Rachunek kosztów dla inżynierów

-25%

Rachunek kosztów dla inżynierów

1 opinia

Wydawca:

PWE

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

33,68  44,90

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

33,6844,90

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy z zakresu teorii i praktyki rachunku kosztów dla inżynierów. Umiejętność określania kosztów własnych produkcji jest podstawowym czynnikiem podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach. Koszty są kreowane już w pierwszej fazie produkcji, czyli od złożenia zamówienia, projektowania produktu, przez wytwarzanie, utrzymanie ruchu, do odbioru produktu przez klienta i skończenie okresu gwarancyjnego. Warunkiem dokładnego określania kosztów produkcji jest, oprócz znajomości ekonomicznych parametrów funkcjonowania przedsiębiorstwa, znajomość technicznych uwarunkowań produkcyjnych oraz informatycznych systemów wspomagania projektowania i zarządzania pracami w technicznym przygotowaniu produkcji oraz harmonogramowania zadań produkcyjnych.


Cykl podręczników akademickich dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji jest pierwszym w Polsce kompendium wiedzy dla studentów w zakresie treści kierunkowych określonych w standardach kształcenia. Poszczególne podręczniki obejmują całościowe wykłady wraz z przykładami, ćwiczeniami i pytaniami kontrolnymi. Trudu przygotowania cyklu podręczników podjęło się 42 profesorów i 20 doktorów wykładających na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” z 24 uczelni akademickich.


Liczba stron369
WydawcaPWE
ISBN-13978-83-208-2104-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Rozdział 1. Wprowadzenie
  1.1. Istota rachunkowości w przedsiębiorstwie
  1.2. Ile „to” będzie kosztowało?
  1.3. Rachunkowość zarządcza
  1.4. Rachunkowość finansowa
  1.5. Koszty produkcji w kontekście ich kształtowania — inżynieria kosztów
  1.6. Rachunki kosztów: systematyczny i problemowy
  Pytania kontrolne
  
  Rozdział 2. Strukturalizacja kosztów
  2.1. Istota kosztu
  2.1. Czy wydatki są kosztem?
  2.3. Jak mają się nakłady do kosztów?
  2.4. Kryteria i podział kosztów w rachunku systematycznym
  2.5. Kryteria i podział kosztów w rachunkach problemowych i planowaniu
  2.6. Wzorce zachowania się kosztów
  2.7. Przykłady
  Pytania kontrolne
  Zadania
  
  Rozdział 3. Zróżnicowane modele rachunku kosztów
  3.1. Pojęcie i klasyfikacja systemów rachunku kosztów
  3.1.1. Ewolucja i zakres rachunku kosztów
  3.1.2. Podział systemów rachunku kosztów
  3.1.3. Rachunek kosztów rzeczywistych
  3.1.4. Rachunek kosztów normalnych
  3.1.5. Rachunek kosztów postulowanych
  3.1.6. Rachunek kosztów pełnych
  3.1.7. Rachunek kosztów zmiennych
  3.2. Modele rachunku kosztów a wynik finansowy
  3.3. Przykłady
  3.3.1. Rachunek kosztów pełnych
  3.3.2. Rachunek kosztów zmiennych
  3.3.3. Porównanie wyników uzyskiwanych w rachunkach kosztów pełnych i zmiennych
  Pytania kontrolne
  Zadania
  
  Rozdział 4. Procedury rozliczeniowo-ewidencyjne w różnych modelach rachunku kosztów
  4.1. System rozliczeniowo-ewidencyjny kosztów
  4.2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
  4.3. Wycena zużycia czynników produkcji
  4.3.1. Amortyzacja składników majątku trwałego
  4.3.2. Wycena zużycia materiałów bezpośrednich
  4.4. Rozliczanie kosztów pośrednich
  4.4.1. Pojęcie i klasyfikacja kluczy podziałowych
  4.4.2. Typowe klucze podziałowe kosztów pośrednich
  4.5. Przykłady
  4.5.1. Amortyzacja środków trwałych
  4.5.2. Wycena zużycia materiałów bezpośrednich
  4.5.3. Rozliczanie kosztów pośrednich
  Pytania kontrolne
  Zadania
  
  Rozdział 5. Koszty własne produkcji
  5.1. Wprowadzenie do kalkulacji kosztów własnych produkcji
  5.1.1. Koszty własne produkcji a cena
  5.1.2. Metody i techniki określania kosztów własnych produkcji
  5.2. Kalkulacje podziałowe
  5.2.1. Metoda podziałowa jednostopniowa prosta
  5.2.2. Metoda podziałowa jednostopniowa współczynnikowa
  5.2.3. Metoda podziałowa wielostopniowa według struktury produktu
  5.2.4. Metoda podziałowa wielostopniowa według faz procesu produkcyjnego
  5.2.5. Metoda podziałowa wielostopniowa według struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
  5.2.6. Metoda podziałowa wielostopniowa współczynnikowa według struktury produktu
  5.2.7. Metoda podziałowa wielostopniowa współczynnikowa według faz procesu produkcyjnego
  5.2.8. Metoda podziałowa wielostopniowa współczynnikowa według struktury organizacyjnej
  5.3. Kalkulacje doliczeniowe
  5.3.1. Kalkulacja doliczeniowa prosta
  5.3.2. Kalkulacja doliczeniowa złożona
  5.3.3. Kalkulacja doliczeniowa według miejsc powstawania kosztów
  5.4. Kalkulacje według metody kosztów działań
  5.5. Tendencje rozwojowe metod obliczeń
  5.6. Przykłady
  Pytania kontrolne
  Zadania
  
  Rozdział 6. Standardy kosztowe
  6.1. Odmiany rachunku kosztów postulowanych
  6.2. Pojęcie i rodzaje standardów kosztowych
  6.3. Zasady ustalania kosztów standardowych
  6.4. Ustalanie i analiza odchyleń kosztów rzeczywistych od kosztów standardowych
  6.4.1. Ustalanie odchyleń od standardów
  6.4.2. Odchylenia kosztów bezpośrednich
  6.4.3. Odchylenia kosztów pośrednich
  6.4.4. Analiza odchyleń kosztów rzeczywistych od kosztów standardowych
  6.5. Przykłady analizy odchyleń kosztów rzeczywistych od kosztów standardowych
  Pytania kontrolne
  Zadania
  
  Rozdział 7. Kontrola budżetowa kosztów
  7.1. Pojęcie budżetów i ich klasyfikacja
  7.2. Jak powstaje budżet — od prognozy sprzedaży do stanu gotówki
  7.3. Opracowywanie budżetów w jednostkach produkcyjnych
  7.4. Opracowywanie budżetów w jednostkach handlowych
  7.5. Opracowywanie budżetu dla przedsięwzięć organizacyjnych
  7.6. Opracowywanie budżetu dla przedsięwzięć inwestycyjnych
  Pytania kontrolne
  Zadania
  
  Rozdział 8. Monitoring kosztowy
  8.1. Kształtowanie kosztów stałych, zmiennych i całkowitych w procesie produkcyjnym
  8.2. Rola i znaczenie Zakładowego Arkusza Rozliczeniowego w analizach kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
  8.3. Monitoring kosztów, nośniki kosztów
  Pytania kontrolne
  
  Rozdział 9. Koszty w problemowych rachunkach decyzyjno-kosztowych
  9.1. Analiza koszt–ilość–zysk (CVP)
  9.2. Podstawy analizy CVP
  9.3. Czy warto produkować — analiza progu rentowności
  9.4. Kupować czy produkować
  9.5. Jaką wybrać technologię
  9.6. Sprzedawać półprodukt czy przetwarzać dalej
  Pytania kontrolne
  Zadania
  
  Rozdział 10. Rachunek kosztów i wyników — sprawozdania finansowe pro forma
  10.1. Istota sprawozdań finansowych pro forma
  10.2. Założenia do przygotowania sprawozdań finansowych pro forma
  10.3. Rachunek wyników pro forma
  10.4. Przepływ środków pieniężnych
  10.5. Bilans
  10.6. Powiązania między sprawozdaniami
  Pytania kontrolne
  
  Rozdział 11. Podejście target costing, kaizen costing w procesach kształtowania systemów produkcyjnych
  11.1. Rachunek kosztów celu (target costing)
  11.1.1. Pojęcie i cele rachunku kosztów celu
  11.1.2. Kalkulacja kosztów docelowych
  11.2. Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia (kaizen costing)
  11.2.1. Pojęcie i istota rachunku kosztów ciągłego doskonalenia
  11.2.2. Realizacja rachunku redukcji kosztów
  11.3. Przykłady
  Pytania kontrolne
  Zadania
  
  Rozdział 12. Rachunek kosztów cyklu życia produktu
  12.1. Pojęcie cyklu życia produktu
  12.2. Podstawowe założenia rachunku kosztów cyklu życia produktu
  12.2.1. Charakterystyka kosztów w rachunku cyklu życia produktu
  12.2.2. Kalkulacja kosztów cyklu życia produktu
  12.3. Zarządzanie kosztami cyklu życia produktu
  12.4. Przykłady
  Pytania kontrolne
  Zadania
  
  Rozdział 13. Zlecenia produkcyjne, rachunek kosztów gospodarowania zasobami produkcyjnymi
  13.1. Pojęcie zlecenia produkcyjnego
  13.2. Czas realizacji zleceń produkcyjnych
  13.3. Koszty realizacji zleceń produkcyjnych w funkcji czasu
  13.4. Koszty stanowisk pracy w zależności od ich obciążenia
  Pytania kontrolne
  Zadania
  
  Rozdział 14. Komputerowe wspomaganie określania kosztów produkcji
  14.1. Informatyczne systemy zarządzania w przedsiębiorstwie
  14.2. Określanie kosztów własnych produkcji na przykładzie metody doliczeniowej według miejsc powstawania kosztów
  Pytania kontrolne
  
  Rozdział 15. Tendencje rozwoju rachunku kosztów
  15.1. Kierunki rozwoju rachunku kosztów
  15.2. Rozwój oprogramowania komputerowego CAx, ERP wspomagającego określanie kosztów
  15.2.1. Tendencje rozwoju przebiegu procesu projektowania i wdrażania przedsięwzięć produkcyjnych
  15.2.2. Rozwój narzędzi do komputerowego wspomagania projektowania
  15.3. Oprogramowanie do modelowania i symulacji systemów produkcyjnych
  15.4. Wizualizacja i animacja pracy systemów produkcyjnych
  15.5. Zmiany organizacyjne związane z doskonaleniem metod i technik zarządzania pracą
  15.6. Zmiany dokonujące się w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw
  15.7. Zmiana zakresu i rodzaju wykonywanych prac w poszczególnych komórkach
  15.8. Tworzenie miejsc powstawania kosztów, miejsc powstawania zysków, wykonywanie usług kooperacyjnych
  15.9. Doskonalenie budowy i procesów eksploatacji stanowisk pracy
  15.10. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w określaniu kosztów
  Pytania kontrolne
  
  Słownik ważniejszych pojęć
  Bibliografia
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia