządu ruchu – Adam Ogonowski     229
  
  1.1. Badanie podmiotowe (wywiad, anamneza)     229
  1.1.1. Główne dolegliwości     229
  1.1.2. Wywiad chorobowy     231
  1.2.3. Wywiad rodzinny     231
  1.2.4. Przebieg dotychczasowego leczenia     231
  1.2. Badanie przedmiotowe (kliniczne)     232
  1.2.1. Oględziny lekarskie     232
  1.2.2. Badanie palpacyjne     234
  1.2.3. Pomiar długości i obwodów kończyn     234
  1.2.4. Badanie zakresu ruchu w stawach     235
  1.2.5. Badanie siły mięśniowej     239
  1.2.6. Testy diagnostyczne     239
  1.3. Badania dodatkowe     240
  1.3.1. Rentgenodiagnostyka     241
  1.3.2. Ultrasonografia     241
  1.3.3. Tomografia komputerowa     241
  1.3.4. Badanie rezonansu magnetycznego     242
  1.3.5. Elektromiografia     242
  1.3.6. Artroskopia     242
  1.3.7. Scyntygrafia kośćca     242
  1.3.8. Inne badania diagnostyczne     243
  
  2. Elektrodiagnostyka – Ryszard Kinalskii     244
  
  2.1. Elektrodiagnostyka klasyczna     244
  2.2. Elektromiografia     247
  2.2.1. Polielektromiografia     249
  2.3. Elektroneurografia     249
  2.3.1. Przewodnictwo nerwowe     250
  2.3.2. Transmisja nerwowo-mięśniowa     251
  2.4. Odruchy     251
  2.4.1. Odruch ścięgnisty     251
  2.4.2. Odruch Hoffmanna     252
  2.4.3. Fala F     252
  2.4.4. Toniczny odruch wibracyjny     253
  2.4.5. Odruch mrugania     253
  2.4.6. Nocyceptywny odruch zgięciowy     253
  2.5. Elektroencefalografia     254
  2.5.1. Magnetoencefalografia     254
  2.6. Potencjały wywołane     255
  2.7. Modulacja odruchu Hoffmanna     258
  2.8. Antycypacja przystosowania postawnego     259
  
  3. Rehabilitacja schorzeń wieku dziecięcego     263
  
  3.1. Wady wrodzone kończyn – Mieczysław Kowalski     263
  3.1.1. Mianownictwo i podziały wad wrodzonych kończyn     265
  3.1.2. Omówienie wad wrodzonych kończyn na podstawie klasyfikacji Svansona     266
  3.1.3. Rehabilitacja dzieci z wrodzonymi wadami kończyn     278
  3.2. Wady wrodzone kręgosłupa i klatki piersiowej – Mieczysław Kowalski     281
  3.2.1. Rozszczep kręgosłupa     281
  3.2.2. Inne wady wrodzone kręgosłupa     286
  3.2.3. Wady wrodzone kręgosłupa szyjnego     288
  3.2.4. Zespół Klippla-Feila     289
  3.2.5. Wrodzony kręcz szyi     290
  3.2.6. Wady wrodzone dolnego odcinka kręgosłupa, niedorozwój lub całkowity brak kości krzyżowej     291
  3.2.7. Wady wrodzone żeber     292
  3.2.8. Żebro szyjne     292
  3.2.9. Choroba Sprengla     293
  3.2.10. Klatka piersiowa lejkowata     294
  3.2.11. Klatka piersiowa kurza     296
  3.3. Wady postawy – Izabella Barcińska, Anna Dubielis     298
  3.3.1. Definicja wady postawy     298
  3.3.2. Schemat badania postawy     298
  3.3.3. Metody dokumentacji postawy     301
  3.3.4. Zmienność postawy     302
  3.3.5. Podstawowe zasady profilaktyki i leczenia wad postawy     303
  3.3.6. Zasady wykonywania ćwiczeń korekcyjnych     304
  3.3.7. Typy wad postawy     307
  3.3.8. Prognozowanie     313
  3.4. Boczne skrzywienie kręgosłupa (skolioza) – Marek Krasuski     314
  3.4.1. Etiologia     315
  3.4.2. Teorie powstawania skrzywień bocznych kręgosłupa     321
  3.4.3. Badanie kliniczne     323
  3.4.4. Badania dodatkowe     326
  3.4.5. Leczenie     330
  3.5. Choroba Scheuermanna – Jerzy Kiwerski     341
  3.5.1. Etiopatogeneza     341
  3.5.2. Diagnostyka     343
  3.5.3. Metody postępowania     348
  3.5.4. Prognozowanie     353
  3.6. Mózgowe porażenie dziecięce – Janina B. Michałowska-Mrożek     355
  3.6.1. Etiologia     356
  3.6.2. Postacie kliniczne mózgowego porażenia dziecięcego     359
  3.6.3. Wczesne rozpoznanie mózgowego porażenia dziecięcego     363
  3.6.4. Postępowanie lecznicze i rehabilitacyjne     372
  3.7. Okołoporodowe uszkodzenie splotu ramiennego – Jerzy Kiwerski     384
  3.7.1. Warunki anatomiczne splotu ramiennego     384
  3.7.2. Patogeneza porodowego urazu splotu ramiennego     385
  3.7.3. Kliniczne postacie porażeń     385
  3.7.4. Diagnostyka     386
  3.7.5. Późne następstwa urazu splotu ramiennego     386
  3.7.6. Leczenie     387
  
  4. Rehabilitacja uszkodzeń urazowych     391
  
  4.1. Rehabilitacja w urazowych uszkodzeniach u dzieci – Marek Krasuski     391
  4.1.1. Urazy ośrodkowego układu nerwowego u dzieci     395
  4.1.2. Złamania nadkłykciowe kości ramiennej u dzieci     402
  4.1.3. Leczenie usprawniające po złamaniach kończyn     405
  4.1.4. Leczenie usprawniające po złamaniach obojczyka     406
  4.1.5. Podwichnięcie głowy kości promieniowej     408
  4.1.6. Leczenie usprawniające po amputacji kończyn     409
  4.2. Urazowe uszkodzenia u dorosłych     411
  4.2.1. Rehabilitacja w uszkodzeniach urazowych u dorosłych – Piotr Tederko     411
  4.2.2. Amputacje urazowe – Krzysztof Wasiak     426
  4.2.3. Urazy kręgosłupa szyjnego – Jerzy Kiwerski     447
  4.2.4. Leczenie usprawniające chorych po urazie kręgosłupa i rdzenia kręgowego w odcinku piersiowym i lędźwiowym – Marek Krasuski     472
  4.2.5. Urazy obwodowego układu nerwowego – Jerzy Kiwerski     488
  4.2.6. Powikłania w leczeniu urazów rdzenia kręgowego – Jerzy Kiwerski     496
  
  5. Rehabilitacja schorzeń u dorosłych i osób starszych     513
  
  5.1. Schorzenia szyjnego odcinka kręgosłupa – Jerzy Kiwerski     513
  5.1.1. Wprowadzenie     513
  5.1.2. Następstwa uszkodzenia krążka międzykręgowego     514
  5.1.3. Schorzenia kręgosłupa szyjnego w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów     527
  5.2. Zespoły bólowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa (bóle krzyża) – Marek Krasuski     533
  5.2.1. Dyskopatie     537
  5.2.2. Kręgozmyk     540
  5.2.3. Zmiany zwyrodnieniowe     542
  5.2.4. Inne przyczyny zespołu bólu krzyża     544
  5.2.5. Diagnostyka różnicowa     549
  5.2.6. Badania dodatkowe     550
  5.2.7. Leczenie bólów krzyża     551
  5.3. Zmiany zwyrodnieniowo-przeciążeniowe dużych stawów – Marek Krasuski     560
  5.3.1. Ogólne założenia leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów     565
  5.3.2. Zmiany zwyrodnieniowe biodra     571
  5.3.3. Zmiany zwyrodnieniowe kolana (gonartroza)     576
  5.3.4. Zespół bolesnego barku     579
  5.3.5. Leczenie usprawniające w reumatoidalnym zapaleniu stawów – Marek Krasuski     582
  5.3.6. Osteoporoza – Iwona Garwacka-Jodzis     595
  5.4. Schorzenia układu nerwowego – Jerzy Kiwerski     615
  5.4.1. Wprowadzenie     615
  5.4.2. Uszkodzenia mózgu     617
  5.4.3. Schorzenia demielinizacyjne     624
  5.4.4. Zapalenie rdzenia kręgowego     625
  5.4.5. Rdzeniowy zanik mięśni     626
  5.4.6. Ostre zapalenie rogów przednich rdzenia (choroba Heinego-Medina)     627
  5.4.7. Przewlekłe zespoły pozapiramidowe     628
  5.4.8. Guzy wewnątrzkanałowe     628
  5.4.9. Zapalenie wielonerwowe i wielokorzeniowe     629
  5.4.10. Miopatie     630
  5.4.11. Podsumowanie     631
  5.5. Odrębności postępowania w amputacjach naczyniowych – Krzysztof Wasiak     632
  5.5.1. Wstęp     632
  5.5.2. Przyczyny wykonywania amputacji naczyniowych     632
  5.5.3. Wskazania do amputacji kończyn w przebiegu schorzeń naczyń     633
  5.5.4. Wybór poziomu amputacji niedokrwionej kończyny     634
  5.5.5. Najczęstsze poziomy amputacji kończyn dolnych wykonywanych z powodu niedokrwienia     636
  5.5.6. Odmienności usprawniania po amputacjach naczyniowych     640
  5.6. Rehabilitacja kardiologiczna po zawale serca i zabiegach kardiochirurgicznych – Stanisław Rudnicki, Krzysztof Mazurek, Barbara Kazimierska, Ewa Rydzewska, Ryszard Piotrowicz     641
  5.6.1. Wstęp     641
  5.6.2. Wpływ hipokinezji i(lub) unieruchomienia na zaburzenia homeostazy ustroju     643
  5.6.3. Cele rehabilitacji kardiologicznej     645
  5.6.4. Organizacja rehabilitacji     647
  5.6.5. Pracownicy w rehabilitacji     648
  5.6.6. Diagnostyka kardiologiczna     648
  5.6.7. Rehabilitacja kardiologiczna     649
  5.6.8. Podsumowanie     676
  5.7. Rehabilitacja pulmonologiczna – Anna Doboszyńska     678
  5.7.1. Określenia     678
  5.7.2. Edukacja     682
  5.7.3. Trening fizyczny i ćwiczenia mięśni oddechowych     683
  
  Skorowidz     691
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia