Hipoteczny pieniądz bankowy

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

18,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Przedmiotem badań prowadzonych w pracy jest zakres finansowego potencjału nieruchomości oraz jego realizacja poprzez mechanizmy bankowego finansowania nieruchomości. W badaniach uwzględniona jest szczególna rola banków jako podmiotów o najbardziej rozwiniętej funkcji transformacyjnej kapitału finansowego w warunkach postępującej globalizacji i usieciowienia się systemu finansowego. Wnioskowanie prowadzone jest z wykorzystaniem dorobku bankowości i finansów, w tym finansów behawioralnych, w warunkach cyklicznego rozwoju ekonomicznego, z uwzględnieniem czynników kryzysu finansowego. Problematyka badawcza obejmuje wzajemne relacje podmiotów kredytowych z regulatorami rynków finansowych, kredytobiorcami i dostawcami kapitału (deponentami i inwestorami), ze szczególnym uwzględnieniem barier i możliwości funkcjonowania w specyfice rynku nieruchomości w warunkach postkryzysowych. Analiza prowadzona jest na podstawie badań własnych, porównujących zakres i charakter modeli uniwersalistycznych oraz specjalistycznych kredytowania hipotecznego


Liczba stron281
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-388-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  
  Część 1. Finansowy i ekonomiczny potencjał nieruchomości
  
  1. Koncepcja i realizacja potencjału finansowego nieruchomości    23
  
  1.1. Wartość nieruchomości jako podstawowy komponent finansowego potencjału nieruchomości    25
  1.2. Kreacja i transfer kapitału finansowego z nieruchomości    34
  1.3. Ryzyko finansowe związane z nieruchomościami jako czynnik kształtowania finansowego potencjału nieruchomośc    40
  
  2. Znaczenie ekonomicznych praw własności w realizowaniu potencjału finansowego nieruchomości    47
  
  2.1. Zakres i oddziaływanie praw własności    48
  2.2. Przesłanki instytucjonalne określania wartości nieruchomości    51
  2.3. Znaczenie cech ekonomicznych nieruchomości w ustanawianiu zabezpieczenia wierzytelności    55
  
  3. Realizacja potencjału finansowego nieruchomości za pomocą instrumentów bankowych    59
  
  3.1. Kredyt bankowy jako instrument konwersji    60
  3.2. Źródła pokrycia kapitału finansowego z nieruchomości    65
  3.3. Ryzyko związane z instrumentami finansowania nieruchomości    70
  
  4. Problem ryzyka niestabilności rynku finansowania nieruchomości    74
  
  4.1. Determinanty cyklu koniunkturalnego w fazie ekspansji kredytowej    75
  4.2. Ryzyko finansowania popytu na rynku nieruchomości    80
  4.3. Ryzyko niedopasowania ekspansji kredytowej    82
  
  Część 2. Zakres realizacji finansowego potencjału nieruchomości przez bankowe instytucje kredytowe
  
  5. Zakres i instytucje finansów hipotecznych w podejściu modelowym    89
  
  5.1. Model systemu finansowania nieruchomości    90
  5.2. Przesłanki sektorowe dla formowania zasad rynku finansowania nieruchomości    94
  5.3. Uniwersalizm a specjalizacja uczestników rynku    97
  
  6. Bankowe pośrednictwo finansowe w sektorze nieruchomości    101
  
  6.1. Cele i wyznaczniki pośrednictwa finansowego na rynku nieruchomości.    101
  6.2. Oddziaływanie na sektor nieruchomości banków uniwersalnych i specjalistycznych    106
  6.3. Znaczenie potrzeb bankowych grup klientowskich dla możliwości realizacji potencjału finansowego nieruchomości    109
  6.4. Oddziaływanie relacji z klientami na zdolność do mobilizowania kapitału bankowego    114
  
  7. Pozycja biznesowa banków na rynku nieruchomości    120
  
  7.1. Model autonomiczny i zależny funkcjonowania instytucji kredytowej    121
  7.2. Internalizacja zasad systemowych    126
  7.3. Znaczenie informacji kredytowej i ryzyka kredytowego    130
  7.4. Konkurencja i konkurencyjność banków na rynku hipotecznym    134
  
  Część 3. Kapitał bankowy jako czynnik realizacji finansowego potencjału nieruchomości
  
  8. Przesłanki kreowania kapitału finansowego z nieruchomości w ramach modelu depozytowego i rynkowego    141
  
  8.1. Znaczenie kongruencji parametrów aktywów i pasywów dla zachowania ciągłości procesów finansowania    142
  8.2. Źródła finansowania w perspektywie celów biznesowych instytucji kredytowych    147
  8.3. Makroekonomiczne konsekwencje finansowania hipotecznego w warunkach niestabilności    152
  8.4. Oddziaływanie polityki pieniężnej    159
  
  9. Inicjująca rola kapitału bankowego w refinansowaniu kapitału nieruchomości(finansowanie depozytowe, pożyczkowe i rynkowe)    167
  
  9.1. Banki jako hipoteczne instytucje zaufania publicznego    168
  9.2. Kontrola i nadzór nad adekwatnością funduszy własnych    173
  9.3. Strategie finansowania zewnętrznego    180
  
  Część 4. Refinansowanie aktywów hipotecznych banku w perspektywie realizacji potencjału finansowego nieruchomości
  
  10. Zakres transferu ryzyka i kapitału w refinansowaniu aktywów hipotecznych    191
  
  10.1. Konsekwencje systemowe, międzysektorowe i makroekonomiczne ryzyka finansowania aktywów hipotecznych na rynkach rozwiniętych i rozwijających się    192
  10.2. Struktury zintegrowane oraz zdezintegrowane transferu kapitału i ryzyka    199
  10.3. Znaczenie kredytowych instrumentów pochodnych    203
  
  11. Rola wtórnych rynków kredytów hipotecznych    206
  
  11.1. Zakres wtórnego rynku kredytów hipotecznych    207
  11.2. Inwestorzy na wtórnym rynku kredytowym    211
  11.3. Czynniki popytu na wtórnym rynku kredytowym    213
  
  12. Instytucjonalizacja procesu refinansowania nieruchomości jako warunek stabilności systemu finansowego    218
  
  12.1. Wyznaczniki petryfikacji działań instytucji kredytowych w długim okresie    219
  12.2. Aktywny nadzór nad rynkiem hipotecznym    223
  12.3. Wielowymiarowość bezpieczeństwa finansowego    227
  
  13. Hipoteczny pieniądz bankowy jako kategoria finansowa i ekonomiczna    234
  
  13.1. Znaczenie gospodarcze kreacji hipotecznego pieniądza bankowego.    235
  13.2. Zależność hipotecznego pieniądza bankowego od stopnia rozwoju instytucjonalnego rynku nieruchomości    241
  
  Zakończenie    248
  
  Literatura    254
  Spis rysunków    267
  Spis tabel    269
  Summary    271
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia