X

  Wstęp 4
  
  I 6
  
  1. Mapa i jej elementy 6
  2. Rzeźba terenu na mapach. Praca z mapą 7
  3. Współrzędne geograficzne 8
  4. Kształt, ruchy Ziemi i ich konsekwencje 9
  
  II 10
  
  5. Atmosfera. Pogoda i klimat 10
  6. Ciśnienie atmosferyczne. Wiatry na kuli ziemskiej 11
  7. Opady i osady atmosferyczne 12
  8. Strefowość klimatyczna 13
  9. Zróżnicowanie roślinności i gleb na świecie 14
  
  III 15
  
  10. Litosfera. Zjawiska wulkaniczne i tektoniczne 15
  11. Wietrzenie i ruchy masowe. Działalność wiatru 16
  12. Oceany i morza. Rzeźbotwórcza działalność mórz 17
  13. Wody powierzchniowe. Rzeźbotwórcza działalność rzek 18
  14. Lodowce i lądolody 19
  
  IV 20
  
  15. Położenie Polski i jej budowa geologiczna 20
  16. Klimat Polski 21
  17. Wody i gleby Polski 22
  
  V 23
  
  18. Ludność Polski 23
  19. Struktura zatrudnienia i zjawisko bezrobocia w Polsce 24
  20. Sieć osadnicza Polski 25
  
  VI 26
  
  21. Rolnictwo, przemysł i usługi w Polsce 26
  22. Walory turystyczne Polski 27
  23. Regiony geograficzne Polski 28
  
  VII 29
  
  24. Sąsiedzi Polski 29
  25. Europa: przyroda, człowiek, gospodarka 30
  26. Wybrane regiony Europy 31
  
  VIII 32
  
  27. Regiony świata: Azja 32
  28. Regiony świata: Afryka 33
  29. Regiony świata: Ameryka Północna i Ameryka Południowa 34
  30. Regiony świata: Australia z Oceanią, Antarktyka i Arktyka 35
  
  Listy kontrolne 37
  Odpowiedzi do zadań 55
  Zestawy egzaminacyjne 57
  Klucze do zestawów egzaminacyjnych 63
  Zasady punktowania zadań egzaminacyjnych 64
  Arkusze egzaminacyjne 65
  Klucze do arkuszy egzaminacyjnych 76
PeWNiak gimnazjalny - geografia

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron

76

Kategoria

Geografia

ISBN-13

978-83-262-2213-9

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe

Geografia, Atmosfera, Mapa, Litosfera, Klimat

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

2.7 / 5 (10 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Książka opracowana z myślą o uczniach przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego z geografii. Ma postać zbioru zadań, który pozwala sprawdzić, w jakim stopniu uczeń potrafi:
- korzystać z różnych źródeł informacji geograficznej (map, danych statystycznych, rysunków, tabel, tekstów itp.
- identyfikować związki i zależności oraz wyjaśniać zjawiska i procesy,
- stosować wiedzę i umiejętności w praktyce.
Materiał opracowano w oparciu o wymagania określone dla tego przedmiotu w obowiązującej podstawie programowej kształcenia ogólnego.


Czytelnik znajdzie tu:


- typy zadań występujące na egzaminie gimnazjalnym
- sposób punktowania zadań obowiązujący na egzaminie gimnazjalnym
- przykładowe zestawy i arkusze egzaminacyjne
- listy kontrolne pozwalające uczniowi samodzielnie monitorować stopień opanowania treści i umiejętności wymaganych na egzaminie.


Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 10 )
2
1
2
2
3
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!