Polacy pracujący a kryzys fordyzmu

-20%

Polacy pracujący a kryzys fordyzmu

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

33,60  42,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

33,6042,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka jest bardzo wartościowym, wielowymiarowym, teoretycznym i empirycznym studium położenia i postaw Polaków pracujących. (...) Ma trudne do przecenienia znaczenie dla wszystkich, którzy zajmują się światem pracy, zarówno klasą pracowniczą, jak i innymi klasami oraz warstwami, rynkiem pracy, prawem pracy, a szczególnie związkami zawodowymi. Autorzy opisują wyzwania, przed którymi stają polscy pracownicy w czasach postępującej erozji industrializmu i rodzących się nowych wyzwań elastycznego rynku pracy.
z recenzji prof. dr hab. Marii Jarosz
Prezentowane w książce badania „Polacy pracujący 2005” i „Polacy pracujący 2007” były prowadzone w ramach Katedry Socjologii Ekonomicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej pod kierunkiem profesora Juliusza Gardawskiego. Katedra specjalizuje się w badaniach struktury społecznej, społecznych aspektów restrukturyzacji wybranych działów przemysłu, stosunków pracy, związków zawodowych, sytuacji panującej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, dialogu społecznego.
Badania były finansowane przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz przeprowadzone w terenie przez Zakład Badań Naukowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego („Polacy pracujący 2005”) oraz Centrum Badania Opinii Społecznej („Polacy pracujący 2007”).


Liczba stron766
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-346-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  OD REDAKTORA    13
  WSTĘP. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ    15
  Społeczna struktura polskiego świata pracy    20
  Fordyzm – postfordyzm a orientacje wobec rynku    27
  Wizje gospodarki dobrze urządzonej    29
  Cechy przedsiębiorstw a zróżnicowanie grup pracowniczych    31
  Praca jako wartość    35
  Położenie materialne Polaków pracujących w 2007 roku    36
  Polityka i reprezentacja interesów    37
  Rynek pracy    39
  Prawo pracy    41
  Związki zawodowe    42
  Skład społeczny związków zawodowych    49
  ROZDZIAŁ 1. ŚWIAT PRACY A FORDYZM I POSTFORDYZM    52
  po II wojnie światowej    52
  od praktyki włączania klasy pracowniczej do systemu    55
  1.3. Fordyzm, postfordyzm a polska transformacja    61
  ROZDZIAŁ 2. TEORIE STRUKTURY SPOŁECZNEJ A ŚWIAT PRACY    65
  2.1. Teorie struktury społecznej rozwijane w okresie fordowskim    65
  2.2. Kryzys fordyzmu i odchodzenie od silnych teorii klasowych    75
  ROZDZIAŁ 3. STRUKTURA ŚWIATA PRACY W OKRESIE TRANSFORMACJI    86
  3.1. Hipotezy i pytania    92
  (autor: Jerzy Bartkowski)    95
  3.3. Postrzeganie struktury społecznej. Lokalizacje strukturalne    107
  3.4. Postrzeganie konfliktów społecznych    123
  3.5. Brak legitymizacji nierówności dochodów    129
  3.6. Identyfikacje grupowe    134
  3.7. Klasowy charakter świata pracy?    138
  WSTĘP. DOCHODY JAKO PRZEDMIOT SYSTEMATYCZNYCH BADAŃ    142
  ROZDZIAŁ 4. ZRÓŻNICOWANIE DOCHODÓW    144
  4.1. Polski fordyzm i postfordyzm a dochody pracowników    144
  4.2. Zróżnicowanie dochodów z pracy i ich główne determinanty    150
  w zakładzie pracy    156
  4.4. Dochody deklarowane a sytuacja na lokalnym rynku pracy    159
  ROZDZIAŁ 5. DOCHODY NA OSOBĘ GOSPODARSTWA DOMOWEGO    163
  Polaków pracujących    168
  DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI    175
  PODSUMOWANIE    180
  ROZDZIAŁ 7. ORIENTACJE WOBEC RYNKU    184
  postsocjalistycznego fordyzmu    184
  wobec rynku    188
  7.3. Cztery orientacje wobec rynku    202
  i schemat klasowy    211
  i typy przedsiębiorstw    216
  7.6. Samozatrudnienie a orientacje wobec rynku    222
  7.7. Etos pracy a orientacje wobec rynku    224
  7.8. Orientacje wobec rynku a klasa robotnicza i pracownicza    228
  ROZDZIAŁ 8. ŚWIADOMOŚĆ EKONOMICZNA POLAKÓW PRACUJĄCYCH    230
  w Szkole Głównej Handlowej    232
  przemysłu w latach 1991–2007    234
  8.3. Typologia wizji gospodarki dobrze urządzonej 1991–2007    244
  a orientacje wobec rynku    249
  dobrze urządzonej    250
  – KIERUNKI I CECHY EWOLUCJI ZMIAN W PRAWIE PRACY    258
  9.1. Europeizacja polskiego prawa pracy    262
  w prawie pracy    265
  9.3. Zmiany prawa pracy a rynek pracy i koszty pracy    272
  społeczno-gospodarczych    276
  9.5. Przestrzeganie prawa pracy w ocenie pracowników    278
  i awansowaniu    285
  9.7. Elastyczność zatrudnienia a stosunki pracy    288
  9.8. Ocena satysfakcji z wykonywanej pracy    293
  9.9. Opinie o pracy, skłonność do zmiany    298
  9.10. Podsumowanie i wnioski    299
  prawa pracy)    300
  POLSKIEGO RYNKU PRACY    307
  10.1. Opinie respondentów o bezrobociu i rynku pracy    318
  10.2. Ocena sytuacji na lokalnych rynkach pracy    320
  10.3. Akceptacja trudnych warunków pracy a adaptacyjność    327
  10.4. Elastyczność, regulacja i deregulacja rynku pracy    331
  na rynku pracy?    334
  idei flexicurity    337
  ROZDZIAŁ 11. WARUNKI PRACY I KULTURA ORGANIZACYJNA    343
  11.1. Kultura organizacyjna – kontekst teoretyczny    343
  11.2. Kulturowy kontekst działania organizacji w Polsce    359
  badań „Polacy pracujący”    367
  11.4. Warunki pracy i cechy kultury przedsiębiorstw    391
  11.4. Zakończenie: kultury organizacyjne polskich przedsiębiorstw    408
  ROZDZIAŁ 12. ZWIĄZKI ZAWODOWE W KRAJACH STAREJ DEMOKRACJI    420
  12.1. Teza dywergencyjna kontra teza konwergencyjna    420
  12.2. Ewolucja ruchu związkowego w Europie i typy związków    421
  12.3. Podziały związków według osi „reformizm – radykalizm”    422
  – społeczeństwo – rynek    424
  transakcja a transformacja    429
  12.6. Narodowe warianty europejskiego ruchu związkowego    430
  ROZDZIAŁ 13. ZWIĄZKI ZAWODOWE W KRAJACH POSTSOCJALISTYCZNYCH    432
  KRYZYS FORDOWSKICH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH    437
  ROZDZIAŁ 15. ZWIĄZKI ZAWODOWE W POLITYCE    444
  ROZDZIAŁ 16. ZWIĄZKI ZAWODOWE W TEORII EKONOMII I W GOSPODARCE    448
  16.1. Związki zawodowe w teorii ekonomii    448
  16.2. Związki zawodowe w gospodarce    451
  ROZDZIAŁ 17. EWOLUCJA POLSKICH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH    459
  17.1. Perspektywa instytucjonalna    459
  w czasach totalitaryzmu i autorytarnego socjalizmu    463
  17.3. Związki zawodowe w okresie przełomu ustrojowego    477
  konfliktowego pluralizmu    480
  17.5. Pogłębianie się związkowego pluralizmu    487
  – Forum Związków Zawodowych    491
  17.7. Polityczne relacje „Solidarności” i OPZZ    494
  17.8. Struktury związków zawodowych i próby ich reform    498
  i nowym instytucjom    513
  deficytu ekspertyz    527
  ROZDZIAŁ 18. ZWIĄZKI ZAWODOWE W BADANIACH CBOS 1980–2008    533
  18.1. Metodologia    533
  18.2. Dynamika przynależności do związków w latach 1980–2008    534
  w latach 1980–1981    540
  18.4. Związki zawodowe w latach osiemdziesiątych    544
  18.5. Struktura przynależności do związków w latach 1989–1991    546
  18.6. Struktura związków w 2006 roku    548
  ROZDZIAŁ 19. ZWIĄZKI ZAWODOWE W BADANIACH Z 2007 ROKU    551
  pracujących    559
  19.2. Orientacje członków związków zawodowych wobec rynku    561
  19.3. Związki zawodowe, układy zbiorowe i rady pracowników    563
  POLAKÓW PRACUJĄCYCH    572
  20.1. Deklarowane przyczyny nieprzynależności    572
  20.2. Deklarowane przyczyny rezygnacji z przynależności    575
  20.3. Przyczyny braku związków w zakładach pracy    579
  MIĘDZY WYCOFANIEM A PRAGMATYZACJĄ    581
  związkowej robotników    582
  na Śląsku    584
  uwagi wprowadzające    585
  ze zmianą po 1989 roku    587
  Uwagi podsumowujące    598
  ZAKOŃCZENIE CZĘŚCI V    602
  WSTĘP    606
  ROZDZIAŁ 22. ZACHOWANIA POLITYCZNE W PERSPEKTYWIE TEORETYCZNEJ . . .    609
  politycznych    609
  politycznych    614
  polityczne    615
  22.4. Zasoby a postawy i zachowania polityczne    616
  politycznych    618
  ROZDZIAŁ 23. POLACY PRACUJĄCY A POLITYKA    621
  23.1. Zakres analizowanych postaw i uwarunkowań    621
  23.2. Wizja demokracji    622
  Ocena działania demokracji w Polsce    625
  23.4. Postawy anty- i prodemokratyczne    632
  i polityką lokalną    634
  23.6. Przynależność do stowarzyszeń i udział w wyborach    641
  do UE    646
  23.8. Podsumowanie    653
  I PRACODAWCÓW W POLSCE    658
  Wnioski    672
  WSTĘP    678
  ROZDZIAŁ 25. OKREŚLENIE POPULACJI BADANIA    680
  25.1. Podstawowe przesłanki definiowania pracujących    680
  „Polacy pracujący 2007”    682
  ROZDZIAŁ 26. METODA WYBORU PRÓBY RESPONDENTÓW    685
  26.1. Dostępne operaty. Analiza metod i schematów wyboru    685
  26.2. Pracujący według danych statystycznych    688
  ROZDZIAŁ 27. WYBÓR PRÓBY    693
  27.1. Podział na warstwy    693
  27.2. Schemat wyboru próby    694
  ROZDZIAŁ 28. WAŻENIE DANYCH    699
  28.1. Algorytm ważenia danych    699
  oraz porównania z danymi surowymi i danymi GUS    703
  RESPONDENTÓW NA ROZKŁADY WYBRANYCH ZMIENNYCH    710
  z respondentami wylosowanymi w PESEL    710
  wybranych zmiennych    717
  Podsumowanie    729
  ZAKOŃCZENIE: KOMENTARZ DO PROBLEMU KLAS SPOŁECZNYCH    731
  BIBLIOGRAFIA    734
  INDEKS NAZWISK    756
  NOTY O AUTORACH    764
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia