Ćwiczenia z chemii dla studentów Wydziału Budownictwa

Ćwiczenia z chemii dla studentów Wydziału Budownictwa

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

10,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

Materiał w niniejszym opracowaniu dobrano do aktualnego programu ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych z chemii dla studentów Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego studiów dziennych i zaocznych.


Program ćwiczeń obejmuje obliczenia chemiczne z zakresu stechiometrii i stężeń roztworów oraz niektóre metody analizy chemicznej klasycznej i instrumentalnej (ilościowej i jakościowej), stosowane do badań materiałów budowlanych. Podczas ćwiczeń studenci poznają ponadto: możliwości chemicznej oceny przydatności spoiw mineralnych oraz wody do zastosowań w budownictwie, a także procesy korozyjne i ich skutki w odniesieniu do betonu i stali.


W rozdziałach zamieszczono część teoretyczną i doświadczalną. Część teoretyczna zawiera podstawowe wiadomości z zakresu danego zagadnienia, niezbędne do wykonania ćwiczeń laboratoryjnych, a także przykłady zadań rachunkowych. Samodzielne rozwiązanie zadań rachunkowych umieszczonych w kolejnych rozdziałach pozwoli na głębsze zrozumienie i opanowanie materiału.


Liczba stron130
WydawcaOficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
ISBN-13978-83-7493-663-7
Numer wydania4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa     5
  Regulamin Pracowni Chemicznej     6
  
  1. Podstawowe pojęcia chemiczne    9
  
  1.1. Definicje i nazewnictwo związków chemicznych     9
  1.2. Podstawowe prawa i reakcje chemiczne    13
  1.3. Stężenia roztworów     16
  1.4. Stechiometria równań chemicznych    20
  Zadania     21
  Część doświadczalna    23
  
  2. Równowagi w wodnych roztworach elektrolitów     25
  
  2.1. Dysocjacja elektrolityczna     25
  2.2. Równowagi jonowe w roztworach słabych elektrolitów     26
  2.3. Aktywność jonów w roztworach elektrolitów     29
  2.4. Iloczyn jonowy wody, wykładnik stężenia jonów wodorowych     30
  2.4.1. Metody wyznaczania pH roztworu     33
  2.5. Hydroliza     34
  2.6. Rozpuszczalność i iloczyn rozpuszczalności     35
  2.7. Roztwory buforowe     37
  Zadania     37
  Część doświadczalna    39
  
  3. Elementy analizy jakościowej     40
  
  3.1. Wprowadzenie     40
  3.2. Analiza kationów     41
  3.3. Analiza anionów    46
  Część doświadczalna    47
  
  4. Metody ilościowe oznaczania substancji chemicznych    49
  
  4.1. Metody klasyczne analizy ilościowej    50
  4.1.1. Analiza wagowa     50
  4.1.2. Analiza miareczkowa    50
  Zadania     52
  4.2. Wybrane metody instrumentalne w analizie surowców i materiałów budowlanych     53
  4.2.1.Spektroskopia     53
  4.2.2. Analiza spektrofotometryczna UV-Vis. Kolorymetria     54
  4.2.3. Metoda spektrofotometrii absorpcyjnej w podczerwieni    55
  4.2.4. Metody termiczne     57
  4.2.5. Rentgenowska analiza fazowa – metoda proszkowa (DSH)     58
  4.2.6. Metody mikroskopowe     60
  Część doświadczalna    61
  
  5. Chemia spoiw mineralnych     64
  
  5.1. Spoiwa mineralne    64
  5.2. Spoiwa hydrauliczne     66
  5.2.1. Charakterystyka ogólna    66
  5.2.2. Cementy portlandzkie     67
  5.3. Procesy zachodzące podczas wiązania i twardnienia cementów     70
  Zadania     72
  
  6. Analiza techniczna wody    74
  
  6.1. Wymagania stawiane wodzie do picia    74
  6.2. Wymagania stawiane wodzie w technologii budowlanej    76
  6.2.1. Wymagania dla wody zarobowej do betonów i zapraw    76
  6.2.2. Agresywność wody w stosunku do betonu i żelbetu    78
  6.3. Ocena wybranych właściwości chemicznych wody    82
  Część doświadczalna    82
  6.3.1. Odczyn wody    82
  6.3.2. Twardość wody     82
  6.3.2.1. Oznaczanie twardości ogólnej oraz zawartości jonów wapniowych i magnezowych w wodzie     83
  6.3.2.2. Oznaczanie zasadowości wody (M )    85
  6.3.2.3. Oznaczanie twardości węglanowej     85
  6.3.3. Dwutlenek węgla w wodzie    86
  6.3.3.1. Oznaczanie agresywnego dwutlenku węgla w wodzie     87
  6.3.4. Oznaczanie siarczanów metodą miareczkowania     89
  6.3.5. Oznaczanie zawartości jonów amonowych    90
  6.3.6. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków w wodzie zarobowej    90
  6.3.7. Oznaczanie chlorków w wodzie     92
  6.3.8. Oznaczanie zawartości cukrów     92
  6.3.9. Sucha pozostałość     93
  6.3.10. Azotany, fosforany, cynk, ołów    93
  
  7. Korozja metali     94
  
  7.1. Korozja chemiczna    94
  7.2. Korozja elektrochemiczna     95
  7.2.1. Szereg napięciowy metali     95
  7.2.2. Praktyczny szereg napięciowy    97
  7.2.3. Ogniwa korozyjne     98
  7.2.4. Metody oceny korozji     102
  Część doświadczalna    103
  
  8. Materiały polimerowe – tworzywa sztuczne     106
  
  8.1. Wiadomości ogólne     106
  8.2. Właściwości polimerów    107
  8.3. Budowa fizyczna polimerów     109
  8.4. Podział tworzyw polimerowych    110
  Część doświadczalna    117
  
  Tabele uzupełniające     127
  Literatura     130
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia