Historia sceptycyzmu. W poszukiwaniu spójności

Historia sceptycyzmu. W poszukiwaniu spójności

1 opinia

Format:

ibuk

Książka jest pierwszą całościową rekonstrukcją dziejów sceptycyzmu (od starożytności po współczesność). Należy zarówno do historii filozofii, jak i epistemologii. Z jednej strony przedstawia rozwój sceptycyzmu, z drugiej wskazuje na jego niespójność. Analiza stanowisk sceptyckich przy wykorzystaniu narzędzi pojęciowych współczesnej epistemologii, zwłaszcza teorii gier językowych Ludwiga Wittgensteina i teorii aktów mowy Johna Searle’a, sugeruje, że niespójność ta ma charakter pragmatyczny. Nie jest to sprzeczność logiczna, lecz sprzeczność pomiędzy treścią głoszonych tez a milczącymi założeniami aktu ich stwierdzenia. Wprawdzie sceptycyzmu nie można uznać za prawdziwy bez popadnięcia w niespójność, jednak odgrywa on pozytywną rolę w rozwoju wiedzy, demaskując jej rozmaite ograniczenia i inspirując do ich przekraczania.


Liczba stron422
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN-13978-83-231-2949-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp /    9
  
  Część I. Pojęcie i rodzaje sceptycyzmu
  Rozdział 1. Genealogia terminu „sceptycyzm” /    15
  Rozdział 2. Ewolucja pojęcia sceptycyzmu /    21
  Starożytny sceptycyzm jako zawieszenie sądów pretendujących do prawdy /    21
  Średniowieczny sceptycyzm jako uznanie słabości ludzkich sądów wobec Bożej wszechmocy /    22
  Nowożytny sceptycyzm jako wątpienie o wartości sądów pretendujących do wiedzy /    23
  Współczesny sceptycyzm jako paradoksalna teza o nieistnieniu wiedzy i nieistnieniu znaczeń /    25
  Rozdział 3. Rodzaje sceptycyzmu i pojęcia pokrewne /    29
  
  Część II. Sceptycyzm starożytny
  Rozdział 1. Wątki sceptyczne u filozofów przedpirrońskich /    41
  Rozdział 2. Pirron z Elidy i sceptycyzm etyczny /    47
  Rozdział 3. Sceptycyzm akademicki (Arkezylaos i Karneades) /    63
  Rozdział 4. Neopirronizm Ainezydema i Agryppy /    79
  Rozdział 5. Sekstus empiryk – summa starożytnego sceptycyzmu /    93
  Pojęcie i kryterium prawdy /    95
  Znaki i dowody /    102
  Krytyka fizyki, etyki i innych nauk /    111
  Obrona spójności sceptycyzmu /    120
  Najnowsze interpretacje broniące spójności /    124
  „odrzucenie drabiny” – czy Sekstus akceptuje samorefutację? /    134
  Pragmatyczna niespójność sceptycyzmu Sekstusa /    138
  Podsumowanie sceptycyzmu starożytnego /    144
  
  Część III. Chrześcijańska recepcja sceptycyzmu i jego rozwój w średniowieczu
  Rozdział 1. Wczesnochrześcijańska recepcja sceptycyzmu /    149
  Rozdział 2. Krytyka sceptycyzmu akademickiego u św. Augustyna /    153
  Rozdział 3. Sceptycy średniowieczni przed Wilhelmem Ockhamem (Jan z salisbury, Henryk z Gandawy,
  Piotr Aureoli) /    161
  Rozdział 4. Wilhelm Ockham – sceptycyzm i fideizm /    171
  Rozdział 5. Ockhamiści i sceptycyzm zainspirowany bożą wszechmocą /    177
  Mikołaj z Autrecourt /    178
  Jan z Mirecourt /    181
  Podsumowanie sceptycyzmu średniowiecznego /    184
  
  Część IV. Sceptycyzm nowożytny
  Rozdział 1. Początki sceptycyzmu nowożytnego /    189
  (Erazm z Rotterdamu, Gianfrancesco Pico della Mirandola, Francisco Sanchez) /    189
  Rozdział 2. Sceptycyzm Michela de Montaigne’a /    197
  Wątki starożytne /    197
  Wątki chrześcijańskie /    204
  Wątki renesansowe /    206
  Próba uniknięcia zarzutu niespójności /    209
  Kontynuatorzy Michela de Montaigne’a (Pierre Charron, François De la Mothe le Vayer) /    212
  Rozdział 3. Hipotezy Kartezjusza i radykalizacja sceptycyzmu nowożytnego /    215
  Hipoteza snu i złośliwego demona /    217
  Idealizm i pogłębienie sceptycyzmu /    220
  Sceptycyzm metodyczny /    223
  Próba odsunięcia hipotez sceptycznych /    226
  Sceptycy między Kartezjuszem a Davidem Hume’em (Pierre Daniel Huet, Blaise Pascal,
  Pierre Bayle) /    233
  Rozdział 4. David Hume i poszukiwanie spójności sceptycyzmu /    241
  Nawiązanie do tradycji starożytnej /    241
  Akceptacja kartezjańskich hipotez /    245
  Poszerzenie argumentów sceptycznych /    248
  Instynkt jako ratunek przed sceptycyzmem /    253
  Krytyka sceptycyzmu totalnego/    254
  Poszukiwanie spójności sceptycyzmu umiarkowanego /    257
  Dialektyka sceptycyzmu i naturalizmu /    259
  Rozdział 5. Sceptycyzm transcendentalny Immanuela Kanta i sceptycyzm pokantowski /    263
  Immanuel kant a tradycja sceptyczna /    263
  Jałowość sceptycyzmu i akceptacja metody sceptyckiej /    265
  Sceptycyzm transcendentalny /    267
  Sceptycyzm u Georga Wilhelma Hegla /    271
  Sceptycyzm fryderyka Nietzschego/    274
  Podsumowanie sceptycyzmu nowożytnego /    278
  
  Część V. Sceptycyzm współczesny
  Rozdział 1. Problem sceptycyzmu i zmiana pojęcia wiedzy na początku xx wieku /    283
  Pragmatyzm /    283
  Filozofia analityczna /    291
  Fenomenologia i egzystencjalizm /    300
  Rozdział 2. Peter Unger i współczesny sceptycyzm Kartezjański /    305
  „Wiedza” jako absolutny termin graniczny /    305
  Hipoteza złośliwego uczonego i mózgu w pojemniku/    309
  Inni sympatycy sceptycyzmu /    313
  Rozdział 3. Dyskusja ze sceptycyzmem kartezjańskim /    317
  Wiedza nie wymaga pewności (falibilizm) /    317
  Wiedza nie rządzi się regułami dedukcji (Robert Nozick) /    319
  Wiedza nie wymaga wiedzy o wiedzy (eksternalizm) /    321
  Standardy dla wiedzy są zmienne (kontekstualizm) /    323
  Uzasadnienie nie wymaga przejścia procedury uzasadniania (Michael Williams) /    330
  Niespójność hipotezy mózgu w pojemniku (Hilary Putnam) /    336
  Rozdział 4. Sceptycyzm znaczeniowy kripkego–wittgensteina /    341
  Eksperyment myślowy z kwusem i powtórka z niespójności /    341
  Praktyka językowa ratunkiem przed sceptycyzmem /    346
  Sceptycyzm znaczeniowy odnoszący się do innych umysłów /    349
  Sceptycyzm odnoszący się do danych samoświadomości /    352
  Podsumowanie sceptycyzmu współczesnego /    356
  
  Zakończenie. Pragmatyczna niespójność sceptycyzmu /    359
  Wykaz wybranych skrótów /    367
  Bibliografia /    369
  Kalendarium i geografia sceptycyzmu /    393
  Summary /    395
  Indeks osobowy /    399
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia