Pediatria. Komplet. Tom 1 i 2

-20%

Pediatria. Komplet. Tom 1 i 2

6 ocen

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

99,60124,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pediatria to nowy podręcznik, który został przygotowany przez zespół znanych i cenionych specjalistów. Zostały w nim uwzględnione zagadnienia niezbędne do poznania okresu rozwojowego dzieci i młodzieży.


Publikacja została wzbogacona licznymi rycinami, tabelami i schematami, co znacznie ułatwi dostęp do potrzebnych informacji, a test on-line umożliwi łatwe przyswojenie wiedzy.


Książka skierowana jest przede wszystkim do studentów kierunków medycznych, ale będzie również przydatna dla osób kończących specjalizację z pediatrii. Będzie ona również doskonałym źródłem dla lekarzy pediatrów i medycyny rodzinnej.


Liczba stron1329
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-20-04309-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]Rozdział . Rozwój fizyczny oraz motoryczny dzieci i młodzieży – Barbara Woynarowska    1
[]. Rozwój osobniczy – podstawowe pojęcia    1
[].. Sfery rozwoju i ich wzajemny związek    1
[]..2 Dojrzałość    1
  1.1.3 Etapy w rozwoju osobniczym    2
  1.2 Rozwój fizyczny    3
  1.2.1 Aspekty rozwoju fizycznego    3
  1.2.2 Czynniki wpływające na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży    6
  1.2.3 Metody oceny rozwoju fizycznego    8
  1.2.4 Długookresowe tendencje przemian w rozwoju fizycznym    12
  1.2.5 Zaburzenia w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży    13
  1.3 Rozwój motoryczny    16
  1.3.1 Charakterystyka rozwoju motorycznego w wieku rozwojowym    16
  1.3.2 Czynniki wpływające na rozwój motoryczny w dzieciństwie    16
  1.3.3 Metody oceny rozwoju motorycznego dzieci i młodzieży    18
  1.4 Charakterystyka rozwoju fizycznego i motorycznego w poszczególnych okresach wieku rozwojowego    19
  1.4.1 Okres noworodkowy    19
  1.4.2 Okres niemowlęcy    20
  1.4.3 Okres poniemowlęcy    21
  1.4.4 Okres przedszkolny    22
  1.4.5 Młodszy wiek szkolny    23
  1.4.6 Okres dojrzewania płciowego    23
  1.4.7 Okres młodzieńczy    27
  Rozdział 2. Rozwój psychiczny dziecka – Anna Jakubowska-Winecka    29
  2.1 Kryteria rozwoju    29
  2.1.1 Rozwój jako przyrost ilościowy    29
  2.1.2 Rozwój jako osiąganie standardów    29
  2.1.3 Rozwój jako ukierunkowane zmiany jakościowe    29
  2.2 Przebieg rozwoju i mechanizmy zmian    29
  2.2.1 Zmiany zachodzące w różnych sferach i ich integracja    29
  2.2.2 Dynamika rozwoju, przebieg i kierunki zachodzących zmian    30
  2.3 Charakterystyka rozwoju psychicznego w kolejnych okresach życia    31
  2.3.1 Okres prenatalny    31
  2.3.2 Okres noworodkowy    31
  2.3.3 Okres niemowlęcy    32
  2.3.4 Wczesne dzieciństwo    33
  2.3.5 Okres przedszkolny    34
  2.3.6 Młodszy wiek szkolny    35
  2.3.7 Okres dorastania    35
  2.3.8 Dorosłość    36
  2.4 Psychologiczna diagnoza rozwoju    37
  2.4.1 Diagnoza psychologiczna a diagnoza medyczna    37
  2.4.2 Narzędzia oceny rozwoju a metody diagnozy psychologicznej    37
  Rozdział 3. Żywienie dzieci zdrowych – Mieczysława Czerwionka-Szaflarska    41
  3.1 Zapotrzebowanie energetyczne    42
  3.2 Zapotrzebowanie na białko    42
  3.3 Zapotrzebowanie na tłuszcze    42
  3.4 Zapotrzebowanie na węglowodany    43
  3.5 Zapotrzebowanie na witaminy i składniki mineralne    43
  3.5.1 Zalecenia dotyczące suplementacji witaminą D3 i K    43
  3.5.2 Zapotrzebowanie na wapń i fosfor    45
  3.6 Karmienie naturalne    45
  3.6.1 Porównanie składu mleka kobiecego z mlekiem krowim    46
  3.6.2 Właściwości ochronne pokarmu kobiecego    48
  3.6.3 Zalety karmienia naturalnego    48
  3.6.4 Wskazania i przeciwwskazania do karmienia naturalnego    48
  3.7 Karmienie sztuczne niemowląt    49
  3.7.1 Mieszanki początkowe    49
  3.7.2 Mieszanki następne    50
  3.7.3 Pokarmy uzupełniające    50
  3.8 Zalecenia dotyczące dzieci w wieku 1–3 lat    52
  Rozdział 4. Diagnostyka prenatalna – Maria Respondek-Liberska    54
  4.1 Badania USG    55
  4.2 Badania w 12.–13. tygodniu życia płodowego    57
  4.3 Biochemiczne testy skriningowe    59
  4.4 Badania w 18.–22. tygodniu życia płodowego    62
  4.5 Diagnostyka kardiologiczna    62
  4.5.1 Wskazania do badania echokardiograficznego płodu    63
  4.6 Rezonans magnetyczny    64
  4.7 Prenatalne badania inwazyjne    65
  4.8 Przykładowe anomalie w diagnostyce prenatalnej    67
  4.8.1 Patologia I trymestru ciąży    67
  4.8.2 Patologia II trymestru ciąży    68
  4.9 Ocena przedporodowa – III trymestr ciąży    68
  4.10 Okres okołoporodowy    71
  4.11 T erapia płodu    73
  Rozdział 5. Badanie kliniczne dziecka – Maciej Kaczmarski    76
  5.1 Charakter badania    76
  5.2 Badanie podmiotowe – wywiad pediatryczny    76
  5.3 Badanie przedmiotowe dziecka    77
  5.3.1 Zasady przeprowadzania badania przedmiotowego    78
  5.3.2 Oglądanie pacjenta    79
  5.3.3 Badanie palpacyjne    79
  5.3.4 Opukiwanie    79
  5.3.5 Osłuchiwanie    80
  5.4 Ocena stanu ogólnego i rozwoju fizycznego    80
  5.4.1 Stan ogólny    80
  5.4.2 Charakterystyka wybranych objawów klinicznych    80
  5.4.3 Ocena stanu ogólnego noworodka i jego dojrzałości morfologicznej    85
  5.5 Badanie powłok ciała    87
  5.5.1 Skóra    87
  5.5.2 Przydatki skóry    89
  5.5.3 Obrzęki    89
  5.6 Badanie głowy    89
  5.6.1 Oglądanie głowy    89
  5.6.2 Badanie palpacyjne głowy    90
  5.6.3 Osłuchiwanie głowy    91
  5.6.4 Badanie nosa, jamy ustnej, gardła i uszu    91
  5.6.5 Badanie narządu wzroku    96
  5.7 Badanie szyi    97
  5.7.1 Badanie tarczycy    97
  5.7.2 Ocena naczyń szyjnych    98
  5.8 Badanie węzłów chłonnych    99
  5.9 Badanie układu oddechowego    100
  5.9.1 Wywiad i charakterystyka wybranych objawów chorobowych    100
  5.9.2 Odrębności badania układu oddechowego u dzieci    101
  5.10 Układ krążenia    105
  5.10.1 Badanie podmiotowe układu krążenia    105
  5.10.2 Badanie przedmiotowe serca    106
  5.10.3 Badanie naczyń    112
  5.11 Badanie jamy brzusznej    112
  5.11.1 Badanie podmiotowe    112
  5.11.2 Badanie przedmiotowe    114
  5.12 Badanie układu moczowo-płciowego    120
  5.12.1 Badanie podmiotowe    120
  5.12.2 Badanie przedmiotowe    120
  5.13 Badanie narządu ruchu    121
  5.13.1 Oglądanie – postawa ciała    122
  5.13.2 Badanie podmiotowe i przedmiotowe narządu ruchu    124
  5.14 Badanie neurologiczne    127
  5.14.1 Ocena rozwoju psychoruchowego    127
  5.14.2 Badanie neurologiczne    127
  5.14.3 Praktyczne wykonanie badania neurologicznego i niektórych odruchów    128
  5.15 Ocena rozwoju fizycznego dziecka – pomiary antropometryczne    133
  5.15.1 Masa ciała    133
  5.15.2 Długość ciała (wzrost)    133
  5.15.3 Inne pomiary    134
  5.16 Dokumentacja medyczna    134
  Rozdział 6. Genetyczne uwarunkowania chorób – Tadeusz Mazurczak    135
  6.1 Wprowadzenie    135
  6.2 U dział czynników genetycznych w etiopatogenezie chorób    135
  6.3 Częstość występowania chorób genetycznych    136
  6.4 Molekularne podstawy dziedziczenia    137
  6.4.1 Struktura i funkcja DNA    138
  6.4.2 Geny mitochondrialne    140
  6.4.3 Patologia molekularna    140
  6.4.4 Struktura i funkcja chromosomów    142
  6.4.5 Mitoza i mejoza    144
  6.5 Zasady diagnostyki chorób genetycznych    145
  6.6 Metody analizy genomu człowieka do celów klinicznych    146
  6.6.1 Metody analizy DNA    147
  6.6.2 Metody badania chromosomów    152
  6.6.3 T esty genetyczne    155
  6.7 Choroby monogenowe    157
  6.7.1 Choroby autosomalne dominujące    158
  6.7.2 Choroby autosomalne recesywne    159
  6.7.3 Choroby sprzężone z chromosomem X    160
  6.8 Aberracje chromosomowe    162
  6.8.1 Zespoły będące wynikiem aberracji chromosomów autosomalnych    164
  6.9 Choroby kompleksowe (wieloczynnikowe)    175
  6.10 Inne rodzaje genetycznych uwarunkowań chorób    177
  6.10.1 Choroby uwarunkowane mutacjami w genomie mitochondrialnym    177
  6.10.2 Rodzicielskie piętno genomowe    178
  6.11 Profilaktyka i leczenie chorób genetycznych    178
  6.11.1 Poradnictwo genetyczne    180
  Rozdział 7. Choroby okresu noworodkowego – Ewa Helwich, Magdalena Rutkowska, Ewa Adamska    184
  7.1 Zasady resuscytacji noworodka – Ewa Adamska    185
  7.1.1 A – udrożnienie dróg oddechowych    186
  7.1.2 B – wentylacja    188
  7.1.3 C – masaż zewnętrzny serca    188
  7.1.4 D – leki    188
  7.2 Układ oddechowy – Magdalena Rutkowska    189
  7.2.1 Rozwój płuc    189
  7.2.2 Zespół zaburzeń oddychania    189
  7.2.3 Dysplazja oskrzelowo-płucna    194
  7.2.4 Odma opłucnowa u noworodka    197
  7.2.5 Bezdechy    199
  7.2.6 Zespół aspiracji smółki    200
  7.2.7 Zapalenie płuc u noworodka    201
  7.2.8 Przemijający szybki oddech noworodka    202
  7.3 Układ krążenia – Ewa Adamska    202
  7.3.1 Odrębności układu krążenia w okresie noworodkowym    202
  7.3.2 Niewydolność krążenia z powodów innych niż wada serca    205
  7.3.3 Przetrwały przewód tętniczy u noworodków urodzonych przedwcześnie    210
  7.4 Układ nerwowy – Ewa Helwich    213
  7.4.1 Rozwój ośrodkowego układu nerwowego    213
  7.4.2 Krwawienia okołokomorowe i dokomorowe, krwawienia śródmiąższowe    214
  7.4.3 Leukomalacja okołokomorowa    216
  7.4.4 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u noworodka    217
  7.4.5 Okołoporodowa encefalopatia niedokrwienno-niedotlenieniowa    219
  7.4.6 Mózgowe porażenie dziecięce – Magdalena Rutkowska    222
  7.5 Narządy zmysłów – Magdalena Rutkowska    223
  7.5.1 Retinopatia wcześniaków    223
  7.5.2 Zanik nerwu wzrokowego    224
  7.5.3 Zasady badań przesiewowych słuchu u noworodków    225
  7.5.4 Niedosłuch    225
  7.6 Układ pokarmowy – Ewa Helwich    226
  7.6.1 Rozwój układu pokarmowego    226
  7.6.2 Specyfika przewodu pokarmowego noworodka    226
  7.6.3 Nietolerancja żywienia u noworodka    226
  7.6.4 Żywienie noworodków urodzonych przedwcześnie i urodzonych o czasie    227
  7.6.5 Refluks żołądkowo-przełykowy u noworodków    229
  7.6.6 Martwicze zapalenie jelit    229
  7.6.7 Atrezja przełyku    231
  7.6.8 Atrezja dwunastnicy    232
  7.6.9 Atrezja jelita czczego i krętego    232
  7.6.10 Niedrożność smółkowa jelita    232
  7.6.11 Niedokonany zwrot jelit    233
  7.6.12 Znaczenie diagnostyki obrazowej w wadach przewodu pokarmowego wywołujących niedrożność    233
  7.7 Żółtaczka fizjologiczna noworodka – Ewa Helwich    233
  7.8 Zakażenia okresu noworodkowego – Magdalena Rutkowska, Ewa Helwich    235
  7.8.1 Zakażenia wewnątrzmaciczne    235
  7.8.2 Zakażenie Streptococcus agalactiae (grupa B)    237
  7.8.3 Zakażenia wrodzone (TORCHS)    238
  7.8.4 Zakażenia późne (szpitalne)    239
  7.8.5 Posocznica noworodków    239
  7.9 Układ moczowy – Ewa Helwich    241
  7.9.1 Zakażenie układu moczowego u noworodków    241
  7.9.2 Ostra niewydolność nerek u noworodka    242
  Rozdział 8. Wrodzone wady metabolizmu – Jolanta Sykut-Cegielska    245
  8.1 Zasady diagnostyki i leczenia wrodzonych wad metabolizmu    245
  8.1.1 Noworodkowy skrining populacyjny    246
  8.1.2 Skrining selektywny    246
  8.1.3 Zespół intoksykacji    246
  8.1.4 Dziecko wiotkie    247
  8.1.5 Zespół objawów przypominający zespół Reye’a    247
  8.1.6 Hipoglikemia    248
  8.1.7 Encefalopatia padaczkowa    251
  8.1.8 Kwasica metaboliczna    251
  8.1.9 Hiperamonemia    251
  8.1.10 Inne objawy kliniczne    251
  8.2 Zaburzenia metabolizmu aminokwasów    251
  8.2.1 Acydurie organiczne    251
  8.2.2 Hiperamonemie wrodzone    254
  8.2.3 Zaburzenia metabolizmu fenyloalaniny i tyrozyny    256
  8.2.4 Zaburzenia metabolizmu aminokwasów rozgałęzionych    258
  8.2.5 Zaburzenia metabolizmu aminokwasów siarkowych i kobalaminy    258
  8.2.6 Zaburzenia metabolizmu glicyny    259
  8.2.7 Zaburzenia transportu aminokwasów    259
  8.2.8 Zaburzenia metabolizmu biotyny    260
  8.3 Zaburzenia metabolizmu energetycznego    260
  8.3.1 Choroby mitochondrialne    260
  8.3.2 Zaburzenia utleniania kwasów tłuszczowych i ketogenezy    262
  8.3.3 Zaburzenia biosyntezy i transportu kreatyny    266
  8.4 Zaburzenia metabolizmu węglowodanów    266
  8.4.1 Zaburzenia metabolizmu galaktozy i fruktozy    267
  8.4.2 Glikogenozy    268
  8.4.3 Zaburzenia glikolizy, cyklu Krebsa i glukoneogenezy    271
  8.5 Zaburzenia metabolizmu pentozy    273
  8.6 Zaburzenia metabolizmu lipoprotein    273
  8.7 Choroby lizosomalne    274
  8.7.1 Mukopolisacharydozy    276
  8.7.2 Sfingolipidozy    278
  8.7.3 Deficyt lizosomalnej kwaśnej lipazy    281
  8.7.4 Mukolipidozy    281
  8.7.5 Oligosacharydozy    282
  8.7.6 Ceroidolipofuscynozy neuronalne    282
  8.8 Choroby peroksysomalne    283
  8.9 Zaburzenia metabolizmu puryn i pirymidyn    283
  8.10 Wrodzone zaburzenia glikozylacji    285
  8.11 Zaburzenia neurotransmisji    285
  8.11.1 Zaburzenia metabolizmu amin biogennych    286
  8.11.2 Zaburzenia metabolizmu GABA    286
  8.11.3 Zaburzenia metabolizmu pirydoksyny    287
  Rozdział 9. Choroby układu oddechowego – red. Katarzyna Krenke, Marek Kulus    288
  9.1 Rozwój i patofizjologia układu oddechowego    288
  9.1.1 Rozwój układu oddechowego w życiu płodowym – Marek Kulus    288
  9.1.2 Charakterystyka i odrębności budowy układu oddechowego u dzieci – Marek Kulus    289
  9.1.3 Badania czynnościowe układu oddechowego – Joanna Peradzyńska    290
  9.2 Symptomatologia chorób układu oddechowego    293
  9.2.1 Kaszel – Marta Krawiec    293
  9.2.2 Duszność – Marta Krawiec    295
  9.2.3 Ś wiszczący oddech – Marta Krawiec    296
  9.2.4 Bezdech – Katarzyna Grzela    297
  9.2.5 Ból w klatce piersiowej – Katarzyna Grzela    298
  9.2.6 Krwioplucie – Katarzyna Grzela    298
  9.3 Zakażenia układu oddechowego    299
  9.3.1 Zapalenie oskrzeli – Marta Krawiec    299
  9.3.2 Zapalenie oskrzelików – Marta Krawiec    301
  9.3.3 Zapalenie płuc – Joanna Lange    304
  9.3.4 Płyn w jamie opłucnej – Katarzyna Krenke    309
  9.3.5 Ropień płuc – Katarzyna Krenke    312
  9.3.6 Gruźlica – Jerzy Ziołkowski    313
  9.3.7 Mykobakteriozy – Teresa Bielecka    319
  9.3.8 Grzybice płuc – Joanna Peradzyńska    321
  9.3.9 Choroby pasożytnicze układu oddechowego – Joanna Lange    324
  9.4 Choroby przewlekłe układu oddechowego    324
  9.4.1 Wady wrodzone układu oddechowego – Joanna Peradzyńska    324
  9.4.2 Przewlekła choroba płuc – Marek Kulus    328
  9.4.3 Zespół dyskinetycznych rzęsek – Katarzyna Grzela    328
  9.4.4 Mukowiscydoza (zwłóknienie torbielowate) – Teresa Bielecka    330
  9.4.5 Rozstrzenie oskrzeli – Katarzyna Krenke    334
  9.4.6 Choroby śródmiąższowe u dzieci – Katarzyna Krenke, Joanna Lange    335
  9.4.7 Choroby śródmiąższowe wieku niemowlęcego – Joanna Peradzyńska    340
  9.4.8 Choroby ogólnoustrojowe powodujące zmiany w układzie oddechowym – Joanna Lange    341
  9.4.9 Odczyny polekowe – Joanna Lange    344
  9.4.10 Nowotwory układu oddechowego – Katarzyna Krenke    345
  9.5 Inne choroby układu oddechowego    347
  9.5.1 Odma opłucnowa – Katarzyna Krenke    347
  9.5.2 Niewydolność oddechowa – Joanna Peradzyńska    349
  Rozdział 10. Choroby układu krążenia – Wanda Kawalec, Anna Turska-Kmieć, Lidia Ziółkowska    351
  10.1 Diagnostyka chorób układu krążenia u dzieci – Wanda Kawalec, Anna Turska-Kmieć, Lidia Ziółkowska    351
  10.2 Symptomatologia kliniczna chorób układu krążenia u dzieci – Wanda Kawalec, Anna Turska-Kmieć, Lidia Ziółkowska    351
  10.2.1 Badanie podmiotowe    351
  10.2.2 Badanie przedmiotowe    351
  10.3 Metody diagnostyczne w kardiologii dziecięcej    357
  10.3.1 Zdjęcie przeglądowe klatki piersiowej – Grażyna Brzezińska-Rajszys    357
  10.3.2 Badanie elektrokardiograficzne (EKG) – Wanda Kawalec, Anna Turska-Kmieć, Lidia Ziółkowska    358
  10.3.3 Badanie echokardiograficzne – Wanda Kawalec, Anna Turska-Kmieć, Lidia Ziółkowska    359
  10.3.4 Badanie radioizotopowe – Wanda Kawalec, Anna Turska-Kmieć, Lidia Ziółkowska    360
  10.3.5 Diagnostyczne cewnikowanie serca – Grażyna Brzezińska-Rajszys    361
  10.3.6 Tomografia komputerowa (TK) – Grażyna Brzezińska-Rajszys    362
  10.3.7 Rezonans magnetyczny (MR) – Grażyna Brzezińska-Rajszys    362
  10.4 Zmiany w układzie krążenia po urodzeniu – Wanda Kawalec, Anna Turska-Kmieć, Lidia Ziółkowska    363
  10.4.1 Krążenie płodowe, krążenie przejściowe i krążenie u noworodka    363
  10.4.2 Przetrwałe nadciśnienie płucne    363
  10.5 Wrodzone wady serca – Wanda Kawalec, Anna Turska-Kmieć, Lidia Ziółkowska    365
  10.5.1 Częstość występowania i etiologia wrodzonych wad serca u dzieci    365
  10.5.2 Diagnostyka prenatalna wrodzonych wad serca    367
  10.5.3 Przetrwały przewód tętniczy    367
  10.5.4 Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej    368
  10.5.5 Ubytek przegrody międzykomorowej    371
  10.5.6 Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej (kanał przedsionkowo-komorowy)    374
  10.5.7 Przewodozależne wrodzone wady serca    376
  10.5.8 Przełożenie wielkich pni tętniczych    378
  10.5.9 Koarktacja aorty    381
  10.5.10 Przerwanie ciągłości łuku aorty    384
  10.5.11 Zwężenie zastawki aorty    384
  10.5.12 Zespół hipoplazji lewego serca    387
  10.5.13 Całkowity nieprawidłowy płucny spływ żylny    389
  10.5.14 Atrezja zastawki trójdzielnej    392
  10.5.15 Zwężenie drogi odpływu prawej komory    394
  10.5.16 Tetralogia Fallota    396
  10.5.17 Atrezja zastawki pnia płucnego z ubytkiem przegrody międzykomorowej    399
  10.5.18 Atrezja zastawki pnia płucnego bez ubytku przegrody międzykomorowej    401
  10.5.19 Wspólny pień tętniczy    403
  10.5.20 Anomalia Ebsteina    404
  10.5.21 Wrodzone wady zastawki dwudzielnej    406
  10.6 Niewydolność serca – Wanda Kawalec, Anna Turska-Kmieć, Lidia Ziółkowska    407
  10.7 Zaburzenia rytmu serca – Wanda Kawalec, Anna Turska-Kmieć, Lidia Ziółkowska    410
  10.7.1 Metody diagnostyczne w rozpoznawaniu zaburzeń rytmu serca    410
  10.7.2 Zaburzenia czynności węzła zatokowo-przedsionkowego    411
  10.7.3 Bloki przedsionkowo-komorowe    412
  10.7.4 Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego    416
  10.7.5 Napadowy częstoskurcz nadkomorowy i przedsionkowo-komorowy    416
  10.7.6 Trzepotanie przedsionków    422
  10.7.7 Migotanie przedsionków    423
  10.7.8 Komorowe zaburzenia rytmu serca    424
  10.7.9 Kanałopatie    426
  10.7.10 Leczenie komorowych zaburzeń rytmu serca    430
  10.8 Choroby mięśnia sercowego – Wanda Kawalec, Anna Turska-Kmieć, Lidia Ziółkowska    431
  10.8.1 Zapalenie mięśnia sercowego    431
  10.8.2 Klasyfikacja kardiomiopatii u dzieci    434
  10.8.3 Kardiomiopatia rozstrzeniowa    434
  10.8.4 Kardiomiopatia przerostowa    436
  10.8.5 Kardiomiopatia restrykcyjna    438
  10.8.6 Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory    438
  10.9 Zmiany w układzie krążenia w chorobie Kawasakiego – Wanda Kawalec, Anna Turska-Kmieć, Lidia Ziółkowska    442
  10.10 Infekcyjne zapalenie wsierdzia – Wanda Kawalec, Anna Turska-Kmieć, Lidia Ziółkowska    443
  10.11 Nadciśnienie płucne – Małgorzata Żuk    448
  10.12 Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży – Mieczysław Litwin    451
  10.12.1 Definicja, epidemiologia i klasyfikacja nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży    451
  10.12.2 Etiologia nadciśnienia tętniczego w wieku rozwojowym    451
  10.12.3 Pomiar ciśnienia tętniczego    452
  10.12.4 Diagnostyka różnicowa nadciśnienia tętniczego u dzieci    454
  10.12.5 Wtórne postacie nadciśnienia tętniczego    456
  10.12.6 Nadciśnienie tętnicze pierwotne    461
  10.12.7 Nagłe i pilne stany nadciśnieniowe u dzieci i młodzieży    464
  10.12.8 Podsumowanie    468
  Rozdział 11. Gastroenterologia – red. Józef Ryżko    469
  11.1 Metody diagnostyczne w gastroenterologii – Józef Ryżko, Joanna Kuszyk, Piotr Socha    469
  11.1.1 Badania endoskopowe    469
  11.1.2 Dwudziestoczterogodzinna pH-metria przełyku    470
  11.1.3 Wodorowy test oddechowy    470
  11.2 Choroby przewodu pokarmowego    471
  11.2.1 Refluks żołądkowo-przełykowy; choroba refluksowa przełyku; przepuklina rozworu przełykowego – Danuta Celińska-Cedro    471
  11.2.2 Achalazja wpustu – Danuta Celińska-Cedro    473
  11.2.3 Zapalenie błony śluzowej żołądka i choroba wrzodowa – Danuta Celińska-Cedro    474
  11.2.4 Biegunka ostra – Józef Ryżko    476
  11.2.5 Biegunka przewlekła – Józef Ryżko    478
  11.2.6 Zaburzenia wchłaniania jelitowego (zespół złego wchłaniania) – Józef Ryżko    479
  11.2.7 Celiakia (enteropatia glutenozależna, choroba trzewna) – Józef Ryżko    481
  11.2.8 Alergia pokarmowa i nietolerancje pokarmowe – Józef Ryżko    483
  11.2.9 Zespół rozrostu bakteryjnego (zespół ślepej pętli) – Józef Ryżko    486
  11.2.10 Enteropatia z utratą białka (enteropatia wysiękowa) – Józef Ryżko    487
  11.2.11 Wrzodziejące zapalenie jelita grubego – Józef Ryżko    489
  11.2.12 Choroba Leśniowskiego–Crohna – Józef Ryżko    491
  11.2.13 Choroba Hirschsprunga – Józef Ryżko    492
  11.3 Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego – Józef Ryżko    493
  11.3.1 Zaburzenia czynnościowe u niemowląt i małych dzieci (0–4 lat)    494
  11.3.2 Zaburzenia czynnościowe występujące u dzieci i młodzieży (4–15 lat)    494
  11.4 Polipy jelita grubego – Józef Ryżko    505
  11.4.1 Polipy młodzieńcze    505
  11.4.2 Młodzieńcza polipowatość rodzinna    506
  11.4.3 Zespół Peutza–Jeghersa    507
  11.4.4 Rodzinna polipowatość gruczolakowata    507
  11.4.5 Zespół Gardnera    508
  11.5 Ciała obce i krwawienia z przewodu pokarmowego – Danuta Celińska-Cedro    508
  11.5.1 Ciało obce w przewodzie pokarmowym    508
  11.5.2 Krwawienie z przewodu pokarmowego    510
  11.6 Choroby wątroby    513
  11.6.1 Cholestaza niemowlęca – Joanna Pawłowska    513
  11.6.2 Zespół Alagille’a – Irena Jankowska    517
  11.6.3 Postępująca rodzinna cholestaza wewnątrzwątrobowa – Irena Jankowska    519
  11.6.4 Zarośnięcie przewodów żółciowych – Joanna Pawłowska    520
  11.6.5 Torbiele dróg żółciowych – Joanna Pawłowska    522
  11.6.6 Niedobór α1-antytrypsyny – Piotr Socha    523
  11.6.7 Choroba Wilsona – Piotr Socha    524
  11.6.8 Zespół Gilberta – Irena Jankowska    526
  11.6.9 Zespół Dubina–Johnsona – Irena Jankowska    527
  11.6.10 Zespół Rotora – Irena Jankowska    527
  11.6.11 Żółtaczka związana z karmieniem piersią – Irena Jankowska    528
  11.6.12 Zespół Criglera–Najjara typu I – Irena Jankowska    529
  11.6.13 Zespół Criglera–Najjara typu II – Irena Jankowska    530
  11.6.14 Autoimmunizacyjne zapalenie wątroby – Irena Jankowska    530
  11.6.15 Pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych – Irena Jankowska    532
  11.6.16 Toksyczne (polekowe) uszkodzenia wątroby – Irena Jankowska    534
  11.6.17 Niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby – Piotr Socha    536
  11.6.18 Ostra niewydolność wątroby – Irena Jankowska    537
  11.6.19 Marskość i przewlekła niewydolność wątroby – Joanna Pawłowska    539
  11.6.20 Encefalopatia wątrobowa – Irena Jankowska    543
  11.6.21 Nadciśnienie wrotne – Joanna Pawłowska    543
  11.6.22 Przeszczepianie wątroby – Joanna Pawłowska    545
  11.6.23 Kamica żółciowa – Irena Jankowska    548
  11.7 Choroby trzustki – Grzegorz Oracz    550
  11.7.1 Trzustka dwudzielna    550
  11.7.2 Trzustka obrączkowata    550
  11.7.3 Mukowiscydoza (zwłóknienie torbielowate trzustki)    551
  11.7.4 Zespół Shwachmana–Diamonda    552
  11.7.5 Ostre zapalenie trzustki    553
  11.7.6 Przewlekłe zapalenie trzustki    556
  11.7.7 Dziedziczne zapalenie trzustki    558
  Rozdział 12. Choroby układu krwiotwórczego – Jerzy R. Kowalczyk    560
  12.1 Fizjologia układu krwiotwórczego w okresie rozwojowym    560
  12.1.1 Układ czerwonokrwinkowy    560
  12.1.2 Układ białokrwinkowy    561
  12.1.3 Układ płytkotwórczy    562
  12.1.4 Objętość krwi krążącej    562
  12.2 Metody badania układu krwiotwórczego u dzieci    562
  12.3 Niedokrwistość    563
  12.3.1 Niedokrwistości związane z zaburzonym wytwarzaniem erytrocytów    565
  12.3.2 Niedokrwistość związana ze skróconym czasem przeżycia erytrocytów (hemolityczna) .    570
  12.4 Choroby układu granulopoezy i związane z zaburzeniem funkcji granulocytów    575
  12.5 Limfocyty i choroby układu chłonnego    575
  12.5.1 Powiększone węzły chłonne    576
  12.5.2 Śledziona i zaburzenia jej funkcji    578
  12.6 Zaburzenia układu krzepnięcia krwi    579
  12.6.1 Postępowanie z dzieckiem w przypadku wystąpienia objawów skazy krwotocznej    580
  12.6.2 Hemofilia    580
  12.6.3 Choroba von Willebranda    584
  12.6.4 Choroba krwotoczna noworodków    585
  12.6.5 Małopłytkowość    585
  12.6.6 Trombastenia Glanzmanna    587
  12.7 Choroby nowotworowe układu krwiotwórczego    587
  12.7.1 Epidemiologia i patogeneza nowotworów układu krwiotwórczego    587
  12.7.2 Wczesne objawy sugerujące nowotwór układu krwiotwórczego    589
  12.7.3 Ostra białaczka limfoblastyczna    589
  12.7.4 Ostra białaczka szpikowa    593
  12.7.5 Przewlekła białaczka szpikowa    594
  12.8 Zespoły mielodysplastyczne    596
  12.9 Rola lekarza POZ w leczeniu i monitorowaniu dzieci z nowotworami układu krwiotwórczego    597
  Rozdział 13. Choroby nowotworowe u dzieci – Danuta Perek    599
  13.1 Część ogólna    599
  13.1.1 Epidemiologia nowotworów w Polsce    599
  13.1.2 Etiologia i patogeneza    600
  13.1.3 Różnice między nowotworami dorosłych i dzieci    603
  13.1.4 Rozpoznawanie nowotworów u dzieci    603
  13.1.5 Ogólne zasady leczenia nowotworów u dzieci    604
  13.2 Choroby nowotworowe układowe    610
  13.2.1 Chłoniak Hodgkina    610
  13.2.2 Chłoniaki nieziarnicze    612
  13.2.3 Histiocytoza z komórek Langerhansa    616
  13.3 Nowotwory lite    620
  13.3.1 Nowotwory mózgu    620
  13.3.2 Nerwiak zarodkowy (neuroblastoma)    624
  13.3.3 Guz Wilmsa (nephroblastoma)    630
  13.3.4 Mięsak prążkowanokomórkowy i inne mięsaki tkanek miękkich    634
  13.3.5 Nowotwory złośliwe kości    639
  13.3.6 Nowotwory zarodkowe    642
  13.3.7 Siatkówczak    646
  13.3.8 Nowotwory wątroby    648
  13.4 Nowotwory nabłonkowe – raki    650
  13.5 Nowotwory łagodne i zmiany nowotworopodobne    650
  13.5.1 Zmiany w kościach    650
  13.5.2 Zmiany naczyniowe    654
  Rozdział 14. Choroby układu moczowego – red. Ryszard Grenda, Helena Ziółkowska    657
  14.1 Wprowadzenie – Helena Ziółkowska, Ryszard Grenda    657
  14.1.1 Odrębności układu moczowego u dzieci    657
  14.1.2 Badania laboratoryjne istotne dla rozpoznawania chorób układu moczowego    657
  14.2 Zaburzenia w oddawaniu moczu – Hanna Szymanik-Grzelak    661
  14.2.1 Fizjologia oddawania moczu    661
  14.2.2 Zaburzenia związane z oddawaniem moczu    662
  14.3 Zakażenie układu moczowego – Helena Ziółkowska, Ryszard Grenda    665
  14.4 Wrodzone wady nerek i układu moczowego – Danuta Zwolińska    670
  14.5 Glomerulopatie wrodzone – Ryszard Grenda, Helena Ziółkowska    672
  14.5.1 Wrodzony i niemowlęcy zespół nerczycowy    673
  14.5.2 Zespół Alporta    675
  14.6 Torbielowatość nerek – Ryszard Grenda, Helena Ziółkowska    677
  14.6.1 Autosomalna dominująca wielotorbielowatość nerek    678
  14.6.2 Autosomalna recesywna wielotorbielowatość nerek    679
  14.6.3 Rdzeniowa torbielowatość nerek    680
  14.6.4 Nefronoftyza    680
  14.6.5 Gąbczastość rdzenia nerek    680
  14.6.6 Wielotorbielowata dysplazja nerek    680
  14.6.7 Torbiele nabyte i torbiele proste    680
  14.7. Choroby kłębuszków nerkowych – Ryszard Grenda, Helena Ziółkowska    681
  14.7.1 Idiopatyczny zespół nerczycowy    681
  14.7.2 Ogniskowe segmentalne stwardnienie (szkliwienie) kłębuszków nerkowych    687
  14.7.3 Kłębuszkowe zapalenie nerek    688
  14.8 Cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek – Helena Ziółkowska, Ryszard Grenda    700
  14.8.1 Ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek    700
  14.8.2 Przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek    702
  14.9 Zespół hemolityczno-mocznicowy – Helena Ziółkowska, Ryszard Grenda    703
  14.10 Tubulopatie – Przemysław Sikora    708
  14.10.1 Glikozuria nerkowa    708
  14.10.2 Cystynuria    708
  14.10.3 Kwasica cewkowa proksymalna (nerkowa kwasica cewkowa typu 2)    709
  14.10.4 Kwasica cewkowa dystalna (nerkowa kwasica cewkowa typu 1)    710
  14.10.5 Zespół Barttera    711
  14.10.6 Rodzinna hipomagnezemia z hiperkalciurią i nefrokalcynozą    713
  14.10.7 Nefrogenna (nerkopochodna) moczówka prosta    713
  14.10.8 Zespół Fanconiego    715
  14.11 Kamica układu moczowego i nefrokalcynoza – Przemysław Sikora    716
  14.12 Ostra niewydolność nerek – Helena Ziółkowska, Ryszard Grenda    720
  14.13 Przewlekła choroba nerek – Helena Ziółkowska, Ryszard Grenda    725
  14.14 Leczenie nerkozastępcze – Ryszard Grenda, Helena Ziółkowska    734
  14.14.1 Dializa otrzewnowa    735
  14.14.2 Hemodializa    736
  14.14.3 Ciągłe żylno-żylne techniki oczyszczania pozaustrojowego    737
  14.14.4 Przeszczepienie nerki    737
  Skorowidz    741
  Rozdział 15. Choroby układu nerwowego – Marek Kaciński    741
  15.1 Zagadnienia ogólne    741
  15.1.1 Neuroanatomia czynnościowa    741
  15.1.2 Okresy życia w wieku rozwojowym    743
  15.1.3 Życie indywidualne i środowiskowe    743
  15.1.4 Badanie neurologiczne dzieci    744
  15.1.5 Przyczyny chorób układu nerwowego    745
  15.1.6 Objawy chorób układu nerwowego u dzieci    745
  15.1.7 Neuroobrazowanie strukturalne    746
  15.1.8 Neuroobrazowanie funkcjonalne    747
  15.1.9 Niezbędne konsultacje    749
  15.1.10 Badania laboratoryjne    751
  15.2 Choroby układu nerwowego u dzieci    752
  15.2.1 Zaburzenia zachowania i nauki    752
  15.2.2 Zaburzenia snu    754
  15.2.3 Uraz układu nerwowego    756
  15.2.4 Nadciśnienie śródczaszkowe    758
  15.2.5 Wtórne bóle głowy    759
  15.2.6 Pierwotne bóle głowy    760
  15.2.7. Encefalopatie niepostępujące    762
  15.2.8 Encefalopatie postępujące    765
  15.2.9 Padaczka i inne stany napadowe    768
  15.2.10 Udary i choroby naczyniowe    771
  15.2.11 Choroby autonomicznego układu nerwowego    773
  15.2.12 Choroby pozapiramidowe    774
  15.2.13 Choroby móżdżku    775
  15.2.14 Choroby rdzenia kręgowego    778
  15.2.15 Choroby demielinizacyjne    779
  15.2.16 Neuroinfekcje    780
  15.2.17 Neuropatie    781
  15.2.18 Miastenia    784
  15.2.19 Miopatie    785
  Rozdział 16. Wybrane zagadnienia z psychiatrii dzieci i młodzieży – Irena Namysłowska    788
  16.1 Odrębność psychiatrii dzieci i młodzieży    788
  16.2 Rozwój człowieka – zagadnienia ogólne    789
  16.2.1 Rozwój psychiczny    789
  16.2.2 Rozwój emocjonalny    789
  16.2.3 Rozwój poznawczy    790
  16.2.4 Rozwój moralny    790
  16.3 Etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży    791
  16.3.1 Czynniki biologiczne    791
  16.3.2 Czynniki psychospołeczne    791
  16.4 Metody diagnostyczne w psychiatrii dzieci i młodzieży    793
  16.4.1 Badanie dziecka    793
  16.4.2 Wywiad z rodzicami    794
  16.4.3 Badania i testy psychologiczne    794
  16.5 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży    795
  16.6 Zaburzenia emocjonalne małego dziecka    796
  16.6.1 Upośledzenie umysłowe (niepełnosprawność intelektualna)    796
  16.6.2 Całościowe zaburzenia rozwojowe    798
  16.6.3 Zaburzenia lękowe w dzieciństwie    802
  16.6.4 Inne zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się u małych dzieci    806
  16.7 Zaburzenia emocjonalne w okresie szkolnym    806
  16.7.1 Zaburzenia rozwoju mowy i języka    806
  16.7.2 Specyficzne zaburzenia w rozwoju umiejętności szkolnych    807
  16.7.3 Zaburzenia hiperkinetyczne (zespoły nadpobudliwości ruchowej)    808
  16.7.4 Zaburzenia zachowania    810
  16.7.5 Tiki    811
  16.8 Zaburzenia psychiczne okresu dorastania    812
  16.8.1 Zaburzenia odżywiania    813
  16.8.2 Zaburzenia afektywne u dzieci i młodzieży    814
  16.8.3 Samobójstwa dzieci i młodzieży    817
  16.8.4 Schizofrenia    817
  16.9 Uzależnienie od substancji psychoaktywnych    819
  16.10 Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych    821
  Rozdział 17. Choroby układu wydzielania wewnętrznego – Jerzy Starzyk    823
  17.1 Układ wydzielania wewnętrznego – Jerzy Starzyk    823
  17.1.1 Rodzaje hormonów i ich działanie    823
  17.1.2 Osie hormonalne i sprzężenia zwrotne    824
  17.2 Zaburzenia wzrastania – Jerzy Starzyk, Małgorzata Wójcik    825
  17.2.1 Zagadnienia ogólne    825
  17.2.2 Niski wzrost    829
  17.2.3 Wysoki wzrost    833
  17.3 Zaburzenia dojrzewania płciowego – Jerzy Starzyk    834
  17.3.1 Zagadnienia ogólne    834
  17.3.2 Przedwczesne dojrzewanie    835
  17.3.3 Hipogonadyzm    845
  17.3.4 Hiperandrogenizacja u dziewcząt w okresie dojrzewania    849
  17.4 Zaburzenia przemiany wodno-elektrolitowej – Jerzy Starzyk    850
  17.4.1 Zagadnienia ogólne    850
  17.4.2 Moczówka prosta (centralna)    851
  17.5 Choroby tarczycy – Jerzy Starzyk    853
  17.5.1 Zagadnienia ogólne    853
  17.5.2 Niedoczynność tarczycy i hipotyreoza    855
  17.5.3. Nadczynność tarczycy i tyreotoksykoza    858
  17.5.4 Wole proste    861
  17.5.5 Wole guzkowe i rak tarczycy – Jerzy Starzyk, Małgorzata Wójcik    862
  17.6 Choroby kory nadnerczy – Jerzy Starzyk    865
  17.6.1 Zagadnienia ogólne    865
  17.6.2 Zespół Cushinga    865
  17.6.3 Przewlekła niedoczynność kory nadnerczy (choroba Addisona)    870
  17.7. Choroby rdzenia nadnerczy – Jerzy Starzyk    872
  17.7.1 Zagadnienia ogólne    872
  17.7.2 Guz chromochłonny    873
  17.8 Choroby przytarczyc – Jerzy Starzyk, Małgorzata Wójcik    875
  17.8.1 Zagadnienia ogólne    875
  17.8.2 Niedoczynność przytarczyc    876
  17.8.3 Nadczynność przytarczyc    879
  17.9 Cukrzyca u dzieci i młodzieży – Joanna Nazim, Jerzy Starzyk    881
  17.10 Otyłość – Jerzy Starzyk, Małgorzata Wójcik    888
  17.10.1 Zagadnienia ogólne    888
  17.10.2 Otyłość prosta    888
  17.11 Poliendokrynopatie – Jerzy Starzyk    891
  17.12 Endokrynologiczne stany naglące u noworodka i niemowlęcia – Jerzy Starzyk    896
  17.12.1 Zagadnienia ogólne    896
  17.12.2 Zaburzenia rozwoju płci – Jerzy Starzyk, Małgorzata Wójcik    896
  17.12.3 Wrodzony przerost nadnerczy    902
  17.12.4 Wrodzona niedoczynność tarczycy    905
  17.12.5 Wrodzona nadczynność tarczycy    908
  17.13 Względna niedoczynność hormonalna w stanach ciężkich – Jerzy Starzyk    909
  Rozdział 18. Reumatologia wieku rozwojowego    913
  18.1 Wprowadzenie i klasyfikacja – Lidia Rutkowska-Sak    913
  18.2 Zapalne choroby reumatyczne    913
  18.2.1 Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów – Lidia Rutkowska-Sak    913
  18.2.2 Młodzieńcze spondyloartropatie – Lidia Rutkowska-Sak    922
  18.2.3 Zapalenia stawów związane z czynnikami infekcyjnymi – Lidia Rutkowska-Sak    927
  18.2.4 T oczeń rumieniowaty układowy – Piotr Gietka    930
  18.2.5 Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe – Małgorzata Kwiatkowska    936
  18.2.6 T wardzina – Małgorzata Kwiatkowska    938
  18.2.7 Mieszana choroba tkanki łącznej – Małgorzata Kwiatkowska    942
  18.2.8 Niezróżnicowana choroba tkanki łącznej – Małgorzata Kwiatkowska    943
  18.2.9 Zespół Sjögrena – Małgorzata Kwiatkowska    944
  18.2.10 Układowe zapalenie naczyń krwionośnych – Piotr Gietka    947
  18.3 Łagodny zespół nadmiernej ruchomości stawów – Lidia Rutkowska-Sak    960
  18.4 Bóle wzrostowe – Lidia Rutkowska-Sak    961
  Rozdział 19. Choroby zakaźne – red. Magdalena Marczyńska    962
  19.1 Wysypki w przebiegu chorób zakaźnych – Małgorzata Szczepańska-Putz    962
  19.1.1 Wysypki plamiste    963
  19.1.2 Wysypki pęcherzykowe    965
  19.1.3 Wysypki mieszane    966
  19.2 Powiększenie węzłów chłonnych – Jolanta Popielska    967
  19.2.1 Definicje    967
  19.2.2 Choroby zakaźne przebiegające z powiększeniem węzłów chłonnych    967
  19.3 Neuroinfekcje – Maria Pokorska-Śpiewak    970
  19.3.1 Ogólna charakterystyka neuroinfekcji    970
  19.3.2 Zakażenie Neisseria meningitidis    973
  19.3.3 Zakażenie Streptococcus pneumoniae    974
  19.3.4 Zakażenie Haemophilus influenzae typu b (Hib)    975
  19.3.5 Zakażenia enterowirusowe    975
  19.3.6 Kleszczowe zapalenie mózgu    976
  19.3.7 Opryszczkowe zapalenie mózgu    976
  19.4 Posocznica (sepsa) – Sabina Dobosz    977
  19.5 Ostre biegunki infekcyjne – Agnieszka Ołdakowska    981
  19.6 Zakażenia wrodzone – Agnieszka Ołdakowska    985
  19.6.1 Ogólna charakterystyka zakażeń wrodzonych    985
  19.6.2 Toksoplazmoza wrodzona    986
  19.6.3 Zespół różyczki wrodzonej    987
  19.6.4 Cytomegalia wrodzona    988
  19.6.5 Wrodzone i okołoporodowe zakażenia HSV    989
  19.6.6 Kiła wrodzona    990
  19.6.7 Wrodzone zakażenie parwowirusem B19    991
  19.6.8 Zespół ospy wietrznej wrodzonej    992
  19.7 Zakażenia wirusowe    993
  19.7.1 Zakażenia wirusami z rodziny Herpesviridae – Ewa Talarek    993
  19.7.2 Odra – Ewa Duszczyk    1000
  19.7.3 Świnka (nagminne zapalenie ślinianek przyusznych) – Ewa Duszczyk    1002
  19.7.4 Różyczka – Ewa Duszczyk    1004
  19.7.5 Zakażenia parwowirusem B19 – Małgorzata Aniszewska    1005
  19.7.6 Grypa – Ewa Talarek    1007
  19.7.7 Zakażenia enterowirusowe – Maria Pokorska-Śpiewak    1008
  19.7.8 Wirusowe zapalenie wątroby – Barbara Kowalik-Mikołajewska    1011
  19.7.9 Zakażenie HIV – Magdalena Marczyńska    1017
  19.8 Zakażenia bakteryjne    1020
  19.8.1 Choroby wywoływane przez paciorkowce β-hemolizujące grupy A – Małgorzata Aniszewska    1020
  19.8.2 Zakażenia gronkowcowe – Ewa Talarek    1025
  19.8.3 Krztusiec – Małgorzata Szczepańska-Putz    1029
  19.8.4 Choroba z Lyme (borelioza) – Sabina Dobosz    1031
  19.8.5 Jersinioza – Małgorzata Aniszewska    1034
  19.8.6 Choroba kociego pazura – Barbara Kowalik-Mikołajewska    1036
  19.9 Zarażenia pasożytnicze – Jolanta Popielska    1037
  19.9.1 Owsica (enterobioza)    1037
  19.9.2 Glistnica    1038
  19.9.3 Tasiemczyce    1039
  19.9.4 Wągrzyca    1040
  19.9.5 Bąblowica    1040
  19.9.6 Giardioza (lamblioza)    1041
  19.9.7 Toksokaroza    1042
  19.9.8 Toksoplazmoza    1042
  19.9.9 Świerzb    1043
  19.10 Profilaktyka chorób zakaźnych – Magdalena Marczyńska    1044
  19.10.1 Zapobieganie zakażeniom wrodzonym    1044
  19.10.2 Profilaktyka bierna    1045
  19.10.3 Chemioprofilaktyka pierwotna    1046
  19.10.4 Chemioprofilaktyka poekspozycyjna    1046
  Rozdział 20. Choroby układu odpornościowego i szczepienia ochronne – Ewa Bernatowska    1048
  20.1 Układ odpornościowy    1048
  20.1.1 Odporność nieswoista    1048
  20.1.2 Odporność swoista    1050
  20.1.3 Patomechanizm odpowiedzi immunologicznej na zakażenia    1053
  20.1.4 Rozwój procesu autoimmunizacyjnego    1056
  20.2 Pierwotne niedobory odporności    1056
  20.2.1 Częstość występowania pierwotnych niedoborów odporności    1056
  20.2.2 Kiedy należy podejrzewać pierwotne zaburzenia odporności    1057
  20.2.3 Pierwotne niedobory odporności z przewagą defektu przeciwciał    1058
  20.2.4 Ciężki złożony niedobór odporności    1061
  20.2.5 Zespół Wiskotta-Aldricha    1064
  20.2.6 Zespół DiGeorge’a    1064
  20.2.7 Zespoły chorobowe związane z nadmierną łamliwością chromosomów    1065
  20.2.8 Choroby związane z nieprawidłową funkcją układu odporności    1068
  20.2.9 Pierwotne niedobory odporności predysponujące do rozwoju chorób autoimmunizacyjnych    1069
  20.2.10 Wrodzone defekty liczby i/lub funkcji komórek fagocytarnych    1070
  20.2.11 Zaburzenia autozapalne    1071
  20.2.12 Defekty układu dopełniacza    1072
  20.2.13 Pierwotne niedobory odporności wiążące się z predyspozycją do poważnych zakażeń .    1072
  20.3 Wtórne niedobory odporności    1075
  20.4 Szczepienia ochronne    1075
  20.4.1 Odpowiedź organizmu na szczepienia    1075
  20.4.2 Program szczepień ochronnych    1076
  20.4.3 Niepożądane odczyny poszczepienne    1078
  20.4.4 Bezpieczeństwo szczepień    1078
  20.4.5 Źródła informacji dotyczące bezpieczeństwa szczepień    1079
  Rozdział 21. Choroby alergiczne – red. Marek Kulus    1080
  21.1 Astma oskrzelowa – Anna Zawadzka-Krajewska    1080
  21.2 Alergiczny nieżyt nosa – Anna Zawadzka-Krajewska    1088
  21.3 Zespół alergii jamy ustnej – Agnieszka Krauze    1090
  21.4 Pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy (obrzęk Quinckego) – Wioletta Zagórska    1091
  21.5 Anafilaksja (wstrząs anafilaktyczny) – Joanna Lange    1096
  21.6 Uczulenie na jad owadów błonkoskrzydłych – Joanna Lange    1098
  21.7 Nadwrażliwość na leki – Agnieszka Krauze    1100
  21.8 Atopowe zapalenie skóry – Agnieszka Krauze, Joanna Lange    1101
  Rozdział 22. Choroby okulistyczne – Mirosława Grałek    1106
  22.1 Anatomia i fizjologia narządu wzroku – odmienności wieku dziecięcego    1106
  22.2 Badanie okulistyczne    1107
  22.3 Układ optyczny oka, wady refrakcji i ich korygowanie    1108
  22.4 Zez i inne zaburzenia ruchomości gałek ocznych    1109
  22.5 Choroby oczodołu    1110
  22.5.1 Zaburzenia rozwojowe    1110
  22.5.2 Zapalenia tkanek oczodołu    1110
  22.6 Choroby powiek i spojówek    1111
  22.6.1 Zmiany niezapalne    1111
  22.6.2 Choroby zapalne    1112
  22.7 Choroby dróg łzowych    1114
  22.8 Choroby rogówki    1115
  22.8.1 Wady anatomii rogówki    1115
  22.8.2 Zapalenie rogówki    1115
  22.8.3 Złogi w rogówce    1115
  22.9 Choroby błony naczyniowej    1116
  22.9.1 Zapalenie błony naczyniowej    1116
  22.9.2 Choroby tęczówki    1117
  22.10 Choroby soczewki    1118
  22.10.1 Zaćma    1118
  22.10.2 Inne choroby soczewki    1119
  22.11 Jaskra wieku dziecięcego    1119
  22.12 Choroby siatkówki    1120
  22.12.1 Zaburzenia rozwojowe siatkówki    1120
  22.12.2 Retinopatia wcześniaków    1121
  22.12.3 Zapalenie siatkówki    1122
  22.12.4 Odwarstwienie siatkówki    1122
  22.13 Choroby nerwu wzrokowego    1122
  22.14 Guzy narządu wzroku    1123
  22.14.1 Guzy nienowotworowe    1123
  22.14.2 Nowotwory    1123
  22.15 Urazy oka    1124
  Rozdział 23. Choroby nosa, uszu, gardła i krtani – Mieczysław Chmielik    1125
  23.1 Badanie otorynolaryngologiczne dziecka    1125
  23.2 Choroby nosa    1126
  23.2.1 Ostre zapalenie nosa i zatok przynosowych    1127
  23.2.2 Przewlekłe i podostre nawracające zapalenie nosa i zatok przynosowych u dzieci    1128
  23.2.3 Urazy nosa    1130
  23.3 Pierścień Waldeyera    1131
  23.3.1 Migdałki podniebienne i migdałek gardłowy    1131
  23.3.2 Angina    1132
  23.3.3 Zapalenie gardła    1133
  23.4 Choroby krtani i tchawicy    1134
  23.4.1 Zapalenie krtani rozlane    1134
  23.4.2 Podgłośniowe zapalenie krtani    1134
  23.4.3 Zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli    1135
  23.4.4 Złośliwe zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli    1135
  23.4.5 Zapalenie nagłośni    1135
  23.4.6 Wady wrodzone krtani    1136
  23.4.7 Zmiany pourazowe krtani    1137
  23.5 Choroby uszu    1137
  23.5.1 Zapalenie przewodu słuchowego zewnętrznego    1137
  23.5.2 Ciała obce przewodu słuchowego zewnętrznego    1137
  23.5.3 Woskowina    1138
  23.5.4 Zapalenia ucha środkowego    1138
  23.5.5 Perlak ucha środkowego    1140
  23.5.6 Choroby ucha wewnętrznego    1141
  23.5.7 Niedosłuch    1141
  23.6 Choroby ślinianek    1141
  Rozdział 24. Wybrane zagadnienia z chirurgii, urologii, neurochirurgii i ortopedii dziecięcej – red. Andrzej Kamiński    1142
  24.1 Chirurgia dziecięca – Andrzej Kamiński    1142
  24.1.1 Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego    1142
  24.1.2 Wgłobienie    1143
  24.1.3 Martwicze zapalenie jelit    1145
  24.1.4 Przerostowe zwężenie odźwiernika    1147
  24.1.5 Wrodzona przepuklina przeponowa    1148
  24.1.6 Atrezja przełyku    1150
  24.1.7 Atrezja dwunastnicy    1152
  24.2 Urologia dziecięca – Małgorzata Baka-Ostrowska    1153
  24.2.1 Wodonercze    1153
  24.2.2 Odpływ pęcherzowo-moczowodowy    1153
  24.2.3 Zdwojenie moczowodu    1155
  24.2.4 Zastawki cewki tylnej    1156
  24.2.5 Zespół wynicowania i wierzchniactwa    1157
  24.2.6 Zaburzenia różnicowania płci    1158
  24.2.7 Spodziectwo    1159
  24.3 Neurochirurgia dziecięca – Marcin Roszkowski    1160
  24.3.1 Wodogłowie    1160
  24.3.2 Otwarte wady dysraficzne cewy nerwowej    1164
  24.4 Ortopedia dziecięca – Jarosław Czubak    1169
  24.4.1 Budowa kości rosnącej    1170
  24.4.2 Złamania dystalnych końców kości promieniowej i łokciowej    1170
  24.4.3 Złamania trzonów kości przedramienia    1171
  24.4.4 Złamania obojczyka    1173
  24.4.5 Złamania nadkłykciowe kości ramiennej    1174
  24.4.6 Złamania trzonu kości ramiennej    1176
  24.4.7 Złamania trzonu kości udowej    1176
  Rozdział 25. Postępowanie w stanach zagrożenia życia u dzieci – Małgorzata Manowska    1180
  25.1 Stany zagrożenia życia    1180
  25.2 Zabiegi wykonywane w warunkach oddziału intensywnej terapii    1183
  25.2.1 Intubacja dotchawicza i ekstubacja    1183
  25.2.2 Wentylacja mechaniczna    1187
  25.2.3 Tracheostomia i konikotomia    1189
  25.2.4 Nakłucie jamy opłucnej    1190
  25.2.5 Kaniulacja żył obwodowych i centralnych    1190
  25.2.6 Kaniulacja tętnic    1191
  25.2.7 Wenesekcja    1192
  25.2.8 Dostęp doszpikowy    1192
  25.2.9 Monitorowanie w czasie leczenia na OIT    1192
  25.3 Ostra niewydolność oddechowa    1193
  25.3.1 Obraz ostrej niewydolności oddechowej    1193
  25.3.2 Niedrożność górnych dróg oddechowych    1198
  25.3.3 Niedrożność dolnych dróg oddechowych    1199
  25.3.4 Aspiracja ciała obcego do dróg oddechowych    1199
  25.4 Niewydolność krążenia    1200
  25.4.1 Obraz niewydolności krążenia    1200
  25.4.2 Nadciśnienie płucne    1202
  25.4.3 T amponada serca    1203
  25.5 Wstrząs    1204
  25.6 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci    1206
  25.6.1 Nagłe zatrzymanie krążenia    1206
  25.6.2 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa    1207
  25.6.3 Podstawowe zabiegi resuscytacyjne    1207
  25.6.4 Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne    1211
  25.6.5 Leki stosowane w czasie resuscytacji    1211
  25.6.6 Defibrylacja    1212
  25.6.7 Zakończenie resuscytacji    1212
  25.6.8 Powikłania resuscytacji    1212
  25.6.9 Opieka po resuscytacji    1212
  25.6.10 Procedura DNR    1213
  25.7 Śmierć mózgu    1213
  25.8 Wybrane stany zagrożenia życia w neurologii    1214
  25.8.1 Wzmożone ciśnienie śródczaszkowe    1214
  25.8.2 Stan padaczkowy    1215
  25.9 Zatrucia    1216
  Rozdział 26. Badania i normy w pediatrii – red. Piotr Socha    1220
  26.1 Normy rozwojowe – Barbara Woynarowska, Zbigniew Kułaga, Mieczysław Litwin    1220
  26.1.1 Standardy WHO rozwoju fizycznego dzieci w wieku 0–5 lat    1220
  26.1.2 Normy rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży w wieku 5–18 lat w Polsce    1220
  26.2 Gastroenterologia i hepatologia – badania histopatologiczne – Józef Ryżko, Joanna Kuszyk, Piotr Socha    1233
  26.2.1 Wątroba    1233
  26.2.2 Przewlekłe choroby zapalne jelita cienkiego i choroba trzewna    1234
  26.3 Nefrologia i hipertensjologia – Mieczysław Litwin, Jan Zawadzki, Ryszard Grenda    1235
  26.3.1 Normy ciśnienia tętniczego    1235
  26.3.2 Normy grubości kompleksu błona wewnętrzna–błona środkowa (IMT) tętnic szyjnych wspólnych i tętnic udowych powierzchownych    1238
  26.3.3 Normy laboratoryjne    1238
  26.3.4 T esty czynnościowe nerek    1239
  26.4 Choroby układu krążenia – Wanda Kawalec, Małgorzata Manowska, Anna Turska-Kmieć, Lidia Ziółkowska    1241
  26.4.1 Parametry zapisu EKG    1241
  26.4.2 Dawkowanie leków stosowanych w kardiologii dziecięcej    1241
  26.5 Neurologia – Marek Kaciński    1246
  26.5.1 Normy ogólnego badania płynu mózgowo-rdzeniowego    1246
  26.5.2 Oznaczanie stężenia leków przeciwpadaczkowych    1246
  26.6 Choroby układu odporności i szczepienia ochronne – Ewa Bernatowska    1246
  26.7 Normy podstawowych parametrów ocenianych we krwi    1250
  Skorowidz    1257
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia