Rola polityki spójności Unii Europejskiej w usuwaniu regionalnych nierówności gospodarczych. Wnioski dla Polski

-20%

Rola polityki spójności Unii Europejskiej w usuwaniu regionalnych nierówności gospodarczych. Wnioski dla Polski

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

23,04  28,80

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

23,0428,80

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Opracowanie poświęcone jest roli polityki spójności Unii Europejskiej w niwelowaniu nierówności w gospodarczym rozwoju europejskich regionów oraz możliwościom wykorzystania ich doświadczeń przez polskie regiony. Temat pracy jest bardzo istotny. Proces doganiania (catch up) umożliwia mniej rozwiniętym obszarom szybszy awans ekonomiczny i społeczny oraz zmniejszenie dystansu dzielącego je od najlepiej rozwiniętych ośrodków. Książka jest wartościowym opracowaniem, które pokazuje, w jaki sposób doświadczenia zdobyte przez „starych” beneficjentów europejskiej polityki spójności mogą być wykorzystane przez polskie regiony. Może stać się interesującą lekturą zarówno dla studentów wydziałów ekonomicznych, osób interesujących się problemami polityki spójności, jak i stanowić materiał do refleksji dla polityków szczebla centralnego i regionalnego.
Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Gawlikowskiej-Hueckel


Liczba stron244
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-777-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     7
  
  Rozdział 1. Wybrane aspekty rozwoju regionalnego     13
  1.1. Klasyczne teorie lokalizacji     14
  1.2. Efekty aglomeracyjne i proces urbanizacji     21
  1.3. Teorie neoklasyczne     26
  1.4. Teorie rozwoju „od góry”     28
  1.5. Teorie polaryzacji     32
  1.6. Koncepcje rozwoju „od dołu”     37
  1.7. Nowe teorie wzrostu     39
  1.8. Konkurencyjność lokalizacji     43
  1.9. Podsumowanie     48
  
  Rozdział 2. Wpływ integracji na nierówności regionalne     49
  2.1. Liberalizacja obrotów handlowych w EWG     49
  2.1.1. Krótkookresowe skutki integracji – teoria unii celnej     53
  2.1.2. Dynamiczne efekty regionalnej liberalizacji handlu     56
  2.1.3. Liberalizacja obrotów handlowych a dysproporcje gospodarcze     58
  2.2. Wspólny rynek     61
  2.2.1. Tworzenie jednolitego rynku wewnętrznego na obszarze WE     61
  2.2.2. Program Europa 1992     64
  2.2.3. Wpływ wspólnego rynku na dysproporcje gospodarcze     71
  2.3. Unia gospodarcza i walutowa     74
  2.3.1. Podstawy teoretyczne     74
  2.3.2. Tworzenie unii gospodarczej i walutowej na obszarze WE     76
  2.3.3. Opinia Komitetu Regionów w sprawie unii gospodarczej i walutowej     78
  2.3.4. Wpływ integracji gospodarczej i walutowej na nierówności regionalne     80
  2.4. Podsumowanie     85
  
  Rozdział 3. Ewolucja unijnej polityki spójności     87
  3.1. Etap I − narodowa polityka regionalna (1958−1974)     88
  3.2. Etap II – początki wspólnej polityki regionalnej (1975−1988)     91
  3.3. Etap III − reforma polityki regionalnej (1989−1993)     95
  3.4. Etap IV– tworzenie unii gospodarczej i walutowej (1994−1999)     99
  3.5. Etap V − polityka spójności w perspektywie rozszerzenia (2000−2006)     105
  3.6. Etap VI − polityka spójności Unii Europejskiej (2007−2013)     115
  3.7. Polityka spójności po 2013 r     122
  3.8. Podsumowanie     123
  
  Rozdział 4. Zasady i instrumenty polityki spójności Unii Europejskiej     125
  4.1. Zasady     125
  4.2. Instrumenty     130
  4.3. Podsumowanie     132
  
  Rozdział 5. Efekty unijnej polityki spójności     135
  5.1. Ocena polityki w latach 1989−1999     135
  5.1.1. Główne obszary wykorzystania instrumentów w latach 1989−1993     137
  5.1.2. Efekty polityki w latach 1989−1993     138
  5.1.3. Główne obszary wykorzystania instrumentów w latach 1994−1999     144
  5.1.4. Efekty polityki w latach 1994−1999     148
  5.2. Doświadczenia wybranych państw członkowskich w realizacji polityki w latach 1989−1999     153
  5.2.1. Hiszpania     153
  5.2.2. Irlandia     159
  5.2.3. Grecja     168
  5.3. Efekty polityki spójności UE w latach 2000−2006     171
  5.4. Wpływ funduszy strukturalnych na procesy konwergencji w Unii Europejskiej     172
  5.5. Podsumowanie     180
  
  Rozdział 6. Realizacja polityki spójności w Polsce     183
  6.1. System programowania 2004−2006     183
  6.2. Ocena systemu programowania 2004−2006     189
  6.3. System instytucjonalny wykorzystania funduszy strukturalnych w Polsce w latach 2007−2013     193
  6.4. Znaczenie funduszy strukturalnych UE dla sytuacji społeczno-gospodarczej polskich regionów     198
  6.4.1. Ocena efektów makroekonomicznych     198
  6.4.2. Zróżnicowanie regionalne     199
  6.4.3. Infrastruktura transportowa i ochrony środowiska     203
  6.4.4. Infrastruktura społeczna     205
  6.4.5. Zasoby ludzkie i gospodarka oparta na wiedzy     205
  6.5. Rola funduszy strukturalnych UE w promocji zatrudnienia     206
  6.5.1. Ocena wpływu funduszy europejskich na polską gospodarkę w kontekście rynku pracy     207
  6.5.2. Wpływ funduszy strukturalnych na krajowy rynek pracy     209
  6.5.3. Wpływ projektów systemowych powiatowych urzędów pracy na rynek pracy w świetle badań ewaluacyjnych     210
  6.6. Podsumowanie     214
  
  Zakończenie     215
  Bibliografia     223
  Wykaz skrótów     241
  Od Redakcji     243
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia