Konkurencyjność regionalna. Koncepcje - strategie - przykłady

Konkurencyjność regionalna. Koncepcje - strategie - przykłady

2 oceny

Format:

ibuk

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka stanowi przegląd wiedzy o konkurencyjności regionalnej i jej znaczeniu w praktyce gospodarczej. Omówiono w niej istotę konkurencyjności i jej miejsce w teorii ekonomii.


Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów kierunków:
ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, administracja, europeistyka, zarządzanie i marketing, doktorantów i wykładowców oraz pracowników administracji publicznej zajmujących się kwestiami rozwoju regionalnego i konkurencyjności regionów.


Rok wydania2012
Liczba stron312
KategoriaZarządzanie, organizacja, strategie
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16951-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  ROZDZIAŁ 1. Konkurencyjność regionalna jako termin w ekonomii     13
  1.1. Konkurencyjność regionalna – uwarunkowania historyczne i podłoże ekonomiczne     13
  1.1.1. Historyczne podłoże regionalnej konkurencyjności     15
  1.1.2. Globalizacja, neoliberalizm i nowy regionalizm     18
  1.1.3. Implikacje wynikające z głównych szkół ekonomii dla terminu „konkurencyjność regionalna”     21
  1.2. Definicje, modele i studia nad regionalną konkurencyjnością     24
  1.2.1. Istota i definicje konkurencyjności regionalnej     24
  1.2.2. Modele konkurencyjności regionalnej i studia nad konkurencyjnością regionalną     42
  1.3. Źródła regionalnej konkurencyjności     62
  1.4. Problemy metodologiczne budowy wskaźników i indeksów konkurencyjności     72
  1.4.1. Wskaźniki i metody pomiaru konkurencyjności regionalnej     72
  1.4.2. Metody oceny konkurencyjności regionalnej     80
  1.5. Uwagi podsumowujące     88
  
  ROZDZIAŁ 2. Konkurencyjność regionalna w świetle uwarunkowań ekonomicznych i normatywnych     90
  2.1. Konkurencyjność regionu a klastry     90
  2.1.1. Konkurencyjność – pojęcie i wymiary     90
  2.1.2. Klaster a konkurencyjność – w poszukiwaniu powiązań     93
  2.1.3. Wpływ klastrów na potencjał konkurencyjny regionu     95
  2.1.4. Wpływ klastrów na strategię konkurencyjną regionu     99
  2.1.5. Wpływ klastrów na pozycję konkurencyjną regionu     103
  2.1.6. Podsumowanie – wnioski dla polityki regionalnej oraz kierunki dalszych badań     106
  2.2. Regiony uczące się     107
  2.2.1. Korzenie regionu uczącego się na tle innych terytorialnych modeli innowacji     107
  2.2.2. Podstawy teoretyczne learning region a konkurencyjność regionalna     108
  2.2.3. Proces regionalnego uczenia się a konkurencyjność regionalna     114
  2.2.4. Debata nad koncepcją learning region     119
  2.2.5. Podsumowanie     120
  2.3. Regionalny system innowacji     120
  2.3.1. Definicja regionalnego systemu innowacji     121
  2.3.2. Źródła koncepcji i wymiary analizy regionalnego systemu innowacji     122
  2.3.3. Główne elementy regionalnego systemu innowacji     124
  2.3.4. Struktura i zależności wewnątrz regionalnego systemu innowacji     127
  2.3.5. Funkcje regionalnego systemu innowacji     128
  2.3.6. Typologie regionalnych systemów innowacji     129
  2.3.7. Regionalne systemy innowacji i ich krytyka     131
  2.3.8. Podsumowanie     132
  2.4. Konkurencyjność regionalna a innowacyjność i przedsiębiorczość     134
  2.4.1. Wprowadzenie     134
  2.4.2. Definicja innowacyjności i przedsiębiorczości     135
  2.4.3. Konkurencyjność regionalna w perspektywie innowacyjności     136
  2.4.4. Konkurencyjność regionalna w perspektywie przedsiębiorczości     138
  2.4.5. Strategia Unii Europejskiej a przedsiębiorczość w regionie     139
  2.4.6. Wpływ nowych przedsiębiorstw na konkurencyjność regionalną     142
  2.4.7. Wpływ małych i średnich przedsiębiorstw na konkurencyjność regionu     144
  2.4.8. Polityka innowacyjna w regionie     146
  2.4.9. Podsumowanie     149
  2.5. Marketing terytorialny a konkurencyjność regionalna     152
  2.5.1. Definiowanie marketingu terytorialnego     152
  2.5.2. Promocja w marketingu terytorialnym na rzecz konkurencyjności regionalnej     156
  2.5.3. Marka w budowaniu konkurencyjności regionalnej     161
  2.5.4. System całościowej identyfikacji w marketingu terytorialnym     165
  2.6. Normatywne uwarunkowania konkurencyjności regionalnej w Polsce     170
  2.6.1. Prawne uwarunkowania konkurencyjności regionalnej na wszystkich poziomach szczebla samorządowego     170
  2.6.2. Pojęcie „jednostka samorządu terytorialnego”     171
  2.6.3. Konkurencyjność gminy     172
  2.6.4. Konkurencyjność powiatu     177
  2.6.5. Konkurencyjność województwa     178
  2.7. Konkurencyjność obszarów metropolitalnych i metropolii     182
  2.7.1. Pojęcie i rodzaje miast a konkurencyjność miast     182
  2.7.2. Metropolie i metropolizacja a konkurencyjność miast     186
  2.7.3. Konkurencyjność obszarów metropolitalnych     188
  2.7.4. Konkurencyjność metropolii i obszarów metropolitalnych w Polsce     192
  2.7.5. Podwyższanie konkurencyjności metropolii i obszarów metropolitalnych – zalecenia     196
  2.7.6. Podsumowanie     200
  
  ROZDZIAŁ 3. Studia przypadków     202
  3.1. Transport w podnoszeniu konkurencyjności lokalnej na przykładzie miasta Poznania     202
  3.1.1. Wprowadzenie     202
  3.1.2. Logistyka miejska i transport w mieście a zrównoważony rozwój miasta     203
  3.1.3. Strategia miasta i miejskie programy w obszarze transportu oraz ich efekty     210
  3.1.4. Miasto Poznań i aglomeracja poznańska – konkurencyjność dzięki zintegrowanym systemom transportowym     218
  3.1.5. Podsumowanie     224
  3.2. Gospodarowanie nieruchomościami gminnymi jako element polityki lokalnej w celu podnoszenia konkurencyjności     225
  3.2.1. Wprowadzenie     225
  3.2.2. Gospodarka nieruchomościami jako zadanie własne gminy     225
  3.2.3. Rodzaje nieruchomości     226
  3.2.4. Polityka przestrzenno-planistyczna względem nieruchomości gminnych a rozwój lokalny     228
  3.2.5. Instrumenty organizacyjne w gospodarce nieruchomościami gminnymi a rozwój lokalny     231
  3.2.6. Instrumenty administracyjne w gospodarce nieruchomościami gminnymi a rozwój lokalny     233
  3.2.7. Podsumowanie     236
  3.3. Uwarunkowania konkurencyjności w regionach turystycznych     236
  3.3.1. Turystyka a konkurencyjność regionu – zagadnienia definicyjne     236
  3.3.2. Uwarunkowania konkurencyjności na obszarach przyjmujących turystów     240
  3.3.3. Produkt turystyczny     243
  3.3.4. Poziomy konkurencyjności w turystyce     247
  3.3.5. Budowanie przewagi konkurencyjnej obszarów recepcji turystycznej     250
  3.3.6. Podsumowanie     253
  3.4. Wsparcie instytucjonalne regionów na przykładzie rozwiązań francuskich     254
  3.4.1. Specyfika rozwoju regionalnego i priorytety działań w świetle budowania przewagi konkurencyjnej we Francji     254
  3.4.2. Wybrane instrumenty wspierania konkurencyjności regionalnej we Francji     257
  3.4.3. Podsumowanie     271
  3.5. Konkurencyjność regionu Emilia Romagna jako regionu GOW     272
  3.5.1. Wprowadzenie     272
  3.5.2. Charakterystyka regionu Emilia Romagna z punktu widzenia czynników konkurencyjności kluczowych dla GOW     274
  3.5.3. Otoczenie instytucjonalne GOW we Włoszech i rola regionu Emilia Romagna w tym systemie     277
  3.5.4. Wytwarzanie wiedzy w regionie Emilia Romagna     282
  3.5.5. Cyrkulacja wiedzy w regionie Emilia Romagna     284
  3.5.6. Absorpcja wiedzy w regionie Emilia Romagna     285
  3.5.7. Gospodarka oparta na wiedzy w Wielkopolsce     285
  3.5.8. Podsumowanie     288
  
  Bibliografia     291
  
  O Autorach     310
RozwińZwiń