X

  Przedmowa 9
  Podziękowania 11
  Wstęp 13
  CZĘŚĆ I. Bezrobocie jako akceptowane fatum 21
    1. Bezrobocie jako nieunikniona konsekwencja gospodarcza 23
      1.1. Bezrobocie dobrowolne 24
      1.2. Powstanie związków zawodowych a bezrobocie przymusowe. 27
      1.3. Model parzystego doboru a bezrobocie równowagi 30
      1.4. Poziom negocjacji płacowych 33
      1.5. Bezrobocie a inflacja 36
        1.5.1. Krzywa Phillipsa 37
        1.5.2. Nurt keynesowski 38
        1.5.3. Interpretacja monetarystyczna 39
      Naturalna stopa bezrobocia 39
      Bezrobocie cykliczne a stagflacja 40
      Inflacja antycypowana 43
      Stopa bezrobocia niezwiększająca inflacji (NAIRU) 45
    2. Nieadekwatność solidarności i leseferyzmu 47
      2.1. Zasiłki dla bezrobotnych 48
      2.2. Dochody z opieki społecznej 50
      2.3. Opodatkowanie pracy a dochody zastępcze 50
      2.4. Zniesienie opodatkowania pracy niewykwalifikowanej 53
      2.5. Odszkodowania z tytułu zwolnień z pracy 55
      2.6. Płaca minimalna 57
    3. Polityka aktywizacji na rynku pracy 59
      3.1. Kształcenie i nauczanie 60
      3.2. Subwencje na rzecz zatrudnienia 63
      3.3. Tworzenie publicznych miejsc pracy 65
      3.4. Promocja okresowych umów o pracę 67
      3.5. Agencje pośrednictwa pracy 68
      3.6. Redukcja długości czasu pracy 69
        3.6.1. Długość aktywnego życia 70
        3.6.2. Redukcja tygodniowego czasu pracy 72
        3.6.3. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy 75
    4. Zasadnicza rola popytu finalnego 76
      4.1. Otwartość gospodarki 77
      4.2. Popyt wewnętrzny (krajowy) 80
        4.2.1. Mniej restryktywna polityka monetarna i budżetowa 80
        4.2.2. Potencjał popytu na usługi 81
  CZĘŚĆ II. Społeczeństwo bez bezrobocia: wybór etyczny 87
    5. Zmiana paradygmatu 87
      5.1. Porządek ekonomiczny, polityczno-prawny i etyczny 88
        5.1.1. Porządek ekonomiczny 89
        5.1.2. Porządek prawno-polityczny 90
        5.1.3. Porządek moralny lub etyczny 92
      5.2. Pomieszanie porządków 93
        5.2.1. Pomieszanie wskutek tyranii porządków niższych 93
        5.2.2. Pomieszanie wskutek tyranii porządków wyższych 94
      5.3. Hierarchia porządków 95
      5.4. Pomoc społeczna dla bezrobotnych: naprawa etyczna 98
    6. Poszukiwanie treści etycznej 105
      6.1. Utylitaryzm 106
      6.2. Libertarianizm, liberalizm i republikanizm 112
        6.2.1. Libertarianizm 112
        6.2.2. Liberalizm, republikanizm i socjaldemokracja 116
      6.3. Teoria sprawiedliwości J. Rawlsa 122
      6.4. Równość „zdolności” A. Sena 125
      6.5. Odrzucenie bezrobocia 130
  CZĘŚĆ III. Ekonomiczna realizacja społeczeństwa bez bezrobocia 137
    7. Układ zapewniający powrót do pracy 137
      7.1. Tworzenie popytu na usługi 140
      7.2. Usługi sąsiedzkie i usługi czekowe 142
      7.3. Prawo do pracy i obowiązek pracy 147
        7.3.1. Prawo do pracy 147
        7.3.2. Obowiązek pracy 150
      7.4. Model ograniczonego popytu 153
        7.4.1. Ograniczony popyt na usługi sąsiedzkie 154
    8. Funkcjonowanie modelu ograniczonego popytu 163
      8.1. Ograniczony popyt a kredyty sąsiedzkie (CPR) 163
        8.1.1. Zakup usług sąsiedzkich po zredukowanej cenie 165
        8.1.2. Adaptacja do efektu redystrybucyjnego 167
        8.1.3. Zapotrzebowanie na usługi sąsiedzkie 168
        8.1.4. Giełda kredytów sąsiedzkich (CPR) 169
      8.2. Organizacja podaży usług sąsiedzkich 173
        8.2.1. Konkurencyjna podaż 174
        8.2.2. Elastyczna kontrola ukierunkowana na cel 175
      8.3. Ceny usług sąsiedzkich 177
        8.3.1. Przeciętna cena jednostkowa 178
        8.3.2. Cena a wydajność 179
        8.3.3. Częściowa deregulacja ceny 180
      8.4. Całkowita zgodność popytu i podaży 181
        8.4.1. Adekwatność regionalna 181
        8.4.2. Adekwatność koniunkturalna 182
      8.5. Podobieństwa i różnice w stosunku do usług czekowych 185
    9. Zatrudnienie poza usługami sąsiedzkimi 187
      9.1. Zatrudnienie a kształcenie 188
        9.1.1. Zatrudnienie-kształcenie 188
        9.1.2. Przywrócenie poziomu „niezdolnemu do zatrudnienia” 189
        9.1.3. Status zatrudnienia-kształcenia 190
      9.2. Społeczna gospodarka rynkowa 191
        9.2.1. Przedsiębiorstwa wprowadzające 192
        9.2.2. Wprowadzanie osoby 194
      9.3. Mobilizacja aktorów gospodarczych 195
      9.4. Miejsca pracy w usługach publicznych 198
    10. Ekonomiczna wykonalność a polityczne przeszkody 201
      10.1. Elastyczność rynku pracy 202
        10.1.1. Flexicurité układu 202
        10.1.2. Interwencja przedsiębiorstw w „koszty przemieszczania” 204
        10.1.3. Mobilność i dostosowanie miejsc zatrudnienia 205
      10.2. Opanowanie inflacji 207
        10.2.1. Od NAIRU do stopy praca-kształcenie (TEF) 208
        10.2.2. Przywrócenie pracy a inflacja 209
        10.2.3. Koniunkturalne napięcia inflacyjne. 213
      10.3. Koniec zasiłków dla bezrobotnych: przeszkoda polityczna 215
        10.3.1. Zasiłki dla bezrobotnych niezgodne z równością „zdolności”. 215
        10.3.2. Przynależność polityczna do układu 218
          Argument etyczny 218
          Argument wyborczy 220
  Zakończenie 224
  Aneks matematyczny 237
  Literatura 265
  Wykaz ważniejszych skrótów 270
  Indeks 272
Ani bezrobocie, ani opieka społeczna. Od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji
- 10%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

274

Kategoria

Teoria ekonomii

ISBN-13

978-83-01-15611-4

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

5.0 / 5 (1 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Jeżeli bezrobocie jest postrzegane jako stan nieunikniony, to postulowanie istnienia społeczeństwa bez bezrobocia może być wyrazem naiwności i skłonności do utopii, o ile oczywiście nie wykaże się, że taka propozycja jest wykonalna z ekonomicznego punktu widzenia.


Taką tezę stawia przed sobą autor książki, prof. Jules Gazon, poszukując odpowiedzi na zasadnicze pytania stawiane przed polityką społeczną współczesnego świata.Czy bezrobocie uznawane przez teorię ekonomii za nieuniknione, można tolerować z etycznego punktu widzenia?
Czy można godzić się z tym, by dzieci rodziły się i wzrastały pozbawione jakiejkolwiek innej perspektywy niż wykluczenie ze świata pracy?
Czy efektywne jest płacenie bezrobotnym zasiłków, których wysokość stanowi około 90% kosztu przywrócenia ich do pracy?

Autor odpowiada na te pytania w sposób równie radykalny, co konkretny. Swoje rozważania rozpoczyna od refleksji etycznej, która opiera się jednak na szczegółowej i ścisłej analizie ekonomicznej. Jakie rozwiązania proponuje? Zainteresowanych zachęcamy do lektury.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 1 )
1
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!