Mobbing w stosunkach pracy

-20%

Mobbing w stosunkach pracy

Zagadnienia prawne

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

42,40  53,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

42,4053,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Monografia stanowi wszechstronną analizę problematyki prawnej ochrony przed mobbingiem w stosunkach pracy w społecznej gospodarce rynkowej po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Zawiera omówienie podstaw prawnych ochrony przed mobbingiem ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących pojęcia mobbingu w świetle kodeksu pracy oraz zakresu odpowiedzialności pracodawcy na gruncie prawa pracy. Opisuje również zagadnienie mobbingu w aspekcie naruszenia dóbr osobistych pracowników, gwarancje prawne ochrony przed mobbingiem w prawie cywilnym i w prawie karnym oraz przeciwdziałanie mobbingowi za pomocą środków pozaprawnych.
W książce przedstawiono charakterystykę środków prawnych, za pomocą których realizowana jest ochrona prawna pracowników przed mobbingiem, a także praktyczne mechanizmy służące tej ochronie na drodze sądowej.


Helena Szewczyk – doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny, ekonomistka, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Stypendystka zagranicznych uniwersytetów. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy, prawa urzędniczego oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Jest aktywnym wykładowcą, praktykiem oraz ekspertem.


Liczba stron378
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-524-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  Rozdział 1. Pojęcie i istota mobbingu w stosunkach pracy     15
  1. Uwagi wprowadzające     15
  2. Zakres pojęcia „mobbing” w psychologii     17
  3. Rozumienie pojęcia mobbingu w naukach społecznych
  i ekonomicznych     20
  4. Przyczyny mobbingu     22
  5. Rodzaje mobbingu     24
  6. Przebieg procesu mobbingu     27
  7. Społeczne, ekonomiczne i zdrowotne skutki mobbingu     29
  
  Rozdział 2. Podstawy prawne ochrony przed mobbingiem
  w stosunkach pracy     38
  1. Prawo do ochrony pracowników przed mobbingiem w aktach
  prawa międzynarodowego     38
  1.1. Powszechna deklaracja praw człowieka     38
  1.2. Pakty praw człowieka     39
  1.3. Dokumenty Międzynarodowej Organizacji Pracy     40
  1.4. Europejska konwencja praw człowieka     42
  1.5. Europejskie karty społeczne     45
  2. Prawo Unii Europejskiej a ochrona przed mobbingiem
  w stosunkach pracy     52
  2.1. Uwagi wprowadzające     52
  2.2. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej     55
  2.3. Ochrona przed mobbingiem w stosunkach pracy w dyrektywach,
  zaleceniach i innych dokumentach Unii Europejskiej     58
  3. Ochrona pracowników przed mobbingiem w Konstytucji RP     69
  3.1. Uwagi wprowadzające     69
  3.2. Konstytucyjne zasady ochrony dóbr osobistych pracownika
  w aspekcie mobbingu     73
  3.3. Ochrona życia i zdrowia, godności i wolności w Konstytucji RP     75
  Rozdział 3. Prawna regulacja mobbingu w wybranych krajach     81
  1. Szwecja     81
  2. Francja     84
  3. Belgia     88
  4. Wielka Brytania     93
  5. Hiszpania     96
  6. Włochy     97
  7. Niemcy     101
  8. Stany Zjednoczone Ameryki     105
  9. Kanada     108
  
  Rozdział 4. Pojęcie mobbingu w świetle art. 94³ kodeksu pracy     111
  1. Znaczenie przepisów prawa pracy w zakresie ochrony prawnej
  przed mobbingiem     111
  2. Definicja legalna mobbingu w świetle kodeksu pracy oraz jej
  elementy składowe     115
  2.1. Uwagi wprowadzające     115
  2.2. Zakres podmiotowy oraz cechy zachowania mobbera     116
  2.3. Cel i skutki mobbingu     122
  2.4. Bezprawność zachowania mobbera     126
  2.5. Zaniżona ocena przydatności zawodowej     134
  2.6. Długotrwałość i uporczywość zachowania mobbera     136
  3. Mobbing a molestowanie pracownika     142
  
  Rozdział 5. Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu mobbingu     149
  1. Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi ciążący na pracodawcy     149
  1.1. Uwagi wprowadzające     149
  1.2. Treść i granice obowiązku     153
  2. Podstawy odpowiedzialności pracodawcy     157
  3. Zadośćuczynienie pieniężne z tytułu rozstroju zdrowia z powodu
  mobbingu z art. 94³ § 3 k.p.     171
  3.1. Podstawy nabycia prawa do zadośćuczynienia z tytułu
  rozstroju zdrowia     171
  3.2. Wysokość zadośćuczynienia     179
  4. Prawo do rozwiązania przez pracownika stosunku pracy wskutek
  mobbingu na podstawie art. 94³ § 4 i 5 k.p.     182
  4.1. Oświadczenie woli pracownika rozwiązujące stosunek pracy     182
  4.2. Odszkodowanie z art. 94³ § 4 k.p.     187
  5. Uprawnienie mobbingowanego pracownika do niezwłocznego
  rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 551 § 1 k.p.     192
  6. Znaczenie odszkodowania z art. 18³ d k.p. jako środka prawnego
  chroniącego przed mobbingiem     198
  7. Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu wypadków
  przy pracy i chorób parazawodowych spowodowanych
  mobbingiem     201
  7.1. Choroby parazawodowe     201
  7.2. Wypadki przy pracy a mobbing w stosunkach pracy     206
  
  Rozdział 6. Mobbing a dobra osobiste pracowników     209
  1. Dobra osobiste pracownika     209
  2. Zasada poszanowania dóbr osobistych pracownika a ochrona
  przed mobbingiem     218
  3. Dobra osobiste szczególnie narażone na naruszenie wskutek
  mobbingu     221
  3.1. Mobbing jako szczególny przykład narażania życia i zdrowia
  pracownika     221
  3.2. Ochrona godności osobistej w stosunkach pracy a mobbing     233
  3.3. Ochrona wolności w stosunkach pracy w aspekcie stosowania
  mobbingu     239
  4. Przykłady naruszenia dóbr osobistych pracownika
  z powodu mobbingu     242
  
  Rozdział 7. Gwarancje prawne ochrony przed mobbingiem
  w prawie cywilnym oraz prawie karnym     252
  1. Środki ochrony przed mobbingiem w prawie cywilnym     252
  1.1. Roszczenia niemajątkowe     252
  1.1.1. Uwagi ogólne     252
  1.1.2. Roszczenie o zaniechanie działań zagrażających dobrom
  osobistym lub je naruszających oraz roszczenie o dopełnienie
  czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia     253
  1.1.3. Roszczenie o ustalenie     256
  1.1.4. Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę     257
  1.2. Sankcje majątkowe     270
  2. Karnoprawne środki ochrony przed mobbingiem     273
  2.1. Prawa pracownika jako przedmiot ochrony karnoprawnej     273
  2.2. Zniesławienie lub zniewaga pracownika     279
  2.3. Naruszenie nietykalności osobistej pracownika     281
  2.4. Prawnokarne dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia
  dóbr osobistych w postępowaniu karnym     287
  
  Rozdział 8. Zagadnienia procesowe ochrony przed mobbingiem
  w stosunkach pracy     292
  1. Tryb dochodzenia roszczeń przewidzianych w prawie pracy     292
  2. Postępowanie dowodowe w sprawach o mobbing     298
  3. Dochodzenie roszczeń przez ofiary mobbingu
  w procesie cywilnym     306
  
  Rozdział 9. Przeciwdziałanie mobbingowi w stosunkach pracy
  za pomocą środków pozaprawnych     309
  1. Polityka antymobbingowa i profilaktyka     309
  2. Zakładowe procedury przeciwdziałania mobbingowi
  w stosunkach pracy     315
  
  Zakończenie     323
  
  Bibliografia     336
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia