Pobieranie narządów jamy brzusznej do przeszczepów. Technika chirurgiczna

1 ocena

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

159,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

159,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Czytelnik - krok po kroku -zostaje zapoznany z zawiłościami chirurgicznych technik pobierania wielu narządów jamy brzusznej od jednego dawcy – od momentu przygotowania ciała, przez samo pobranie narządów i ich przygotowanie do transportu po sposób postępowania z ciałem dawcy.


Autor opisuje nie tylko szczegóły technik chirurgicznych, ale również najtrudniejsze momenty operacji i potencjalne pułapki czyhające na zespół pobierający organy. Szczególną wartość książki stanowią liczne kolorowe zdjęcia i ryciny ilustrujące kolejne etapy postępowania.
Jest to pierwsza na polskim rynku wydawniczym pozycja poświęcona pobieraniu wielu narządów jamy brzusznej od jednego dawcy, przeznaczona głownie dla praktykujących chirurgów i rezydentów oddziałów chirurgicznych, którzy chcą pogłębić swą wiedzę na ten temat.


Liczba stron245
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5803-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp XIX
  
  1. Koordynator transplantacyjny i zespół pobierający. Wzajemna pomoc i zrozumienie przed pobraniem, podczas pobierania i po pobraniu narządów jamy brzusznej     1
  
  1.1. Wstęp     2
  1.2. Zadania koordynatora pobrania narządów     2
  1.3. Najważniejsze momenty komunikowania się koordynatora transplantacyjnego i chirurga – priorytety     3
  1.3.1. Okres przedoperacyjny     3
  1.3.2. Podczas pobierania narządów     6
  1.3.3. Po pobraniu narządów     7
  1.4. Podsumowanie     8
  
  2. Przedoperacyjne przygotowania do pobrania narządów w szpitalu dawcy    11
  2.1. Przedoperacyjne przygotowanie dawcy     11
  2.1.1 Przybycie zespołu pobierającego narządy jamy brzusznej do szpitala dawcy     11
  2.1.2. Identyfikacja dawcy     14
  2.1.3. Ułożenie dawcy na stole operacyjnym     15
  2.1.4. Usuwanie owłosienia     16
  2.1.5. Dezynfekcja pola operacyjnego     17
  2.1.6. Obłożenie pola operacyjnego serwetami i pokrycie go samoprzylepną folią chirurgiczną     19
  2.1.7. Instalacja automatycznego rozwieracza do jamy brzusznej     20
  
  3. Rodzaj cięcia i dostęp chirurgiczny     23
  
  3.1. Otwarcie jamy brzusznej i klatki piersiowej     23
  3.1.1. Jama brzuszna     23
  3.1.2. Klatka piersiowa – sternotomia (przecięcie mostka)     28
  3.1.3. Rozwieracze automatyczne – stabilne i łatwo dostępne pole operacyjne    32
  
  4. Szczegółowa kontrola narządów jamy brzusznej     35
  
  4.1. Wstęp     35
  4.2. Wątroba     36
  4.2.1. Badanie ogólne – oglądanie i palpacja     36
  4.2.2. Wielkość wątroby     36
  4.2.3. Śródoperacyjna ocena przydatności wątroby do przeszczepienia     37
  4.2.4. Ocena tętniczego unaczynienia wątroby     39
  4.3. Trzustka     43
  4.3.1. Dostępy chirurgiczne i wstępna ocena przydatności trzustki do przeszczepienia     43
  4.3.2. Ocena przydatności trzustki do przeszczepienia     46
  4.4. Inspekcja pozostałych narządów jamy brzusznej     46
  4.4.1. Inspekcja przewodu pokarmowego     46
  4.4.2. Badania dodatkowe przeprowadzane podczas inspekcji narządów jamy brzusznej     46
  
  5. Prawostronna mobilizacja narząd—w jamy brzusznej: manewr Cattela–Braascha     49
  
  5.1. Wstęp     49
  5.2. Mobilizacja prawej części okrężnicy poprzecznej     50
  5.2.1. Technika chirurgiczna krok po kroku     50
  5.3. Rozszerzony manewr Kochera: mobilizacja dwunastnicy oraz głowy i trzonu trzustki     52
  5.3.1. Technika chirurgiczna krok po kroku     52
  5.4. Mobilizacja jelita cienkiego     54
  5.4.1. Technika chirurgiczna krok po kroku     54
  
  6. Preparowanie naczyń znajdujących się poniżej tętnic nerkowych i wątroby oraz tętnicy krezkowej górnej     59
  
  6.1. Preparowanie aorty brzusznej i żyły głównej dolnej     59
  6.1.1. Technika chirurgiczna krok po kroku     59
  6.2. Preparowanie tętnicy krezkowej g—ónej     68
  6.2.1. Technika chirurgiczna krok po kroku     68
  
  7. Mobilizacja lewego płata wątroby i podprzeponowego odcinka aorty brzusznej     71
  
  7.1. Chirurgiczna technika mobilizacji lewego płata wątroby i podprzeponowego odcinka aorty brzusznej krok po kroku     71
  7.1.1. Jelito grube i jelito cienkie     71
  7.2. Mobilizacja lewego płata wątroby i aorty brzusznej     73
  7.2.1. Chirurgiczna technika mobilizacji lewego płata wątroby krok po kroku     73
  7.2.2. Chirurgiczna technika mobilizacji aorty brzusznej poniżej przepony krok po kroku     78
  7.3. Preparowanie podprzeponowego odcinka aorty     79
  7.3.1. Technika chirurgiczna krok po kroku     79
  7.4. Mobilizacja prawego płata wątroby     81
  7.4.1. Technika chirurgiczna krok po kroku     81
  
  8. Więzadło wątrobowo-dwunastnicze i drogi żółciowe     83
  
  8.1. Definicja i kontrola struktur więzadła wątrobowo-dwunastniczego. Punkty orientacyjne     83
  8.1.1. Definicja     83
  8.1.2. Kontrola struktur więzadła wątrobowo-dwunastniczego krok po kroku     84
  8.2. Preparowanie przewodu żółciowego wspólnego     86
  8.2.1. Technika chirurgiczna krok po kroku     86
  8.3. Pęcherzyk żółciowy     89
  8.3.1. Możliwości postępowania z pęcherzykiem żółciowym pobieranej wątroby krok po kroku     89
  8.4. Preparowanie dodatkowej prawej tętnicy wątrobowej     92
  8.4.1. Anatomia i przebieg tętnicy     92
  8.5. Preparowanie tętnicy żołądkowo-dwunastniczej i tętnicy wątrobowej wspólnej – punkty orientacyjne     92
  8.5.1. Technika chirurgiczna krok po kroku     92
  8.6. Preparowanie żyły wrotnej     95
  8.6.1.Technika chirurgiczna krok po kroku     95
  
  9. Pobieranie jelita cienkiego     97
  
  9.1. Wstęp     97
  9.2. Preparowanie jelita cienkiego     98
  9.2.1. Technika chirurgiczna krok po kroku     98
  
  10. Pobieranie narząd—w klatki piersiowej     101
  
  10.1. Ochrona narząd—w jamy brzusznej     102
  10.1.1. Użycie dużych sterylnych serwet     102
  10.1.2. Kolejność preparowania narząd—w klatki piersiowej     103
  10.1.3. Kwestie do uzgodnienia między zespołami pobierającymi narządy klatki piersiowej i narządy jamy brzusznej     103
  
  11. Przygotowania do perfuzji narządów jamy brzusznej schłodzonym płynem konserwującym     105
  
  11.1. Wybór płynu do konserwacji narządów     105
  11.1.1. Rodzaje płynów do konserwacji narządów     105
  11.1.2. Przechowywanie płynu     106
  11.2. System do perfuzji aorty brzusznej     107
  11.2.1. Technika przygotowania systemu do perfuzji aorty brzusznej krok po kroku     107
  11.3. System do dekompresji żyły głównej dolnej     110
  11.3.1. Technika przygotowania systemu do dekompresji żyły głównej krok po kroku     110
  
  12. Kaniulacja aorty i żyły głównej dolnej     113
  
  12.1. Porozumienie między zespołami     113
  12.1.1. Z kim należy się porozumieć     113
  12.2. Podwiązanie i kaniulacja aorty brzusznej i żyły głównej dolnej     115
  12.2.1. Technika chirurgiczna krok po kroku     115
  
  13. Schładzanie i prezerwacja narządów jamy brzusznej     121
  
  13.1. Rozpoczęcie perfuzji narządów klatki piersiowej     121
  13.1.1. Wstęp     121
  13.2. Rozpoczęcie perfuzji narządów jamy brzusznej     123
  13.2.1. Wstęp     123
  13.2.2. Otwarcie klemów zamykających system do perfuzji i dekompresji     125
  13.2.3. Zewnętrzne schładzanie narządów     125
  13.2.4. Kontrola jakości perfuzji i schładzanych narządów     127
  
  14. Pobieranie narządów klatki piersiowej     131
  
  14.1. Wstęp     131
  14.2. Kolejność pobierania narządów klatki piersiowej     132
  
  15. Technika chirurgiczna i kolejność pobierania narządów jamy brzusznej    137
  
  15.1. Pobieranie jelita cienkiego     138
  15.1.1. Technika chirurgiczna krok po kroku     138
  15.2. Chirurgiczna technika pobierania trzustki, wątroby i nerek bez pobierania jelita cienkiego     139
  15.2.1. Wstęp     139
  15.2.2. Wyjaławianie (sterylizacja) zawartości dwunastnicy     140
  15.2.3. Rozdzielenie staplerem żołądka od dwunastnicy     143
  15.2.4. Mobilizacja żołądka     144
  15.2.5. Przemieszczenie jelita cienkiego i jelita grubego poza obszar jamy brzusznej     148
  15.3. Podział ukrwienia tętniczego między trzustką a wątrobą     156
  15.3.1. Technika chirurgiczna krok po kroku     156
  15.3.2. Pobieranie trzustki     163
  15.3.3. Chirurgiczna technika wycięcia tętnicy krezkowej górnej z łatą z aorty brzusznej krok po kroku     169
  15.3.4. Chirurgiczna technika pobierania trzustki w celu izolacji wysp trzustki (Langerhansa) krok po kroku     171
  15.3.5. Podsumowanie     171
  15.4. Pobieranie wątroby     173
  15.4.1. Technika chirurgiczna krok po kroku     173
  15.5. Pobieranie nerek     183
  15.5.1. Chirurgiczna technika oddzielnego pobierania nerek krok po kroku     183
  15.5.2. Chirurgiczna technika pobierania nerek „w bloku” krok po kroku     194
  15.5.3. Chirurgiczna technika rozdzielenia nerek pobranych „w bloku” krok po kroku     196
  
  16. Pobieranie naczyń dawcy w celu rekonstrukcji pobranych narządów i/lub naczyń biorcy („tool-kit”)     199
  
  16.1. Pobieranie naczyń jako ważny element procesu przeszczepienia narządów     199
  16.1.1. Naczynia pobierane w pierwszej kolejności     199
  16.1.2. Ogólne zasady pobierania naczyń do rekonstrukcji     201
  
  17. Pakowanie i transport narządów     203
  
  17.1. Technika pakowania narządów w państwach należących do organizacji Eurotransplant     203
  17.1.1. Wstęp     203
  17.1.2. Technika pakowania narząd—w według protokołu Eurotransplantu    204
  17.1.3. Kravit’s LifePort Kidney Transporter – urządzenie do transportu nerki umożliwiające ciągłą jej perfuzję     208
  
  18. Postępowanie z ciałem dawcy po pobraniu narządów     211
  
  18.1. Zszycie powłok ciała dawcy     211
  18.1.1. Osuszenie jam ciała i ostatnie badanie ścian klatki piersiowej i jamy brzusznej oraz pozostawionych w nich niedobranych narządów     211
  18.2. Zszycie klatki piersiowej i powłok jamy brzusznej     214
  18.2.1. Technika chirurgiczna krok po kroku     214
  18.3. Opatrunek     214
  
  19. Opis operacji i formularze oceny jakości pobranych narząd—w     215
  
  19.1. Operacja pobrania narządów – obowiązki chirurga     215
  19.1.1. Wykonanie opisu operacji i wypełnienie formularzy oceny jakości pobranych narządów     215
  19.2. Podsumowanie pobrania (całej operacji) przez personel sali operacyjnej i koordynatora transplantacyjnego     218
  
  Skorowidz     219
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia