Pielęgniarstwo neurologiczne. Podręcznik dla studiów medycznych

Pielęgniarstwo neurologiczne. Podręcznik dla studiów medycznych

5 ocen

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

59,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to pierwszy, nowoczesny podręcznik, który uwzględnia aktualną wiedzę w dziedzinie neurologii i pielęgniarstwa neurologicznego. Obejmuje zakres wiedzy zgodny z obowiązującym programem nauczania tego przedmiotu na uczelniach polskich i w krajach Unii Europejskiej.


Publikacja składa się z trzech części.


Część pierwsza zawiera wiadomości z anatomii i fizjologii układu nerwowego, stanowiące podstawę do zrozumienia zaburzeń czynności układu nerwowego, a cześć druga - metody i procedury badania układu nerwowego, w tym tzw. badania dodatkowe.


W części trzeciej omówiono szczegółowe zagadnienia dotyczące pielęgnowania pacjenta z najczęstszymi chorobami i zespołami neurologicznymi. Na końcu podręcznika zamieszczono wzór dokumentacji procesu pielęgnowania chorego neurologicznego oraz formularze klinimetrycznych narzędzi oceny pacjenta, wykorzystywane w specjalistycznej opiece pielęgniarskiej.


Publikacja jest adresowana do studentów pielęgniarstwa, ale może być również przydatna dla pielęgniarek pracujących na oddziałach neurologicznych oraz przygotowujących się do specjalizacji w zakresie pielęgniarstwa neurologicznego.


Liczba stron448
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4495-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    7
  Część I. Podstawy neuroanatomii i neurofizjologii    15
  Cele rozdziałów    16
  Słowa kluczowe    16
  1. Rozwój i podział układu nerwowego – Janusz Moryś    17
  1.1. Rozwój rdzenia kręgowego    17
  1.2. Rozwój mózgowia    18
  1.3. Rdzeniomózgowie    19
  1.4. Rozwój tyłomózgowia wtórnego    19
  1.5. Rozwój śródmózgowia    19
  1.6. Rozwój międzymózgowia    19
  1.7. Rozwój kresomózgowia    20
  2. Komórki układu nerwowego i przewodzenie synaptyczne – Janusz Moryś    21
  2.1. Komórki nerwowe    21
  2.2. Synapsy    25
  2.3. Komórki glejowe    28
  3. Kości czaszki i kręgosłupa – Janusz Moryś    29
  4. Opony i przestrzenie międzyoponowe – Janusz Moryś    39
  5. Płyn mózgowo-rdzeniowy – Janusz Moryś    43
  6. Unaczynienie mózgowia i bariera krew-mózgowie – Janusz Moryś    45
  6.1. Tętnica szyjna wewnętrzna    45
  6.2. Układ kręgowo-podstawny    45
  6.3. Koło tętnicze mózgu (Willisa)    46
  6.4. Tętnice przodomózgowia    47
  6.5. Tętnice móżdżku i pnia mózgowia    48
  6.6. Żyły mózgowia    48
  6.7. Bariera krew-mózgowie. Narządy okołokomorowe    49
  7. Budowa piętrowa mózgowia – Janusz Moryś    50
  7.1. Kresomózgowie    51
  7.2. Międzymózgowie    59
  7.3. Śródmózgowie    62
  7.4. Tyłomózgowie wtórne    64
  7.5. Rdzeniomózgowie    67
  7.6. Układy czynnościowe mózgowia    68
  7.7. Układ siatkowaty    77
  7.8. Układ limbiczny    78
  7.9. Układ komorowy    82
  8. Rdzeń kręgowy i nerwy rdzeniowe – Janusz Moryś    85
  8.1. Nerw rdzeniowy    89
  9. Nerwy czaszkowe – Janusz Moryś    91
  10. Układ autonomiczny – Janusz Moryś    93
  10.1. Układ współczulny    93
  10.2. Układ przywspółczulny    95
  Pytania sprawdzające    96
  Część II . Badanie układu nerwowego i pielęgniarska ocena pacjenta z chorobą układu nerwowego    97
  11. Badanie neurologiczne i neuropsychologiczne    99
  Cele rozdziału    99
  Słowa kluczowe    99
  11.1. Podstawy badania neurologicznego – Radosław Kaźmierski, Adam Niezgoda    100
  11.2. Podstawy badania neuropsychologicznego – Renata Modestowicz    128
  Pytania sprawdzające    131
  12. Badania pracowniane w chorobach układu nerwowego    132
  Cele rozdziału    132
  Słowa kluczowe    132
  12.1. Badania neuroobrazowe struktur anatomicznych ośrodkowego układu nerwowego – Mikołaj Pawlak, Hanna Troszczyńska-Napierała    133
  12.2. Badania neuroobrazowe czynnościowe układu nerwowego – Mikołaj Pawlak, Hanna Troszczyńska-Napierała    137
  12.3. Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego – Sławomir Michalak, Hanna Troszczyńska-Napierała    139
  12.4. Badania krwi i moczu – Sławomir Michalak    145
  12.5. Badania elektrofizjologiczne – Adam Niezgoda, Hanna Troszczyńska-Napierała    148
  12.6. Badanie naczyń mózgowych i przepływu krwi w mózgowiu – Radosław Kaźmierski, Hanna Troszczyńska-Napierała    152
  Pytania sprawdzające    158
  13. Pielęgniarska ocena pacjenta z chorobą układu nerwowego – Krystyna Jaracz    159
  Cele rozdziału    159
  Słowa kluczowe    159
  13.1. Pielęgniarska ocena pacjenta z chorobą układu nerwowego – Krystyna Jaracz    159
  Pytania sprawdzające    189
  Załączniki    190
  Część III. Podstawy kliniczne i opieka pielęgniarska w chorobach układu nerwowego    207
  14. Podstawy teoretyczne procesu pielęgnowania    209
  Cele rozdziału    209
  Słowa kluczowe    209
  14.1. Proces pielęgnowania i diagnoza pielęgniarska – Dorota Talarska    209
  Pytania sprawdzające    214
  15. Choroby naczyniowe mózgu. Udar mózgu    215
  Cele rozdziału    215
  Słowa kluczowe    215
  15.1. Podstawy kliniczne chorób naczyniowych mózgu – Wojciech Kozubski, Radosław Kaźmierski    216
  15.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym po udarze mózgu – Kazimiera Adamczyk    235
  Pytania sprawdzające    247
  16. Choroby demielinizacyjne. Stwardnienie rozsiane    249
  Cele rozdziału    249
  Słowa kluczowe    249
  16.1. Podstawy kliniczne chorób demielinizacyjnych – stwardnienie rozsiane – Jacek Losy    250
  16.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym ze stwardnieniem rozsianym – Maria Wilkiewicz    257
  Pytania sprawdzające    264
  17. Choroby układu pozapiramidowego. Choroba Parkinsona    265
  Cele rozdziału    265
  Słowa kluczowe    265
  17.1. Podstawy kliniczne chorób układu pozapiramidowego – choroba Parkinsona, pląsawice, dystonie – Jolanta Florczak    266
  17.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad pacjentem z chorobą Parkinsona – Regina Lorencowicz    275
  Pytania sprawdzające    284
  18. Zespoły otępienne – choroba Alzheimera, otępienie naczyniopochodne, choroba rozsianych ciał Lewy’ego    285
  Cele rozdziału    285
  Słowa kluczowe    285
  18.1. Podstawy kliniczne zespołów otępiennych – choroba Alzheimera, otępienie naczyniopochodne, choroba rozsianych ciał Lewy’ego – Anita Geppert    286
  18.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad pacjentem chorym na chorobą Alzheimera – Krystyna Górna    292
  Pytania sprawdzające    300
  19. Choroby nerwowo-mięśniowe. Miastenia    302
  Cele rozdziału    302
  Słowa kluczowe    302
  19.1. Podstawy kliniczne chorób nerwowo-mięśniowych – Anna Łusakowska    303
  19.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym na miastenię – Robert Ślusarz    309
  Pytania sprawdzające    316
  20. Padaczka    317
  Cele rozdziału    317
  Słowa kluczowe    317
  20.1. Padaczka – podstawy kliniczne – Joanna Jędrzejczak    317
  20.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym na padaczkę – Dorota Talarska    325
  Pytania sprawdzające    329
  21. Neuropatie obwodowe i wybrane choroby nerwów czaszkowych    330
  Cele rozdziału    330
  Słowa kluczowe    330
  21.1. Podstawy kliniczne neuropatii obwodowych – Hanna Drac    331
  21.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym z zespołem Guillaina-Barrégo – Maria Wilkiewicz    336
  21.3. Podstawy kliniczne wybranych chorób nerwów czaszkowych – Wojciech Kozubski    340
  21.4. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad pacjentem z wybranymi chorobami nerwów czaszkowych – Krystyna Jaracz    344
  Pytania sprawdzające    348
  22. Wybrane choroby infekcyjne układu nerwowego    349
  Cele rozdziału    349
  Słowa kluczowe    349
  22.1. Podstawy kliniczne wybranych chorób infekcyjnych układu nerwowego – Jacek Juszczyk    350
  22.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym z ostrą infekcją ośrodkowego układu nerwowego (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych/mózgu) – Hanna Troszczyńska-Napierała    354
  Pytania sprawdzające    357
  23. Zespoły bólowe kręgosłupa    358
  Cele rozdziału    358
  Słowa kluczowe    358
  23.1. Podstawy kliniczne zespołów bólowych kręgosłupa – Dariusz J. Jaskólski    359
  23.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym z objawami zespołu bólowego kręgosłupa – Kazimiera Adamczyk    362
  Pytania sprawdzające    364
  24. Bóle głowy    366
  Cele rozdziału    366
  Słowa kluczowe    366
  24.1. Bóle głowy – podstawy kliniczne – Izabela Domitrz    366
  24.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym z samoistnym bólem głowy – Regina Lorencowicz    371
  Pytania sprawdzające    374
  25. Choroba neuronu ruchowego. Stwardnienie zanikowe boczne    376
  Cele rozdziału    376
  Słowa kluczowe    376
  Stwardnienie zanikowe boczne – Sławomir Michalak    376
  25.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym na stwardnienie zanikowe boczne – Robert Ślusarz    379
  Pytania sprawdzające    385
  26. Guzy mózgu i zespół wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego    387
  Cele rozdziału    387
  Słowa kluczowe    387
  26.1. Zespół wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego guzy mózgu – podstawy kliniczne – Dariusz J. Jaskólski    388
  26.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym ze wzmożonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym – Krystyna Jaracz    398
  26.3. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym z guzem mózgu – Danuta Garczyk, Krystyna Jaracz    400
  Pytania sprawdzające    405
  27. Urazy czaszkowo-mózgowe    406
  Cele rozdziału    406
  Słowa kluczowe    406
  27.1. Urazy czaszkowo-mózgowe – podstawy kliniczne – Dariusz J. Jaskólski    406
  27.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym z urazem czaszkowo-mózgowym – Danuta Garczyk, Dorota Pakulska    413
  Pytania sprawdzające    417
  28. Urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego    419
  Cele rozdziału    419
  Słowa kluczowe    419
  28.1. Urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego – podstawy kliniczne – Roman Jankowski    419
  28.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym z urazem kręgosłupa i rdzenia kręgowego – Danuta Garczyk    423
  Pytania sprawdzające    426
  29. Intensywna terapia w chorobach układu nerwowego – Sławomir Michalak    428
  Cele rozdziału    428
  Słowa kluczowe    428
  29.1. Ocena świadomości i jej zaburzenia    429
  29.2. Ocena podstawowych czynności życiowych    432
  29.3. Bilans płynów    433
  29.4. Obserwacja w kierunku powikłań związanych z przebiegiem choroby i leczeniem    434
  29.5. Ocena stanu odżywienia    434
  29.6. Monitorowanie aparaturowe chorego na oddziale intensywnego nadzoru neurologicznego    435
  29.7. Działania profilaktyczne i rehabilitacyjne na oddziale intensywnego nadzoru neurologicznego    435
  29.8. Śmierć mózgu    436
  Pytania sprawdzające    437
  Skorowidz    439
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia