Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce

-20%

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

19,20  24,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,2024,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Monografia poświęcona jest niezwykle aktualnym zagadnieniom jakimi są bezpośrednie inwestycje zagraniczne i ich znaczenie w zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw. W literaturze przedmiotu mało jest prac opisujących procesy zachodzące w przemyśle przetwórczym, jego działach, jak i samych przedsiębiorstwach, a będących efektem pojawienia się bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Niniejsza monografia podejmuje próbę wypełnienia tej luki, akcentując zależności pomiędzy zaangażowaniem inwestorów zagranicznych w polski przemysł przetwórczy a konkurencyjnością przedsiębiorstw w nich funkcjonujących. Analizy przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z badań realizowanych przez GUS, NBP oraz badania ankietowego zrealizowanego przez autorkę wśród przedsiębiorstw regionu łódzkiego.


Liczba stron248
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-634-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     7
  
  Rozdział I. Rozwój bezpośrednich inwestycji zagranicznych we współczesnej gospodarce     11
  1.1. Pojęcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych     11
  1.2. Czynniki determinujące przepływ kapitału w formie BIZ     16
  1.2.1. Motywy podejmowania BIZ – typy inwestorów     17
  1.3. Formy wejścia i prowadzenia działalności gospodarczej przez inwestorów zagranicznych w kraju goszczącym     19
  1.3.1. Formy wejścia inwestorów zagranicznych     19
  1.3.2. Determinanty wyboru formy wejścia inwestorów zagranicznych na rynek kraju goszczącego     20
  1.3.3. Formy prowadzenia działalności bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kraju goszczącym     22
  1.4. Efekty bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kraju goszczącym – aspekty teoretyczne    24
  1.4.1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a wzrost międzynarodowych powiązań przedsiębiorstw kraju goszczącego     26
  1.4.2. Rynek pracy kraju goszczącego a bezpośrednie inwestycje zagraniczne     29
  1.4.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer technologii     35
  1.5. Podsumowanie     37
  
  Rozdział II. Konkurencyjność a bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Ujęcie teoretyczne     39
  2.1. Konkurencyjność – podstawowe pojęcia     39
  2.2. Charakter i determinanty konkurencyjności gospodarki i przedsiębiorstw     47
  2.2.1. Uwarunkowania konkurencyjności gospodarki     48
  2.2.2. Czynniki określające konkurencyjność przedsiębiorstw     56
  2.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność kierunków działalności i przedsiębiorstw kraju goszczącego     65
  2.3.1. Wpływ BIZ na rozwój gospodarczy kraju goszczącego     65
  2.3.2. Wpływ BIZ na konkurencyjność sektorów i przedsiębiorstw w kraju goszczącym    67
  2.4. Podsumowanie     75
  
  Rozdział III. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce polskiej i przemysle przetwórczym w latach 1996–2009. Analiza empiryczna     79
  3.1. System zbierania informacji statystycznych o bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce     79
  3.2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce     86
  3.2.1. Zmiany uwarunkowań prawnych w Polsce a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych     86
  3.2.2. Ocena atrakcyjności Polski – jako miejsca lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych     89
  3.2.3. Skala i dynamika napływu BIZ do Polski w latach 1990–2009     95
  3.2.4. Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w świetle danych GUS     103
  3.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskim przetwórstwie przemysłowym     108
  3.3.1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne według sekcji i działów PKD     108
  3.3.2. BIZ w przetwórstwie przemysłowym według stopnia zaawansowania technologicznego produkcji w latach 1997–2009     115
  3.4. Podsumowanie     130
  
  Rozdział IV. Ocena efektów napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność produkcji przemysłowej w P olsce     131
  4.1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność polskiego przetwórstwa przemysłowego     131
  4.1.1. Ważniejsze mierniki konkurencyjności przemysłów     132
  4.1.2. Ocena wpływu BIZ na konkurencyjność przetwórstwa przemysłowego – analiza statystyczna     137
  4.2. Ekonometryczna analiza efektów obecności BIZ w działach przetwórstwa przemysłowego według stopnia zaawansowania technologicznego – w latach 2003–2008     148
  4.2.1. Specyfikacja modeli     148
  4.2.2. Empiryczna ocena związków między BIZ a konkurencyjnością     151
  4.3. . Podsumowanie     160
  
  Rozdział V. Konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłowych a działalność inwestorów zagranicznych na rynku kraju goszczącego na przykładzie województwa łódzkiego     163
  5.1. Metodyka przeprowadzonych badań     163
  5.1.1. Cel, zakres i planowanie badania     163
  5.1.2. Projektowanie kwestionariusza     165
  5.1.3. Uzasadnienie doboru próby przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego     167
  5.1.4. Uzasadnienie doboru próby przedsiębiorstw krajowych (bez udziału kapitału zagranicznego)     167
  5.2. Analiza wyników badania ankietowego     168
  5.2.1. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw     168
  5.2.2. Ocena stopnia zaangażowania inwestycji zagranicznych w sektorach działalności badanych przedsiębiorstw     176
  5.2.3. Współpraca przedsiębiorstw krajowych z przedsiębiorstwami z udziałem kapitału zagranicznego     185
  5.2.4. Obecność inwestorów zagranicznych a konkurencja w sektorze funkcjonowania badanych przedsiębiorstw     193
  5.2.5. Procesy dostosowawcze przedsiębiorstw do warunków konkurencji w wyniku ekspansji BIZ w sektorze     201
  5.3. Podsumowanie     206
  
  Zakończenie     211
  Bibliografia     217
  Spis tabel     225
  Spis rysunków     227
  Spis schematów     227
  Spis wykresów     228
  Załączniki     229
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia