Przegląd Socjologiczny t. 57 z. 1/2008

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

15,75

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

15,75

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

OD REDAKCJI
Kapitał społeczny należy do pojęć, których znaczenie i popularność zyskuje uznanie w socjologii i ekonomii po wielu latach od ich pierwotnego użycia. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych nastąpił prawdziwy zalew publikacji poświęconych temu zagadnieniu. Koncepcja kapitału społecznego odgrywa zatem
centralną rolę w dyskursie ekonomicznym i socjologicznym. Jest nie tylko podstawowym pojęciem teoretycznym, ale również hasłem nośnym politycznie.Zjawiska denotowane przez pojęcie kapitału traktowane są przez ekonomistów
jako ważne pozaekonomiczne czynniki rozwoju gospodarczego, a przez socjologów
dodatkowo jako jeden z ważniejszych przejawów znaczącej pozycji ich dyscypliny jako nauki. Teoretycy kapitału społecznego starają się ponadto,
poprzez użycie tej koncepcji, przerzucić pomost pomiędzy indywidualistyczną i racjonalistyczną wizją człowieka i społeczeństwa a jego wizją kulturową nawiązującą do realizmu socjologicznego.
Dotychczasowa refleksja i badania nad kapitałem społecznym znajdują równie liczne grono zwolenników, jak i przeciwników. Z tych właśnie powodów kolejny tom Przeglądu Socjologicznego koncentruje się na zagadnieniach i zjawiskach
blisko z nim związanych w społecznościach lokalnych.
Zbiór tekstów można podzielić na trzy części. Pierwsza z nich obejmuje tekst
wprowadzający do analiz społeczności lokalnych pióra Joanny Kurczewskiej oraz artykuł przeglądowy dotyczący kapitału społecznego, przygotowany przez
Macieja Frykowskiego i Pawła Starostę.
Część druga obejmuje teksty Marii Halamskiej, Jerzego Bartkowskiego, Danuty Walczak-Duraj, Krzysztofa Gorlacha, Tomasza Adamskiego i Marty
Klekotko oraz Andrzeja Pilichowskiego, koncentrujące uwagę na problematyce kapitału społecznego w środowisku wiejskim.
Natomiast w części trzeciej Marek S. Szczepański, Jacek Kurczewski oraz Tomasz Nawrocki prezentują różne aspekty funkcjonowania społeczności lokalnych
i kapitału społecznego w regionie śląskim. Ostatni tekst, pióra Agnieszki Michalskiej-Żyły, zawiera prezentację wyników badań dotyczących psychospołecznych postaw mieszkańców Łodzi wobec ich środowiska zamieszkania.


Liczba stron274
WydawcaŁódzkie Towarzystwo Naukowe
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  Od redakcji ..........................    7
  ARTYKUŁY
  Tożsamość europejska
  Fritz S h ü t z e – Praca nad tożsamością europejską (Zarys zespołowego projektu badań).....    9
  Katarzyna W a n i e k – Obcy we własnym domu. O niektórych biograficznych
  implikacjach pobytów emigrantów w ojczyźnie ................................................    45
  Unia Europejska – sposób funkcjonowania
  Rafał R i e d e l – Unia Europejska – hybrydowy system polityczny Multilevel gvernance
  jako kompromis pomiędzy Intergovernmentalizmem a supranacjonalizmem ...................    67
  Elżbieta S k o t n i c k a - I l l a s i e w i c z – Cztery lata członkostwa Polski
  w Unii Europejskiej w perspektywie społecznej .............................................    81
  Dyskursy europejskie
  Paweł Z a ł ę s k i – Społeczne procesy konstruowania koncepcji społeczeństwa
  obywatelskiego: historyczna analiza dynamiki europejskich języków .............    97
  Barbara J a b ł o ń s k a – W stronę demokracji deliberacyjnej? O politycznym
  komunikowaniu na tematy europejskie w polskiej prasie ............................    121
  Studenci europeistyki
  Małgorzata W o c h o w s k a – Promowanie kina europejskiego jako oddolna inicjatywa
  na przykładzie kanału telewizyjnego Zone Europa............................................................    147
  Paulina C i c h o m s k a, Sylwia G a w r o ń s k a, Kamil G ł o w a c k i,
  Anna S t r z e m i ń s k a, Krzysztof S z p a k o w s k i – Czym są studia
  europeistyczne? ..............................    167
  RECENZJE
  Marek C z y ż e w s k i (rec.) – Demokracja deliberacyjna w Unii Europejskiej
  i europejska sfera publiczna:
  John Erik Fossum, Philip Schlesinger (red.), The European Union and the Public
  Sphere. A Communicative Space in Making?, Routledge, London 2007;
  Daniel Göler, Deliberation – Ein Zukunftsmodell europäischer
  Entscheidungsfindung? Nomos, Baden-Baden 2006;
  John Parkinson, Deliberating in the Real World. Problems of Legitimacy
  in Deliberative Democracy, Oxford University Press, Oxford 2006; ...................    179
  KRONIKA
  Włodzimierz W i n c ł a w s k i – Wyimki z kalendarza socjologii polskiej .............    187
  Lis t of con ten ts
  Articles
  Fritz S h ü t z e – European Identity Work (First draft of a proposal for a joint
  research project) ............................    9
  Katarzyna W a n i e k – Brak tema tu w j. Angielskim .................................    66
  Rafał R i e d e l – European Union – a Hybrid political system. Multilevel governance
  as a compromise between intergovernmentalism and supranationalism� ...........................    79
  Elżbieta S k o t n i c k a - I l l a s i e w i c z – Four year’s of membership
  in the social perspective ...................    96
  Paweł Z a ł ę s k i – Social processes of constructing a civil society concept: historical
  analysis of a dynamics of european language .......................................    119
  Barbara J a b ł o ń s k a – Brak tema tu w j. Angielskim ................................    145
  Małgorzata W o c h o w s k a – Brak tema tu w j. Angielskim ....................................    165
  Paulina C i c h o m s k a, Sylwia G a w r o ń s k a, Kamil G ł o w a c k i,Anna S t r z e m i ń s k a, Krzysztof S z p a k o w s k i –Brak temtu W J. Angielskim .......    177
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia