Anatomia człowieka. Tom 3

Anatomia człowieka. Tom 3

8 ocen

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 59,50 zł  


59,50

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to jeden z najlepszych i najdokładniejszych podręczników poświęconych anatomii człowieka, jakie obecnie istnieją na polskim rynku księgarskim. Stowarzyszenie autorów książek medycznych – skupiające najznakomitsze autorytety w dziedzinie medycyny – uznało tę książkę za najlepsze dzieło medyczne XX wieku.
Zakres tematyczny tomu 3.:
Układ naczyniowy


Rok wydania2012
Liczba stron504
KategoriaAnatomia
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-20-03257-4
Numer wydania9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  UKŁAD NACZYNIOWY    1
  
  Uwagi wstępne – opracowali M. Reicher i W. Łasiński     1
  Krew i chłonka (limfa)     5
  Narządy budowy i rozkładu składników morfotycznych krwi i chłonki     8
  Szpik kostny     8
  Narządy chłonne     8
  Niższe postacie narządów chłonnych     9
  Węzły chłonne     9
  Stosunki ogólne     10
  Budowa     11
  Rozwój węzłów chłonnych – opracowali S. Hiller i Z. Zegarska     14
  Węzły krwiolimfatyczne – opracowali M. Reicher i W. Łasiński     14
  Naczynia i nerwy     14
  Streszczenie     15
  Śledziona     15
  Stosunki ogólne     16
  Stosunek do otrzewnej i ruchomość śledziony     19
  Położenie śledziony i jej stosunek do narządów sąsiednich     21
  Rozwój śledziony – opracowali S. Hiller i Z. Zegarska     25
  Budowa śledziony – opracowali S. Hiller i S. Zawistowski     26
  Czynność śledziony – opracowali S. Hiller i S. Zawistowski     30
  Naczynia i nerwy – opracowali M. Reicher i W. Łasiński     31
  Streszczenie     31
  Serce     32
  Rozwój serca – opracowali S. Hiller i Z. Zegarska     33
  Kształtowanie się serca     37
  Różnicowanie się ścian serca     41
  Wady rozwojowe serca – opracowali S. Hiller i Z. Zegarska     42
  Stosunki ogólne – opracowali M. Reicher i W. Łasiński     48
  Budowa ogólna     53
  Położenie poszczególnych części serca względem siebie     57
  Zastawki serca     59
  Zastawki przedsionkowo-komorowe     59
  Zastawka aorty i pnia płucnego     63
  Budowa poszczególnych części serca     65
  Przedsionek prawy     65
  Komora prawa     68
  Przedsionek lewy     70
  Komora lewa     72
  Przegroda serca     74
  Przegroda międzyprzedsionkowa     74
  Przegroda międzykomorowa     74
  Budowa ściany serca     77
  Wsierdzie i nasierdzie     77
  Śródsierdzie     78
  Szkielet serca     79
  Mięsień sercowy     80
  Budowa mikroskopowa mięśnia sercowego i jego praca     80
  Mięśniówka przedsionków     81
  Mięśniówka komór     81
  Czynność. Serce jako pompa ssąco-tłocząca     84
  Układ przewodzący serca     85
  Stosunki ogólne     85
  Część zatokowo-przedsionkowa     87
  Część przedsionkowo-komorowa     88
  Naczynia i nerwy ściany serca     92
  Tętnice wieńcowe     92
  Żyły serca     99
  Naczynia chłonne     101
  Nerwy serca     101
  Osierdzie     102
  Rozwój osierdzia – opracowali S. Hiller i Z. Zegarska     103
  Osierdzie włókniste – opracowali M. Reicher i W. Łasiński     104
  Osierdzie surowicze     107
  Naczynia i nerwy osierdzia     112
  Stosunki topograficzne serca i osierdzia     112
  Streszczenie     120
  Wiadomości ogólne o naczyniach krwionośnych     124
  Budowa i czynność ściany naczyń krwionośnych – opracowali S. Hiller i S. Zawistowski     125
  Naczynia włosowate     125
  Tętnice     128
  Żyły     132
  Zasadnicze różnice budowy ściany tętnic i żył    133
  Naczynia i nerwy naczyń krwionośnych     133
  Zespolenia tętniczo-żylne     134
  Przebieg, rozgałęzienia i połączenia naczyń krwionośnych – opracowali M. Reicher i W. Łasiński     136
  Zależność czynnościowa     137
  Zależność morfologiczna     141
  Streszczenie     148
  Układ naczyń tętniczych     149
  Rozwój – opracowali S. Hiller i Z. Zegarska     149
  Tętnice krążenia małego – opracowali M. Reicher i W. Łasiński     156
  Pień i tętnice płucne     156
  Streszczenie     160
  Tętnice krążenia wielkiego     160
  Aorta     160
  Część wstępująca aorty     163
  Łuk aorty     165
  Część piersiowa aorty     165
  Część brzuszna aorty     166
  Odmiany aorty     167
  Zmienność położenia i przebiegu łuku aorty     167
  Zmienność miejsca odejścia gałęzi łuku i ich liczby     168
  Zmienność położenia końca aorty     170
  Streszczenie     171
  Gałęzie aorty     172
  Gałęzie części wstępującej aorty     172
  Gałęzie łuku aorty     172
  Pień ramienno-głowowy     172
  Tętnice głowy i szyi     173
  Uwagi ogólne     173
  Tętnica szyjna wspólna     174
  Streszczenie     180
  Tętnica szyjna wewnętrzna     180
  Gałęzie mózgowe tętnicy szyjnej wewnętrznej     189
  Zespolenia tętnicy szyjnej wewnętrznej     193
  Streszczenie     193
  Tętnica szyjna zewnętrzna     194
  Gałęzie tętnicy szyjnej zewnętrznej     197
  Zespolenia     211
  Streszczenie     211
  Tętnice kończyny górnej     212
  Tętnica podobojczykowa i jej gałęzie     213
  Pień tarczowo-szyjny     222
  Pień żebrowo-szyjny     226
  Zespolenia     227
  Streszczenie     227
  Tętnica pachowa i jej gałęzie     229
  Zespolenia     238
  Streszczenie     238
  Tętnica ramienna i jej gałęzie     239
  Zespolenia     246
  Streszczenie     246
  Tętnice przedramienia     246
  Tętnica promieniowa     247
  Tętnica łokciowa     251
  Zespolenia     255
  Sieć stawowa łokcia     256
  Streszczenie     256
  Tętnice ręki     257
  Sieć grzbietowa nadgarstka     257
  Sieć dłoniowa nadgarstka     258
  Łuk dłoniowy powierzchowny     258
  Łuk dłoniowy głęboki     259
  Tętnice grzbietu ręki     260
  Odmiany     261
  Tętnice palców     263
  Zespolenia     263
  Streszczenie     264
  Tętnice tułowia     265
  Gałęzie aorty piersiowej     265
  Gałęzie trzewne     265
  Gałęzie ścienne     266
  Streszczenie     269
  Gałęzie aorty brzusznej     270
  Gałęzie ścienne aorty brzusznej     272
  Parzyste gałęzie trzewne aorty brzusznej     273
  Nieparzyste gałęzie trzewne aorty brzusznej     277
  Pień trzewny     277
  Tętnica krezkowa górna     284
  Zmienność początków tętnic pnia trzewnego     288
  Dodatkowe tętnice wątrobowe     289
  Tętnica krezkowa dolna     290
  Zespolenia tętnicze wzdłuż cewy pokarmowej     292
  Gałęzie końcowe aorty     293
  Streszczenie     293
  Tętnice kończyny dolnej i miednicy     294
  Tętnica biodrowa wspólna     294
  Tętnica biodrowa wewnętrzna     296
  Gałęzie ścienne tętnicy biodrowej wewnętrznej     300
  Gałęzie trzewne tętnicy biodrowej wewnętrznej     306
  Streszczenie     314
  Tętnica biodrowa zewnętrzna i jej gałęzie     314
  Streszczenie     318
  Tętnica udowa i jej gałęzie     318
  Zespolenia tętnicy udowej     329
  Streszczenie     329
  Tętnica podkolanowa     329
  Sieć stawowa kolana     333
  Streszczenie     333
  Tętnice goleni     333
  Tętnica piszczelowa przednia     334
  Tętnica piszczelowa tylna     336
  Zespolenia tętnic goleni     340
  Streszczenie     340
  Tętnice stopy     340
  Tętnica grzbietowa stopy     341
  Tętnica podeszwowa przyśrodkowa     344
  Tętnica podeszwowa boczna     346
  Łuk podeszwowy     347
  Tętnice palców stopy     348
  Zespolenia tętnic stopy     348
  Streszczenie     349
  Układ naczyń żylnych     349
  Rozwój pni żylnych – opracowali S. Hiller i Z. Zegarska     349
  Krążenie płodowe – opracowali S. Hiller i Z. Zegarska     353
  Żyły krążenia małego – opracowali M. Reicher i W. Łasiński     355
  Żyły płucne     355
  Żyły krążenia wielkiego     356
  Żyły serca     357
  Żyły głowy i szyi     357
  Żyły mózgowia, opony twardej i jej zatoki oraz żyły ściany czaszki     358
  Żyły mózgowia     358
  Żyły ściany czaszki     359
  Żyły opony twardej mózgowia     360
  Zatoki opony twardej     360
  Grupa górna     363
  Grupa dolna     365
  Żyły oczne     368
  Zespolenia między krążeniem wewnątrz- i zewnątrzczaszkowym     369
  Powierzchowne żyły głowy i szyi     369
  Żyła twarzowa     369
  Dopływy żyły twarzowej     371
  Żyła szyjna zewnętrzna     373
  Głębokie żyły głowy i szyi     374
  Splot skrzydłowy     374
  Dopływy szyjne żyły ramienno-głowowej     375
  Żyła szyjna wewnętrzna     376
  Streszczenie     380
  Żyły kończyny górnej     381
  Uwagi ogólne     381
  Żyły głębokie     382
  Żyły głębokie ręki     383
  Żyły głębokie przedramienia i ramienia     383
  Żyła pachowa     383
  Żyła podobojczykowa     384
  Zastawki żył głębokich kończyny górnej     386
  Żyły powierzchowne     386
  Żyły powierzchowne palców     386
  Żyły powierzchowne ręki     387
  Żyły powierzchowne przedramienia i ramienia     388
  Żyły powierzchowne przedniej okolicy łokciowej     390
  Zastawki żył powierzchownych kończyny górnej     392
  Zespolenia     392
  Streszczenie     392
  Żyły klatki piersiowej i kręgosłupa     393
  Żyły klatki piersiowej     393
  Żyła główna górna     393
  Żyły ramienno-głowowe     394
  Dopływy żyły ramienno-głowowej z klatki piersiowej     395
  Żyły skórne przedniej ściany tułowia     396
  Zespolenia żył piersiowych wewnętrznych     397
  Żyły nieparzyste i ich dopływy     397
  Żyły kręgosłupa     401
  Streszczenie     403
  Żyły kończyny dolnej     404
  Uwagi ogólne     404
  Żyły głębokie     405
  Żyły głębokie stopy     405
  Żyły głębokie goleni     406
  Żyła podkolanowa     406
  Żyła udowa     407
  Żyły głębokie okolicy pośladkowej     409
  Zastawki żył głębokich     409
  Żyły powierzchowne     409
  Żyły powierzchowne stopy     410
  Żyła odpiszczelowa     410
  Żyła odstrzałkowa     413
  Zastawki żył powierzchownych kończyny dolnej     414
  Cechy wspólne żył odpiszczelowej i odstrzałkowej     414
  Zespolenia     414
  Streszczenie     415
  Żyły brzucha i miednicy     415
  Żyła główna dolna     415
  Żyły biodrowe wspólne     420
  Żyły biodrowe zewnętrzne     421
  Żyły biodrowe wewnętrzne     422
  Gałęzie ścienne     423
  Gałęzie trzewne     423
  Żyła wrotna wątroby     425
  Dopływy początkowe     426
  Pień żyły wrotnej wątroby     428
  Gałęzie końcowe żyły wrotnej wątroby    428
  Gałęzie boczne żyły wrotnej wątroby     429
  Żyły wrotne dodatkowe     430
  Zespolenia między układem żyły wrotnej wątroby a układem żył głównych    431
  Zespolenia między obu żyłami głównymi     431
  Streszczenie     432
  Układ naczyń chłonnych     433
  Wstęp     433
  Drogi chłonki     434
  Naczynia włosowate     434
  Naczynia zbiorcze     436
  Wiadomości ogólne     436
  Rys rozwoju filo- i ontogenetycznego – opracowali S. Hiller i Z. Zegarska    439
  Streszczenie – opracowali M. Reicher i W. Lasiński     441
  Główne pnie chłonne     442
  Przewód piersiowy     445
  Części przewodu piersiowego i ich odmiany     445
  Pozostałe pnie chłonne     449
  Przewód chłonny prawy     451
  Streszczenie     451
  Rozkład naczyń i węzłów chłonnych     452
  Uwagi ogólne     452
  Naczynia i węzły chłonne głowy i szyi     452
  Węzły chłonne głowy i szyi     453
  Naczynia chłonne głowy     460
  Streszczenie     460
  Naczynia i węzły chłonne kończyny górnej     460
  Węzły powierzchowne     461
  Węzły głębokie     462
  Węzły chłonne przedramienia i ramienia     462
  Węzły chłonne pachowe     462
  Węzły chłonne nadłopatkowe     465
  Naczynia chłonne powierzchowne     465
  Naczynia chłonne głębokie     466
  Streszczenie     467
  Naczynia i węzły chłonne klatki piersiowej     467
  Powierzchowne naczynia i węzły chłonne     468
  Naczynia i węzły chłonne sutka     468
  Naczynia i węzły chłonne głębokie ściany klatki piersiowej oraz przepony    470
  Naczynia i węzły chłonne trzew klatki piersiowej     471
  Streszczenie     472
  Naczynia i węzły chłonne brzucha i miednicy    473
  Naczynia i węzły chłonne powierzchowne    473
  Naczynia i węzły chłonne krocza oraz narządów płciowych zewnętrznych    473
  Naczynia i węzły chłonne głębokie ściany brzucha     474
  Naczynia i węzły chłonne zaotrzewnowe     474
  Naczynia chłonne     474
  Węzły chłonne     474
  Naczynia i węzły chłonne trzewne brzucha i miednicy     475
  Streszczenie     479
  Naczynia i węzły chłonne kończyny dolnej     480
  Węzły chłonne     480
  Węzły chłonne pachwinowe powierzchowne     480
  Węzły chłonne głębokie     482
  Naczynia chłonne     484
  Naczynia chłonne powierzchowne     484
  Naczynia chłonne głębokie     485
  Zespolenia     487
  Streszczenie     487
  
  Skorowidz rzeczowy     489
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia