X

  Wprowadzenie 7
  
  Rozdział I. Przedmiot, metody i organizacja badań statystycznych 11
    1. Przedmiot statystyki 11
    2. Podstawowe pojęcia statystyczne 12
    3. Rodzaje badań statystycznych 16
    4. Organizacja badań statystycznych 20
  
  Rozdział II. Opisowa analiza struktury zjawisk masowych 32
    1. Typy rozkładów empirycznych jednej zmiennej 32
    2. Opisowe charakterystyki rozkładów 35
      2.1. Miary średnie 36
      2.2. Miary zmienności 48
      2.3. Miary asymetrii 57
      2.4. Miary koncentracji 60
      Zadania 64
  
  Rozdział III. Podstawy teorii prawdopodobieństwa i statystyki 72
    1. Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo 72
    2. Zasadnicze twierdzenia rachunku prawdopodobieństwa 82
    3. Prawdopodobieństwo całkowite i wzór Bayesa 91
    4. Zmienne losowe i ich rozkłady teoretyczne 93
      4.1. Zmienne losowe typu skokowego 95
      4.2. Zmienne losowe typu ciągłego 106
    5. Dwuwymiarowe zmienne losowe 116
    6. Twierdzenia graniczne i prawa wielkich liczb 123
    7. Teoretyczne podstawy statystyki matematycznej 127
      7.1. Statystyczna próba losowa 128
      7.2. Podstawowe rozkłady statystyk z próby 131
      7.3. Wprowadzenie do teorii estymacji 140
      7.4. Testowanie hipotez statystycznych – uwagi ogólne 146
      Zadania 150
  
  Rozdział IV. Wnioskowanie statystyczne w analizie struktury 156
    1. Estymacja przedziałowa parametrów rozkładu jednej zmiennej 156
      1.1. Przedziały ufności dla wartości oczekiwanej 156
      1.2. Przedziały ufności dla wariancji i odchylenia standardowego 164
      1.3. Przedział ufności dla prawdopodobieństwa 169
    2. Zagadnienie minimalnej liczebności próby 171
    3. Parametryczne testy istotności 176
    4. Nieparametryczne testy istotności 194
    Zadania 212
  
  Rozdział V. Metody analizy współzależności zjawisk masowych 220
    1. Uwagi wstępne 220
    2. Proste sposoby stwierdzania zależności korelacyjnej 222
    3. Test niezależności chi-kwadrat 227
    4. Opisowe miary siły korelacji dwóch zmiennych 232
    5. Związek cech niemierzalnych 245
    6. Funkcja regresji 252
      6.1. Szacowanie parametrów strukturalnych funkcji regresji metodą najmniejszych kwadratów 257
      6.2. Metody badania dokładności oszacowanej funkcji regresji 262
    7. Korelacja i regresja wielu zmiennych 267
    8. Wnioskowanie statystyczne w analizie korelacji i regresji 276
    9. Obliczanie współczynników korelacji i regresji z szeregów czasowych 292
    Zadania 296
  
  Rozdział VI. Metody analizy dynamiki zjawisk masowych 307
    1. Pojęcie i rodzaje szeregów dynamicznych 307
    2. Proste metody badania zmian szeregu dynamicznego 309
      2.1. Przyrosty absolutne 309
      2.2. Przyrosty względne 310
      2.3. Wskaźniki dynamiki (indeksy) 311
      2.4. Obliczanie średniego tempa zmian zjawisk w czasie 314
    3. Indeksy indywidualne i zespołowe (agregatowe) 316
      3.1. Indeksy zespołowe dla wielkości absolutnych 318
      3.2. Indeksy zespołowe dla wielkości stosunkowych 322
    4. Model wahań w czasie 329
    5. Metody wyodrębniania tendencji rozwojowej (trendu) 331
      5.1. Metoda mechaniczna 331
      5.2. Aproksymacja funkcji trendu metodą analityczną 335
    6. Wyodrębnianie wahań sezonowych 349
    7. Wyodrębnianie wahań przypadkowych 355
    Zadania 357
  
  Odpowiedzi do zadań 366
  Zadania dodatkowe 373
  
  Aneks. Wspomaganie statystycznej analizy danych w programie STATISTICA 396
  Literatura 423
Statystyka

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

428

Kategoria

Metody ilościowe

ISBN-13

978-83-01-15199-7

Numer wydania

5

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Nowe, uzupełnione wydanie znanego i cenionego podręcznika do statystyki.


W książce przedstawiono deterministyczne i stochastyczne metody opisu i wnioskowania statystycznego, dotyczące badania struktury, współzależności i dynamiki zjawisk masowych. Prezentowane metody podano od podstaw tak, aby czytelnicy zdobyli umiejętność praktycznego ich wykorzystywania do rozwiązywania różnorodnych problemów. Służy temu bogaty zestaw przykładów i zadań, które ilustrują istotę przedstawionych metod statystycznych oraz pokazują możliwości interpretacji otrzymanych wyników. Do ich zrozumienia wystarczy znajomość matematyki na poziomie szkoły średniej.


Nowe wydanie podręcznika uzupełniono o dodatkowe zadania z odpowiedziami oraz o aneks, w którym przedstawione zostały przykłady wspomagania statystycznej analizy danych przy użyciu pakietu STATISTICA, najpopularniejszego na polskim rynku oprogramowania statystycznego. Czytelnik ma możliwość zapoznania się z techniką komputerowego opracowywania danych statystycznych, która jest obecnie wykorzystywana do unowocześnienia, uatrakcyjnienia i przyspieszenia procesu nauczania metod ilościowych. Elektroniczne wersje stosowanych w przykładach plików danych są dostępne w Internecie.


Zakres prezentowanego w podręczniku materiału oraz sposób przedstawienia zagadnień sprawia, że jest on przydatny nie tylko studentom kierunków ekonomicznych, ale również psychologii, pedagogiki, socjologii, historii i administracji oraz szerokiemu gronu praktyków prowadzących analizy statystyczne.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!