X

  Podziękowania IX
  1. Wstęp R. Rudowski 1
    Bibliografia 4
  2. Ogólne pojęcia cybernetyczne i informatyczne: system, model, algorytm, dane, informacja, wiedza R. Rudowski 5
    Bibliografia 10
    Literatura uzupełniająca 10
  3. Komputery i sieci komputerowe M. Dzierżak 11
    3.1. Architektura systemów komputerowych 11
      3.1.1. Procesor 13
      3.1.2. Pamięć komputera 14
      3.1.3. Pamięci masowe 15
      3.1.4. Urządzenia wejścia/wyjścia 16
      3.1.5. Urządzenia komunikacyjne 16
    3.2. Wymiana informacji w systemach komputerowych 17
    3.3. Standardy wymiany danych medycznych 20
    3.4. Oprogramowanie 21
      3.4.1. Oprogramowanie BIOS 21
      3.4.2. Oprogramowanie systemowe 21
      3.4.3. Oprogramowanie narzędziowe 22
      3.4.4. Oprogramowanie użytkowe 23
    3.5. Bezpieczeństwo danych i systemów komputerowych 23
    Bibliografia 27
    Literatura uzupełniająca 28
  4. Systemy baz danych J. Sierdziński 29
    4.1. System zarządzania bazą danych i jego funkcje 30
    4.2. Modele baz danych 32
    4.3. Podstawowe polecenia związane z bazami danych na przykładzie języka SQL 37
    4.4. Interfejsy oparte na mechanizmach WWW zapewniające dostęp do sieciowych baz danych 42
    4.5. Przykład bazy danych 44
    Bibliografia 48
    Literatura uzupełniająca 48
  5. Systemy akwizycji i przetwarzania sygnałów M. Guć 49
    5.1. Definicja sygnału 50
    5.2. Źródła sygnału i rodzaje sygnałów 50
    5.3. Sygnał analogowy i cyfrowy, przetwarzanie analogowo-cyfrowe sygnału 52
    5.4. Metody cyfrowego przetwarzania sygnałów 57
      5.4.1. Przestrzeń czasu i częstotliwości 59
      5.4.2. Przekształcenie Fouriera 59
      5.4.3. Funkcje korelacji wzajemnej i autokorelacji 63
      5.4.4. Odpowiedź impulsowa, charakterystyka częstotliwościowa, moc widmowa, filtry 65
    5.5. Przykłady zastosowań metod przetwarzania sygnałów 69
    Bibliografia 73
    Literatura uzupełniająca 74
  6. Systemy obrazowania A. Okoń 75
    6.1. Informatyczne podstawy obrazowania 75
    6.2. Techniki akwizycji obrazu 78
    6.3. Przesyłanie i archiwizacja obrazu – systemy PACS 86
    6.4. Przykłady zastosowań systemów obrazowania 87
    6.5. Standard DICOM 89
    6.6. Podsumowanie – przyszłość systemów obrazowania 90
    Bibliografia 91
    Literatura uzupełniająca 92
  7. Systemy wspomagania decyzji M. Michnikowski 93
    7.1. Algorytmy kliniczne 95
    7.2. Systemy eksperckie 99
    7.3. Systemy oparte na sztucznych sieciach neuronowych 106
    7.4. Systemy oparte na zbiorach rozmytych 111
    Bibliografia 116
    Literatura uzupełniająca 117
  8. Lingwistyka medyczna – systemy klasyfikacji i kodowania oraz nomenklatury E. Waniewski, R. Rudowski 118
    8.1. Historia systemów klasyfikacji i kodowania 119
    8.2. Opis sytemów klasyfikacji i kodowania (ICD, TNM, ICPC, MeSH, DRG) 120
    8.3. Opis nomenklatur (SNOP, SNOMED, IND) 129
    8.4. Porównanie systemu klasyfikacji z nomenklaturą 132
    8.5. Kombinacja systemu klasyfikacji i nomenklatury – Zunifikowany System Języka Medycznego (UMLS) 133
    8.6. Podsumowanie 134
    Bibliografia 135
    Literatura uzupełniająca 135
  9. Elektroniczna historia choroby R. Rudowski, M. Grabowski, J. Sierdziński 136
    9.1. Pojęcie historii choroby 137
    9.2. Treść i cele stosowania historii choroby 140
    9.3. Rodzaje historii chorób – czasowo, źródłowo i problemowo zorientowane 140
    9.4. Papierowa a elektroniczna historia choroby 144
    9.5. Wprowadzanie i prezentacja danych 146
    9.6. Aspekty techniczne związane z elektroniczną, multimedialną historią choroby 149
    9.7. CDA – standard elektronicznej historii choroby 150
    9.8. Przykłady EPR 152
    9.9. Problemy z wprowadzaniem elektronicznej historii choroby 154
    Bibliografia 156
    Literatura uzupełniająca 157
  10. Systemy komputerowe dla różnych szczebli opieki zdrowotnej 158
    10.1. System komputerowy dla gabinetu lekarskiego M. Grabowski 158
      10.1.1. Kartoteka pacjentów dla gabinetu lekarskiego 158
      10.1.2. Cechy dobrego oprogramowania dla gabinetu lekarskiego 159
      10.1.3. Przykłady – KS-GAB, INFOKRATES, Kartoteka Pacjentów 160
   10.1.4. Kartoteka Pacjentów w środowisku MS-Access – projekt własnej bazy 161
   10.2. System komputerowy dla przychodni, ambulatorium M. Grabowski 164
   10.2.1. Moduły oprogramowania dla przychodni lekarskiej 164
   10.2.2. Oprogramowanie dla kilku stanowisk – praca w sieci 166
   10.2.3. Przykłady – FINN, KS-ZIPLO 167
   10.2.4. Zabezpieczenie danych przed utratą 167
   10.3. Szpitalne systemy informatyczne R. Rudowski 168
   10.3.1. Historia rozwoju architektury szpitalnych systemów informatycznych 168
   10.3.2. Ogólna charakterystyka szpitalnych systemów informatycznych 170
   10.3.3. Cele stosowania szpitalnych systemów informatycznych 173
   10.3.4. Moduły oprogramowania i moduły sprzętowe 174
   10.3.5. Przykład szpitalnego systemu informatycznego – system HELP 175
   10.4. Standard przesyłania danych tekstowych – HL7 M. Grabowski 179
   Bibliografia 181
   Literatura uzupełniająca 181
  11. Telemedycyna i telematyka zdrowia R. Rudowski 182
   11.1. Wprowadzenie 182
   11.2. Charakterystyka telemedycyny. Aspekty techniczne, ekonomiczne i medyczno-prawne 184
   11.3. Aktualny stan telemedycyny 187
   11.3.1. Stan telemedycyny w Polsce 187
   11.3.2. Polskie serwisy WWW związane z telemedycyną 189
   11.3.3. Stan telemedycyny i programy telemedyczne za granicą 191
   11.3.4. Zagraniczne serwisy internetowe 196
   11.4. Dlaczego należy rozwijać telemedycynę? 196
   Bibliografia 196
   Literatura uzupełniająca 197
  12. Multimedia i e-nauczanie medycyny P. Rudowski, R. Rudowski, M. Grabowski 198
   12.1. Wprowadzenie 198
   12.2. Zalety multimedialnych programów edukacyjnych i bariery w ich rozpowszechnianiu 199
   12.3. Metodyka budowy multimedialnych programów edukacyjnych 200
   12.4. Problemowo zorientowane uczenie się (PBL) i programy symulacyjne 201
   12.5. Ocena jakości nauczania wspomaganego komputerowo 205
   12.6. E-nauczanie i nauczanie na odległość 205
   12.6.1. Definicja pojęć nauczania na odległość i e-nauczania 206
   12.6.2. Model systemu e-nauczania 208
   12.6.3. Korzyści i ograniczenia związane z e-nauczaniem 211
   12.6.4. E-nauczanie medycyny 213
   12.7. Możliwości e-nauczania 216
   Bibliografia 216
   Literatura uzupełniająca 218
  13. Medyczny Internet M. Grabowski 219
   13.1. Wprowadzenie 219
   13.2. Internet źródłem informacji medycznej 220
   13.3. Historia Internetu 220
   13.4. Struktura sieci 221
   13.5. Przegląd usług internetowych 222
   13.5.1. Poczta elektroniczna 222
   13.5.2. Listy dyskusyjne 223
   13.5.3. Usenet – grupy dyskusyjne 223
   13.5.4. WWW 226
   13.5.5. FTP 228
   13.6. Metody wyszukiwania informacji w Internecie 229
   13.7. Medyczne bazy literaturowe w Internecie 231
   13.7.1. Baza MEDLINE 231
   13.7.2. Biblioteka Cochrane 233
   13.7.3. Inne medyczne bazy literaturowe w Internecie 234
   13.7.4. Internetowe bazy leków 235
   13.8. Internet jako narzędzie komunikacji pomiędzy lekarzami i pacjentami 239
   13.9. Wiarygodność informacji medycznej dostępnej w Internecie 240
   Bibliografia 241
   Literatura uzupełniająca 242
  Skorowidz 243
Informatyka medyczna

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

252

Kategoria

Inne

ISBN-13

978-83-0114-056-4

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Robert Rudowski
0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Pierwszy podręcznik informatyki medycznej w Polsce!


Zawiera podstawowe informacje o ogólnych pojęciach cybernetycznych i informatycznych, komputerach i sieciach komputerowych, systemach baz danych, systemach akwizycji i przetwarzania sygnałów, systemach obrazowania i wspomagania decyzji, w lingwistyce medycznej, multimediach i medycznym Internecie. Uwzględnia nowe, dynamicznie rozwijające się działy takie jak: telemedycyna, elektroniczna historia choroby i standardy przekazywania danych pomiędzy zakładami opieki zdrowotnej.
 
Publikacja przeznaczona dla studentów Wydziałów Lekarskich i Nauki o Zdrowiu Akademii Medycznych, studentów specjalności informatyka medyczna i elektronika medyczna Politechnik, lekarzy, pielęgniarek, dietetyków i ratowników medycznych.
Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!