WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

31,50

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

31,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Od Redakcji
Przedkładany uwadze czytelników zeszyt Przeglądu Socjologicznego jest
poświęcony problematyce kobiecej. Wiadomo, że jest to problematyka bogata
i różnorodna, związana z wieloma aspektami życia jednostek i społeczności.
W tym tomie znalazły się tylko niektóre kwestie, może rzadziej dyskutowane.
Zeszyt otwiera artykuł E. Malinowskiej na temat świadomości feministycznej
kobiet – uczestniczek „Solidarności” w latach 80. Artykuł dedykujemy pamięci
30-lecia NSZZ.
Kolejne teksty pokazują kulturowe uwarunkowania sytuacji kobiet odrzucających
macierzyństwo (czyli istotny element stereotypu kobiecości) w artykule
E. Garncarek. E. Paprzycka analizuje ambiwalencję procesu socjalizacji kobiet.
Nieco prowokacyjnie brzmi teza A. Piekarskiej o walorach kobiet na rynku pracy:
ich zatrudnianie jest wysoce racjonalne, bo są wykształcone, kompetentne i...
tańsze. A. Dziedziczak-Foltyn podnosi problem równości płci w nauce i edukacji
akademickiej. Na uwagę zasługuje tekst M. Nowickiej poświęcony koncepcji
postkolonializmu. Koncepcja ta zyskała powodzenie wśród badaczek, m.in.
jako sposób wyjaśniania społecznego położenia kobiet. I wreszcie I. Desperak
omawia aktualny stan ruchu kobiecego w Polsce, podkreślając szczególną rolę
dwu Kongresów Kobiet.
Całości zeszytu dopełniają recenzje. Omówiona jest monografia dotycząca
biedy kobiet oraz autobiografia Marii Jarosz jako przykład sukcesu wcale niełatwo
osiągniętego.


Liczba stron154
WydawcaŁódzkie Towarzystwo Naukowe
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  Od redakcji .................................................................................................................................    7
  ARTYKUŁY
  Ewa M a l i n o w s k a – Świadomość feministyczna kobiecej awangardy ruchu społecznego
  „Solidarność” – początek drogi do I Kongresu Kobiet w Polsce ..........................................    9
  Emilia P a p r z y c k a – Ambiwalencja – analiza socjalizacji kobiet w perspektywie gender ...    33
  Emilia G a r n c a r e k – Kobiece ciało jako przedmiot kontroli społecznej ............................    55
  Aleksandra P i e k a r s k a – Walory kobiet na współczesnym rynku pracy ............................    71
  Agnieszka D z i e d z i c z a k - F o l t y n – Równość płci w szkolnictwie wyższym
  i nauce – teoria i praktyka ...................................................................................................    87
  Magdalena N o w i c k a – Czy teoria postkolonialna jest kobieca? Narodziny, rozwój
  i zmierzch postkolonializmu .............................................................................................    109
  Iza D e s p e r a k – Kongres Kobiet, demokracja parytetowa i ruch kobiecy w Polsce ..........    131
  R ECENZJE
  Maria Jarosz, Obyś żył w ciekawych czasach. Fakty, wydarzenia, anegdoty
  (Oficyna Naukowa, Warszawa 2009) – rec. Marek W. K o z a k .......................................    149
  Małgorzata Potoczna, Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Kobiety z łódzkich
  enklaw biedy. Bieda w cyklu życia i międzypokoleniowym przekazie,
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009) – rec. Jolanta K u l p i ń s k a .......    153
  Lis t of conten ts
  Articles
  Ewa M a l i n o w s k a – The feminist consciousness of the feminine avant-garde
  of “Solidarity” social movement – the beginning of way to the First Women Congress
  in Poland ...............................................................................................................................    32
  Emilia P a p r z y c k a – Ambiguity – analyzing gender role socialization of women ..............    53
  Emilia G a r n c a r e k – Woman body as a place of social control ..........................................    69
  Aleksandra P i e k a r s k a – Value of women in contemporary labour market ........................    86
  Agnieszka D z i e d z i c z a k - F o l t y n – Gender equity in higher education and science
  – theory and practice .........................................................................................................    107
  Magdalena N o w i c k a – Is postcolonial theory female? Beginnings, rise and decline
  of Postcolonialism .............................................................................................................    130
  Iza D e s p e r a k – Women’s Congress, parity democracy and women’s movement
  in Poland ............................................................................................................................    146
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia