Wpływ polszczyzny na zasób leksykalny rosyjskiej gwary staroobrzędowców na Suwalszczyźnie

-30%

Wpływ polszczyzny na zasób leksykalny rosyjskiej gwary staroobrzędowców na Suwalszczyźnie

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

24,82  35,45

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

24,8235,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Monografia jest jedną z niewielu tak obszernych prac poświęconych transformacji, która dokonuje się obecnie w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców pod wpływem języka polskiego. Autorka pokazała dzieje badanego ośrodka na tle innych ośrodków, powstała więc ciekawa charakterystyka staroobrzędowców jako grupy etniczno-religijnej w Polsce. Recenzowana monografia stanowi wynik wieloletnich niełatwych badań terenowych autorki w latach 1999-2009. Wielokrotne wyjazdy do Gabowych Grądów i nawiązanie kontaktów z rodzinami starowierców pozwoliły autorce na zebranie bardzo bogatego i różnorodnego pod względem tematycznym, ale także gramatycznym i fonetycznym, materiału. Autorka dobrze przemyślała opracowanie fonetyki gwarowej pod względem technicznym, przyjmując niekiedy, ze względu na liczne znaki diakrytyczne, uproszczony zapis fonetyczny leksemu. Pozwala on uzyskać większą przejrzystość pracy. Przy analizie zjawisk językowych leksem poparty jest jego ilustracją tekstową, która pokazuje nazwy w przypadkach zależnych i pozwala uściślić jej znaczenie. Praca pani Doroty Paśko jest obszernym i starannie opracowanym studium wpływów polskich na rosyjską gwarę staroobrzędowców w ostatnim dziesięcioleciu.
Z recenzji dr hab. Teresy Pluskoty, prof. UKW


Liczba stron224
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN-13978-83-231-2629-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp /    11
  Zasady transkrypcji, grafii tekstu /    17
  Wykaz skrótów /    19
  ROZDZIAŁ I. Charakterystyka społeczności staroobrzędowców /    23
  1. Historia społeczności staroobrzędowców /    23
  1.1. Uwagi wstępne /    23
  1.2. Staroobrzędowcy w Polsce /    25
  1.3. Staroobrzędowcy w ośrodku suwalsko-augustowskim /    26
  2. Staroobrzędowcy jako etniczno-religijna grupa społeczna /    27
  3. Informatorzy /    28
  4. Charakterystyka rosyjskiej gwary staroobrzędowców jako gwary wyspowej    29
  ROZDZIAŁ II. Sytuacja językowa staroobrzędowców w ośrodku suwalsko-augustowskim /    36
  1. Staroobrzędowcy jako społeczność językowa /    36
  2. Dwujęzyczność społeczności staroobrzędowców /    37
  2.1. Zjawisko dwujęzyczności w literaturze /    37
  2.1.1. Bilingwizm /    39
  2.1.2. Dyglosja /    42
  2.2. Bilingwizm o charakterze dyglosyjnym w społeczności staroobrzędowców /    43
  2.3. Interferencja językowa /    45
  2.4. Prymarność i sekundarność - sfery funkcjonowania gwary rosyjskiej i języka polskiego /    47
  2.5. Świadomość językowa w społeczności staroobrzędowców /    52
  2.6. Wpływ polszczyzny na rosyjską gwarę staroobrzędowców - kryteria klasyfikacji materiału językowego /    54
  2.6.1. Przełączanie kodu i wstawki językowe /    55
  2.6.2. Zapożyczenia z języka polskiego /    56
  2.6.3. Kalki i hybrydy językowe /    57
  ROZDZIAŁ III. Przełączanie kodu i wstawka językowa /    60
  1. Cytowanie /    60
  2. Przełączanie kodu /    62
  3. Perspektywa zmiany kodu /    65
  4. Uzupełnianie kodu /    66
  5. Polska wstawka językowa w rosyjskiej gwarze /    67
  ROZDZIAŁ IV. Zapożyczenia leksykalne z języka polskiego do rosyjskiej gwary staroobrzędowców /    70
  1. Problem zapożyczeń leksykalnych w literaturze /    70
  2. Zapożyczenia z języka polskiego do rosyjskiej gwary staroobrzędowców ..    72
  2.1. Zasób słownictwa rosyjskiej gwary wyspowej /    72
  2.2. Słownictwo zapożyczone z języka polskiego przed przesiedleniem się staroobrzędowców na tereny polskie /    77
  2.3. Problem zapożyczeń z języka polskiego do rosyjskiej gwary w opracowaniach dotyczących stanu gwary w trzecim ćwierćwieczu XX w. /    81
  2.4. Zapożyczenia z języka polskiego do rosyjskiej gwary staroobrzędowców - stan obecny /    83
  2.4.1. Kryteria klasyfikacji zapożyczeń z języka polskiego do rosyjskiej gwary /    84
  2.4.2. Asymilacja akcentuacyjna zapożyczeń /    85
  2.4.3. Asymilacja fonetyczna zapożyczeń /    86
  2.4.4. Asymilacja derywacyjna zapożyczeń /    87
  2.4.5. Asymilacja morfologiczna zapożyczeń /    89
  2.5. Wariantywność zapożyczeń z języka polskiego do rosyjskiej gwary staroobrzędowców /    97
  3. Zmiany w gwarze - podsumowanie /    99
  ROZDZIAŁ V. Kalki i hybrydy językowe w gwarze staroobrzędowców w Polsce    103
  1. Kalki językowe /    105
  1.1. Kalki słowotwórcze (leksykalne strukturalne) /    105
  1.2. Kalki semantyczne /    109
  1.3. Kalki frazeologiczne /    112
  1.4. Kalki syntaktyczne /    115
  1.4.1. Zmiany w zakresie związku rządu /    115
  1.4.2. Wyrażenie orzeczenia imiennego /    117
  1.4.3. Składniki związane z wyrażaniem relacji czasowych /    119
  1.4.4. Składniki związane z wyrażeniem wieku /    121
  1.4.5. Składniki związane z wyrażeniem przynależności /    122
  1.4.6. Konstrukcje typu mˡaju + bezokolicznik /    123
  1.5. Kalki morfologiczne /    123
  2. Półkalki i hybrydy językowe /    124
  Zakończenie /    127
  Aneks 1. Wykaz zapożyczeń z języka polskiego zarejestrowanych w gwarze na początku XXI wieku /    131
  Aneks 2. Przykłady tekstów gwarowych /    185
  Aneks 3. Wykaz informatorów /    189
  Bibliografia /    203
  Mapy /    219
  Streszczenie /    223
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia