Moralność i religia. Poglądy filozoficzne Josepha Butlera

Moralność i religia. Poglądy filozoficzne Josepha Butlera

1 opinia

Format:

ibuk

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Joseph Butler, angielski filozof z epoki Oświecenia, był dla swych współczesnych postacią nie mniej ważną niż John Locke czy David Hume. Wszedł do historii filozofii jako obrońca teizmu, twórca oryginalnej koncepcji sumienia. Jego prace zdobyły wielkie uznanie w XIX wieku; dziś w świecie anglosaskim stanowią źródło inspiracji dla filozofów religii, a dla historyków filozofii przedmiot sporów.

W pierwszej w Polsce książce omawiającej myśl filozoficzną Butlera autor poświęca szczególną uwagę zagadnieniom istoty i uzasadnienia moralności oraz istoty i uzasadnienia religii. Uznaje propozycję intelektualną Butlera za spójną i cenną zwłaszcza dla filozofii chrześcijańskiej.

"[...] według Butlera na religię patrzeć trzeba nie tyle z perspektywy pewności bądź niepewności danych, na których jest oparta, ile z perspektywy jej znaczenia dla naszego życia. Okazuje się wówczas, iż warunkiem racjonalności wiary religijnej bynajmniej nie jest absolutna pewność jakiejś doktryny religijnej, lecz z jednej strony choćby minimalny stopień jej prawdopodobieństwa, z drugiej - jej pozytywne znaczenie dla naszego życia. Tym samym, dla Butlera (podobnie jak dla Pascala) wiara religijna zawsze wiąże się z ryzykiem, jest to jednak ryzyko racjonalne.

Roztropność, jak dowodzi, Butler, każe nam działać nawet wtedy, gdy dane, jakimi dysponujemy, są niepełne i pozbawione całkowitej pewności; gdybyśmy zresztą w obecnym życiu szukali pewności absolutnej, to prawdopodobnie nigdy (lub prawie nigdy) nie moglibyśmy podjąć żadnej decyzji ani działania (także w pozareligijnych sferach życia). Skoro jednak większość naszych decyzji oparta jest wyłącznie na danych prawdopodobnych, to nie ma powodu, by inaczej było w sprawach odnoszących się do religii".


Istota i prawdziwość religii)


Rok wydania2002
Liczba stron232
KategoriaHistoria filozofii
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-0113-833-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od autora    8
  Wprowadzenie    9
    Joseph Butler jako filozof Oświecenia    9
    Życie Josepha Butlera    10
    Interpretacje filozofii Josepha Butlera    11
    Koncepcje filozofii    20
  
  Część 1. Moralność    27
  
    Rozdział 1. Struktura i cel bytu ludzkiego    29
      Pojęcie natury ludzkiej    31
      Złożoność natury ludzkiej    32
      Pożądania i emocje    36
      Miłość własna    38
      Krytyka egoizmu    41
      Miłość bliźniego    47
      Krytyka zasady życzliwości    56
      Miłość bliźniego a emocje    58
      Miłość bliźniego a miłość własna    63
    Rozdział 2. Sumienie    67
      Filozofia moralna w czasach Josepha Butlera    67
      Fakt sumienia    69
      Natura sumienia    70
      Natura ludzka a sumienie    73
      Sumienie jako głos Boga    75
      Uniwersalność sumienia    78
      Autorytet sumienia    81
      Moc i autonomia sumienia    84
      Intuicyjny charakter sumienia    87
      Sumienie a moralny porządek świata    90
    Rozdzał 3. Kryterium moralnej słuszności czynu    98
      Możliwe kryteria moralnej słuszności czynu    98
      Etyka nakazu sumienia    100
      Warunki nieomylności sumienia    106
      Naturalizm    119
      Eudajmonizm    123
      Utylitaryzm    129
  
  Część 2. Religia    135
  
    Rozdział 4. Istota i prawdziwość religii    136
      Dwa typy religii    136
      Religia naturalna    137
      Deizm    139
      Przedstawiciele deizmu brytyjskiego    142
      Wiarygodność Objawienia chrześcijańskiego    147
      Cuda i proroctwa    158
      Pragmatyczne uzasadnienie religii    165
      Teodycea    173
      Ignorancja człowieka    179
    Rozdział 5. Życie wieczne    185
      Najważniejsze pytanie    185
      Pojęcie śmierci    187
      Rozwój człowieka    191
      Szczęście    194
      Substancjalność podmiotu    196
      Tożsamość osoby    201
  Zakończenie    208
    Znaczenie filozofii Josepha Butlera    208
    Joseph Butler a filozofia analityczna    210
  
  Bibliografia prac cytowanych    220
  Indeks osób    224
  Indeks pojęć    227
RozwińZwiń