Polacy pracujący a kryzys fordyzmu

-20%

Polacy pracujący a kryzys fordyzmu

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

33,60  42,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

33,6042,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka jest bardzo wartościowym, wielowymiarowym, teoretycznym i empirycznym studium położenia i postaw Polaków pracujących. (...) Ma trudne do przecenienia znaczenie dla wszystkich, którzy zajmują się światem pracy, zarówno klasą pracowniczą, jak i innymi klasami oraz warstwami, rynkiem pracy, prawem pracy, a szczególnie związkami zawodowymi. Autorzy opisują wyzwania, przed którymi stają polscy pracownicy w czasach postępującej erozji industrializmu i rodzących się nowych wyzwań elastycznego rynku pracy.
z recenzji prof. dr hab. Marii Jarosz
Prezentowane w książce badania „Polacy pracujący 2005” i „Polacy pracujący 2007” były prowadzone w ramach Katedry Socjologii Ekonomicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej pod kierunkiem profesora Juliusza Gardawskiego. Katedra specjalizuje się w badaniach struktury społecznej, społecznych aspektów restrukturyzacji wybranych działów przemysłu, stosunków pracy, związków zawodowych, sytuacji panującej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, dialogu społecznego.
Badania były finansowane przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz przeprowadzone w terenie przez Zakład Badań Naukowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego („Polacy pracujący 2005”) oraz Centrum Badania Opinii Społecznej („Polacy pracujący 2007”).


Liczba stron766
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-346-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  OD REDAKTORA     13
  
  WSTĘP. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ     15
  Społeczna struktura polskiego świata pracy     20
  Fordyzm – postfordyzm a orientacje wobec rynku     27
  Wizje gospodarki dobrze urządzonej     29
  Cechy przedsiębiorstw a zróżnicowanie grup pracowniczych     31
  Praca jako wartość     35
  Położenie materialne Polaków pracujących w 2007 roku     36
  Polityka i reprezentacja interesów     37
  Rynek pracy     39
  Prawo pracy     41
  Związki zawodowe     42
  Skład społeczny związków zawodowych     49
  
  CZĘŚĆ I
  STRUKTURA
  
  JULIUSZ GARDAWSKI
  ROZDZIAŁ 1. ŚWIAT PRACY A FORDYZM I POSTFORDYZM     52
  1.1. Fordyzm i włączenie klasy pracowniczej do systemu
  po II wojnie światowej     52
  1.2. Kryzys fordyzmu. Postfordyzm i odchodzenie
  od praktyki włączania klasy pracowniczej do systemu     55
  1.3. Fordyzm, postfordyzm a polska transformacja     61
  
  JULIUSZ GARDAWSKI
  ROZDZIAŁ 2. TEORIE STRUKTURY SPOŁECZNEJ A ŚWIAT PRACY     65
  2.1. Teorie struktury społecznej rozwijane w okresie fordowskim     65
  2.2. Kryzys fordyzmu i odchodzenie od silnych teorii klasowych     75
  
  JULIUSZ GARDAWSKI
  ROZDZIAŁ 3. STRUKTURA ŚWIATA PRACY W OKRESIE TRANSFORMACJI     86
  3.1. Hipotezy i pytania     92
  3.2. Charakterystyka grup ekonomiczno-zawodowych
  (autor: Jerzy Bartkowski)     95
  3.3. Postrzeganie struktury społecznej. Lokalizacje strukturalne     107
  3.4. Postrzeganie konfliktów społecznych     123
  3.5. Brak legitymizacji nierówności dochodów     129
  3.6. Identyfikacje grupowe     134
  3.7. Klasowy charakter świata pracy?     138
  
  CZĘŚĆ II
  POZIOM ŻYCIA
  
  WSTĘP. DOCHODY JAKO PRZEDMIOT SYSTEMATYCZNYCH BADAŃ     142
  
  CZESŁAWA KLISZKO
  ROZDZIAŁ 4. ZRÓŻNICOWANIE DOCHODÓW     144
  4.1. Polski fordyzm i postfordyzm a dochody pracowników     144
  4.2. Zróżnicowanie dochodów z pracy i ich główne determinanty     150
  4.3. Dochody deklarowane a przestrzeganie zasad fair play
  w zakładzie pracy     156
  4.4. Dochody deklarowane a sytuacja na lokalnym rynku pracy     159
  CZESŁAWA KLISZKO
  ROZDZIAŁ 5. DOCHODY NA OSOBĘ GOSPODARSTWA DOMOWEGO     163
  5.1. Typologia ze względu na materialne położenie
  Polaków pracujących     168
  
  CZESŁAWA KLISZKO
  ROZDZIAŁ 6. BRAKI ODCZUWANE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH
  PRACUJĄCYCH POLAKÓW ORAZ OBAWY RESPONDENTÓW
  DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI     175
  PODSUMOWANIE     180
  
  CZĘŚĆ III
  POLACY PRACUJĄCY WOBEC WYZWAŃ EKONOMICZNYCH
  
  JULIUSZ GARDAWSKI
  ROZDZIAŁ 7. ORIENTACJE WOBEC RYNKU     184
  7.1. Typologie i klasyfikacje w czasach
  postsocjalistycznego fordyzmu     184
  7.2. Fordyzm a postfordyzm. Subiektywny wskaźnik orientacji
  wobec rynku     188
  7.3. Cztery orientacje wobec rynku     202
  7.4. Orientacje rynkowe a grupy ekonomiczno-zawodowe
  i schemat klasowy     211
  7.5. Orientacje wobec rynku a cechy pracujących
  i typy przedsiębiorstw     216
  7.6. Samozatrudnienie a orientacje wobec rynku     222
  7.7. Etos pracy a orientacje wobec rynku     224
  7.8. Orientacje wobec rynku a klasa robotnicza i pracownicza     228
  
  JULIUSZ GARDAWSKI
  ROZDZIAŁ 8. ŚWIADOMOŚĆ EKONOMICZNA POLAKÓW PRACUJĄCYCH     230
  8.1. Badania świadomości ekonomicznej
  w Szkole Głównej Handlowej     232
  8.2. Ewolucja wyborów dokonywanych przez pracowników
  przemysłu w latach 1991–2007     234
  8.3. Typologia wizji gospodarki dobrze urządzonej 1991–2007     244
  8.4. Wizje preferowanego porządku ekonomicznego
  a orientacje wobec rynku     249
  8.5. Orientacje wobec rynku a klasy w wizjach gospodarki
  dobrze urządzonej     250
  
  CZĘŚĆ IV
  PRAWO PRACY I STOSUNKI PRACY
  JACEK MĘCINA
  ROZDZIAŁ 9. PRAWO PRACY W PRZEBUDOWIE
  – KIERUNKI I CECHY EWOLUCJI ZMIAN W PRAWIE PRACY     258
  9.1. Europeizacja polskiego prawa pracy     262
  9.2. Dialog społeczny i zbiorowe stosunki pracy a zmiany
  w prawie pracy     265
  9.3. Zmiany prawa pracy a rynek pracy i koszty pracy     272
  9.4. Oceny zmian w prawie pracy z perspektywy zmian
  społeczno-gospodarczych     276
  9.5. Przestrzeganie prawa pracy w ocenie pracowników     278
  9.6. Dyskryminacja w zatrudnieniu, wynagradzaniu
  i awansowaniu     285
  9.7. Elastyczność zatrudnienia a stosunki pracy     288
  9.8. Ocena satysfakcji z wykonywanej pracy     293
  9.9. Opinie o pracy, skłonność do zmiany     298
  9.10. Podsumowanie i wnioski     299
  9.11. Aneks – analiza indywidualnego i zbiorowego
  Kodeksu pracy (projektów Komisji Kodyfikacyjnej
  prawa pracy)     300
  
  JACEK MĘCINA
  ROZDZIAŁ 10. NAJWAŻNIEJSZE CECHY I WYZWANIA
  POLSKIEGO RYNKU PRACY     307
  10.1. Opinie respondentów o bezrobociu i rynku pracy     318
  10.2. Ocena sytuacji na lokalnych rynkach pracy     320
  10.3. Akceptacja trudnych warunków pracy a adaptacyjność     327
  10.4. Elastyczność, regulacja i deregulacja rynku pracy     331
  10.5. Flexicurity – jak wykorzystać szansę na równowagę
  na rynku pracy?     334
  10.6. Słabości i atuty polskiego modelu a szanse na wdrożenie
  idei flexicurity     337
  JAN CZARZASTY
  ROZDZIAŁ 11. WARUNKI PRACY I KULTURA ORGANIZACYJNA     343
  11.1. Kultura organizacyjna – kontekst teoretyczny     343
  11.2. Kulturowy kontekst działania organizacji w Polsce     359
  11.3. Kultura organizacyjna i warunki pracy w perspektywie
  badań „Polacy pracujący”     367
  11.4. Warunki pracy i cechy kultury przedsiębiorstw     391
  11.4. Zakończenie: kultury organizacyjne polskich przedsiębiorstw     408
  
  CZĘŚĆ V
  ZWIĄZKI ZAWODOWE: TEORIA I PRAKTYKA
  JULIUSZ GARDAWSKI
  ROZDZIAŁ 12. ZWIĄZKI ZAWODOWE W KRAJACH STAREJ DEMOKRACJI     420
  12.1. Teza dywergencyjna kontra teza konwergencyjna     420
  12.2. Ewolucja ruchu związkowego w Europie i typy związków     421
  12.3. Podziały związków według osi „reformizm – radykalizm”     422
  12.4. Trójdzielne typologie związków zawodowych: klasa
  – społeczeństwo – rynek     424
  12.5. Problem przywództwa związkowego: demokracja a oligarchia,
  transakcja a transformacja     429
  12.6. Narodowe warianty europejskiego ruchu związkowego     430
  
  JULIUSZ GARDAWSKI
  ROZDZIAŁ 13. ZWIĄZKI ZAWODOWE W KRAJACH POSTSOCJALISTYCZNYCH     432
  
  JULIUSZ GARDAWSKI
  ROZDZIAŁ 14. ZWIĄZKI ZAWODOWE MIĘDZY FORDYZMEM A POSTFORDYZMEM.
  KRYZYS FORDOWSKICH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH     437
  
  JULIUSZ GARDAWSKI
  ROZDZIAŁ 15. ZWIĄZKI ZAWODOWE W POLITYCE     444
  
  JULIUSZ GARDAWSKI
  ROZDZIAŁ 16. ZWIĄZKI ZAWODOWE W TEORII EKONOMII I W GOSPODARCE     448
  16.1. Związki zawodowe w teorii ekonomii     448
  16.2. Związki zawodowe w gospodarce     451
  
  JULIUSZ GARDAWSKI
  ROZDZIAŁ 17. EWOLUCJA POLSKICH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH     459
  17.1. Perspektywa instytucjonalna     459
  17.2. Pierwsze etapy instytucjonalizacji: związki zawodowe
  w czasach totalitaryzmu i autorytarnego socjalizmu     463
  17.3. Związki zawodowe w okresie przełomu ustrojowego     477
  17.4. Początki polskiego kapitalizmu i instytucjonalizacja
  konfliktowego pluralizmu     480
  17.5. Pogłębianie się związkowego pluralizmu     487
  17.6. Ustawa o Trójstronnej Komisji a trzeci partner związkowy
  – Forum Związków Zawodowych     491
  17.7. Polityczne relacje „Solidarności” i OPZZ     494
  17.8. Struktury związków zawodowych i próby ich reform     498
  17.9. Europeizacja ruchu związkowego: ku nowym wzorom kultury
  i nowym instytucjom     513
  17.10. Związkowa wizja społeczno-gospodarcza i problem
  deficytu ekspertyz     527
  
  MICHAŁ WENZEL
  ROZDZIAŁ 18. ZWIĄZKI ZAWODOWE W BADANIACH CBOS 1980–2008     533
  18.1. Metodologia     533
  18.2. Dynamika przynależności do związków w latach 1980–2008     534
  18.3. Społeczno-zawodowa struktura związków zawodowych
  w latach 1980–1981     540
  18.4. Związki zawodowe w latach osiemdziesiątych     544
  18.5. Struktura przynależności do związków w latach 1989–1991     546
  18.6. Struktura związków w 2006 roku     548
  
  JULIUSZ GARDAWSKI
  ROZDZIAŁ 19. ZWIĄZKI ZAWODOWE W BADANIACH Z 2007 ROKU     551
  19.1. Potrzeba istnienia związków zawodowych w opinii Polaków
  pracujących     559
  19.2. Orientacje członków związków zawodowych wobec rynku     561
  19.3. Związki zawodowe, układy zbiorowe i rady pracowników     563
  
  ANDRZEJ MOKRZYSZEWSKI
  ROZDZIAŁ 20. PRZYCZYNY NISKIEGO UZWIĄZKOWIENIA
  POLAKÓW PRACUJĄCYCH     572
  20.1. Deklarowane przyczyny nieprzynależności     572
  20.2. Deklarowane przyczyny rezygnacji z przynależności     575
  20.3. Przyczyny braku związków w zakładach pracy     579
  
  ADAM MROZOWICKI
  ROZDZIAŁ 21. ZWIĄZKI ZAWODOWE W BIOGRAFIACH ROBOTNIKÓW:
  MIĘDZY WYCOFANIEM A PRAGMATYZACJĄ     581
  21.1. Perspektywa interpretatywna a problem partycypacji
  związkowej robotników     582
  21.2. Nota metodologiczna: badania biograficzne nad robotnikami
  na Śląsku     584
  21.3. Ewolucja partycypacji związkowej w robotniczych biografiach:
  uwagi wprowadzające     585
  21.4. Partycypacja związkowa a sposoby radzenia sobie
  ze zmianą po 1989 roku     587
  21.5. Strategie życiowe a dynamika partycypacji związkowej.
  Uwagi podsumowujące     598
  
  ZAKOŃCZENIE CZĘŚCI V     602
  
  CZĘŚĆ VI
  PRACA A POLITYKA
  
  WSTĘP     606
  
  JERZY BARTKOWSKI
  ROZDZIAŁ 22. ZACHOWANIA POLITYCZNE W PERSPEKTYWIE TEORETYCZNEJ . . .    609
  22.1. Paradygmat socjalno-strukturalny w zachowaniach
  politycznych     609
  22.2. Rola identyfikacji społecznych w zachowaniach
  politycznych     614
  22.3. Praca, wartości społeczne, orientacje życiowe a zachowania
  polityczne     615
  22.4. Zasoby a postawy i zachowania polityczne     616
  22.5. Czynniki społeczne i instrumentalne w wyborach
  politycznych     618
  
  JERZY BARTKOWSKI
  ROZDZIAŁ 23. POLACY PRACUJĄCY A POLITYKA     621
  23.1. Zakres analizowanych postaw i uwarunkowań     621
  23.2. Wizja demokracji     622
  23.3. Stosunek do demokracji jako systemu.
  Ocena działania demokracji w Polsce     625
  23.4. Postawy anty- i prodemokratyczne     632
  23.5. Zainteresowanie polityką na poziomie kraju
  i polityką lokalną     634
  23.6. Przynależność do stowarzyszeń i udział w wyborach     641
  23.7. Stosunek do integracji europejskiej i ocena przystąpienia
  do UE     646
  23.8. Podsumowanie     653
  
  JERZY BARTKOWSKI
  ROZDZIAŁ 24. OPINIE O REPREZENTACJI INTERESÓW PRACOWNIKÓW
  I PRACODAWCÓW W POLSCE     658
  Wnioski     672
  
  CZĘŚĆ VII
  WYBÓR PRÓBY I SZACOWANIE WYNIKÓW
  W BADANIU „POLACY PRACUJĄCY 2007”
  WSTĘP     678
  
  WIESŁAWA DĄBAŁA
  ROZDZIAŁ 25. OKREŚLENIE POPULACJI BADANIA     680
  25.1. Podstawowe przesłanki definiowania pracujących     680
  25.2. Definicja pracujących w badaniach
  „Polacy pracujący 2007”     682
  
  WIESŁAWA DĄBAŁA
  ROZDZIAŁ 26. METODA WYBORU PRÓBY RESPONDENTÓW     685
  26.1. Dostępne operaty. Analiza metod i schematów wyboru     685
  26.2. Pracujący według danych statystycznych     688
  
  WIESŁAWA DĄBAŁA
  ROZDZIAŁ 27. WYBÓR PRÓBY     693
  27.1. Podział na warstwy     693
  27.2. Schemat wyboru próby     694
  
  WIESŁAWA DĄBAŁA
  ROZDZIAŁ 28. WAŻENIE DANYCH     699
  28.1. Algorytm ważenia danych     699
  28.2. Transformacja rozkładów zmiennych po zastosowaniu ważenia
  oraz porównania z danymi surowymi i danymi GUS     703
  
  WIESŁAWA DĄBAŁA
  ROZDZIAŁ 29. REALIZACJA PRÓBY ORAZ WPŁYW PRZYJĘTEJ METODY WYBORU
  RESPONDENTÓW NA ROZKŁADY WYBRANYCH ZMIENNYCH     710
  29.1. Prezentacja przyczyn niezrealizowania wywiadów
  z respondentami wylosowanymi w PESEL     710
  29.2. Wpływ przyjętej metody wyboru respondentów na rozkłady
  wybranych zmiennych     717
  Podsumowanie     729
  
  ZAKOŃCZENIE: KOMENTARZ DO PROBLEMU KLAS SPOŁECZNYCH     731
  
  BIBLIOGRAFIA     734
  
  INDEKS NAZWISK     756
  
  NOTY O AUTORACH     764
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia