Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych

-30%

Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych

4 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

42,35  60,50

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

42,3560,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

„W polskim środowisku ekonomicznym praca dra Fiszedera należy wciąż do pionierskich monograficznych książek naukowych poświęconych wykorzystaniu zaawansowanych metod ekonometrii finansowej w badaniach empirycznych. Jej specyfika i nowość jest przy tym bardzo wyraźna; jest nią (po stronie metodycznej) zastosowanie wielu konkurencyjnych modeli wielowymiarowych (MGARCH) oraz (po stronie przedmiotowej) badanie na danych z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wielu koncepcji z zakresu finansów, takich jak analiza portfelowa, modele rynku kapitałowego, efekt zarażania, wartość zagrożona [...]. Szczególnie należy podkreślić głębokie powiązanie nowości z obu sfer - metodycznej i przedmiotowej, zwłaszcza nowatorskie zastosowania modeli MGARCH w weryfikacji (dla warszawskiej giełdy) teoretycznych koncepcji finansowych".
(fragm. recenzji wydawniczej prof. zw. drą hab. Jacka Osiewalskiego)


„Oryginalny wkład autora obejmuje między innymi:
— uporządkowanie tematyki dotyczącej różnych specyfikacji modeli klasy GARCH dostępnych w literaturze, a także sformułowanie uwag na temat możliwości i ograniczeń w zakresie wnioskowania na ich podstawie;
— uporządkowanie zagadnień dotyczących prognozowania zmienności;
— zastosowanie omawianej metodologii w praktyce, zarówno dla celów poznawczych (ekonometria), jak i praktycznych (finanse). Dotyczy to w szczególności wielorównaniowych modeli GARCH w odniesieniu do analizy portfelowej oraz weryfikacji modeli równowagi rynków takich, jak CAPM czy APT;
— szczegółowe rozwiązania dotyczące budowy strategii zabezpieczających. Wyraźnie widoczny jest tutaj rzetelny warsztat naukowy i doskonała znajomość literatury przedmiotu".
(fragm. recenzji wydawniczej dr hab. Magdaleny Osińskiej, prof. UMK)


Liczba stron446
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN-13978-83-231-2337-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp /   11
  Rozdział I. Jednorównaniowe modele GARCH jako narzędzie analizy zmienności procesów finansowych /   21
  1.1. Stopy zwrotu i ich własności /   22
  1 .2. Specyfikacje jednorównaniowych modeli GARCH stosowane do opisu finansowych szeregów czasowych /   24
  1.3. Estymacja parametrów i testy diagnostyczne /   32
  1.3.1. Estymacja parametrów za pomocą MNW /   32
  1.3.2. Testy diagnostyczne i wybór modelu /   40
  1.4. Miejsce i rola modeli GARCH w naukach ekonomicznych /   45
  1.5. Modelowanie procesów finansowych z długą pamięcią -zastosowanie modeli ARFTMA-FIGARCH /   49
  1.6. Efekty kalendarzowe /   57
  1.6.1. Modele GARCH opisujące wahania okresowe /   59
  1.6.2. Analiza efektu dnia tygodnia oraz wahań sezonowych dla GPW w Warszawie /   61
  Rozdział II. Wielorównaniowe modele GARCH w analizie zależności między procesami finansowymi /   66
  2.1. Postacie wielorównaniowych modeli GARCH stosowane do opisu wielowymiarowych finansowych szeregów czasowych /   68
  2.1.1. Model VECH /   69
  2.1.2. Model BEKK /   72
  2.1.3. M odel stałych warunkowych współczynników korelacji /   74
  2.1.4. Modele DCC /   75
  2.1.5. Modele czynnikowe /   79
  2.1.6. Model GARCH-M /   83
  2.1.7. Grube ogony warunkowego rozkładu wielowymiarowego /   84
  2.1.8. Inne postacie modeli GARCH /   85
  2.2. Uwagi o wielorównaniowych parametryzacjach modeli GARCH /   88
  2.3. Estymacja parametrów za pomocą MNW /   93
  2.4. Testy diagnostyczne /   103
  2.4. l. Wielowymiarowe testy na występowanie efektu ARCH /   106
  2.4.2. Testy stałości współczynników korelacji w wielorównaniowym modelu GARCH /   107
  2.4.3. Testy przyczynowości dla wariancji /   113
  2.5. Zależności między rynkami akcji na świecie /   116
  2.5. l. Analiza powiązań między indeksem WIG a wybranymi indeksami rynków akcji na świecie /   119
  2.6. Efekt zarażania /   128
  2.6.1. Stałość współczynników korelacji /   130
  2.6.2. Analiza efektu zarażania dla indeksu WIG /   134
  Rozdział III. Prognozowanie procesów finansowych /   138
  3.1. Prognozowanie poziomu procesu /   141
  3.2. Prognozowanie zmienności /   143
  3.2.1. Pomiar zmienności /   144
  3.2.2. Modele zmienności i metody prognozowania zmienności /   152
  3.2.3. Metody oceny trafności prognoz zmienności /   165
  3.2.4. Trafność metod prognozowania zmienności na podstawie modeli GARCH w świetle badań empirycznych /   172
  3.2.5. Prognozowanie zmienności stóp zwrotu dla GPW w Warszawie /   175
  3.3. Prognozowanie macierzy kowariancji stóp zwrotu /   210
  Rozdział IV. Analiza ryzyka rynkowego - wybrane zagadnienia /   219
  4.1. Wprowadzenie /   222
  4.2. Prognozowanie wartości zagrożonej /   226
  4.2. l. Podstawowe metody prognozowania VaR oraz oceny ich trafności /   227
  4.2.2. Estymacja VaR z zastosowaniem modeli GARCH /   234
  4.2.3. Prognozowanie VaR dla portfela akcji notowanych na GPW w Warszawie /   241
  4.3. Estymacja współczynników beta na podstawie dwurównaniowego modelu GARCH /   251
  4.3.1. Zastosowanie modelu VAR-GARCH /   253
  4.3.2. Uproszczenie budowy portfela /   255
  4.4. Oczekiwana stopa zwrotu a ryzyko /   259
  4.4. l. Zależność między oczekiwaną stopą zwrotu a warunkową wariancją /   260
  4.4.2. Analiza zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a ryzykiem dla wybranych spółek i indeksów notowanych na GPW w Warszawie /   266
  Rozdział V. Teoria portfela i modele rynku kapitałowego /   278
  5.1. Model Markowitza dla portfela akcji /   282
  5.1.1. Dynamiczny proces budowy portfela z zastosowaniem modeli GARCH /   283
  5.1.2. Ocena efektywności konstrukcji portfeli dla trzech spółek /   285
  5.1.3. Ocena efektywności konstrukcji portfeli dla dwudziestu spółek /   295
  5.2. Model CAMP /   303
  5.2.1. Testy modelu CAMP z zastosowaniem wielorównaniowych modeli GARCH /   304
  5.2.2. Weryfikacja modeli rCAMP dla GWP w Warszawie /   312
  5.3. Model APT /   325
  5.3.1. Specyfikacja modelu APT z czynnikowym modelem GARCH /   326
  5.3.2. Weryfikacja modelu APT dla GPW w Warszawie /   336
  Rozdział VI. Instrumenty pochodne - wycena opcji i hedging kontraktami futures /   349
  6.1. Wycena opcji wystawionych na akcje i indeksy akcji /   353
  6.1.1. Wycena opcji na podstawie modelu Blacka i Scholesa i jej obciążenia /   353
  6.1.2. Wycena opcji dla procesów GARCH /   357
  6.1.3. Wycena opcji wystawionych na indeks WIG20 /   363
  6.2 Dynamiczne zabezpieczanie portfela przed ryzykiem za pomocą kontraktów terminowych /   376
  6.2.1. Metody estymacji współczynnika zabezpieczenia....   378
  6.2.2. Ocena efektywności zabezpieczenia dla wybranych portfeli /   381
  6.2.3. Analiza własności badanych szeregów a skuteczność zabezpieczania /   393
  6.2.4. Zastosowanie danych intraday do oceny efektywności zabezpieczania /   398
  Zakończenie /   402
  Literatura /   408
  Summary/   443
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia