Pielęgniarstwo pediatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych

Pielęgniarstwo pediatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

49,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W publikacji omówiono zagadnienia związane z podstawami pielęgniarstwa pediatrycznego, kompleksowe działanie pielęgniarskie i edukacyjne w przypadku różnych chorób, fizjoterapii i rehabilitacji. Uwzględniono również zagadnienia z zakresu psychologii dziecka i relacji interpersonalnych pielęgniarka - dziecko - rodzice w aspekcie obowiązującego modelu kompleksowej opieki nad chorym dzieckiem z czynnym całodobowym udziałem rodziców dziecka. Autorzy mają wieloletnie doświadczenie pielęgniarsko-pediatryczne.


Liczba stron356
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3305-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Rola pielęgniarki w społeczeństwie – Izabela Lipiec, Bogusław Pawlaczyk     15
  
  2. Pielęgniarka a chore dziecko – Irena Obuchowska     21
  
  Właściwości psychicznego rozwoju dzieci i młodzieży     21
  Dziecko w szpitalu     23
  Psychologiczna rola pielęgniarki w stosunku do hospitalizowanego dziecka     25
  Stosunek pielęgniarki do rodziców przebywających z dzieckiem w szpitalu     26
  
  3. Badanie dziecka – Maciej Kaczmarski, Urszula Chrzanowska     27
  
  Badanie podmiotowe (wywiad)     28
  Odrębności wywiadu pediatrycznego     29
  Zasady badania dziecka     29
  Badanie przedmiotowe (fizykalne) – techniki badania     29
  Oglądanie (obserwacja) dziecka     30
  Badanie dotykiem (palpacja)     37
  Opukiwanie     40
  Osłuchiwanie     42
  Pomiary antropometryczne     47
  
  4. Karmienie dzieci w poszczególnych okresach życia – Mieczysława Czerwionka-Szaflarska     49
  
  Żywienie dzieci – wiadomości podstawowe     49
  Karmienie naturalne     49
  Zalety     49
  Pierwsze karmienie     50
  Technika     51
  Dieta matki karmiącej     52
  Porównanie składu pokarmu kobiecego i mleka krowiego     53
  Model żywienia niemowląt karmionych naturalnie     55
  Przechowywanie pokarmu     57
  Przeciwwskazania do karmienia naturalnego     57
  Karmienie sztuczne     58
  Mleko modyfikowane dla dzieci urodzonych przedwcześnie oraz z niską urodzeniową masą ciała     59
  Mleko początkowe     59
  Mleko następne     61
  Żywienie dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa i w wieku przedszkolnym     62
  Żywienie dzieci w wieku szkolnym     63
  
  5. Neonatologia – Liliana Żak, Bogumiła Stoińska, Marta Szymankiewicz, Janusz Gadzinowski, Hanna Werc     64
  
  Podstawowe definicje i ocena stanu noworodka – Liliana Żak, Bogumiła Stoińska     64
  Postępowanie w sali porodowej     65
  Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka     66
  Stosowanie środków farmakologicznych     68
  Noworodek donoszony – Marta Szymankiewicz, Janusz Gadzinowski, Hanna Werc     69
  Adaptacja do życia pozamacicznego     69
  Urazy okołoporodowe     72
  Wybrane zespoły chorobowe     73
  Zabiegi pielęgnacyjne     75
  Noworodek przedwcześnie urodzony – Bogumiła Stoińska, Hanna Werc     76
  Wybrane problemy kliniczne wcześniaków     76
  Przetrwały przewód tętniczy     77
  Retinopatia wcześniaków     78
  Martwicze zapalenie jelit     79
  Krwawienia śródczaszkowe     81
  Leukomalacja okołokomorowa     82
  Zabiegi pielęgnacyjne     82
  Profilaktyka okresu noworodkowego     83
  Testy metaboliczne     84
  Przesiewowe badanie słuchu     85
  
  6. Choroby metaboliczne – Maria Giżewska, Bożena Mroczek, Mieczysław Walczak, Ewa Pronicka, Halina Michalak     86
  
  Fenyloketonuria – Maria Giżewska, Bożena Mroczek, Mieczysław Walczak     86
  Osoby chore na fenyloketonurię, urodzone przed wprowadzeniem badań przesiewowych     89
  Fenyloketonuria matczyna     90
  Wady metabolizmu – podstawy dla pielęgniarek – Ewa Pronicka,
  Halina Michalak     92
  Dziedziczenie wad metabolizmu     92
  Patogeneza wad metabolizmu     94
  Objawy wad metabolizmu     94
  Podstawowe badania biochemiczne     96
  Specjalistyczne testy metaboliczne     96
  Postępowanie w wadach metabolizmu     98
  Wady metabolizmu węglowodanów     100
  Glikogenozy wątrobowe     104
  Zaburzenia beta-oksydacji kwasów tłuszczowych     104
  Wady metabolizmu aminokwasów     105
  Hiperamonemie pierwotne     107
  Spichrzeniowe choroby lizosomalne     109
  
  7. Rehabilitacja i fizjoterapia układu oddechowego – Paulina Sobkowiak, Anna Bręborowicz, Aleksandra Szczawińska-Popłonyk, Anna Popiel     113
  
  Ogólne zasady rehabilitacji i fizjoterapii układu oddechowego – Paulina Sobkowiak, Anna Bręborowicz     113
  Fizjoterapia w ostrych chorobach układu oddechowego – Aleksandra
  Szczawińska-Popłonyk, Anna Bręborowicz     116
  Anatomia powierzchni płuc     116
  Elementy fizjoterapii układu oddechowego     116
  Wskazania do fizjoterapii układu oddechowego     119
  Przeciwwskazania do prowadzenia fizjoterapii     123
  Rehabilitacja oddechowa w przewlekłych chorobach układu oddechowego u dzieci – Anna Popiel     123
  Rehabilitacja oddechowa w mukowiscydozie     124
  Inne choroby     140
  
  8. Kardiologia dziecięca – Wanda Kawalec, Beata Szcześniak, Agnieszka Walecka     142
  
  Ocena parametrów życiowych     142
  Ocena tętna     142
  Ocena oddechu     143
  Ocena sinicy     144
  Mierzenie ciśnienia tętniczego krwi     144
  Badania diagnostyczne nieinwazyjne i inwazyjne     146
  Stany zagrożenia życia w kardiologii     150
  
  9. Gastroenterologia – Wojciech Cichy, Maria Kolasińska-Pieprzyk, Bartosz Korczowski     155
  
  Najczęstsze choroby przewodu pokarmowego u dzieci – Wojciech Cichy,
  Maria Kolasińska-Pieprzyk     155
  Wrodzona niedrożność przełyku     156
  Oparzenie przełyku     156
  Zaburzenia czynnościowe przełyku     157
  Choroba refluksowa przełyku     158
  Ciała obce w przełyku     159
  Żylaki przełyku     159
  Ostre zaburzenia żołądkowo-jelitowe     160
  Glutenozależna choroba trzewna (celiakia)     161
  Nieswoiste choroby zapalne jelit     161
  Choroba Leśniowskiego-Crohna     162
  Wrzodziejące zapalenie jelita grubego     162
  Choroba Hirschsprunga     163
  Wybrane standardy i procedury w pielęgniarstwie pediatrycznym na oddziale gastroenterologicznym – Wojciech Cichy, Maria Kolasińska-Pieprzyk     164
  Karmienie przez zgłębnik     164
  Badania endoskopowe     166
  Pielęgniarka w gabinecie endoskopowym – Bartosz Korczowski     168
  
  10. Choroby układu krwiotwórczego u dzieci – Dorota Mocarska, Bogusław Pawlaczyk, Anna Bittner-Kowalczyk     172
  
  Niedokrwistości     172
  Niedokrwistości spowodowane utratą krwi     173
  Niedokrwistości spowodowane zaburzeniami wytwarzania erytrocytów i hemoglobiny     174
  Niedokrwistości hemolityczne     178
  Skazy krwotoczne     178
  Skazy krwotoczne płytkowe     179
  Skazy krwotoczne osoczowe     179
  Skazy krwotoczne naczyniowe     181
  Referencyjne wartości hematologiczne u dzieci     181
  
  11. Onkologia dziecięca i transplantacja komórek krwiotwórczych u dzieci – Jacek Wachowiak    185
  
  Podstawy epidemiologii chorób nowotworowych u dzieci     185
  Objawy podmiotowe i przedmiotowe choroby nowotworowej     186
  Podmiotowe i przedmiotowe objawy ogólne nowotworów u dzieci     186
  Podmiotowe i przedmiotowe objawy zlokalizowane w obrębie skóry i tkanki podskórnej     187
  Podmiotowe i przedmiotowe objawy zlokalizowane w obrębie głowy i szyi     189
  Podmiotowe i przedmiotowe objawy zlokalizowane w obrębie klatki piersiowej     190
  Podmiotowe i przedmiotowe objawy zlokalizowane w obrębie jamy brzusznej    191
  Podmiotowe i przedmiotowe objawy zlokalizowane w obrębie narządów moczowo-płciowych     193
  Podmiotowe i przedmiotowe objawy zlokalizowane w obrębie kręgosłupa i kończyn     193
  Podstawy współczesnego leczenia onkologicznego u dzieci     194
  Transplantacja komórek krwiotwórczych w leczeniu chorób nowotworowych     195
  Powikłania leczenia przeciwnowotworowego u dzieci i profilaktyka zakażeń     197
  Powikłania infekcyjne     197
  Powikłania związane z toksycznością leczenia przeciwnowotworowego     199
  Transplantacja komórek krwiotwórczych u dzieci – powikłania i zapobieganie     201
  Rola pielęgniarki w leczeniu dzieci z chorobą nowotworową i dzieci poddanych transplantacji komórek krwiotwórczych     202
  
  12. Choroby układu moczowego – Jacek Zachwieja     205
  
  Budowa i funkcja układu moczowego     205
  Funkcje nerek     205
  Objawy chorób nerek     206
  Opieka pielęgniarska nad chorymi z zespołem nerczycowym     208
  Leczenie dietetyczne     211
  Opieka pielęgniarska w innych wybranych chorobach nerek     212
  Moczenie nocne i dzienne     212
  Zakażenie układu moczowego     213
  Opieka pielęgniarska nad dziećmi ze schyłkową niewydolnością nerek     215
  
  13. Endokrynologia – Andrzej Kędzia, Bogusław Pawlaczyk, Dorota Mocarska, Anna Basa, Andrzej Lewiński, Katarzyna Grzelik, Beata Stasiak     217
  
  Działania pielęgnacyjno-terapeutyczne u dziecka z niskorosłością – Andrzej Kędzia, Bogusław Pawlaczyk     217
  Przyczyny niskorosłości     217
  Działania pielęgnacyjno-terapeutyczne u dziecka z otyłością – Andrzej Kędzia, Dorota Mocarska     221
  Otyłość prosta     221
  Otyłość wtórna     222
  Pielęgnacja dziecka z cukrzycą typu 1 – Anna Basa, Dorota Mocarska, Bogusław Pawlaczyk     225
  Wstęp     225
  Insulinoterapia – Anna Basa, Bogusław Pawlaczyk     226
  Samokontrola – Anna Basa, Bogusław Pawlaczyk, Dorota Mocarska     230
  Zasady żywienia dietetycznego – Dorota Mocarska, Bogusław Pawlaczyk     235
  Późne powikłania cukrzycy – działania profilaktyczne – Dorota Mocarska, Bogusław Pawlaczyk     240
  Edukacja diabetologiczna – Dorota Mocarska, Bogusław Pawlaczyk     244
  Pielęgnowanie chorych z zaburzeniami czynności gruczołu tarczowego i gruczołów przytarczycznych – Andrzej Lewiński, Katarzyna Grzelik, Beata Stasiak     245
  Pierwotna nadczynność tarczycy     245
  Pierwotna niedoczynność tarczycy     251
  Pierwotna nadczynność przytarczyc     253
  Niedoczynność przytarczyc     257
  
  14. Układowe choroby tkanki łącznej – Elżbieta Pawlaczyk-Wróblewska, Barbara Glapa     260
  
  Zapalne układowe choroby tkanki łącznej     260
  Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów     261
  Młodzieńczy toczeń rumieniowaty układowy     264
  
  15. Choroby zakaźne – Jacek Wysocki     267
  
  Pielęgniarstwo w chorobach zakaźnych u dzieci     267
  Obserwacja dziecka     267
  Specyfika działań pielęgniarskich w wybranych chorobach zakaźnych     269
  Szczepienia ochronne     281
  Ogólne zasady wykonywania szczepień ochronnych     281
  Przeciwwskazania do szczepienia     281
  Program szczepień ochronnych     282
  Odstępy między szczepieniami     283
  Jednoczesne podawanie kilku szczepionek     283
  Szczepienie niemowląt przedwcześnie urodzonych     283
  Szczepienie dzieci chorujących na choroby o podłożu atopowym     283
  
  16. Neurologia – Sławomir Michalak, Danuta Lenart-Jankowska, Małgorzata Woźniak     285
  
  Opieka pielęgniarska nad chorymi z pourazowymi zespołami neurologicznymi    285
  Monitorowanie stanu neurologicznego chorego po urazie czaszkowo - mózgowym     286
  Zaburzenia metabolizmu i żywienie chorych po urazie czaszkowo-mózgowym    291
  Udział pielęgniarki w procesie rehabilitacji chorego po urazie czaszkowo - mózgowym     294
  Reakcje psychologiczne w odpowiedzi na uraz czaszkowo-mózgowy     294
  
  17. Pielęgniarstwo i rehabilitacja w ortopedii dziecięcej – Tadeusz Trzaska, Honorata Walczak     296
  
  Wprowadzenie – Tadeusz Trzaska     296
  Choroby narządu ruchu wieku dziecięcego – Tadeusz Trzaska     298
  Wady wrodzone     299
  Wady nabyte     304
  Znaczenie wywiadu – Tadeusz Trzaska, Honorata Walczak     306
  Wywiad dotyczący pacjenta     307
  Wywiad rodzinny     308
  Wywiad społeczny     309
  Pielęgnacja dzieci na oddziale ortopedycznym – Honorata Walczak, Tadeusz Trzaska     309
  Pielęgnacja w leczeniu zachowawczym (nieoperacyjnym)     310
  Pielęgnacja w leczeniu operacyjnym     314
  Przygotowanie dziecka do opuszczenia szpitala     316
  Leczenie usprawniające – Tadeusz Trzaska     317
  Kinezyterapia     317
  Fizjoterapia     317
  Terapia zajęciowa     320
  Zaopatrzenie ortopedyczne     320
  
  18. Podstawy stomatologii dziecięcej – Grażyna Śmiech-Słomkowska     323
  
  Rola narządu żucia w pobieraniu pokarmów, udział w kształtowaniu mowy oraz jego znaczenie estetyczne     323
  Praca z pacjentem     324
  Specyfika współpracy z pacjentem w gabinecie stomatologicznym – standardy działania     324
  Sposoby promocji zdrowia jamy ustnej     325
  Higiena jamy ustnej, zasady jej oczyszczania u osób leczonych ortodontycznie i stosujących uzupełnienia protetyczne     325
  Znaczenie diety dla zdrowia jamy ustnej     328
  Podstawowe informacje o schorzeniach jamy ustnej i o zapobieganiu tym schorzeniom     328
  Morfologiczno-czynnościowe cechy narządu żucia w poszczególnych okresach życia     328
  Choroby zębów     331
  Urazy twardych tkanek zęba w okresie rozwojowym. Zasady postępowania leczniczego     336
  Choroby błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia. Zasady postępowania leczniczego     336
  Najczęstsze zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej     338
  Zasady postępowania protetycznego i elementy implantoprotetyki     339
  Wady narządu żucia – zapobieganie i leczenie     340
  Laseroterapia w gabinecie stomatologicznym     342
  Znieczulenie miejscowe i ogólne w gabinecie stomatologicznym     343
  Ochrona przed promieniowaniem rentgenowskim w gabinecie stomatologicznym    345
  
  Zalecane piśmiennictwo     346
  Skorowidz     349
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia