Pielęgniarstwo pediatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych

Pielęgniarstwo pediatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

44,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W publikacji omówiono zagadnienia związane z podstawami pielęgniarstwa pediatrycznego, kompleksowe działanie pielęgniarskie i edukacyjne w przypadku różnych chorób, fizjoterapii i rehabilitacji. Uwzględniono również zagadnienia z zakresu psychologii dziecka i relacji interpersonalnych pielęgniarka - dziecko - rodzice w aspekcie obowiązującego modelu kompleksowej opieki nad chorym dzieckiem z czynnym całodobowym udziałem rodziców dziecka. Autorzy mają wieloletnie doświadczenie pielęgniarsko-pediatryczne.


Liczba stron356
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3305-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Rola pielęgniarki w społeczeństwie – Izabela Lipiec, Bogusław Pawlaczyk    15
  2. Pielęgniarka a chore dziecko – Irena Obuchowska    21
  Właściwości psychicznego rozwoju dzieci i młodzieży    21
  Dziecko w szpitalu    23
  Psychologiczna rola pielęgniarki w stosunku do hospitalizowanego dziecka    25
  Stosunek pielęgniarki do rodziców przebywających z dzieckiem w szpitalu    26
  3. Badanie dziecka – Maciej Kaczmarski, Urszula Chrzanowska    27
  Badanie podmiotowe (wywiad)    28
  Odrębności wywiadu pediatrycznego    29
  Zasady badania dziecka    29
  Badanie przedmiotowe (fizykalne) – techniki badania    29
  Oglądanie (obserwacja) dziecka    30
  Badanie dotykiem (palpacja)    37
  Opukiwanie    40
  Osłuchiwanie    42
  Pomiary antropometryczne    47
  4. Karmienie dzieci w poszczególnych okresach życia – Mieczysława Czerwionka-Szaflarska    49
  Żywienie dzieci – wiadomości podstawowe    49
  Karmienie naturalne    49
  Zalety    49
  Pierwsze karmienie    50
  Technika    51
  Dieta matki karmiącej    52
  Porównanie składu pokarmu kobiecego i mleka krowiego    53
  Model żywienia niemowląt karmionych naturalnie    55
  Przechowywanie pokarmu    57
  Przeciwwskazania do karmienia naturalnego    57
  Karmienie sztuczne    58
  Mleko modyfikowane dla dzieci urodzonych przedwcześnie oraz z niską urodzeniową masą ciała    59
  Mleko początkowe    59
  Mleko następne    61
  Żywienie dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa i w wieku przedszkolnym    62
  Żywienie dzieci w wieku szkolnym    63
  5. Neonatologia – Liliana Żak, Bogumiła Stoińska, Marta Szymankiewicz, Janusz Gadzinowski, Hanna Werc    64
  Podstawowe definicje i ocena stanu noworodka – Liliana Żak, Bogumiła Stoińska    64
  Postępowanie w sali porodowej    65
  Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka    66
  Stosowanie środków farmakologicznych    68
  Noworodek donoszony – Marta Szymankiewicz, Janusz Gadzinowski, Hanna Werc    69
  Adaptacja do życia pozamacicznego    69
  Urazy okołoporodowe    72
  Wybrane zespoły chorobowe    73
  Zabiegi pielęgnacyjne    75
  Noworodek przedwcześnie urodzony – Bogumiła Stoińska, Hanna Werc    76
  Wybrane problemy kliniczne wcześniaków    76
  Przetrwały przewód tętniczy    77
  Retinopatia wcześniaków    78
  Martwicze zapalenie jelit    79
  Krwawienia śródczaszkowe    81
  Leukomalacja okołokomorowa    82
  Zabiegi pielęgnacyjne    82
  Profilaktyka okresu noworodkowego    83
  Testy metaboliczne    84
  Przesiewowe badanie słuchu    85
  6. Choroby metaboliczne – Maria Giżewska, Bożena Mroczek, Mieczysław Walczak, Ewa Pronicka, Halina Michalak    86
  Fenyloketonuria – Maria Giżewska, Bożena Mroczek, Mieczysław Walczak    86
  Osoby chore na fenyloketonurię, urodzone przed wprowadzeniem badań przesiewowych    89
  Fenyloketonuria matczyna    90
  Halina Michalak    92
  Dziedziczenie wad metabolizmu    92
  Patogeneza wad metabolizmu    94
  Objawy wad metabolizmu    94
  Podstawowe badania biochemiczne    96
  Specjalistyczne testy metaboliczne    96
  Postępowanie w wadach metabolizmu    98
  Wady metabolizmu węglowodanów    100
  Glikogenozy wątrobowe    104
  Zaburzenia beta-oksydacji kwasów tłuszczowych    104
  Wady metabolizmu aminokwasów    105
  Hiperamonemie pierwotne    107
  Spichrzeniowe choroby lizosomalne    109
  7. Rehabilitacja i fizjoterapia układu oddechowego – Paulina Sobkowiak, Anna Bręborowicz, Aleksandra Szczawińska-Popłonyk, Anna Popiel    113
  Ogólne zasady rehabilitacji i fizjoterapii układu oddechowego – Paulina Sobkowiak, Anna Bręborowicz    113
  Szczawińska-Popłonyk, Anna Bręborowicz    116
  Anatomia powierzchni płuc    116
  Elementy fizjoterapii układu oddechowego    116
  Wskazania do fizjoterapii układu oddechowego    119
  Przeciwwskazania do prowadzenia fizjoterapii    123
  Rehabilitacja oddechowa w przewlekłych chorobach układu oddechowego u dzieci – Anna Popiel    123
  Rehabilitacja oddechowa w mukowiscydozie    124
  Inne choroby    140
  8. Kardiologia dziecięca – Wanda Kawalec, Beata Szcześniak, Agnieszka Walecka    142
  Ocena parametrów życiowych    142
  Ocena tętna    142
  Ocena oddechu    143
  Ocena sinicy    144
  Mierzenie ciśnienia tętniczego krwi    144
  Badania diagnostyczne nieinwazyjne i inwazyjne    146
  Stany zagrożenia życia w kardiologii    150
  9. Gastroenterologia – Wojciech Cichy, Maria Kolasińska-Pieprzyk, Bartosz Korczowski    155
  Maria Kolasińska-Pieprzyk    155
  Wrodzona niedrożność przełyku    156
  Oparzenie przełyku    156
  Zaburzenia czynnościowe przełyku    157
  Choroba refluksowa przełyku    158
  Ciała obce w przełyku    159
  Żylaki przełyku    159
  Ostre zaburzenia żołądkowo-jelitowe    160
  Glutenozależna choroba trzewna (celiakia)    161
  Nieswoiste choroby zapalne jelit    161
  Choroba Leśniowskiego-Crohna    162
  Wrzodziejące zapalenie jelita grubego    162
  Choroba Hirschsprunga    163
  Wybrane standardy i procedury w pielęgniarstwie pediatrycznym na oddziale gastroenterologicznym – Wojciech Cichy, Maria Kolasińska-Pieprzyk    164
  Karmienie przez zgłębnik    164
  Badania endoskopowe    166
  Pielęgniarka w gabinecie endoskopowym – Bartosz Korczowski    168
  10. Choroby układu krwiotwórczego u dzieci – Dorota Mocarska, Bogusław Pawlaczyk, Anna Bittner-Kowalczyk    172
  Niedokrwistości    172
  Niedokrwistości spowodowane utratą krwi    173
  Niedokrwistości spowodowane zaburzeniami wytwarzania erytrocytów i hemoglobiny    174
  Niedokrwistości hemolityczne    178
  Skazy krwotoczne    178
  Skazy krwotoczne płytkowe    179
  Skazy krwotoczne osoczowe    179
  Skazy krwotoczne naczyniowe    181
  Referencyjne wartości hematologiczne u dzieci    181
  11. Onkologia dziecięca i transplantacja komórek krwiotwórczych u dzieci – Jacek Wachowiak    185
  Podstawy epidemiologii chorób nowotworowych u dzieci    185
  Objawy podmiotowe i przedmiotowe choroby nowotworowej    186
  Podmiotowe i przedmiotowe objawy ogólne nowotworów u dzieci    186
  Podmiotowe i przedmiotowe objawy zlokalizowane w obrębie skóry i tkanki podskórnej    187
  Podmiotowe i przedmiotowe objawy zlokalizowane w obrębie głowy i szyi    189
  Podmiotowe i przedmiotowe objawy zlokalizowane w obrębie klatki piersiowej    190
  Podmiotowe i przedmiotowe objawy zlokalizowane w obrębie jamy brzusznej    191
  Podmiotowe i przedmiotowe objawy zlokalizowane w obrębie narządów moczowo-płciowych    193
  Podmiotowe i przedmiotowe objawy zlokalizowane w obrębie kręgosłupa i kończyn    193
  Podstawy współczesnego leczenia onkologicznego u dzieci    194
  Transplantacja komórek krwiotwórczych w leczeniu chorób nowotworowych    195
  Powikłania leczenia przeciwnowotworowego u dzieci i profilaktyka zakażeń    197
  Powikłania infekcyjne    197
  Powikłania związane z toksycznością leczenia przeciwnowotworowego    199
  Transplantacja komórek krwiotwórczych u dzieci – powikłania i zapobieganie    201
  Rola pielęgniarki w leczeniu dzieci z chorobą nowotworową i dzieci poddanych transplantacji komórek krwiotwórczych    202
  12. Choroby układu moczowego – Jacek Zachwieja    205
  Budowa i funkcja układu moczowego    205
  Funkcje nerek    205
  Objawy chorób nerek    206
  Opieka pielęgniarska nad chorymi z zespołem nerczycowym    208
  Leczenie dietetyczne    211
  Opieka pielęgniarska w innych wybranych chorobach nerek    212
  Moczenie nocne i dzienne    212
  Zakażenie układu moczowego    213
  Opieka pielęgniarska nad dziećmi ze schyłkową niewydolnością nerek    215
  13. Endokrynologia – Andrzej Kędzia, Bogusław Pawlaczyk, Dorota Mocarska, Anna Basa, Andrzej Lewiński, Katarzyna Grzelik, Beata Stasiak    217
  Działania pielęgnacyjno-terapeutyczne u dziecka z niskorosłością – Andrzej Kędzia, Bogusław Pawlaczyk    217
  Przyczyny niskorosłości    217
  Działania pielęgnacyjno-terapeutyczne u dziecka z otyłością – Andrzej Kędzia, Dorota Mocarska    221
  Otyłość prosta    221
  Otyłość wtórna    222
  Pielęgnacja dziecka z cukrzycą typu 1 – Anna Basa, Dorota Mocarska, Bogusław Pawlaczyk    225
  Wstęp    225
  Insulinoterapia – Anna Basa, Bogusław Pawlaczyk    226
  Samokontrola – Anna Basa, Bogusław Pawlaczyk, Dorota Mocarska    230
  Zasady żywienia dietetycznego – Dorota Mocarska, Bogusław Pawlaczyk    235
  Późne powikłania cukrzycy – działania profilaktyczne – Dorota Mocarska, Bogusław Pawlaczyk    240
  Edukacja diabetologiczna – Dorota Mocarska, Bogusław Pawlaczyk    244
  Pielęgnowanie chorych z zaburzeniami czynności gruczołu tarczowego i gruczołów przytarczycznych – Andrzej Lewiński, Katarzyna Grzelik, Beata Stasiak    245
  Pierwotna nadczynność tarczycy    245
  Pierwotna niedoczynność tarczycy    251
  Pierwotna nadczynność przytarczyc    253
  Niedoczynność przytarczyc    257
  14. Układowe choroby tkanki łącznej – Elżbieta Pawlaczyk-Wróblewska, Barbara Glapa    260
  Zapalne układowe choroby tkanki łącznej    260
  Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów    261
  Młodzieńczy toczeń rumieniowaty układowy    264
  15. Choroby zakaźne – Jacek Wysocki    267
  Pielęgniarstwo w chorobach zakaźnych u dzieci    267
  Obserwacja dziecka    267
  Specyfika działań pielęgniarskich w wybranych chorobach zakaźnych    269
  Szczepienia ochronne    281
  Ogólne zasady wykonywania szczepień ochronnych    281
  Przeciwwskazania do szczepienia    281
  Program szczepień ochronnych    282
  Odstępy między szczepieniami    283
  Jednoczesne podawanie kilku szczepionek    283
  Szczepienie niemowląt przedwcześnie urodzonych    283
  Szczepienie dzieci chorujących na choroby o podłożu atopowym    283
  16. Neurologia – Sławomir Michalak, Danuta Lenart-Jankowska, Małgorzata Woźniak    285
  Opieka pielęgniarska nad chorymi z pourazowymi zespołami neurologicznymi    285
  Monitorowanie stanu neurologicznego chorego po urazie czaszkowo - mózgowym    286
  Zaburzenia metabolizmu i żywienie chorych po urazie czaszkowo-mózgowym    291
  Udział pielęgniarki w procesie rehabilitacji chorego po urazie czaszkowo - mózgowym    294
  Reakcje psychologiczne w odpowiedzi na uraz czaszkowo-mózgowy    294
  17. Pielęgniarstwo i rehabilitacja w ortopedii dziecięcej – Tadeusz Trzaska, Honorata Walczak    296
  Wprowadzenie – Tadeusz Trzaska    296
  Choroby narządu ruchu wieku dziecięcego – Tadeusz Trzaska    298
  Wady wrodzone    299
  Wady nabyte    304
  Znaczenie wywiadu – Tadeusz Trzaska, Honorata Walczak    306
  Wywiad dotyczący pacjenta    307
  Wywiad rodzinny    308
  Wywiad społeczny    309
  Pielęgnacja dzieci na oddziale ortopedycznym – Honorata Walczak, Tadeusz Trzaska    309
  Pielęgnacja w leczeniu zachowawczym (nieoperacyjnym)    310
  Pielęgnacja w leczeniu operacyjnym    314
  Przygotowanie dziecka do opuszczenia szpitala    316
  Leczenie usprawniające – Tadeusz Trzaska    317
  Kinezyterapia    317
  Fizjoterapia    317
  Terapia zajęciowa    320
  Zaopatrzenie ortopedyczne    320
  18. Podstawy stomatologii dziecięcej – Grażyna Śmiech-Słomkowska    323
  Rola narządu żucia w pobieraniu pokarmów, udział w kształtowaniu mowy oraz jego znaczenie estetyczne    323
  Praca z pacjentem    324
  Specyfika współpracy z pacjentem w gabinecie stomatologicznym – standardy działania    324
  Sposoby promocji zdrowia jamy ustnej    325
  Higiena jamy ustnej, zasady jej oczyszczania u osób leczonych ortodontycznie i stosujących uzupełnienia protetyczne    325
  Znaczenie diety dla zdrowia jamy ustnej    328
  Podstawowe informacje o schorzeniach jamy ustnej i o zapobieganiu tym schorzeniom    328
  Morfologiczno-czynnościowe cechy narządu żucia w poszczególnych okresach życia    328
  Choroby zębów    331
  Urazy twardych tkanek zęba w okresie rozwojowym. Zasady postępowania leczniczego    336
  Choroby błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia. Zasady postępowania leczniczego    336
  Najczęstsze zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej    338
  Zasady postępowania protetycznego i elementy implantoprotetyki    339
  Wady narządu żucia – zapobieganie i leczenie    340
  Laseroterapia w gabinecie stomatologicznym    342
  Znieczulenie miejscowe i ogólne w gabinecie stomatologicznym    343
  Ochrona przed promieniowaniem rentgenowskim w gabinecie stomatologicznym    345
  Zalecane piśmiennictwo    346
  Skorowidz    349
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia