Ćwiczenia z chemii dla studentów Wydziału Budownictwa

Ćwiczenia z chemii dla studentów Wydziału Budownictwa

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

10,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Materiał w niniejszym opracowaniu dobrano do aktualnego programu ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych z chemii dla studentów Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego studiów dziennych i zaocznych.


Program ćwiczeń obejmuje obliczenia chemiczne z zakresu stechiometrii i stężeń roztworów oraz niektóre metody analizy chemicznej klasycznej i instrumentalnej (ilościowej i jakościowej), stosowane do badań materiałów budowlanych. Podczas ćwiczeń studenci poznają ponadto: możliwości chemicznej oceny przydatności spoiw mineralnych oraz wody do zastosowań w budownictwie, a także procesy korozyjne i ich skutki w odniesieniu do betonu i stali.


W rozdziałach zamieszczono część teoretyczną i doświadczalną. Część teoretyczna zawiera podstawowe wiadomości z zakresu danego zagadnienia, niezbędne do wykonania ćwiczeń laboratoryjnych, a także przykłady zadań rachunkowych. Samodzielne rozwiązanie zadań rachunkowych umieszczonych w kolejnych rozdziałach pozwoli na głębsze zrozumienie i opanowanie materiału.


Liczba stron130
WydawcaOficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
ISBN-13978-83-7493-663-7
Numer wydania4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    5
  Regulamin Pracowni Chemicznej    6
  1. Podstawowe pojęcia chemiczne    9
  1.1. Definicje i nazewnictwo związków chemicznych    9
  1.2. Podstawowe prawa i reakcje chemiczne    13
  1.3. Stężenia roztworów    16
  1.4. Stechiometria równań chemicznych    20
  Zadania    21
  Część doświadczalna    23
  2. Równowagi w wodnych roztworach elektrolitów    25
  2.1. Dysocjacja elektrolityczna    25
  2.2. Równowagi jonowe w roztworach słabych elektrolitów    26
  2.3. Aktywność jonów w roztworach elektrolitów    29
  2.4. Iloczyn jonowy wody, wykładnik stężenia jonów wodorowych    30
  2.4.1. Metody wyznaczania pH roztworu    33
  2.5. Hydroliza    34
  2.6. Rozpuszczalność i iloczyn rozpuszczalności    35
  2.7. Roztwory buforowe    37
  Zadania    37
  Część doświadczalna    39
  3. Elementy analizy jakościowej    40
  3.1. Wprowadzenie    40
  3.2. Analiza kationów    41
  3.3. Analiza anionów    46
  Część doświadczalna    47
  4. Metody ilościowe oznaczania substancji chemicznych    49
  4.1. Metody klasyczne analizy ilościowej    50
  4.1.1. Analiza wagowa    50
  4.1.2. Analiza miareczkowa    50
  Zadania    52
  4.2. Wybrane metody instrumentalne w analizie surowców i materiałów budowlanych    53
  4.2.1.Spektroskopia    53
  4.2.2. Analiza spektrofotometryczna UV-Vis. Kolorymetria    54
  4.2.3. Metoda spektrofotometrii absorpcyjnej w podczerwieni    55
  4.2.4. Metody termiczne    57
  4.2.5. Rentgenowska analiza fazowa – metoda proszkowa (DSH)    58
  4.2.6. Metody mikroskopowe    60
  Część doświadczalna    61
  5. Chemia spoiw mineralnych    64
  5.1. Spoiwa mineralne    64
  5.2. Spoiwa hydrauliczne    66
  5.2.1. Charakterystyka ogólna    66
  5.2.2. Cementy portlandzkie    67
  5.3. Procesy zachodzące podczas wiązania i twardnienia cementów    70
  Zadania    72
  6. Analiza techniczna wody    74
  6.1. Wymagania stawiane wodzie do picia    74
  6.2. Wymagania stawiane wodzie w technologii budowlanej    76
  6.2.1. Wymagania dla wody zarobowej do betonów i zapraw    76
  6.2.2. Agresywność wody w stosunku do betonu i żelbetu    78
  6.3. Ocena wybranych właściwości chemicznych wody    82
  Część doświadczalna    82
  6.3.1. Odczyn wody    82
  6.3.2. Twardość wody    82
  6.3.2.1. Oznaczanie twardości ogólnej oraz zawartości jonów wapniowych i magnezowych w wodzie    83
  6.3.2.2. Oznaczanie zasadowości wody (M )    85
  6.3.2.3. Oznaczanie twardości węglanowej    85
  6.3.3. Dwutlenek węgla w wodzie    86
  6.3.3.1. Oznaczanie agresywnego dwutlenku węgla w wodzie    87
  6.3.4. Oznaczanie siarczanów metodą miareczkowania    89
  6.3.5. Oznaczanie zawartości jonów amonowych    90
  6.3.6. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków w wodzie zarobowej    90
  6.3.7. Oznaczanie chlorków w wodzie    92
  6.3.8. Oznaczanie zawartości cukrów    92
  6.3.9. Sucha pozostałość    93
  6.3.10. Azotany, fosforany, cynk, ołów    93
  7. Korozja metali    94
  7.1. Korozja chemiczna    94
  7.2. Korozja elektrochemiczna    95
  7.2.1. Szereg napięciowy metali    95
  7.2.2. Praktyczny szereg napięciowy    97
  7.2.3. Ogniwa korozyjne    98
  7.2.4. Metody oceny korozji    102
  Część doświadczalna    103
  8. Materiały polimerowe – tworzywa sztuczne    106
  8.1. Wiadomości ogólne    106
  8.2. Właściwości polimerów    107
  8.3. Budowa fizyczna polimerów    109
  8.4. Podział tworzyw polimerowych    110
  Część doświadczalna    117
  Tabele uzupełniające    127
  Literatura    130
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia