Finanse i rachunkowość

-25%

Finanse i rachunkowość

1 opinia

Wydawca:

PWE

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

36,53  48,70

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

36,5348,70

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik obejmuje kompendium wiedzy z finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione:
• rachunkowość jako system informacyjny firmy,
• konto jako podstawowe urządzenie księgowe,
• koszty i ich ujęcie ewidencyjne,
• ustalenie, rozliczenie i podział wyniku finansowego,
• sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów finansowych),
• ocena kondycji finansowej firmy,
• krótkoterminowe decyzje finansowe,
• wartość pieniądza w czasie,
• rodzaje inwestycji rzeczowych,
• źródła finansowania działalności przedsiębiorstw,
• metody szacowania opłacalności inwestycji,
• system finansowy w gospodarce.


Podręcznik uzupełniają pytania kontrolne po każdym rozdziale, przykłady i słownik ważniejszych terminów, które ułatwiają zrozumienie omawianych zagadnień.


Podręcznik jest przeznaczony dla:
• studentów uczelni technicznych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji,
• studentów zarządzania i finansów w uczelniach ekonomicznych i rolniczych.


Rok wydania2013
Liczba stron390
KategoriaFinanse i bankowość
WydawcaPWE
ISBN-13978-83-208-2109-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp
  
  
  Rozdział 1. Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa
  1.1. Pojęcie rachunkowości
  1.2. Zakres rachunkowości
  1.3. Funkcje i struktura rachunkowości
  1.4. Metody i nadrzędne zasady rachunkowości
  1.5. Regulacje prawne rachunkowości
  1.6. Pytania kontrolne
  
  
  
  Rozdział 2. Konto księgowe
  2.1. Operacje gospodarcze, ich charakterystyka i podział
  2.2. Wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu
  2.3. Funkcjonowanie kont bilansowych
  2.4. Funkcjonowanie kont wynikowych
  2.5. Zasada podwójnego zapisu
  2.6. Podzielność i łączenie kont
  2.7. Zestawienie obrotów i sald
  2.8. Dokumentacja księgowa
  2.9. Plan kont
  2.10. Pytania kontrolne
  
  
  
  Rozdział 3. Koszty i ich ujęcie ewidencyjne
  3.1. Pojęcie kosztów
  3.2. Klasyfikacja kosztów
  3.2.1. Koszty według typów działalności
  3.2.2. Koszty według odmian działalności
  3.2.3. Koszty w układzie rodzajowym
  3.2.4. Koszty w układzie funkcjonalnym
  3.2.5. Koszty w układzie kalkulacyjnym
  3.2.6. Koszty według wewnętrznej struktury
  3.2.7. Koszty według przydatności na cele decyzyjne i kontrolne
  3.3. Układy ewidencyjne kosztów
  3.3.1. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym
  3.3.2. Ewidencja kosztów w układzie funkcjonalnym
  3.3.3. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowo-funkcjonalnym
  3.4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
  3.5. Pytania kontrolne
  
  
  
  Rozdział 4. Ustalanie, rozliczanie i podział wyniku finansowego
  4.1. Elementy wyniku finansowego
  4.2. Przychody z działalności operacyjnej i koszty związane z ich osiągnięciem
  4.3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
  4.4. Pozostałe przychody i koszty operacyjne
  4.5. Przychody i koszty finansowe
  4.6. Zyski i straty nadzwyczajne
  4.7. Ustalanie wyniku finansowego
  4.8. Rozliczanie i podział wyniku finansowego
  4.9. Pytania kontrolne
  
  
  
  Rozdział 5. Sprawozdanie finansowe
  5.1. Pojęcie i cechy jakościowe sprawozdania finansowego
  5.2. Aktywa i pasywa bilansu
  5.2.1. Układy bilansu
  5.2.2. Wycena poszczególnych składników aktywów i pasywów
  5.3. Rachunek zysków i strat
  5.4. Rachunek przepływów pieniężnych
  5.5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
  5.6. Informacja dodatkowa
  5.7. Sprawozdanie z działalności jednostki
  5.8. Pytania kontrolne
  
  
  
  Rozdział 6. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
  6.1. Istota, rodzaje i użytkownicy analizy
  6.2. Rodzaje analiz sporządzanych w przedsiębiorstwie
  6.3. Bazy porównań wykorzystywane w analizach
  6.4. Źródła informacji wykorzystywanych w analizie
  6.5. Wstępna analiza sprawozdania finansowego
  6.5.1. Bilans i jego wstępna analiza
  6.5.2. Rachunek zysków i strat oraz jego wstępna analiza
  6.5.3. Wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych
  6.6. Wskaźnikowa analiza sytuacji finansowej
  6.6.1. Badanie płynności finansowej przedsiębiorstwa
  6.6.2. Ocena zadłużenia przedsiębiorstwa
  6.6.3. Ocena aktywności gospodarczej spółek
  6.6.4. Analiza rentowności przedsiębiorstwa
  6.6.5. Ocena rynkowej wartości akcji i kapitału
  6.7. Pytania kontrolne
  
  
  
  Rozdział 7. Wartość pieniądza w czasie
  7.1. Pojęcie strumienia pieniężnego
  7.2. Wartość przyszła
  7.3. Wartość obecna
  7.4. Pojęcie renty
  7.5. Pytania kontrolne
  7.6. Zadania
  
  
  
  Rozdział 8. Krótkoterminowe decyzje finansowe przedsiębiorstwa
  8.1. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie
  8.1.1. Koszty zapasów
  8.1.2. Optymalna wielkość zamówienia
  8.1.3. Outsourcing funkcji zaopatrzenia
  8.1.4. System Just in Time
  8.2. Polityka kredytu kupieckiego
  8.2.1. Warunki płatności
  8.2.2. Terminy ściągania należności
  8.2.3. Opusty cenowe
  8.2.4. Odsetki karne
  8.2.5. Zabezpieczenie płatności kredytu handlowego
  8.3. Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie
  8.3.1. Motywy utrzymania wolnej gotówki w przedsiębiorstwie
  8.3.2. Preliminarz obrotów gotówkowych
  8.3.3. Wspólne zarządzanie gotówką w grupie kapitałowej — cash pooling
  8.3.4. Formy lokowania wolnej gotówki w przedsiębiorstwie
  8.3.5. Sposoby uzupełnienia niedoborów gotówki
  8.4. Krótkoterminowe źródła finansowania działalności operacyjnej
  8.4.1. Kredyty
  8.4.2. Pożyczki jako źródło finansowania
  8.4.3. Faktoring i forfaiting
  8.4.4. Emisja krótkoterminowych papierów dłużnych
  8.4.5. Sekurytyzacja
  8.5. Pytania kontrolne
  
  
  
  Rozdział 9. Rodzaje inwestycji rzeczowych
  9.1. Pojęcie inwestycji
  9.2. Inwestycje wewnętrzne
  9.3. Inwestycje zewnętrzne
  9.4. Inwestycje proste i złożone
  9.5. Ryzyko inwestowania
  9.5.1. Makroekonomiczne źródła ryzyka
  9.5.2. Pojęcie otoczenia bliższego
  9.5.3. Wewnętrzne źródła ryzyka
  9.5.4. Rodzaje ryzyka w działalności inwestycyjnej
  9.5.5. Rodzaje określeń ryzyka
  9.5.6. Miara ryzyka b
  9.6. Pytania kontrolne
  
  
  
  Rozdział 10. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw
  10.1. Kryteria wyboru źródeł finansowania
  10.2. Finansowanie własne
  10.2.1. Finansowanie własne wewnętrzne
  10.2.2. Finansowanie własne zewnętrzne
  10.2.3. Wycena akcji
  10.2.4. Dywidendowy model Gordona stałego wzrostu dochodu
  10.2.5. Koszt kapitału własnego
  10.2.6. Venture Capital
  10.3. Finansowanie obce
  10.3.1. Kredyty i pożyczki bankowe
  10.3.2. Emisja obligacji
  10.3.3. Leasing
  10.3.4. Porównanie źródeł finansowania
  10.4. Kalkulacja WACC
  10.5. Przykłady
  10.6. Pytania kontrolne
  10.7. Zadania
  
  
  
  Rozdział 11. Metody szacowania efektywności inwestycji
  11.1. Podział metod szacowania opłacalności inwestycji
  11.2. Szacowanie przepływów pieniężnych inwestycji
  11.2.1. Szacowanie nakładów inwestycyjnych
  11.2.2. Szacowanie wpływów pieniężnych — przepływy przyrostowe
  11.2.3. Typy projektów inwestycyjnych
  11.3. Metody statyczne
  11.3.1. Statyczny rachunek amortyzacji — okres zwrotu PB
  11.3.2. Rachunek porównawczy kosztów
  11.4. Metody dynamiczne szacowania efektywności inwestycji
  11.4.1. Założenia metod NPV, PI, IRR
  11.4.2. Metoda NPV
  11.4.3. Wskaźnik rentowności inwestycji PI
  11.4.4. Wewnętrzna stopa zwrotu IRR
  11.4.5. Porównywanie inwestycji i wybór lepszej
  11.4.6. Wartość rezydualna inwestycji
  11.5. Optymalizacja budżetu kapitałowego
  11.6. Metody szacowania efektywności inwestycji w warunkach ryzyka
  11.6.1. Metoda uwzględniania ryzyka w stopie dyskontowej — RADRA
  11.6.2. Metoda uwzględniania b-ryzyka
  11.6.3. Metoda ekwiwalentu pewności
  11.6.4. Metoda subiektywna
  11.6.5. Analiza wrażliwości
  11.6.6. Symulacja
  11.6.7. Podsumowanie
  11.7. Pytania kontrolne
  11.8. Zadania
  
  
  
  Rozdział 12. System finansowy w gospodarce polskiej
  12.1. Rola i zadania systemu finansowego
  12.2. Podział rynku finansowego
  12.3. Instytucje systemu finansowego
  12.3.1. Rola i zadania systemu bankowego
  12.3.2. Instytucje rynku kapitałowego
  12.4. Obrót papierami wartościowymi
  12.5. Podział papierów wartościowych
  12.6. Pytania kontrolne
  
  
  Bibliografia
  
  
  Wykaz skrótów i wyrazów obcych
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia