Kierunki oraz determinanty przemian konsumpcji w Polsce i Czechach na tle procesów integracji europejskiej

Kierunki oraz determinanty przemian konsumpcji w Polsce i Czechach na tle procesów integracji europejskiej

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

16,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Problematyka konsumpcji jest jedną z ważniejszych kwestii współczesnej ekonomii. Popularność i znaczenie tej tematyki wynika z faktu, że konsumpcja odzwierciedla poziom rozwoju gospodarki, a zarazem kondycję społeczeństwa i stanowi jeden z ważniejszych wyznaczników poziomu życia ludności. W konsumpcji ogniskują się zarówno zjawiska i zmiany gospodarcze, jak też zjawiska oraz zmiany społeczne i kulturowe.


Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zmian konsumpcji w wybranych krajach transformacji, takich jak Polska i Czechy, określenie kierunków i determinant tych zmian, a także ich ocena na tle procesów integracji europejskiej. Międzynarodowe porównania konsumpcji w przestrzeni europejskiej, tj. z wyżej rozwiniętymi krajami Unii Europejskiej, mają na celu znalezienie cech wspólnych, wskazanie na występujące dysproporcje oraz próbę oceny możliwości i stopnia konwergencji konsumpcji w badanych grupach krajów. Cel ten osiągnięto m.in. poprzez określenie kierunków makroekonomicznych zmian konsumpcji, przybliżenie uwarunkowań tych zmian oraz wskazanie ogólnych tendencji i kierunków zmian konsumpcji w Polsce i Czechach w warunkach integracji europejskiej. Makroekonomiczny wymiar konsumpcji powinien przybliżyć ogólne tło dla zmian sposobów zaspokajania potrzeb w badanych krajach w rozpatrywanym okresie, ocenić założenia polityki gospodarczej i jej efekty, a także umożliwić zbadanie zależności między tempem rozwoju gospodarki a tempem zmian konsumpcji w badanych krajach. Badania dotyczące zmian konsumpcji w wybranych krajach transformacji są podjęte w szerszym kontekście efektów transformacji i integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem warunków początkowych transformacji.


Liczba stron273
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7246-615-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    7
  Rozdział I. MIĘDZYNARODOWE PORÓWNANIA KONSUMPCJI – METODOLOGIA I ZNACZENIE BADAŃ    15
    1. Istota, cele, zakres i znaczenie międzynarodowych porównań konsumpcji    15
    2. Geneza badań i porównań międzynarodowych w dziedzinie konsumpcji    20
    3. Źródła informacji i metody międzynarodowych porównań konsumpcji    23
      3.1. Źródła informacji dla potrzeb międzynarodowych porównań konsumpcji    24
      3.2. Pomiar i metody analizy konsumpcji    27
      3.3. Mierniki konsumpcji i ich klasyfikacja    35
    4. Ograniczenia prowadzenia międzynarodowych porównań konsumpcji    43
    5. Uwarunkowania kulturowe w międzynarodowych badaniach konsumpcji    46
  Rozdział II. TRANSFORMACJA USTROJOWA A FUNKCJONOWANIE SFERY KONSUMPCJI W POLSCE I CZECHACH    54
    1. Transformacja jako podstawa tworzenia nowych uwarunkowań funkcjonowania podmiotów rynkowych    54
    2. Polska i Czechy na drodze do Unii Europejskiej    59
      2.1. Polityczne ryzyko i korupcja w państwach kandydujących do wejścia do Unii Europejskiej jako podstawa oceny ich wiarygodności    62
      2.2. Stosunek Polaków i Czechów do wejścia ich krajów w struktury Unii Europejskiej    64
    3. Uwarunkowania makroekonomiczne konsumpcji w okresie zmian systemowych    69
      3.1. Wzrost gospodarczy    69
      3.2. Bezrobocie i inflacja    76
      3.3. Ubóstwo i jego skala    80
      3.4. Konwergencja gospodarek Polski i Czech do poziomu Unii Europejskiej    84
    4. Uwarunkowania mikroekonomiczne konsumpcji – wybrane aspekty    99
      4.1. Zmiany w gospodarstwach domowych    99
      4.2. Uwarunkowania dochodowe i cenowe konsumpcji    104
    5. Nowe uwarunkowania konsumpcji i zachowań konsumenckich w kontekście globalizacji i integracji    112
  Rozdział III. DYNAMIKA I STRUKTURA KONSUMPCJI W POLSCE I CZECHACH – WYBRANE ASPEKTY    123
    1. Makroekonomiczna analiza konsumpcji    123
    2. Kształtowanie się struktury wydatków konsumpcyjnych    140
    3. Tendencje rozwojowe konsumpcji    156
  Rozdział IV. KONSUMPCJA W POLSCE I CZECHACH NA TLE INNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ    171
    1. Makroekonomiczne porównania konsumpcji w przestrzeni europejskiej    171
    2. Struktura wydatków konsumpcyjnych    182
      2.1. Struktura wydatków konsumpcyjnych na tle wartości średnich, minimalnych i maksymalnych w Unii Europejskiej    184
      2.2. Wydatki na dobra podstawowe i wyższego rzędu    188
      2.3. Podobieństwo struktur wydatków konsumpcyjnych    190
      2.4. Struktury wydatków konsumpcyjnych z uwzględnieniem syntetycznych miar rozwoju    197
      2.5. Ocena opóźnień czasowych w zakresie wybranych wskaźników    216
    3. Konwergencja konsumpcji    219
      3.1. Konwergencja struktury konsumpcji    219
      3.2. Model dynamiki struktury konsumpcji    224
  ZAKOŃCZENIE    233
  BIBLIOGRAFIA    247
  SPIS RYSUNKÓW    263
  SPIS TABLIC    265
  SPIS WYKRESÓW    271
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia