Metody i modele eksploracji danych

Metody i modele eksploracji danych

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

29,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik poświęcony metodom i modelom stosowanym w eksploracji danych.
Omówiono w nim zagadnienia klasyczne, takie jak: - - - metody analizy składowych głównych,
- analizę regresji,
- regresję logistyczną
oraz tzw. naiwne podejście bayesowskie do klasyfikacji,
sieci bayesowskie
i algorytmy genetyczne.


Podano również studium przypadku, czyli rozwiązania dużego zadania rzeczywistego za pomocą wcześniej omówionych metod i algorytmów. Książka zawiera wiele przykładów oraz ćwiczeń i problemów symulacyjnych do rozwiązania. Towarzyszy jej strona internetowa: www.dataminingconsultant.com.


Liczba stron340
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15467-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa XI
  
  0.1. Co to jest eksploracja danych? XI
  0.2. Dlaczego ta książka jest potrzebna? XI
  0.3. Podejście typu „biała skrzynka” — zrozumienie podstawowych struktur algorytmów i modeli XII
  0.3.1. Omówienie działania algorytmów XII
  0.3.2. Zastosowanie algorytmów do dużego zbioru danych XII
  0.3.3. Ćwiczenia do rozdziałów — upewnij się, że rozumiesz XII
  0.3.4. Ćwiczenia praktyczne — nauka eksploracji danych poprzez wykonywanie eksploracji danych XIII
  0.3.5. Studium przypadku — podejście całościowe XIII
  0.4. Eksploracja danych jako proces XIII
  0.5. Oprogramowanie XIV
  0.5.1. WEKA — alternatywa typu open source XIV
  0.6. Strona internetowa: www.dataminingconsultant.com XV
  0.7. Metody i modele eksploracji danych jako podręcznik XV
  0.8. Podziękowania XVI
  
  1. Metody redukcji wymiaru 1
  
  1.1. Konieczność redukcji wymiaru w eksploracji danych 1
  1.2. Analiza składowych głównych 2
  1.2.1. Zastosowanie analizy składowych głównych do zbioru danych houses (domy) 5
  1.2.2. Ile składowych należy wyodrębnić? 10
  1.2.3. Tworzenie profili składowych głównych 13
  1.2.4. Zasób zmienności wspólnej 16
  1.2.5. Walidacja składowych głównych 18
  1.3. Analiza czynnikowa 19
  1.3.1. Zastosowanie analizy czynnikowej do zbioru danych adult 20
  1.3.2. Rotacja czynników 22
  1.4. Komponenty zdefiniowane przez użytkownika 25
  1.4.1. Przykład komponentu zdefiniowanego przez użytkownika 26
  1.5. Podsumowanie 27
  1.6. Literatura 30
  1.7. Ćwiczenia 31
  
  2. Modelowanie regresji 36
  
  2.1. Przykład prostej regresji liniowej 36
  2.2. Oszacowanie najmniejszych kwadratów 39
  2.3. Współczynnik determinacji 42
  2.4. Błąd standardowy estymatora 47
  2.5. Współczynnik korelacji 48
  2.6. Tablica ANOVA 50
  2.7. Punkty oddalone, punkty wysokiej dźwigni i obserwacje wpływowe 51
  2.8. Model regresji 59
  2.9. Wnioskowanie w modelu regresji liniowej 61
  2.9.1. Test t dla hipotezy o zachodzeniu liniowego związku między x a y 62
  2.9.2. Przedział ufności dla nachylenia linii regresji 64
  2.9.3. Przedział ufności dla wartości średniej y przy danej wartości x 64
  2.9.4. Przedział predykcji dla wartości y przy danej wartości x 65
  2.9.5. Sprawdzanie założeń regresji 68
  2.10. Przykład: zbiór danych baseball 73
  2.11. Przykład: zbiór danych California 79
  2.12. Transformacje w celu osiągnięcia liniowości 83
  2.12.1.Transformacja Boxa–Coxa 88
  2.13. Podsumowanie 88
  2.14. Literatura 91
  2.15. Ćwiczenia 91
  
  3. Regresja wielokrotna i budowa modelu 98
  
  3.1. Przykład regresji wielokrotnej 98
  3.2. Model regresji wielokrotnej 104
  3.3. Wnioskowanie w modelu regresji wielokrotnej 105
  3.3.1. Test t dla zależności pomiędzy y a xi 105
  3.3.2. Test t dla zależności pomiędzy zmienną wartość odżywcza a zmienną cukry 106
  3.3.3. Test t dla zależności pomiędzy zmienną wartość odżywcza a zmienną błonnik 106
  3.3.4. Test F istotności całego modelu regresji 107
  3.3.5. Test F dla zależności pomiędzy zmienną wartość odżywcza a zmiennymi cukry i błonnik 108
  3.3.6. Przedział ufności dla danego współczynnika 109
  3.3.7. Przedział ufności dla wartości średniej y przy danych x1, x2,..., xm 110
  3.3.8. Przedział predykcji dla y przy danych x1, x2,..., xm 110
  3.4. Regresja z jakościowymi zmiennymi objaśniającymi 110
  3.4.1. Skorygowany R2 — sposób na wyeliminowanie z modelu zmiennych objasniających, które nie są przydatne 119
  3.4.2. Sekwencyjne sumy kwadratów 120
  3.5. Współliniowość 122
  3.6. Metody wyboru zmiennych objaśniających 128
  3.6.1. Częściowy test F 128
  3.6.2. Metoda dołączania 130
  3.6.3. Metoda eliminacji 131
  3.6.4. Regresja krokowa 131
  3.6.5. Metoda najlepszych podzbiorów 131
  3.6.6. Metoda wszystkich możliwych regresji 132
  3.7. Zastosowanie metod wyboru zmiennych objaśniających 132
  3.7.1. Metoda dołączania zastosowana do zbioru danych cereals 133
  3.7.2. Metoda eliminacji zastosowana do zbioru danych cereals 135
  3.7.3. Metoda regresji krokowej zastosowana do zbioru danych cereals 137
  3.7.4. Metoda najlepszych podzbiorów zastosowana do zbioru danych cereals 138
  3.8. Statystyka Cp Mallowsa 138
  3.9. Kryteria wyboru zmiennych 140
  3.10. Zastosowanie składowych głównych jako zmiennych objaśniających 148
  3.11. Podsumowanie 154
  3.12. Literatura 156
  3.13. Ćwiczenia 156
  
  4. Regresja logistyczna 163
  
  4.1. Przykład prostej regresji logistycznej 163
  4.2. Estymacja największej wiarygodności 166
  4.3. Interpretacja wyników regresji logistycznej 166
  4.4. Wnioskowanie — czy zmienne objaśniające są istotne? 168
  4.5. Interpretacja modelu regresji logistycznej 170
  4.5.1. Interpretacja modelu dla zmiennych jakościowych o dwóch wartościach 171
  4.5.2. Interpretacja modelu dla zmiennych objaśniających z wieloma wartościami 175
  4.5.3. Interpretacja modelu z ciągłą zmienną objaśniającą 179
  4.6. Założenie liniowości 184
  4.7. Problem komórek z wartością zero 187
  4.8. Wielokrotna regresja logistyczna 189
  4.9. Wprowadzenie funkcji wyższego rzędu, aby uwzględnić nieliniowość 194
  4.10. Sprawdzenie modelu regresji logistycznej 201
  4.11. WEKA — praktyczna analiza za pomocą regresji logistycznej 205
  4.12. Podsumowanie 209
  4.13. Literatura 210
  4.14. Ćwiczenia 211
  
  5. Naiwna estymacja bayesowska i sieci bayesowskie 217
  
  5.1. Podejście bayesowskie 217
  5.2. Klasyfikacja maksymalnego a posteriori 219
  5.2.1. Iloraz szans a posteriori 223
  5.2.2. Równoważenie danych 225
  5.3. Naiwny klasyfikator bayesowski 228
  5.3.1. Numeryczne zmienne objaśniające 233
  5.4. WEKA — praktyczna analiza zastosowania naiwnego Bayesa 237
  5.5. Sieci przekonań Bayesa 241
  5.5.1. Przykład zakupów odzieży 242
  5.5.2. Zastosowanie sieci Bayesa do znalezienia prawdopodobieństw 244
  5.6. WEKA — praktyczna analiza z użyciem klasyfikatora sieci Bayesa 247
  5.7. Podsumowanie 250
  5.8. Literatura 251
  5.9. Ćwiczenia 252
  
  6. Algorytmy genetyczne 255
  
  6.1. Wprowadzenie do algorytmów genetycznych 255
  6.2. Podstawowy szkielet algorytmu genetycznego 256
  6.3. Prosty przykład działania algorytmu genetycznego 258
  6.4. Modyfikacje i rozszerzenia — selekcja 260
  6.5. Modyfikacje i rozszerzenia — krzyżowanie 262
  6.5.1. Krzyżowanie wielopunktowe 262
  6.5.2. Krzyżowanie równomierne 263
  6.6. Algorytm genetyczny dla zmiennych rzeczywistych 263
  6.7. Zastosowanie algorytmów genetycznych do uczenia sieci neuronowych 265
  6.8. WEKA — praktyczna analiza użycia algorytmów genetycznych 270
  6.9. Podsumowanie 277
  6.10. Literatura 278
  6.11. Ćwiczenia 280
  
  7. Studium przypadku — modelowanie odpowiedzi na kampanię marketingową 282
  
  7.1. Cross-Industry Standard Process for Data Mining 282
  7.2. Zrozumienie uwarunkowań biznesowych 284
  7.2.1. Problem odpowiedzi na kampanię marketingową 284
  7.2.2. Budowanie tabeli koszt/zysk 284
  7.3. Zrozumienie danych i przygotowanie danych 286
  7.3.1. Przekształcenia w celu uzyskania normalności albo symetrii 289
  7.3.2. Standaryzacja i zmienne flagowe 293
  7.3.3. Otrzymywanie nowych zmiennych 294
  7.3.4. Badanie relacji pomiędzy zmiennymi objasńiającymi a zmienną celu 296
  7.3.5. Badanie struktury korelacji pomiędzy zmiennymi objasńiającymi 305
  7.4. Etap modelowania i ewaluacji 307
  7.4.1. Analiza składowych głównych 310
  7.4.2. Analiza skupień — algorytm grupowania BIRCH 312
  7.4.3. Równoważenie zbioru uczącego 316
  7.4.4. Określenie punktu odniesienia dla działania modelu 317
  7.4.5. Zbiór modeli A — wykorzystanie analizy składowych głównych 319
  7.4.6. Przeważanie jako substytut kosztów błędnej klasyfikacji 321
  7.4.7. Łączenie modeli — głosowanie 323
  7.4.8. Zbiór modeli B — modele bez składowych głównych 325
  7.4.9. Łączenie modeli za pomocą średniego prawdopodobieństwa odpowiedzi 327
  7.5. Podsumowanie 332
  7.6. Literatura 335
  
  Literatura uzupełniająca 336
  Indeks 337
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia