Modele decyzyjne w koordynacji strumieni podaży produktów w łańcuchu dostaw

Modele decyzyjne w koordynacji strumieni podaży produktów w łańcuchu dostaw

2 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

18,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W publikacji omówiono i przeanalizowano szczegółowo możliwości zastosowania modeli decyzyjnych w koordynacji strumieni podaży produktów w łańcuchu dostaw. Podstawowym celem pracy jest wykazanie, że proces podejmowania decyzji związanych z przepływem fizycznym materiałów oraz ich konwersji w produkty może być wspomagany poprzez użycie modeli formalnych w sposób zintegrowany i całościowy. W pracy omówiono zastosowania modeli decyzyjnych w zarządzaniu łańcuchem dostaw, wskazano podstawowe kierunki rozwoju i stosowane rozwiązania. Zaproponowano model planowania dostaw w ujęciu dynamicznym oraz dokonano jego weryfikacji, omówiono zagadnienia związane z planowaniem produkcji oraz podjęto próbę zastosowania modeli w podejmowania decyzji równolegle w obszarach planowania przepływów i planowania produkcji. W pracy przedstawiono gruntowne studia krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu, opracowane klasyfikacje dotyczące obszarów zastosowania oraz wariantów modeli decyzyjnych, a także wyniki przeprowadzonych eksperymentów obliczeniowych.


Liczba stron264
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-267-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów użytych w pracy    17
  
  1. Koncepcja łańcucha dostaw w naukach o zarządzaniu    19
  
  1.1 Współpraca przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw    19
  1.1.1 Pojawienie się efektu Forrestera    22
  1.1.2 Ewolucja relacji dostawca–odbiorca    24
  1.1.3 Pojęcie łańcucha dostaw    27
  1.1.4 Sieci przedsiębiorstw    38
  1.2 Zarządzanie łańcuchem dostaw    41
  1.2.1 Przegląd definicji pojęcia ”zarządzanie łańcuchem dostaw”    41
  1.2.2 Ewolucja pojęcia ”zarządzanie łańcuchem dostaw” i jego zakresu    45
  1.3 Koordynacja w łańcuchu dostaw    50
  1.3.1 Przepływ informacji w łańcuchu dostaw    51
  1.3.2 Koordynacja strumieni podaży w łańcuchu dostaw    54
  
  2. Modele decyzyjne w zarządzaniu łańcuchem dostaw    57
  
  2.1 Planowanie w zarządzaniu łańcuchem dostaw    57
  2.1.1 Planowanie w koncepcji łańcucha dostaw    58
  2.1.2 Poziomy planowania w łańcuchu dostaw    65
  2.1.3 Kroczący horyzont planowania w łańcuchu dostaw    74
  2.2 Modele decyzyjne w planowaniu łańcucha dostaw    74
  2.2.1 Klasy modeli decyzyjnych stosowanych w planowaniu łańcucha dostaw    79
  2.2.2 Ustalanie parametrów koordynacji    83
  2.2.3 Zintegrowane planowanie łańcucha dostaw    95
  2.2.4 Możliwości i ograniczenia stosowania modeli decyzyjnych    109
  
  3. Modele decyzyjne w planowaniu przepływów rzeczowych    114
  
  3.1 Przepływy rzeczowe w łańcuchu dostaw i ich uwarunkowania    114
  3.1.1 Struktura przepływów rzeczowych w łańcuchach dostaw    114
  3.1.2 Statyczne i dynamiczne ujęcie w planowaniu przepływów    117
  3.2 Modele decyzyjne w planowaniu przepływów – ujęcie dynamiczne    120
  3.2.1 Modele decyzyjne w planowaniu dostaw całopojazdowych    121
  3.2.2 Modele decyzyjne w planowaniu tras dostaw    129
  3.2.3 Algorytmy hybrydowe w planowaniu tras dostaw    139
  3.3 Propozycja modelu hybrydowego wyznaczania tras dostaw    142
  3.3.1 Alternatywna technika reprezentacji trasy w modelach decyzyjnych    143
  3.3.2 Model hybrydowy w wyznaczaniu tras dostaw – ujęcie statyczne    147
  3.3.3 Model hybrydowy w wyznaczaniu tras dostaw – ujęcie dynamiczne    152
  3.3.4 Zastosowanie modelu hybrydowego wyznaczania tras dostaw – eksperymenty obliczeniowe    155
  
  4. Modele decyzyjne w planowaniu produkcji    166
  
  4.1 Środowisko produkcyjne i jego uwarunkowania    166
  4.1.1 Uwarunkowania związane z czasem i sposobem jego modelowania    166
  4.1.2 Uwarunkowania związane z zasobami produkcyjnymi i trybem ich wykorzystania    169
  4.1.3 Uwarunkowania związane z wytwarzanymi produktami    170
  4.2 Modele decyzyjne w  planowaniu produkcji    173
  4.2.1 Planowanie produkcji z uwzględnieniem wielkości partii i ograniczeniem zdolności    175
  4.2.2 Warianty wykorzystania zasobów w modelach planowania produkcji    178
  4.2.3 Modele planowania produkcji z częściowym zaspokojeniem zapotrzebowania    185
  4.2.4 Modele planowania produkcji z partiami międzyokresowymi    187
  4.2.5 Modele planowania produkcji z możliwością przekroczenia zdolności produkcyjnych    190
  4.2.6 Modele planowania produkcji wieloetapowej    191
  4.3 Planowanie produkcji w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa farmaceutycznego – studium przypadku    194
  
  5. Modele decyzyjne w zintegrowanym planowaniu produkcji i przepływów rzeczowych    201
  
  5.1 Zintegrowane planowanie produkcji i przepływów oraz jego uwarunkowania    201
  5.1.1 Planowanie produkcji i dostaw całopojazdowych    201
  5.1.2 Planowanie produkcji i tras dostaw    204
  5.2 Modele decyzyjne w zintegrowanym planowaniu produkcji i dostaw całopojazdowych    205
  5.2.1 Sieci produkcyjne z dostawami całopojazdowymi    206
  5.2.2 Sieci produkcyjne z alternatywnymi dostawcami i niejednorodną strukturą wytwarzania    207
  5.3 Modele decyzyjne w zintegrowanym planowaniu produkcji i tras dostaw    213
  5.3.1 Zintegrowane planowanie produkcji i zdolności dystrybucyjnych    213
  5.3.2 Zintegrowane planowanie produkcji i tras dostaw    217
  5.4 Modele decyzyjne w zintegrowanym planowaniu produkcji i przepływów rzeczowych – eksperymenty obliczeniowe    222
  5.4.1 Zintegrowane planowanie produkcji i dostaw całopojazdowych    222
  5.4.2 Zintegrowane planowanie produkcji i tras dostaw    229
  
  Zakończenie    233
  Literatura    238
  Spis rysunków    251
  Spis tabel    252
  Summary    253
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia