Przegląd Socjologiczny t. 57 z. 3/2008

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

15,75

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

15,75

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

OD REDAKCJI
"Zaczęła się wprawdzie przed 30 laty, ale wiek XXI przynosi jej wyraźną intensyfikację i konkretyzację. Chodzi o debatę na temat znaczenia wiedzy dla gospodarki i życia społecznego. Debata jest tym bardziej potrzebna, że problem
nie jest jednoznaczny, a rozmaite perspektywy badawcze i praktyczne, niekiedy bardzo różniące się między sobą, wzbogacają argumentację.
Niniejszy zeszyt „Przeglądu Socjologicznego” poświęcamy zagadnieniu „społeczeństwa wiedzy” (knowledge-based society) w zróżnicowanym interdyscyplinarnie i analitycznie ujęciu".(fragment)


Liczba stron154
WydawcaŁódzkie Towarzystwo Naukowe
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis tre ści
  Od redakcji ........    7
  ARTYKUŁY
  Leszek Z i e n k o w s k i – Czy kapitał wiedzy oddziałuje na wzrost gospodarczy –
  spojrzenie ekonomisty ...........................    9
  Wojciech N a s i e r o w s k i, Bogusz M i k u ł a – Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania
  innowacyjności Polski na tle wybranych krajów ..    25
  Julita J a b ł e c k a – Polityka Unii Europejskiej wobec uniwersytetów w budowaniu
  gospodarki opartej na wiedzy (GOW) ......    37
  Mariusz Z e m ł o – Społeczeństwo wiedzy – kwestia bliskiej czy odległej przyszłości? .........    59
  Paweł B y t n i e w s k i – Kultura samopoznania a kryzys nowoczesności ...............    79
  Arkadiusz J a b ł o ń s k i – Prawda społeczeństwa jako cel krytycznych badań wiedzy ..........    101
  Agnieszka D z i e d z i c z a k - F o l t y n – W kierunku społeczeństwa wiedzy –
  cele polityki rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce .............................    121
  RECENZJA
  Ewa S t r o i ń s k a – Amir Jan Fazlagić, Zarządzanie wiedzą: szansa na sukces w biznesie ....    145
  KRONIKA
  Agnieszka D z i e d z i c z a k - F o l t y n, Słów kilka o projekcie NESOR:
  New Social Risks in the European Knowledge Society and Higher Education .................    149
  List of contents
  Articles
  Leszek Z i e n k o w s k i – Does the capital of knowledge affect the economic growth –
  economist’s view ...........................    23
  Wojciech N a s i e r o w s k i, Bogusz M i k u ł a – Socio-economic determinants
  of innovations in poland from the perspective of selected countries ....................    36
  Julita J a b ł e c k a – The european union policy towards universities as regards creating
  knowledge-based economy .....................    58
  Mariusz Z e m ł o – Knowledge-based society – near future or distant prospect? ..................    77
  Paweł B y t n i e w s k i – The culture of self-consciousness and the crisis of modernity ..........    99
  Arkadiusz J a b ł o ń s k i – The truth of society as the goal of critical research
  of knowledge ...........................    119
  Agnieszka D z i e d z i c z a k - F o l t y n – towards the knowledge-based society –
  the goals of the social and economic policy development in Poland ............    144
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia