Magnetyzm i nadprzewodnictwo

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

19,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Kompendium wiedzy o magnetyzmie i nadprzewodnictwie!


W ostatnich latach gwałtownie wzrasta zainteresowanie materiałami magnetycznymi i fizyką magnetyzmu, m.in. za sprawą burzliwego rozwoju spintroniki, wykorzystaniem nanocząsteczek magnetycznych w medycynie i odkryciem zjawiska gigantycznego magnetooporu, które już znalazło zastosowanie w nowej generacji głowic odczytujących informację zapisaną magnetycznie.
Utrzymuje się też ogromne zainteresowanie nadprzewodnikami, głównie z powodu odkrycia dużej liczby nadprzewodników, w których zjawisko to zachodzi w temperaturze zbliżonej do temperatury ciekłego azotu a często nawet znacznie od niej wyższej.


Autorzy w nowatorski i jednolity sposób, językiem zrozumiałym dla współczesnego czytelnika, opisują:


- pojęcie momentu magnetycznego,
- oddziaływania prowadzące do wystąpienia uporządkowania magnetycznego (oddziaływanie wymiany),
- zjawisko nadprzewodnictwa,
- właściwości magnetyczne różnych materiałów, w tym materiałów „nowych”, które w ostatnich latach wzbudzają duże zainteresowanie, jak np. superparamagnetyków, materiałów z frustracją, szkieł spinowych, materiałów o obniżonej wymiarowości i wykazujących kolosalny magnetoopór manganitów,
- właściwości substancji w stanie nadprzewodzącym,
- magnetyczne i nadprzewodzące przemiany fazowe.


Książka jest przeznaczona dla studentów fizyki, fizyki technicznej, elektroniki, inżynierii materiałowej oraz doktorantów, pracowników naukowych i wykładowców pragnących poszerzyć swoją wiedzę w tej dziedzinie.


Autorzy – pracujący w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk – od kilkudziesięciu lat prowadzą badania w dziedzinie magnetyzmu i nadprzewodnictwa. Zajmują się fizyką przejść fazowych w materiałach magnetycznych i nadprzewodzących, a także badaniami właściwości magnetycznych, cieplnych i nadprzewodzących oraz badaniami struktury domenowej magnetyków. Wielokrotnie prowadzili wykłady z magnetyzmu i nadprzewodnictwa przeznaczone dla doktorantów Instytutu Fizyki PAN oraz studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obecne zainteresowania naukowe autorów związane są z poznaniem właściwości materiałów o silnie skorelowanych elektronach - wśród których znajdują się związki uważane za perspektywiczne do zastosowania w magnetycznych lodówkach nowej generacji oraz jako katody baterii litowo-jonowych i ogniw paliwowych, oraz nadprzewodniki na bazie żelaza.


Liczba stron298
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17176-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od autorów IX
  
  MAGNETYZM    1
  
  1. Mikroskopowe źródła momentów magnetycznych    1
  1.1. Równania Maxwella i podstawowe pojęcia rachunku wektorowego    3
  1.2. Pojęcie momentu magnetycznego    6
  1.3. Operatory momentu pędu    8
  1.4. Atomowe momenty magnetyczne    10
  1.4.1. Orbitalne momenty magnetyczne elektronów    10
  1.4.2. Spinowe momenty magnetyczne elektronów    11
  1.4.3. Jądrowe momenty magnetyczne    13
  1.5. Pierwiastki "magnetyczne" w układzie okresowym    14
  1.6. Sprzężenie spin-orbita (s-o)    17
  1.7. Wkład korelacyjno-wymienny    19
  1.8. Sumowanie dwóch operatorów momentu pędu    19
  1.9. Wypadkowy spin dwóch elektronów - stan singletowy i trypletowy    21
  1.10. Parametry stanu podstawowego atomu/jonu - reguły Hunda    22
  1.11. Wypadkowy moment magnetyczny atomu/jonu    24
  1.12. Oddziaływania nadsubtelne (HF - hyperfine)    26
  2. Wpływ pola magnetycznego na momenty magnetyczne    27
  2.1. Klasyczny moment magnetyczny (pętla z prądem) w polu magnetycznym    27
  2.2. Moment magnetyczny w polu magnetycznym - obraz kwantowy    32
  2.3. Podatność magnetyczna    34
  3. Opis termodynamiczny układu wielu momentów magnetycznych    36
  3.1. Potencjały termodynamiczne    36
  3.2. Niejednoznaczności terminologii dotyczącej potencjałów termodynamicznych stosowanych w magnetyzmie i nadprzewodnictwie    39
  3.3. Termodynamiczny schemat obliczania parametrów makroskopowych układów    42
  4. Układy zlokalizowanych, nieoddziatujących ze sobą momentów magnetycznych    44
  4.1. Diamagnetyzm    44
  4.2. Paramagnetyzm    48
  4.2.1. Podatność Curie    53
  4.2.2. Podatność van Vlecka    55
  4.2.3. Najistotniejsze właściwości paramagnetyków (podsumowanie)    56
  4.3. Wpływ niemagnetycznego otoczenia na właściwości magnetyczne jonu/atomu    56
  4.3.1. Formalizm pola krystalicznego (CEF - crystalline electric field)    56
  4.3.2. Dwa ogólne twierdzenia dotyczące stanów jonów w polu krystalicznym    70
  4.3.3. Zjawisko Jahna-Tellera    71
  5. Oddziaływania pomiędzy momentami magnetycznymi    75
  5.1. Elektrostatyczne oddziaływania wymiany    75
  5.1.1. Wymiana bezpośrednia    77
  5.1.2. Wymiana pośrednia    80
  5.2. Układy uporządkowane magnetycznie     87
  5.2.1. Modelowe hamiltoniany    87
  5.2.2. Przybliżenie pola molekularnego    88
  5.2.3. Ferromagnetyzm    89
  5.2.4. Antyferromagnetyzm    93
  5.2.5. Ferromagnetyzm    99
  5.2.6. Struktury helikoidalne (spiralne, śrubowe)    101
  5.3. Magnetyczne oddziaływania dipolowe    102
  5.3.1. Energia magnetostatyczna magnetyka    102
  5.3.2. Pole odmagnesowania    104
  5.3.3. Wpływ oddziaływań dipol-dipol na podatność próbki    107
  5.4. Podstawowe układy jednostek stosowane w magnetyzmie    110
  5.5. Struktura domenowa i procesy magnesowania    114
  5.5.1. Przyczyny powstawania struktury domenowej    114
  5.5.2. Energia swobodna próbki w przybliżeniu ośrodka ciągłego    114
  5.5.3. Analiza struktury domenowej    119
  5.5.4. Granica jednodomenowości    125
  5.5.5. Procesy magnesowania - pętla histerezy    126
  6. Złożone układy magnetyczne - przykłady    131
  6.1. Superparamagnetyki    131
  6.2. Szkła spinowe    136
  7. Magnetyzm pasmowy    140
  7.1. Paramagnetyzm Pauliego    141
  7.2. Diamagnetyzm Landaua (orbitalna odpowiedź gazu prawie swobodnych elektronów na obecność pola magnetycznego)    144
  7.3. Ferromagnetyki wędrowne - model Stonera    147
  8. Materiały o silnie skorelowanych elektronach. Magnetyzm przejściowy wędrowno-zlokalizowany    151
  8.1. Uzupełnienie - zarys formalizmu drugiej kwantyzacji    151
  8.2. Model Hubbarda    153
  8.3. Efekt Kondo    156
  8.4. Związki ciężkofermionowe (heavy-fermion systems)    157
  9. Wzbudzenia magnetyczne    159
  9.1. Fale spinowe (magnony) w ferromagnetyku    159
  9.2. Fale spinowe (magnony) w antyferromagnetyku    165
  9.3. Wzbudzenia w ferromagnetykach pasmowych    165
  10. Przejścia fazowe    167
  10.1. Klasyfikacja    168
  10.2. Przejścia nieciągłe    169
  10.3. Przejścia ciągłe    171
  10.3.1. Teoria przejść ciągłych Landaua    171
  10.3.2. Zachowanie krytyczne    173
  10.3.3. Hipoteza skalowania    175
  10.3.4. Hipoteza uniwersalności    176
  10.4. Przykłady    178
  10.4.1. Model Isinga    178
  10.4.2. Model x-y    178
  10.4.3. Twierdzenie Mermina-Wagnera-Berezinskiego    179
  10.4.4. Kwantowe przejścia fazowe    179
  11. Magnetoelektronika    181
  11.1. Spinowa polaryzacja nośników prądu    181
  11.2. Gigantyczny magnetoopór i magnetoopór tunelowy    184
  11.3. Transfer spinu    188
  11.4. Multiferroiki i nowe materiały spintroniczne    188
  11.5. Kolosalny magnetoopór, nowe idee    190
  
  NADPRZEWODNICTWO    193
  
  12. Właściwości stanu nadprzewodzącego    195
  12.1. Podstawowe pojęcia    195
  12.2. Termodynamika przejścia do stanu nadprzewodzącego    205
  12.3. Efekt izotopowy    208
  12.4. Równanie Londonów    210
  13. Fenomenologiczna teoria Ginzburga-Landaua    216
  13.1. Równania Ginzburga-Landaua    216
  13.2. Londonowska głębokość wnikania w modelu Ginzburga–Landaua     220
  13.3. Długość koherencji    221
  13.4. Górne pole krytyczne Hc2    222
  13.5. Kwantowanie strumienia magnetycznego    225
  14 Mikroskopowy opis stanu nadprzewodzącego - zarys teorii BCS    228
  14.1. Mikroskopowy opis stanu nadprzewodzącego    228
  14.2. Zarys teorii BCS    233
  14.2.1. Pojedyncze pary Coopera    234
  14.2.2. Schemat konstruowania funkcji wieloelektronowej    239
  15. Przegląd materiałów wykazujących nadprzewodnictwo    243
  15.1. Pierwiastki metaliczne    243
  15.2. Stopy i związki międzymetaliczne - związki o strukturze A15 i B1    245
  15.3. Fazy Chevrela    247
  15.4. Nadprzewodniki ciężkofermionowe    247
  15.5. Nadprzewodniki organiczne i nadprzewodzące fulereny    248
  15.6. Nadprzewodniki wysokotemperaturowe    251
  15.7. Dwuborek magnezu    253
  15.8. Nadprzewodniki na bazie żelaza    255
  16. Zjawisko Josephsona i nadprzewodnikowy interferometr kwantowy    257
  16.1. Zjawisko Josephsona    257
  16.2. Magnetometry SQUIDowe    259
  16.3. Efekt bliskości i odbicie Andreeva    266
  17. Prądy krytyczne i materia wirów    269
  17.1. Prąd krytyczny, kotwiczenie wirów    269
  17.2. Materia wirów w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych    274
  
  Indeks    281
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia