Pielęgniarstwo neurologiczne. Podręcznik dla studiów medycznych

-25%

Pielęgniarstwo neurologiczne. Podręcznik dla studiów medycznych

6 ocen

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

44,6359,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to pierwszy, nowoczesny podręcznik, który uwzględnia aktualną wiedzę w dziedzinie neurologii i pielęgniarstwa neurologicznego. Obejmuje zakres wiedzy zgodny z obowiązującym programem nauczania tego przedmiotu na uczelniach polskich i w krajach Unii Europejskiej.


Publikacja składa się z trzech części.


Część pierwsza zawiera wiadomości z anatomii i fizjologii układu nerwowego, stanowiące podstawę do zrozumienia zaburzeń czynności układu nerwowego, a cześć druga - metody i procedury badania układu nerwowego, w tym tzw. badania dodatkowe.


W części trzeciej omówiono szczegółowe zagadnienia dotyczące pielęgnowania pacjenta z najczęstszymi chorobami i zespołami neurologicznymi. Na końcu podręcznika zamieszczono wzór dokumentacji procesu pielęgnowania chorego neurologicznego oraz formularze klinimetrycznych narzędzi oceny pacjenta, wykorzystywane w specjalistycznej opiece pielęgniarskiej.


Publikacja jest adresowana do studentów pielęgniarstwa, ale może być również przydatna dla pielęgniarek pracujących na oddziałach neurologicznych oraz przygotowujących się do specjalizacji w zakresie pielęgniarstwa neurologicznego.


Liczba stron448
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4495-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    7
  
  Część I. Podstawy neuroanatomii i neurofizjologii     15
  
  Cele rozdziałów     16
  Słowa kluczowe     16
  
  1. Rozwój i podział układu nerwowego – Janusz Moryś     17
  1.1. Rozwój rdzenia kręgowego     17
  1.2. Rozwój mózgowia     18
  1.3. Rdzeniomózgowie     19
  1.4. Rozwój tyłomózgowia wtórnego     19
  1.5. Rozwój śródmózgowia     19
  1.6. Rozwój międzymózgowia     19
  1.7. Rozwój kresomózgowia     20
  
  2. Komórki układu nerwowego i przewodzenie synaptyczne – Janusz Moryś    21
  
  2.1. Komórki nerwowe     21
  2.2. Synapsy     25
  2.3. Komórki glejowe     28
  
  3. Kości czaszki i kręgosłupa – Janusz Moryś     29
  
  4. Opony i przestrzenie międzyoponowe – Janusz Moryś     39
  
  5. Płyn mózgowo-rdzeniowy – Janusz Moryś     43
  
  6. Unaczynienie mózgowia i bariera krew-mózgowie – Janusz Moryś     45
  
  6.1. Tętnica szyjna wewnętrzna     45
  6.2. Układ kręgowo-podstawny     45
  6.3. Koło tętnicze mózgu (Willisa)     46
  6.4. Tętnice przodomózgowia     47
  6.5. Tętnice móżdżku i pnia mózgowia     48
  6.6. Żyły mózgowia     48
  6.7. Bariera krew-mózgowie. Narządy okołokomorowe     49
  
  7. Budowa piętrowa mózgowia – Janusz Moryś     50
  
  7.1. Kresomózgowie     51
  7.2. Międzymózgowie     59
  7.3. Śródmózgowie     62
  7.4. Tyłomózgowie wtórne     64
  7.5. Rdzeniomózgowie     67
  7.6. Układy czynnościowe mózgowia     68
  7.7. Układ siatkowaty     77
  7.8. Układ limbiczny     78
  7.9. Układ komorowy     82
  
  8. Rdzeń kręgowy i nerwy rdzeniowe – Janusz Moryś     85
  
  8.1. Nerw rdzeniowy     89
  
  9. Nerwy czaszkowe – Janusz Moryś     91
  
  10. Układ autonomiczny – Janusz Moryś     93
  
  10.1. Układ współczulny     93
  10.2. Układ przywspółczulny     95
  
  Pytania sprawdzające     96
  
  Część II . Badanie układu nerwowego i pielęgniarska ocena pacjenta z chorobą układu nerwowego     97
  
  11. Badanie neurologiczne i neuropsychologiczne     99
  
  Cele rozdziału     99
  Słowa kluczowe     99
  
  11.1. Podstawy badania neurologicznego – Radosław Kaźmierski, Adam Niezgoda     100
  11.2. Podstawy badania neuropsychologicznego – Renata Modestowicz     128
  
  Pytania sprawdzające     131
  
  12. Badania pracowniane w chorobach układu nerwowego     132
  
  Cele rozdziału     132
  Słowa kluczowe     132
  
  12.1. Badania neuroobrazowe struktur anatomicznych ośrodkowego układu nerwowego – Mikołaj Pawlak, Hanna Troszczyńska-Napierała     133
  12.2. Badania neuroobrazowe czynnościowe układu nerwowego – Mikołaj Pawlak, Hanna Troszczyńska-Napierała     137
  12.3. Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego – Sławomir Michalak, Hanna Troszczyńska-Napierała     139
  12.4. Badania krwi i moczu – Sławomir Michalak     145
  12.5. Badania elektrofizjologiczne – Adam Niezgoda, Hanna Troszczyńska-Napierała     148
  12.6. Badanie naczyń mózgowych i przepływu krwi w mózgowiu – Radosław Kaźmierski, Hanna Troszczyńska-Napierała     152
  
  Pytania sprawdzające     158
  
  13. Pielęgniarska ocena pacjenta z chorobą układu nerwowego – Krystyna Jaracz     159
  
  Cele rozdziału     159
  Słowa kluczowe     159
  
  13.1. Pielęgniarska ocena pacjenta z chorobą układu nerwowego – Krystyna Jaracz     159
  
  Pytania sprawdzające     189
  Załączniki     190
  
  Część III. Podstawy kliniczne i opieka pielęgniarska w chorobach układu nerwowego     207
  
  14. Podstawy teoretyczne procesu pielęgnowania     209
  
  Cele rozdziału     209
  Słowa kluczowe     209
  
  14.1. Proces pielęgnowania i diagnoza pielęgniarska – Dorota Talarska     209
  
  Pytania sprawdzające     214
  
  15. Choroby naczyniowe mózgu. Udar mózgu     215
  
  Cele rozdziału     215
  Słowa kluczowe     215
  
  15.1. Podstawy kliniczne chorób naczyniowych mózgu – Wojciech Kozubski, Radosław Kaźmierski     216
  15.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym po udarze mózgu – Kazimiera Adamczyk     235
  
  Pytania sprawdzające     247
  
  16. Choroby demielinizacyjne. Stwardnienie rozsiane     249
  
  Cele rozdziału     249
  Słowa kluczowe     249
  
  16.1. Podstawy kliniczne chorób demielinizacyjnych – stwardnienie rozsiane – Jacek Losy     250
  16.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym ze stwardnieniem rozsianym – Maria Wilkiewicz     257
  
  Pytania sprawdzające     264
  
  17. Choroby układu pozapiramidowego. Choroba Parkinsona     265
  
  Cele rozdziału     265
  Słowa kluczowe     265
  
  17.1. Podstawy kliniczne chorób układu pozapiramidowego – choroba Parkinsona, pląsawice, dystonie – Jolanta Florczak     266
  17.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad pacjentem z chorobą Parkinsona – Regina Lorencowicz     275
  
  Pytania sprawdzające     284
  
  18. Zespoły otępienne – choroba Alzheimera, otępienie naczyniopochodne, choroba rozsianych ciał Lewy’ego     285
  
  Cele rozdziału     285
  Słowa kluczowe     285
  
  18.1. Podstawy kliniczne zespołów otępiennych – choroba Alzheimera, otępienie naczyniopochodne, choroba rozsianych ciał Lewy’ego – Anita Geppert     286
  18.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad pacjentem chorym na chorobą Alzheimera – Krystyna Górna     292
  
  Pytania sprawdzające     300
  
  19. Choroby nerwowo-mięśniowe. Miastenia     302
  
  Cele rozdziału     302
  Słowa kluczowe     302
  
  19.1. Podstawy kliniczne chorób nerwowo-mięśniowych – Anna Łusakowska     303
  19.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym na miastenię – Robert Ślusarz     309
  
  Pytania sprawdzające     316
  
  20. Padaczka     317
  
  Cele rozdziału     317
  Słowa kluczowe     317
  
  20.1. Padaczka – podstawy kliniczne – Joanna Jędrzejczak     317
  20.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym na padaczkę – Dorota Talarska     325
  
  Pytania sprawdzające     329
  
  21. Neuropatie obwodowe i wybrane choroby nerwów czaszkowych     330
  
  Cele rozdziału     330
  Słowa kluczowe     330
  
  21.1. Podstawy kliniczne neuropatii obwodowych – Hanna Drac     331
  21.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym z zespołem Guillaina-Barrégo – Maria Wilkiewicz     336
  21.3. Podstawy kliniczne wybranych chorób nerwów czaszkowych – Wojciech Kozubski     340
  21.4. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad pacjentem z wybranymi chorobami nerwów czaszkowych – Krystyna Jaracz     344
  
  Pytania sprawdzające     348
  
  22. Wybrane choroby infekcyjne układu nerwowego     349
  
  Cele rozdziału     349
  Słowa kluczowe     349
  
  22.1. Podstawy kliniczne wybranych chorób infekcyjnych układu nerwowego – Jacek Juszczyk     350
  22.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym z ostrą infekcją ośrodkowego układu nerwowego (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych/mózgu) – Hanna Troszczyńska-Napierała     354
  
  Pytania sprawdzające     357
  
  23. Zespoły bólowe kręgosłupa     358
  
  Cele rozdziału     358
  Słowa kluczowe     358
  
  23.1. Podstawy kliniczne zespołów bólowych kręgosłupa – Dariusz J. Jaskólski     359
  23.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym z objawami zespołu bólowego kręgosłupa – Kazimiera Adamczyk     362
  
  Pytania sprawdzające     364
  
  24. Bóle głowy     366
  
  Cele rozdziału     366
  Słowa kluczowe     366
  
  24.1. Bóle głowy – podstawy kliniczne – Izabela Domitrz     366
  24.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym z samoistnym bólem głowy – Regina Lorencowicz     371
  
  Pytania sprawdzające     374
  
  25. Choroba neuronu ruchowego. Stwardnienie zanikowe boczne     376
  
  Cele rozdziału     376
  Słowa kluczowe     376
  
  25.1. Podstawy kliniczne chorób neuronu ruchowego.
  
  Stwardnienie zanikowe boczne – Sławomir Michalak     376
  
  25.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym na stwardnienie zanikowe boczne – Robert Ślusarz     379
  
  Pytania sprawdzające     385
  
  26. Guzy mózgu i zespół wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego     387
  
  Cele rozdziału     387
  Słowa kluczowe     387
  
  26.1. Zespół wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego guzy mózgu – podstawy kliniczne – Dariusz J. Jaskólski     388
  26.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym ze wzmożonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym – Krystyna Jaracz     398
  26.3. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym z guzem mózgu – Danuta Garczyk, Krystyna Jaracz     400
  
  Pytania sprawdzające     405
  
  27. Urazy czaszkowo-mózgowe     406
  
  Cele rozdziału     406
  Słowa kluczowe     406
  
  27.1. Urazy czaszkowo-mózgowe – podstawy kliniczne – Dariusz J. Jaskólski     406
  27.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym z urazem czaszkowo-mózgowym – Danuta Garczyk, Dorota Pakulska     413
  
  Pytania sprawdzające     417
  
  28. Urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego     419
  
  Cele rozdziału     419
  Słowa kluczowe     419
  
  28.1. Urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego – podstawy kliniczne – Roman Jankowski     419
  28.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym z urazem kręgosłupa i rdzenia kręgowego – Danuta Garczyk     423
  
  Pytania sprawdzające     426
  
  29. Intensywna terapia w chorobach układu nerwowego – Sławomir Michalak     428
  
  Cele rozdziału     428
  Słowa kluczowe     428
  
  29.1. Ocena świadomości i jej zaburzenia     429
  29.2. Ocena podstawowych czynności życiowych     432
  29.3. Bilans płynów     433
  29.4. Obserwacja w kierunku powikłań związanych z przebiegiem choroby i leczeniem     434
  29.5. Ocena stanu odżywienia     434
  29.6. Monitorowanie aparaturowe chorego na oddziale intensywnego nadzoru neurologicznego     435
  29.7. Działania profilaktyczne i rehabilitacyjne na oddziale intensywnego nadzoru neurologicznego     435
  29.8. Śmierć mózgu     436
  
  Pytania sprawdzające     437
  Skorowidz     439
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia