X

  Wstęp (Kazmierz Perechuda) 7
  
  Rozdział 1. Geneza, przesłanki i istota zarządzania wiedzą (Bogusz Mikula) 11
  
    1.1. Wiedza jako przedmiot zarządzania 11
    1.2. Definicje, funkcje, system i rola zarządzania wiedzą 16
    1.3. Podejścia i strategie zarządzania wiedzą w organizacji 23
  
  Rozdział 2. Jakościowe kreowanie wiedzy - podejście japońskie (Kazmierz Perechuda) 37
  
    2.1. Kreowanie wiedzy w oparciu o podstawy metodologiczne filozofii Wschodu (taoizm, konfucjanizm, buddyzm) 37
    2.2. Sposoby konwersji wiedzy 41
    2.3. Proces tworzenia wiedzy w przedsiębiorstwach według koncepcji "środek - góra - dół" 54
  
  Rozdział 3. Ilościowe zarządzanie wiedzą - podejście zachodnie (Mieczysław Morawski) 61
  
    3.1. Systemowe ujęcia zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie 61
    3.2. Implementacja systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie 69
    3.3. Identyfikacja procesów zarządzania wiedzą 74
    3.4. Studium przypadku Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. - Polkowice 81
  
  Rozdział 4. Kreowanie wiedzy na tle współczesnych koncepcji zarządzania 85
  
    4.1. Organizacyjne uczenie się (Bogusz Mikula) 85
    4.2. Organizacja inteligentna (Mieczysław Morawski) 93
    4.3. Systemy CRM oparte na zarządzaniu wiedzą (Kazmierz Perechuda) 105
    4.4. Procesy kreowania wiedzy o organizacjach sieciowych (Kazmierz Perechuda) 121
  
  Rozdział 5. Wiedza jako podstawa efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym (Agnieszka Sokołowska) 127
  
    5.1. Kapitał intelektualny i jego komponenty 127
    5.2. Proces zarządzania kapitałem intelektualnym 139
    5.3. Kapitał intelektualny w nowoczesnych formach organizacji 150
    5.4. Zarządzanie wiedzą a zarządzanie kapitałem intelektualnym 165
  
  Rozdział 6. Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym w małych firmach (Aneta Stosik) 172
  
    6.1. Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym jako instrument uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w małych firmach 172
    6.2. Rola wiedzy i kapitału intelektualnego w organizacjach entraprenerskich 177
  
  Rozdział 7. Zarządzanie wiedzą w perspektywie personalnej (Mieczysław Morawski) 189
  
    7.1. Nowe paradygmaty zarządzania ludźmi 189
    7.2. Personalne podejście do zarządzania wiedzą 196
    7.3. Zarządzanie pracownikami wiedzy 204
  
  Zakończenie (Kazmierz Perechuda) 214
  Słowniczek terminów 215
  Spis tabel 230
  Spis rysunków 222
  Bibliografia 225
  Indeks rzeczowy 229
Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

231

Kategoria

Zarządzanie, organizacja, strategie

ISBN-13

978-83-0114-492-0

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Kazimierz Perechuda
5.0 / 5 (1 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Nie sztuka zdobyć wiedzę - sztuka nią zarządzać!

Książka jest podręcznikiem akademickim, zawierającym kompendium informacji i metod zarządzania wiedzą, bardzo przydatnym zarówno dla studentów uczelni ekonomiczno-menedżerskich, jak i dla praktyków - menedżerów, konsultantów i doradców organizacji gospodarczych.
Zaprezentowano w niej najistotniejsze koncepcje i modele zarządzania wiedzą, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia japońskiego i zachodniego.
Problematykę zarządzania wiedzą przedstawiono w wielowymiarowych perspektywach współczesnych teorii, koncepcji i metod zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem.

Zespół autorski, pod przewodnictwem prof. dr hab. Kazimierza Perechudy, tworzą pracownicy naukowi z różnych ośrodków akademickich, posiadający bogaty, zweryfikowany w praktyce gospodarczej, dorobek naukowo-badawczy w zakresie najnowszych instrumentów kreowania i implementacji zarządzania wiedzą w jednostkach gospodarczych.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 1 )
1
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!