Ortografia języka niemieckiego z ćwiczeniami

-20%

Ortografia języka niemieckiego z ćwiczeniami

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

9,9612,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik przeznaczony dla szerokiego kręgu odbiorców. Zakres książki obejmuje wszystkie zagadnienia ortograficzne przewidziane w programach nauczania w szkołach i na lektoratach. Poszczególne zagadnienia zostały omówione szczegółowo i zilustrowane wieloma przykładami.


Podręcznik zawiera ćwiczenia wdrażające, automatyzujące, utrwalające i testujące (kontrolne), wszystkie opatrzone rozwiązaniami zawartymi w Kluczu, co pozwala uczącym się przećwiczyć i przyswoić prezentowany materiał.


Liczba stron160
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15536-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    9
  REGUŁY DOTYCZĄCE PISOWNI RDZENIÓW WYRAZOWYCH ORAZ PISOWNI WYRAZÓW OBCYCH (REGELN FÜR WORTSTAMMUND FREMDWORTSCHREIBUNG)    12
    1. Specyfika pisowni niemieckiej ¦ Grundprobleme der deutschen Orthographie    12
    2 Pisownia s, ss, ß ¦ s, ss, ß – Schreibregeln    16
    3 Pisownia przegłosu ¦ Umlautschreiben    20
    4 Pisownia długich i krótkich samogłosek ¦ Schreiben von langen und kurzen Vokalen    24
    5 Pisownia podwójnych i potrójnych spółgłosek. Reguły pisowni ck i tz  ¦ Schreibregeln für Konsonantenverdopplung und Konsonantenverdreifachung. ck- und tz- Regeln    28
    6 Pisownia wyrazów obcych ¦ Fremdwortschreiben    34
    7 Szczególne przypadki pisowni (ei/ai, eu/äu, ai, sch, sp, st, tsch, f/v, qu, ig) ¦ Besondere Schreibfälle (ei/ai, eu/äu, ai, sch, sp, st, tsch, f/v, qu, ig)    38
  REGUŁY DOTYCZĄCE PISOWNI WIELKĄ I MAŁĄ LITERĄ (REGELN FÜR GROß- UND KLEINSCHREIBUNG)    44
    8 Podstawowe zasady pisowni wielką literą ¦ Grundprobleme der Großund Kleinschreibung    44
    9 Pisownia rzeczowników z czasownikiem ¦ Schreibung von Verbindungen aus Nomen und Verb    48
    10 Pisownia rzeczowników ¦ Schreibung von Nomen    52
    11 Pisownia wyrazów różnych części mowy w funkcji rzeczowników ¦ Schreibung von Substantivierungen    56
    12 Pisownia liczebników ¦ Schreibung von Zahlen und Zahladjektiven    62
    13 Pisownia małą literą ¦ Kleinschreibung    66
    14 Pisownia nazw własnych ¦ Schreibung von Eigennamen    72
    15 Pisownia nagłówków, tytułów oraz zwrotów grzecznościowych w korespondencji prywatnej i oficjalnej ¦ Schreibung von Überschriften, Titeln und Anreden im privaten und öffentlichen Schriftverkehr    76
    16 Pisownia wielką i małą literą na początku zdania ¦ Groß- und Kleinschreibung am Satzanfang    78
  REGUŁY DOTYCZĄCE PISOWNI ROZDZIELNEJ I ŁĄCZNEJ (REGELN FÜR GETRENNT- UND ZUSAMMENSCHREIBUNG)    82
    17 Pisownia rozdzielna i łączna – ogólne zasady ¦ Getrennt- und Zusammenschreibung – Grundprobleme    82
    18 Pisownia rozdzielna i łączna: złożenia z czasownikiem ¦ Getrenntund Zusammenschreibung: Zusammensetzungen mit Verb    84
    19 Pisownia rozdzielna i łączna: grupy wyrazowe z czasownikiem ¦ Getrennt- und Zusammenschreibung: Wortgruppen mit Verb    90
    20 Pisownia rozdzielna i łączna: złożenia z przymiotnikiem ¦ Getrenntund Zusammenschreibung: Zusammensetzungen mit Adjektiv    92
    21 Pisownia rozdzielna i łączna: złożenia z rzeczownikiem ¦ Getrenntund Zusammenschreibung: Zusammensetzungen mit Substantiv    98
    22 Pisownia rozdzielna i łączna z przysłówkiem, spójnikiem, przyimkiem oraz zaimkiem ¦ Getrennt- und Zusammenschreibung: Adverb, Konjunktion, Präposition, Pronomen    102
    23 Pisownia łączna i rozdzielna: liczebniki ¦ Getrennt- und Zusammenschreibung: Zahlen    106
  REGUŁY DOTYCZĄCE PISOWNI Z MYOELNIKIEM (REGELN FÜR SCHREIBUNG MIT BINDESTRICH)    110
    24 Pisownia z myślnikiem ¦ Schreibung mit Bindestrich    110
    25 Pisownia z myślnikiem: złożenia rzeczownikowe oraz grupy wyrazowe ¦ Schreibung mit Bindestrich: Zusammensetzungen mit Aneinanderreihungen und Wortgruppen    114
    26 Pisownia z myślnikiem: złożenia ze skrótami, pojedynczymi literami i cyframi ¦ Schreibung mit Bindestrich: Verbindungen mit Abkürzungen, Einzelbuchstaben und Ziffern    116
    27 Pisownia z myślnikiem: wyrazy obcego pochodzenia oraz nazwy własne ¦ Schreibung mit Bindestrich: Fremdwörter und Eigennamen    118
  REGUŁY DOTYCZĄCE INTERPUNKCJI (REGELN FÜR ZEICHENSETZUNG)    126
    28 Zasady stosowania kropki ¦ Punkt – Gebrauchsregeln    128
    29 Zasady stosowania przecinka: wyliczenia ¦ Komma bei Aufzählungen – Gebrauchsregeln    130
    30 Zasady stosowania przecinka: zdania podrzędne ¦ Komma bei Nebensätzen – Gebrauchsregeln    134
    31 Zasady stosowania przecinka: konstrukcje bezokolicznikowe (zu + Infinitiv) oraz grupy imiesłowowe i przymiotnikowe ¦ Das Komma bei Infinitivgruppen, Partizipgruppen und Adjektivgruppen - Gebrauchsregeln    138
    32 Zasady stosowania przecinka: wyrażenia wprowadzające i wtrącone ¦ Das Komma bei Zusätzen und Nachträgen – Gebrauchsregeln    142
    33 Pozostałe przypadki użycia przecinka ¦ Kommasetzung: andere Fälle    146
    34 Zasady stosowania dwukropka ¦ Der Doppelpunkt – Gebrauchsregeln    150
  Dodatek    154
  Klucz do ćwiczeń    161
  Słowniczek    186
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia